Flebogamma DIF (previously Flebogammadif)

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

12-09-2019

Активна съставка:
Имуноглобулин нормален човек
Предлага се от:
Instituto Grifols S.A.
АТС код:
J06BA02
INN (Международно Name):
human normal immunoglobulin
Терапевтична група:
Имунни серуми и имуноглобулини
Терапевтична област:
Синдром На Кожно-Лигавична Лимфоузла, Синдром На Гийена-Баре, Трансплантация На Костен Мозък, Пурпура, Тромбоцитопеническая, Идиопатична, Имунологична Недостатъчност Синдроми
Терапевтични показания:
Заместителна терапия при възрастни, деца и юноши (0-18 години) в:синдроми на първичен имунен с нарушение на антителообразования;hypogammaglobulinaemia и рецидивиращи бактериални инфекции при пациенти с хроничен лимфолейкозом luekaemia, в които превантивни антибиотици не помогнали;hypogammaglobulinaemia и рецидивиращи бактериални инфекции у Плато фаза-няколко пациенти, които не са отговорили на пневмококковой ваксинация;hypogammaglobulinaemia при пациенти след алогенна кръвотворните органи-трансплантация на стволови клетки (ТГСК);вроден СПИН с рецидивирующими бактериални инфекции. Иммуномодуляция при възрастни, деца и юноши (0-18 години): първична имунна тромбоцитопения (ITP), при пациенти с висок риск от кръвоизлив или преди операцията за коригиране на броя на тромбоцитите;синдром на Гийена Баре;болест на Кавазаки.
Каталог на резюме:
Revision: 17
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000781
Дата Оторизация:
2007-07-23
EMEA код:
EMEA/H/C/000781

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - испански

12-09-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

21-07-2013

Листовка Листовка - чешки

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

12-09-2019

Листовка Листовка - датски

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - датски

12-09-2019

Листовка Листовка - немски

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - немски

12-09-2019

Листовка Листовка - естонски

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

12-09-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

21-07-2013

Листовка Листовка - гръцки

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

12-09-2019

Листовка Листовка - английски

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - английски

12-09-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

21-07-2013

Листовка Листовка - френски

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - френски

12-09-2019

Листовка Листовка - италиански

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

12-09-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

21-07-2013

Листовка Листовка - латвийски

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

12-09-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

21-07-2013

Листовка Листовка - литовски

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

12-09-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

21-07-2013

Листовка Листовка - унгарски

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

12-09-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

21-07-2013

Листовка Листовка - малтийски

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

12-09-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

21-07-2013

Листовка Листовка - нидерландски

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

12-09-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

21-07-2013

Листовка Листовка - полски

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - полски

12-09-2019

Листовка Листовка - португалски

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

12-09-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

21-07-2013

Листовка Листовка - румънски

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

12-09-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

21-07-2013

Листовка Листовка - словашки

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

12-09-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

21-07-2013

Листовка Листовка - словенски

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

12-09-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

21-07-2013

Листовка Листовка - фински

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - фински

12-09-2019

Листовка Листовка - шведски

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

12-09-2019

Листовка Листовка - норвежки

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

12-09-2019

Листовка Листовка - исландски

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

12-09-2019

Листовка Листовка - хърватски

12-09-2019

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

12-09-2019

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Flebogamma DIF 50 mg/ml инфузионен разтвор

Човешки нормален имуноглобулин

(Human normal immunoglobulin) (i.v.Ig)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Flebogamma DIF и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Flebogamma DIF

Как да използвате Flebogamma DIF

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Flebogamma DIF

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Flebogamma DIF и за какво се използва

Какво представлява Flebogamma DIF

Flebogamma DIF съдържа човешки нормален имуноглобулин, високо пречистен протеин,

извлечен от човешка плазма (част от кръвта на дарители). Това лекарство принадлежи към

групата лекарства, наречени интравенозни имуноглобулини. Те се прилагат за лечение на

състояния, при които защитната система на организма срещу болести не функционира

правилно.

За какво cе използва Flebogamma DIF

Лечение на възрастни, деца и юноши (2-18 години) които нямат достатъчно антитела

(Flebogamma DIF се използва като заместващо лечение). Те са две групи:

Пациенти със синдроми на първичен имунен дефицит (ПИД), вродена липса нa антитела

(група 1)

Пациенти със синдроми на вторичен имунен дефицит (ВИД), с тежки или повтарящи се

инфекции, неефективно антимикробно лечение или

доказана недостатъчност на

конкретно антитяло (PSAF)*,

или серумни нива на IgG <4 g/l (група 2)

*PSAF= невъзможност за постигане на най-малко 2-кратно увеличение на титъра на IgG

антителата към пневмококови полизахаридни

ваксини и ваксини, съдържащи полипептидни

антигени.

Лечение на възрастни, деца и юноши (2-18 години) с някои автоимунни нарушения

(имуномодулация). Tе са пет групи:

Първична имунна тромбоцитопения (ИТП), състояние, при което броят на тромбоцитите

в кръвта е силно намален. Тромбоцитите са важна част от процеса на кръвосъсирване и

намалението на техния брой може да предизвика нежелани кръвоизливи и

кръвонасядания. Продуктът също се използва при пациенти с повишен риск от

кръвоизливи или преди хирургични операции, за да се коригира броят на тромбоцитите.

Синдром на Гилен-Баре, при който имунната система уврежда нервите и възпрепятства

правилната им функция.

Болест на Кавазаки (в този случай съпъстващо с терапия с ацетилсалицилова киселина),

заболяване при деца, при което кръвоносните съдове (aртериите) в тялото се разширяват.

Хронична възпалителна демиелинизираща полирадикулоневропатия (ХВДП), рядко и

прогресиращо заболяване, причиняващо слабост в крайниците, изтръпване, болка и

умора.

Мултифокална моторна невропатия (ММН), рядко заболяване, причиняващо бавно

прогресираща асиметрична слабост в крайниците без загуба на чувствителност.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Flebogamma DIF

Не използвайте Flebogamma DIF

Ако сте алергични към човешки нормален имуноглобулин или някоя от останалите

съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако нямате достатъчно имуноглобулини от тип IgA в организма или имате образувани

антитела срещу IgA.

Ако имате непоносимост към фруктоза, доста рядко генетично заболяване, при което не

се образува ензимът за разграждане на фруктоза.

При бебета и малки деца (на възраст 0-2

години) е възможно наследствената непоносимост към фруктоза все още да не е

диагностицирана и може да бъде фатална. Поради тази причина бебетата и малките деца

не трябва да получават този лекарствен продукт (вижте специалните предупреждения за

помощните вещества в края на тази точка).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Flebogamma

DIF.

Някои нежелани реакции може да настъпят по-често:

в случай на висока скорост на инфузия

ако приемате Flebogamma DIF за първи път или сте преминали на него от алтернативен

продукт, съдържащ човешки нормален имуноглобулин (i.v.Ig), или е минало много време

от последната Ви инфузия (например няколко седмици). Ще бъдете наблюдавани

внимателно до един час след инфузията, за да се открият възможни нежелани реакции.

Алергичните реакции са редки. Това може да се случи, особено ако нямате достатъчно

имуноглобулини от тип IgA в организма или имате образувани антитела срещу IgA.

Пациенти с предшестващи рискови фактори

Моля да уведомите Вашия лекар, ако имате някакво друго състояние и/или заболяване, тъй

като се изисква контрол при пациенти с предшестващи рискови фактори за тромбо-емболични

инциденти (образуване на кръвни съсиреци в кръвта Ви). Уведомете Вашия лекар, ако имате:

диабет

високо кръвно налягане

анамнеза за съдово заболяване или тромбоза

свръхтегло

намаление на кръвния обем

заболявания, които увеличават вискозитета на кръвта

сте на възраст над 65 години

Пациенти с бъбречни проблеми

Ако имате бъбречно заболяване и получавате Flebogamma DIF за първи път, може да се появи

проблем с бъбреците.

Вашият лекар ще отчете Вашите рискови фактори и ще вземе мерки, като например да намали

скоростта на инфузията или да прекрати лечението.

Влияние върху кръвни изследвания

След приемане на Flebogamma DIF, резултатите от някои кръвни изследвания (серологични

тестове) могат да бъдат повлияни за известно време. Ако Ви е назначено кръвно изследване,

след като сте получили Flebogamma DIF, моля информирайте лаборанта или Вашия лекар, че

Ви е било дадено това лекарство.

Специално предупреждение за безопасност

Когато лекарствата се приготвят от човешка кръв или плазма се вземат някои мерки, за да се

предотврати предаването на инфекция на пациентите. Те включват:

внимателен подбор на дарителите на кръв и плазма, за да е сигурно, че тези, при които

има риск да носят инфекции, са изключени,

изследването на всяка порция дарена кръв и сборна плазма за признаци на

вируси/инфекции,

включването на етапи при обработването на кръвта или плазмата, които могат да

инактивират или отстранят вирусите.

Въпреки тези мерки, когато се прилагат лекарствата, получени от човешка кръв или плазма,

възможността за предаване на инфекция не може да бъде напълно изключена. Това се отнася за

всички непознати или новопоявяващи се вируси или други видове инфекции.

Предприетите мерки се смятат за ефективни спрямо вируси с обвивка, като вируса на

човешката имунна недостатъчност (ХИВ), вируса на хепатит B и хепатит C и спрямо вирусите

на хепатит А и парвовирус B19, които са без обвивка.

Имуноглобулините не се свързват с инфекции с хепатит А и парвовирус B19, вероятно защото

антителата срещу тези инфекции, които се съдържат в продукта, действат предпазно.

Строго се препоръчва всеки път, когато получавате доза Flebogamma DIF, името и партидният

номер на лекарството (посочен върху етикета и кутията след „Партиден №“) да се записват с

цел поддържане на запис за използваните партиди.

Деца и юноши

По време на вливането на Flebogamma DIF трябва да се наблюдават жизнените показатели

(телесна температура, кръвно налягане, сърдечна честота и честота на дишането).

Други лекарства и Flebogamma DIF

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали

други лекарства.

Действие върху ваксини: Flebogamma DIF може да намали ефективността на някои

видове ваксини (живи атенюирани вирусни ваксини). При рубеола, паротит и варицела

трябва да измине период от 3 месеца след получаване на това лекарство и преди

получаване на тези ваксини. При морбили периодът е до 1 година.

Трябва да избягвате съпътстващата употреба на лекарства, които повишават отделянето

на вода от организма Ви (бримкови диуретици) по време на лечението с Flebogamma DIF.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Възможно е по време на лечението пациентите да получат реакции (например замайване или

гадене), които могат да повлияят на способността за шофиране и работа с машини.

Flebogamma DIF съдържа сорбитол

Това лекарство съдържа 50 mg сорбитол на ml. Ако Вашият лекар Ви е уведомил, че имате

непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете това лекарство.

При лица на възраст над 2 години, с непоносимост към фруктоза, се развива спонтанна

реакция към съдържащи фруктоза храни, която може да има следните симптоми:

повръщане, стомашно-чревни нарушения, апатия, забавяне на наддаването на ръст и

тегло. Ето защо, преди да получат Flebogamma DIF, пациентите трябва да бъдат

прегледани за симптоми на вродена непоносимост към фруктоза.

Flebogamma DIF съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон от 10 ml, 50 ml, 100 ml

and 200 ml, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий. Това лекарство съдържа

по-малко от 29,41 mg натрий (основната съставка на готварската/трапезната сол) във всеки

флакон от 400 ml. Това количество е еквивалентно на 1,5% от препоръчителния максимален

дневен хранителен прием на натрий за възрастен. В зависимост от необходимата доза обаче

пациентът може да получи повече от 1 флакон.

3.

Как да използвате Flebogamma DIF

Flebogamma DIF се прилага чрез инжекция във Вашите вени (интравенозно приложение). Може

да се прилага от самия пациент, ако е напълно обучен от болничния персонал. Трябва да

направите инфузията точно по същия начин, както Ви е показано, с цел възпрепятстване

проникването на микроорганизми. Никога не трябва да го прилагате самостоятелно, когато сте

сами; винаги трябва да присъства отговорен възрастен

.

Дозата, която ще Ви бъде приложена, ще зависи от Вашето заболяване и телесно тегло и ще

бъде изчислена от Вашия лекар (моля вижте точка “Указания за медицинските специалисти” в

края на тази листовка).

В началото на инфузията ще получавате Flebogamma DIF с ниска скорост

(0,01 - 0,02 ml/kg/min). Според това, колко добре се чувствате, Вашият лекар може след това

постепенно да увеличи скоростта на инфузията (до 0,1 ml/kg/min).

Употреба при деца на възраст над 2 години

Дозата при деца не се смята за различна от тази при възрастни, тъй като тя ще бъде приложена

в зависимост от заболяването и телесното тегло на детето.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Flebogamma DIF

Ако сте използвали повече от необходимата доза Flebogamma DIF, организмът Ви може да

задържи повече течности. Tова може да се случи, особено ако сте рисков пациент, напр.

пациент в старческа възраст или пациент с проблеми със сърцето или бъбреците. Уведомете

незабавно Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да използвате Flebogamma DIF

Уведомете незабавно Вашия лекар или фармацевт и следвайте указанията му.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропусната доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

В редки и изолирани случаи, при прилагане на продукти, съдържащи имуноглобулини, са

съобщени следните нежелани реакции.

Потърсете медицинска помощ незабавно, ако някоя

от следните нежелани реакции настъпи по време или след инфузията:

Внезапно спадане на кръвното налягане и в отделни случаи анафилактичен шок (чиито

признаци са обрив, хипотония, сърцебиене, хрипове, кашляне, кихане и затруднено

дишане), дори ако при предишно вливане не сте показали свръхчувствителност.

Случаи на преходен неинфекциозен менингит (чиито признаци са главоболие, страх от

или непоносимост към светлина, схващане на врата).

Случаи на преходно намаление на броя на червените кръвни клетки в кръвта (обратима

хемолитична анемия/хемолиза).

Случаи на преходни кожни реакции (нежелани реакции по кожата Ви);

Увеличение на серумното ниво на креатинина (изследване за измерване на функцията на

бъбреците Ви)

и/или остра бъбречна недостатъчност (чиито признаци са болка в кръста,

умора, намалено количество урина).

Тромбоемболични реакции като инфаркт на миокарда (стягане в гърдите с усещане, че

сърцето Ви бие твърде бързо), мозъчен инсулт (мускулна слабост на лицето, ръката или

крака, затруднения в говора или разбирането на речта на другите), белодробен

емболизъм (недостиг на въздух, гръдна болка и умора), тромбози на дълбоки вени (болка

и оток на крайник).

Случаи на свързано с трансфузията остро увреждане на белия дроб (TRALI), което

причинява хипоксия (липса на кислород), диспнея (затруднено дишане), тахипнея

(ускорено дишане), цианоза (липса на кислород в кръвта), висока температура и

хипотония.

Други нежелани реакции:

Чести (може да засегнат до 1 на 10 вливания):

главоболие

треска (повишена телесна температура)

тахикардия (ускоряване на сърдечната честота)

хипотония

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 вливания)

бронхит

назофарингит

замаяност (болест на движението)

хипертония

повишено кръвно налягане

хриптене

продуктивна кашлица

коремна болка (включваща болка в горната част на корема)

диария

повръщане

гадене

уртикария

пруритус (сърбеж)

обрив (обриване на кожата)

болки в гърба

миалгия (мускулна болка)

aртралгия (ставна болка)

тръпки (усещане за треперене от студ) или студени тръпки

болка

реакция на мястото на инжектиране

положителен тест на Кумбс

понижено кръвно налягане

Редки (може да засегнат до 1 на 1000 вливания)

свръхчувствителност

отклонения в поведението

мигрена

вариране на кръвното налягане

зачервяване (изчервяване на лицето)

кашлица

астма

диспнея (затруднено дишане)

епистаксис (кръвоизлив от носа)

дискомфорт в носа

ларингеална болка

контактен дерматит

хиперхидроза (прекомерно изпотяване)

обрив

мускулни спазми

болка във врата

болка в крайник

задържане на урина

астения (умора)

болка в гърдите

реакции на мястото на инфузията (еритем, екстравазация, възпаление, болка)

реакции на мястото на инжектиране (включително оток, болка, пруритус и отичане на

мястото на инжектиране)

периферен оток

повишена аланин аминотрансфераза (чернодробна трансаминаза)

разместване на устройството

Допълнителни нежелани реакции при деца и юноши

Наблюденията показват, че процентът на главоболие, треска, ускорена сърдечна честота и

ниско кръвно налягане при деца е по-висок отколкото при възрастни.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате

Flebogamma DIF

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и кутията след

“Годен до:”.

Да не се съхранява над 30ºC. Да не се замразява.

Разтворът трябва да е бистър или слабо опалесциращ. Не използвайте това лекарство, ако

забележите, че разтворът е мътен или има утайка.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Flebogamma DIF

Активното вещество е човешки нормален имуноглобулин (i.v.Ig). Един ml съдържа 50 mg

човешки нормален имуноглобулин, от който поне 97% са IgG.

Един флакон от 10 ml cъдържа: 0,5 g човешки нормален имуноглобулин.

Един флакон от 50 ml cъдържа: 2,5 g човешки нормален имуноглобулин.

Един флакон от 100 ml cъдържа: 5 g човешки нормален имуноглобулин.

Един флакон от 200 ml cъдържа: 10 g човешки нормален имуноглобулин.

Един флакон от 400 ml cъдържа: 20 g човешки нормален имуноглобулин.

Процентът на подкласовете IgG е приблизително 66,6% IgG

, 28,5% IgG

, 2,7% IgG

2,2% IgG

. Съдържа следи от IgA (по-малко от 50 микрограма/ml).

Другите съставки са сорбитол и вода за инжекции (вижте точка 2 за допълнителна

информация относно съставките).

Как изглежда Flebogamma DIF и какво съдържа опаковката

Flebogamma DIF е инфузионен разтвор. Разтворът е бистър или леко опалесциращ, безцветен

или бледожълт.

Flebogamma DIF се доставя като флакони по 0,5 g/10 ml, 2,5 g/50 ml, 5 g/100 ml, 10 g/200 ml и

20 g/400 ml.

Опаковката съдържа 1 флакон.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Instituto Grifols, S.A.

Can Guasc, 2 - Parets del Vallès

08150 Barcelona - Испания

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

AT/BE/BG/CY/EE/EL/ES/HR/HU/IE/LV/

LT/LU/MT/NL/RO/SI/SK

Instituto Grifols, S.A.

Tel: +34 93 571 01 00

CZ

Grifols S.R.O.

Tel: +4202 2223 1415

DE

Grifols Deutschland GmbH

Tel: +49 69 660 593 100

DK/FI/IS/NO/SE

Grifols Nordic AB

Tel: +46 8 441 89 50

FR

Grifols France

Tél: +33 (0)1 53 53 08 70

IT

Grifols Italia S.p.A.

Tel: +39 050 8755 113

PL

Grifols Polska Sp. z o. o.

Tel: +48 22 378 85 60

PT

Grifols Portugal, Lda.

Tel: +351 219 255 200

UK

Grifols UK Ltd.

Tel: +44 845 2413090

Дата на последно преразглеждане на листовката ММ/ГГГГ

Подробна информация за това лекарство е предоставена в уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти (вижте

точка 3 за допълнителна информация):

Дозировка и начин на приложение

Дозата и схемата на приложение зависят от показанието.

Може да е нужно дозата да се индивидуализира за всеки пациент, в зависимост от клиничния

отговор. При пациенти с тегло под или над нормата може да се наложи коригиране на дозата,

базирана на телесното тегло. За указание са дадени следните схеми на приложение:

Препоръките за дозиране са обобщени на следващата таблица:

Показание

Доза

Честота на инжектиране

Заместваща терапия:

Синдроми на първичен имунен дефицит

Начална доза:

0,4 – 0,8 g/kg

Поддържаща

доза:

0,2 – 0,8 g/kg

на всеки 3 – 4 седмици

Вторични имунни дефицити

0,2 – 0,4 g/kg

на всеки 3 – 4 седмици

Имуномодулация:

Първична имунна тромбоцитопения

0,8 – 1 g/kg

или

0,4 g/kg/ден

в първия ден, възможно

еднократно повторение до 3 дни

за 2 – 5 дни

Синдром на Guillain Barré

0,4 g/kg/ден

за 5 дни

Болест на Kawasaki

2 g/kg

еднократно в комбинация с

ацетилсалицилова киселина

Хронична възпалителна

демиелинизираща

полирадикулоневропатия (ХВДП)

Начална доза:

2 g/kg

Поддържаща

доза:

1 g/kg

разделена на дози за 2 – 5 дни

на всеки 3 седмици за 1 – 2 дни

Мултифокална моторна невропатия

(ММН)

Начална доза:

2 g/kg

Поддържаща

доза:

1 g/kg

или

2 g/kg

разделена на дози за 2 – 5

последователни дни

на всеки 2 - 4 седмици

на всеки 4 – 8 седмици, разделена

на дози за 2 - 5 дни

Flebogamma DIF трябва да се прилага като интравенозна инфузия при начална скорост

01 - 0,02 ml/kg/min през първите тридесет минути. Ако се понася добре, скоростта на

прилагане може постепенно да се увеличава до максимум от 0,1 ml/kg/min.

В клинични изпитвания при пациенти с хронична първична имунна тромбоцитопения (ITP) се

достига до значимо увеличение на медианата на нивото на тромбоцитите (64 000/µl), въпреки

че не се достигат нормални нива.

Педиатрична популация

Тъй като дозирането при всяка индикация е дадено на телесно тегло и се прецизира съобразно

съществуващото състояние, дозирането при деца не се смята да е различно от това при

възрастни.

Несъвместимости

Flebogamma DIF не трябва да се смесва с други лекарства или интравенозни разтвори и трябва

да се прилага посредством отделна система за интравенозно вливане.

Специални предупреждения

Сорбитол

Всеки ml от този лекарствен продукт съдържа 50 mg сорбитол. Пациенти с редкия

наследствен проблем на непоносимост към фруктоза не трябва да приемат това

лекарство.

При бебета и малки деца (на възраст 0-2 години) е възможно наследствената

непоносимост към фруктоза (HFI) все още да не е диагностицирана и може да бъде

фатална. Поради тази причина бебетата и малките деца не трябва да получават този

лекарствен продукт.

При лица на възраст над 2 години с HFI се развива спонтанно отвращение към

съдържащи фруктоза храни, което може да се комбинира с появата на симптоми

(повръщане, стомашно-чревни нарушения, апатия, забавяне в наддаването на ръст и

тегло). Ето защо, преди получаване на Flebogamma DIF, трябва да се снеме подробна

анамнеза на всеки пациент с оглед на симптомите на HFI.

В случай на прилагане по невнимание и съмнение за непоносимост към фруктоза,

инфузията трябва да се преустанови незабавно, нормогликемията да се възстанови и

органната функция да се стабилизира чрез интензивни грижи.

Не се очаква влияние при определяне на нивата на глюкозата в кръвта.

Строго се препоръчва всеки път, когато получавате доза Flebogamma DIF, името и партидният

номер на продукта да се записват с цел поддържане на запис за използваните партиди.

Инструкции за работа и изхвърляне

Преди употреба продуктът трябва да достигне стайна температура (не повече от 30ºC).

Разтворът трябва да е бистър или леко опалесциращ. Не използвайте Flebogamma DIF, ако

забележите, че разтворът е мътен или има утайка.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

Листовка: информация за потребителя

Flebogamma DIF 100 mg/ml инфузионен разтвор

Човешки нормален имуноглобулин

(Human normal immunoglobulin) (i.v.Ig)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Flebogamma DIF и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Flebogamma DIF

Как да използвате Flebogamma DIF

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Flebogamma DIF

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Flebogamma DIF и за какво се използва

Какво представлява Flebogamma DIF

Flebogamma DIF съдържа човешки нормален имуноглобулин, високо пречистен протеин,

извлечен от човешка плазма (част от кръвта на дарители). Това лекарство принадлежи към

групата лекарства, наречени интравенозни имуноглобулини. Те се прилагат за лечение на

състояния, при които защитната система на организма срещу болести не функционира

правилно.

За какво cе използва Flebogamma DIF

Лечение на възрастни, деца и юноши (2-18 години) които нямат достатъчно антитела

(Flebogamma DIF се използва като заместващо лечение). Те са две групи:

Пациенти със синдроми на първичен имунен дефицит (ПИД), вродена липса нa антитела

(група 1)

Пациенти със синдроми на вторичен имунен дефицит (СВИД), с тежки или повтарящи се

инфекции, неефективно антимикробно лечение или

доказана недостатъчност на

конкретно антитяло (PSAF)*,

или серумни нива на IgG <4 g/l (група 2)

*PSAF= невъзможност за постигане на най-малко 2-кратно увеличение на титъра на IgG

антителата към пневмококови полизахаридни ваксини и ваксини, съдържащи полипептидни

антигени.

Лечение на възрастни, деца и юноши (2-18 години) с някои автоимунни нарушения

(имуномодулация). Tе са пет групи:

Първична имунна тромбоцитопения (ИТП), състояние, при което броят на тромбоцитите

в кръвта е силно намален. Тромбоцитите са важна част от процеса на кръвосъсирване и

намалението на техния брой може да предизвика нежелани кръвоизливи и

кръвонасядания. Продуктът също се използва при пациенти с повишен риск от

кръвоизливи или преди хирургични операции, за да се коригира броят на тромбоцитите.

Синдром на Гилен-Баре, при който имунната система уврежда нервите и възпрепятства

правилната им функция.

Болест на Кавазаки (в този случай съпъстващо с терапия с ацетилсалицилова киселина),

заболяване при деца, при което кръвоносните съдове (aртериите) в тялото се разширяват.

Хронична възпалителна демиелинизираща полирадикулоневропатия (ХВДП), рядко и

прогресиращо заболяване, причиняващо слабост в крайниците, изтръпване, болка и

умора.

Мултифокална моторна невропатия (ММН), рядко заболяване, причиняващо бавно

прогресираща асиметрична слабост в крайниците без загуба на чувствителност.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Flebogamma DIF

Не използвайте Flebogamma DIF

Ако сте алергични към човешки нормален имуноглобулин или някоя от останалите

съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако нямате достатъчно имуноглобулини от тип IgA в организма или имате образувани

антитела срещу IgA.

Ако имате непоносимост към фруктоза, доста рядко генетично заболяване, при което не

се образува ензимът за разграждане на фруктоза.

При бебета и малки деца (на възраст 0-2

години) е възможно наследствената непоносимост към фруктоза все още да не е

диагностицирана и може да бъде фатална. Поради тази причина бебетата и малките деца

не трябва да получават този лекарствен продукт (вижте специалните предупреждения за

помощните вещества в края на тази точка).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Flebogamma

DIF.

Някои нежелани реакции може да настъпят по-често:

в случай на висока скорост на инфузия

ако приемате Flebogamma DIF за първи път или сте преминали на него от алтернативен

продукт, съдържащ човешки нормален имуноглобулин (i.v.Ig), или е минало много време

от последната Ви инфузия (например няколко седмици). Ще бъдете наблюдавани

внимателно до един час след инфузията, за да се открият възможни нежелани реакции.

Алергичните реакции са редки. Това може да се случи, особено ако нямате достатъчно

имуноглобулини от тип IgA в организма или имате образувани антитела срещу IgA.

Пациенти с предшестващи рискови фактори

Моля да уведомите Вашия лекар, ако имате някакво друго състояние и/или заболяване, тъй

като се изисква контрол при пациенти с предшестващи рискови фактори за тромбо-емболични

инциденти (образуване на кръвни съсиреци в кръвта Ви). Уведомете Вашия лекар, ако имате:

диабет

високо кръвно налягане

анамнеза за съдово заболяване или тромбоза

свръхтегло

намаление на кръвния обем

заболявания, които увеличават вискозитета на кръвта

сте на възраст над 65 години

Пациенти с бъбречни проблеми

Ако имате бъбречно заболяване и получавате Flebogamma DIF за първи път, може да се появи

проблем с бъбреците.

Вашият лекар ще отчете Вашите рискови фактори и ще вземе мерки, като например да намали

скоростта на инфузията или да прекрати лечението.

Влияние върху кръвни изследвания

След приемане на Flebogamma DIF, резултатите от някои кръвни изследвания (серологични

тестове) могат да бъдат повлияни за известно време. Ако Ви е назначено кръвно изследване,

след като сте получили Flebogamma DIF, моля информирайте лаборанта или Вашия лекар, че

Ви е било дадено това лекарство.

Специално предупреждение за безопасност

Когато лекарствата се приготвят от човешка кръв или плазма се вземат някои мерки, за да се

предотврати предаването на инфекция на пациентите. Те включват:

внимателен подбор на дарителите на кръв и плазма, за да е сигурно, че тези, при които

има риск да носят инфекции, са изключени,

изследването на всяка порция дарена кръв и сборна плазма за признаци на

вируси/инфекции,

включването на етапи при обработването на кръвта или плазмата, които могат да

инактивират или отстранят вирусите.

Въпреки тези мерки, когато се прилагат лекарствата, получени от човешка кръв или плазма,

възможността за предаване на инфекция не може да бъде напълно изключена. Това се отнася за

всички непознати или новопоявяващи се вируси или други видове инфекции.

Предприетите мерки се смятат за ефективни спрямо вируси с обвивка, като вируса на

човешката имунна недостатъчност (ХИВ), вируса на хепатит B и хепатит C и спрямо вирусите

на хепатит А и парвовирус B19, които са без обвивка.

Имуноглобулините не се свързват с инфекции с хепатит А и парвовирус B19, вероятно защото

антителата срещу тези инфекции, които се съдържат в продукта, действат предпазно.

Строго се препоръчва всеки път, когато получавате доза Flebogamma DIF, името и партидният

номер на лекарството (посочен върху етикета и кутията след „Партиден №“) да се записват с

цел поддържане на запис за използваните партиди.

Деца и юноши

По време на вливането на Flebogamma DIF трябва да се наблюдават жизнените показатели

(телесна температура, кръвно налягане, сърдечна честота и честота на дишането).

Други лекарства и Flebogamma DIF

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали

други лекарства.

Действие върху ваксини: Flebogamma DIF може да намали ефективността на някои

видове ваксини (живи атенюирани вирусни ваксини). При рубеола, паротит и варицела

трябва да измине период от 3 месеца след получаване на това лекарство и преди

получаване на тези ваксини. При морбили периодът е до 1 година.

Трябва да избягвате съпътстващатаупотреба на лекарства, които повишават отделянето

на вода от организма Ви (бримкови диуретици) по време на лечението с Flebogamma DIF.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Възможно е по време на лечението пациентите да получат реакции (например замайване или

гадене), които могат да повлияят на способността за шофиране и работа с машини.

Flebogamma DIF съдържа сорбитол

Това лекарство съдържа 50 mg сорбитол на ml. Ако Вашият лекар Ви е уведомил, че имате

непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете това лекарство.

При лица на възраст над 2 години, с непоносимост към фруктоза, се развива спонтанна

реакция към съдържащи фруктоза храни, която може да има следните симптоми:

повръщане, стомашно-чревни нарушения, апатия, забавяне на наддаването на ръст и

тегло. Ето защо, преди да получат Flebogamma DIF, пациентите трябва да бъдат

прегледани за симптоми на вродена непоносимост към фруктоза.

Flebogamma DIF съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий. В зависимост от необходимата доза обаче пациентът може да

получи повече от 1 флакон.

3.

Как да използвате Flebogamma DIF

Flebogamma DIF се прилага чрез инжекция във Вашите вени (интравенозно приложение). Може

да се прилага от самия пациент, ако е напълно обучен от болничния персонал. Трябва да

направите инфузията точно по същия начин, както Ви е показано, с цел възпрепятстване

проникването на микроорганизми. Никога не трябва да го прилагате самостоятелно, когато сте

сами; винаги трябва да присъства отговорен възрастен

.

Дозата, която ще Ви бъде приложена, ще зависи от Вашето заболяване и телесно тегло и ще

бъде изчислена от Вашия лекар (моля вижте точка “Указания за медицинските специалисти” в

края на тази листовка).

В началото на инфузията ще получавате Flebogamma DIF с ниска скорост (0,01 ml/kg/min).

Според това, колко добре се чувствате, Вашият лекар може след това постепенно да увеличи

скоростта на инфузията (до 0,08 ml/kg/min).

Употреба при деца на възраст над 2 години

Дозата при деца не се смята за различна от тази при възрастни, тъй като тя ще бъде приложена

в зависимост от заболяването и телесното тегло на детето.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Flebogamma DIF

Ако сте приложили повече от необходимата доза Flebogamma DIF, организмът Ви може да

задържи повече течности. Tова може да се случи, особено ако сте рисков пациент, напр.

пациент в старческа възраст или пациент с проблеми със сърцето или бъбреците. Уведомете

незабавно Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да използвате Flebogamma DIF

Уведомете незабавно Вашия лекар или фармацевт и следвайте указанията му.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропусната доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

В редки и изолирани случаи, при прилагане на продукти, съдържащи имуноглобулини, са

съобщени следните нежелани реакции.

Потърсете медицинска помощ незабавно, ако някоя

от следните нежелани реакции настъпи по време или след инфузията:

Внезапно спадане на кръвното налягане и в отделни случаи анафилактичен шок (чиито

признаци са обрив, хипотония, сърцебиене, хрипове, кашляне, кихане и затруднено

дишане), дори ако при предишно вливане не сте показали свръхчувствителност.

Случаи на преходен неинфекциозен менингит (чиито признаци са главоболие, страх от

или непоносимост към светлина, схващане на врата).

Случаи на преходно намаление на броя на червените кръвни клетки в кръвта (обратима

хемолитична анемия/хемолиза).

Случаи на преходни кожни реакции (нежелани реакции по кожата Ви).

Увеличение на серумното ниво на креатинина (изследване за измерване на функцията на

бъбреците Ви) и/или остра бъбречна недостатъчност (чиито признаци са болка в кръста,

умора, намалено количество урина).

Тромбоемболични реакции като инфаркт на миокарда (стягане в гърдите с усещане, че

сърцето Ви бие твърде бързо), мозъчен инсулт (мускулна слабост на лицето, ръката или

крака, затруднения в говора или разбирането на речта на другите), белодробен

емболизъм (недостиг на въздух, гръдна болка и умора), тромбози на дълбоки вени (болка

и оток на крайник).

Случаи на свързан о с трансфузията остро увреждане на белия дроб (TRALI), което

причинява хипоксия (липса на кислород), диспнея (затруднено дишане), тахипнея

(ускорено дишане), цианоза (липса на кислород в кръвта), висока температура и

хипотония.

Други нежелани реакции:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 вливания):

главоболие

Чести (може да засегнат до 1 на 10 вливания):

тахикардия (ускоряване на сърдечната честота)

хипотония (ниско кръвно налягане)

треска (повишена телесна температура)

тръпки (усещане за треперене от студ)

гадене

повръщане

болки в гърба

миалгия (мускулна болка)

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 вливания):

свръхчувствителност

грип

замаяност (болест на движението)

тремор (треперене)

фотофобия (прекомерна чувствителност към светлина)

вертиго

хипертония (високо кръвно налягане)

хриптене

коремна болка (включваща болка в горната част на корема)

диария

флатуленция

сърбеж

обрив

дискомфорт в крайник

мускулни спазми и стегнатост на мускулите

болка във врата

болка в крайник

дискомфорт в гърдите/болка в гърдите

умора

усещане за студ

неразположение

периферен оток

повишена сърдечна честота

контузия

инфекции на пикочните пътища

асептичен менингит (неинфекциозен менингит)

намаляване на броя на червените и белите кръвни клетки

aнорексия (липса на апетит)

безсъние

радикуларен синдром (болки във врата и гърба и други симптоми като схващане,

изтръпване и слабост в ръцете или краката)

вазовагален синкоп (временна загуба на съзнание)

конюнктивит (възпаление на конюнктивата на очите)

макулопатия (заболяване на макулата в ретината на окото)

замъглено зрение

болки в ухото

цианоза (синкава промяна на цвета на кожата)

повишаване или понижаване на кръвното налягане

зачервяване (изчервяване на лицето)

синина

тромбоза

лимфен оток

диспнея (затруднено дишане)

епистаксис (кръвоизлив от носа)

отделяне на обилен секрет от носа към гърлото

болки в синусите

кашличен синдром на горните дихателни пътища

коремен дискомфорт и раздуване на корема

сухота в устата

хематемеза (повръщане на кръв)

aкне

алопеция

хиперхидроза (прекомерно изпотяване)

eкхимози (кожни кръвоизливи)

eритем (зачервяване на кожата)

aртралгия (ставна болка)

мускулно-скелетен дискомфорт

реакция, свързана с вливането, и реакция на мястото на вливане (включващи зачервяване

и болка на мястото на вливане)

чувство на напрежение (нервност)

грипоподобно заболяване

общо влошаване на физическото здраве

понижен хемоглобин

повишен брой ретикулоцити

понижена сърдечна честота

Допълнителни нежелани реакции при деца и юноши

Наблюденията показват, че процентът на главоболие, студени тръпки, треска, гадене,

повръщане, ниско кръвно налягане, ускорена сърдечна честота и болка в гърба при деца е по-

висок отколкото при възрастни. Цианоза (липса на кислород в кръвта) се съобщава при едно

дете, но не и при възрастни.

Нежеланите реакции могат да бъдат намалени чрез преминаване на Flebogamma DIF 50 mg/ml.

Моля, консултирайте се с Вашия лекар, ако нежеланите реакции се увеличат.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате

Flebogamma DIF

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Flebogamma DIF след срока на годност, отбелязан върху етикета и кутията след

“Годен до:”.

Да не се съхранява над 30ºC. Да не се замразява.

Разтворът трябва да е бистър или слабо опалесциращ. Не използвайте това лекарство, ако

забележите, че разтворът е мътен или има утайка.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Flebogamma DIF

Активното вещество е човешки нормален имуноглобулин (i.v.Ig). Един ml съдържа

100 mg човешки нормален имуноглобулин, от който поне 97% са IgG.

Един флакон от 50 ml cъдържа: 5 g човешки нормален имуноглобулин.

Един флакон от 100 ml cъдържа: 10 g човешки нормален имуноглобулин.

Един флакон от 200 ml cъдържа: 20 g човешки нормален имуноглобулин.

Процентът на подкласовете IgG е приблизително 66,6% IgG

, 27,9% IgG

, 3,0% IgG

2,5% IgG

. Съдържа следи от IgA (по-малко от 100 микрограма/ml).

Другите съставки са сорбитол и вода за инжекции (вижте точка 2 за допълнителна

информация относно съставките).

Как изглежда Flebogamma DIF и какво съдържа опаковката

Flebogamma DIF е инфузионен разтвор. Разтворът е бистър или леко опалесциращ, безцветен

или бледожълт.

Flebogamma DIF се доставя като флакони по 5 g/50 ml, 10 g/100 ml и 20 g/200 ml.

Опаковката съдържа 1 флакон.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Instituto Grifols, S.A.

Can Guasc, 2 - Parets del Vallès

08150 Barcelona - Испания

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

AT/BE/BG/CY/EE/EL/ES/HR/HU/IE/LV/

LT/LU/MT/NL/RO/SI/SK

Instituto Grifols, S.A.

Tel: +34 93 571 01 00

CZ

Grifols S.R.O.

Tel: +4202 2223 1415

DE

Grifols Deutschland GmbH

Tel: +49 69 660 593 100

DK/FI/IS/NO/SE

Grifols Nordic AB

Tel: +46 8 441 89 50

FR

Grifols France

Tél: +33 (0)1 53 53 08 70

IT

Grifols Italia S.p.A.

Tel: +39 050 8755 113

PL

Grifols Polska Sp. z o. o.

Tel: +48 22 378 85 60

PT

Grifols Portugal, Lda.

Tel: +351 219 255 200

UK

Grifols UK Ltd.

Tel: +44 845 2413090

Дата на последно преразглеждане на листовката ММ/ГГГГ

Подробна информация за това лекарство е предоставена в уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти (вижте

точка 3 за допълнителна информация):

Дозировка и начин на приложение

Дозата и схемата на приложение зависят от показанието.

Може да е нужно дозата да се индивидуализира за всеки пациент, в зависимост от клиничния

отговор. При пациенти с тегло под или над нормата може да се наложи коригиране на дозата,

базирана на телесното тегло. За указание са дадени следните схеми на приложение:

Препоръките за дозиране са обобщени на следващата таблица:

Показание

Доза

Честота на инжектиране

Заместваща терапия:

Синдроми на първичен имунен дефицит

Начална доза:

0,4 – 0,8 g/kg

Поддържаща

доза:

0,2 – 0,8 g/kg

на всеки 3 – 4 седмици

Вторични имунни дефицити

0,2 – 0,4 g/kg

на всеки 3 – 4 седмици

Имуномодулация:

Първична имунна тромбоцитопения

0,8 – 1 g/kg

или

0,4 g/kg/ден

в първия ден, възможно

еднократно повторение до 3 дни

за 2 – 5 дни

Синдром на Guillain Barré

0,4 g/kg/ден

за 5 дни

Болест на Kawasaki

2 g/kg

еднократно в комбинация с

ацетилсалицилова киселина

Хронична възпалителна

демиелинизираща

полирадикулоневропатия (ХВДП)

Начална доза:

2 g/kg

Поддържаща

доза:

1 g/kg

разделена на дози за 2 – 5 дни

на всеки 3 седмици за 1 – 2 дни

Показание

Доза

Честота на инжектиране

Мултифокална моторна невропатия

(ММН)

Начална доза:

2 g/kg

Поддържаща

доза:

1 g/kg

или

2 g/kg

разделена на дози за 2 – 5

последователни дни

на всеки 2 - 4 седмици

на всеки 4 – 8 седмици, разделена

на дози за 2 - 5 дни

Flebogamma DIF трябва да се прилага като интравенозна инфузия при начална скорост

0,01 ml/kg/min през първите тридесет минути. Ако се понася добре, скоростта на прилагане се

ускорява до 0,02 ml/kg/min за вторите 30 минути. Отново, ако се понася добре, скоростта на

прилагане се ускорява до 0,04 ml/kg/min за третите 30 минути. Ако пациентът понася добре

инфузията, допълнително увеличаване скоростта на прилагане с 0,02 ml/kg/min може да се

направи на 30-минутни интервали до максимум от 0,08 ml/kg/min.

Съобщавано е, че честотата на нежеланите лекарствени реакции към i.v.Ig се повишава със

скоростта на инфузия. Скоростта на прилагане по време на първите инфузии трябва да е бавна.

Ако няма нежелани лекарствени реакции, скоростта на прилагане при следващите инфузии

може бавно да се повиши до максималната скорост. При пациенти, проявяващи нежелани

реакции е препоръчително да се намали скоростта на прилагане при следващите инфузии до

максимум 0,04 ml/kg/min или да се приложи i.v.Ig с 5% концентрация

Педиатрична популация

Тъй като дозирането при всяка индикация е дадено на телесно тегло и се прецизира съобразно

съществуващото състояние, дозирането при деца не се смята да е различно от това при

възрастни.

Несъвместимости

Flebogamma DIF не трябва да се смесва с други лекарства или интравенозни разтвори и трябва

да се прилага посредством отделна система за интравенозно вливане.

Специални предупреждения

Сорбитол

Всеки ml от този лекарствен продукт съдържа 50 mg сорбитол. Пациенти с редкия

наследствен проблем на непоносимост към фруктоза не трябва да приемат това

лекарство.

При бебета и малки деца (на възраст 0-2 години) е възможно наследствената

непоносимост към фруктоза (HFI) все още да не е диагностицирана и може да бъде

фатална. Поради тази причина бебетата и малките деца не трябва да получават този

лекарствен продукт.

При лица на възраст над 2 години с HFI се развива спонтанно отвращение към

съдържащи фруктоза храни, което може да се комбинира с появата на симптоми

(повръщане, стомашно-чревни нарушения, апатия, забавяне в наддаването на ръст и

тегло). Ето защо, преди получаване на Flebogamma DIF, трябва да се снеме подробна

анамнеза на всеки пациент с оглед на симптомите на HFI.

В случай на прилагане по невнимание и съмнение за непоносимост към фруктоза,

инфузията трябва да се преустанови незабавно, нормогликемията да се възстанови и

органната функция да се стабилизира чрез интензивни грижи.

Не се очаква влияние при определяне на нивата на глюкозата в кръвта.

Строго се препоръчва всеки път, когато получавате доза Flebogamma DIF, името и партидният

номер на продукта да се записват с цел поддържане на запис за използваните партиди.

Инструкции за работа и изхвърляне

Преди употреба продуктът трябва да достигне стайна температура (не повече от 30ºC).

Разтворът трябва да е бистър или леко опалесциращ. Не използвайте Flebogamma DIF, ако

забележите, че разтворът е мътен или има утайка.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

ПРИЛОЖЕНИЕ І

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Flebogamma DIF 50 mg/ml инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Човешки нормален имуноглобулин (Human normal immunoglobulin) (i.v.Ig)

Един ml cъдържа:

Човешки нормален имуноглобулин 50 mg

(съдържание на IgG не по-малко от 97%)

1 флакон от 10 ml cъдържа: 0,5 g човешки нормален имуноглобулин

1 флакон от 50 ml cъдържа: 2,5 g човешки нормален имуноглобулин

1 флакон от 100 ml cъдържа: 5 g човешки нормален имуноглобулин

1 флакон от 200 ml cъдържа: 10 g човешки нормален имуноглобулин

1 флакон от 400 ml cъдържа: 20 g човешки нормален имуноглобулин

Разпределение на подкласовете IgG (приблизителни стойности):

66,6%

28,5%

2,7%

2,2%

Максималното съдържание на IgA е 50 микрограма/ml.

Произведен от плазма на човешки донори.

Помощно вещество с известно действие:

Един ml съдържа 50 mg D-сорбитол.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инфузионен разтвор.

Разтворът е бистър или леко опалесциращ, безцветен или бледожълт.

Flebogamma DIF е изотоничен разтвор с осмолалитет от 240 дo 370 mOsm/kg.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Заместваща терапия при възрастни, деца и юноши (2-18 години) при:

Синдроми на първичен имунен дефицит (ПИД) с нарушена продукция на антитела

Вторични имунни дефицити (ВИД) при пациенти, страдащи от тежки или повтарящи се

инфекции, неефективно антимикробно лечение или

доказана недостатъчност на

конкретно антитяло (

proven specific antibody failure

, PSAF)*,

или серумни нива на

IgG <4 g/l

*PSAF= невъзможност за постигане на най-малко 2-кратно увеличение на титъра на IgG

антителата към пневмококови полизахаридни ваксини и ваксини, съдържащи полипептидни

антигени

Имуномодулация при възрастни, деца и юноши (2-18 години) при:

Първична имунна тромбоцитопения (ITP) при пациенти с висок риск от кървене или

предоперативно за корекция на броя на тромбоцитите

Синдром на Guillain Barré

Болест на Kawasaki (съпътстващо с ацетилсалицилова киселина, вж. 4.2)

Хронична възпалителна демиелинизираща полирадикулоневропатия (ХВДП)

Мултифокална моторна невропатия (ММН)

4.2

Дозировка и начин на приложение

Заместващата терапия трябва да се започва и провежда под ръководството на лекар с опит в

лечението на имунодефицитни състояния.

Дозировка

Дозата и схемата на прилагане зависят от показанието.

Може да се наложи индивидуализиране на дозата при всеки пациент в зависимост от

клиничния отговор. При пациенти с тегло под или над нормата може да се наложи коригиране

на дозата въз основа на телесното тегло. Като указание се дават следните схеми на прилагане.

Заместваща терапия при синдроми на първичен имунен дефицит

Схемата на прилагане трябва да постигне най-ниско ниво на IgG (измерено преди следващата

инфузия) от поне 6 g/l или в рамките на нормалния референтен диапазон за възрастта на

популацията. За постигане на равновесие (нива на IgG в стационарно състояние) са необходими

три до шест месеца след началото на лечението. Препоръчителната начална доза е

0,4 - 0,8 g/kg, приложена еднократно, последвана от поне 0,2 g/kg, прилагана на всеки три до

четири седмици.

Необходимата доза за постигане на най-ниско ниво на IgG от 6 g/l е от порядъка на

0,2 - 0,8 g/kg/месец. Интервалът между дозите, когато е достигнато стационарно състояние,

варира от 3 до 4 седмици.

Най-ниските нива на IgG трябва да се измерват и оценяват във връзка с честотата на

инфекциите. За намаляване на честотата на бактериалните инфекции може да е необходимо

повишаване на дозата с цел повишаване на най-ниските нива.

Вторични имунни дефицити (както са дефинирани в точка 4.1)

Препоръчителната доза е 0,2 – 0,4 g/kg на всеки три до четири седмици.

Най-ниските нива на IgG трябва да се измерват и оценяват във връзка с честотата на инфекциите.

Дозата трябва да се коригира според случая, за да се постигне оптимална защита срещу

инфекции. При пациенти с персистираща инфекция може да е необходимо повишение. Когато

пациентът продължава да няма инфекция, може да се обмисли понижение на дозата.

Първична имунна тромбоцитопения

Прилагат се две алтернативни схеми за лечение:

0,8 - 1 g/kg приложени първия ден; тази доза може да бъде повторена един път в рамките

на три дни.

0,4 g/kg прилагани веднъж дневно за два до пет дни.

При влошаване на състоянието, лечението може да се повтори.

Синдром на Guillain Barré

0,4 g/kg/ден за 5 дни (евентуално повторение на дозата при рецидив).

Болест на Kawasaki

Трябва да се приложат 2,0 g/kg като единична доза. Пациентите трябва да получават

съпътстваща терапия с ацетилсалицилова киселина.

Хронична възпалителна демиелинизираща полиневропатия (ХВДП)

Начална доза: 2 g/kg, разделени за 2 – 5 последователни дни.

Поддържащи дози: 1 g/kg за 1 – 2 последователни дни на всеки 3 седмици.

Терапевтичният ефект трябва да се оценява след всеки цикъл. Ако след 6 месеца не се

наблюдава терапевтичен ефект, лечението трябва да се прекрати.

Ако лечението е ефективно, дългосрочното лечение трябва да е по решение на лекаря въз

основа на отговора на пациента и отговора към поддържащата терапия. Може да се наложи да

се адаптират дозите и интервалите в зависимост от индивидуалното протичане на заболяването.

Мултифокална моторна невропатия (ММН)

Начална доза: 2 g/kg, разделени за 2 – 5 последователни дни.

Поддържаща доза: 1 g/kg на всеки 2 до 4 седмици или 2 g/kg на всеки 4 до 8 седмици.

Терапевтичният ефект трябва да се оценява след всеки цикъл. Ако след 6 месеца не се

наблюдава терапевтичен ефект, лечението трябва да се прекрати.

Ако лечението е ефективно, дългосрочното лечение трябва да е по решение на лекаря въз

основа на отговора на пациента и отговора към поддържащата терапия. Може да се наложи да

се адаптират дозите и интервалите в зависимост от индивидуалното протичане на заболяването.

Препоръките за дозата са обобщени в следващата таблица:

Показание

Доза

Честота на инжектиране

Заместваща терапия:

Синдроми на първичен имунен дефицит

Начална доза:

0,4 – 0,8 g/kg

Поддържаща

доза:

0,2 – 0,8 g/kg

на всеки 3 – 4 седмици

Вторични имунни дефицити (както са

дефинирани в точка 4.1)

0,2 – 0,4 g/kg

на всеки 3 – 4 седмици

Показание

Доза

Честота на инжектиране

Имуномодулация:

Първична имунна тромбоцитопения

0,8 – 1 g/kg

или

0,4 g/kg/ден

в първия ден, възможно

еднократно повторение до 3 дни

за 2 – 5 дни

Синдром на Guillain Barré

0,4 g/kg/ден

за 5 дни

Болест на Kawasaki

2 g/kg

еднократно в комбинация с

ацетилсалицилова киселина

Хронична възпалителна

демиелинизираща

полирадикулоневропатия (ХВДП)

Начална доза:

2 g/kg

Поддържаща

доза:

1 g/kg

разделена на дози за 2 – 5 дни

на всеки 3 седмици за 1 – 2 дни

Мултифокална моторна невропатия

(ММН)

Начална доза:

2 g/kg

Поддържаща

доза:

1 g/kg

или

2 g/kg

разделена на дози за

2 - 5 последователни дни

на всеки 2 - 4 седмици

на всеки 4 – 8 седмици, разделена

на дози за 2 - 5 дни

Педиатрична популация

Flebogamma DIF 50 mg/ml е противопоказан при деца на възраст от 0 до 2 години (вж. точка

4.3).

Дозировката при деца и юноши (2-18 години) не се различава от тази при възрастни, тъй като

при всяко от показанията е дадена според телесното тегло и коригирана съобразно клиничния

резултат при посочените по-горе състояния.

Чернодробно увреждане

Няма налични данни, налагащи корекция на дозата.

Бъбречно увреждане

Без корекция на дозата, освен ако не е клинично оправдано, вижте точка 4.4.

Старческа възраст

Без корекция на дозата, освен ако не е клинично оправдано, вижте точка 4.4.

Начин на приложение

За интравенозно приложение.

Flebogamma DIF 50 mg/ml трябва да се прилага като интравенозна инфузия при начална

скорост 0,01 - 0,02 ml/kg/min през първите тридесет минути. Вижте точка 4.4. В случай на

нежелана реакция трябва или да се намали скоростта на прилагане, или да се прекрати

инфузията. Ако се понася добре, скоростта на прилагане може постепенно да се увеличава до

максимум от 0,1 ml/kg/min.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество (човешки имуноглобулини) или към някое от

помощните вещества (вж. точки 4.4 и 6.1).

Непоносимост към фруктоза (вж. точка 4.4).

При бебета и малки деца (на възраст 0-2 години) е възможно наследствената непоносимост към

фруктоза (hereditary fructose intolerance, HFI) все още да не е диагностицирана и може да бъде

фатална. Поради тази причина бебетата и малките деца не трябва да получават този лекарствен

продукт.

Пациенти със селективен IgA дефицит, с антитела към IgA, тъй като прилагането на

продукт, съдържащ IgA, може да доведе до анафилаксия.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Сорбитол

Всеки ml от този лекарствен продукт съдържа 50 mg сорбитол. Пациенти с редкия

наследствен проблем на непоносимост към фруктоза не трябва да приемат това

лекарство.

При лица на възраст над 2 години с HFI се развива спонтанно отвращение към

съдържащи фруктоза храни, което може да се комбинира с появата на симптоми

(повръщане, стомашно-чревни нарушения, апатия, забавяне в наддаването на ръст и

тегло). Ето защо, преди получаване на Flebogamma DIF, трябва да се снеме подробна

анамнеза на всеки пациент с оглед на симптомите на HFI.

В случай на прилагане по невнимание и съмнение за непоносимост към фруктоза,

инфузията трябва да се преустанови незабавно, нормогликемията да се възстанови и

органната функция да се стабилизира чрез интензивни грижи.

Не се очаква влияние при определяне на нивата на глюкозата в кръвта.

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и

партидният номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Предпазни мерки при употреба

Потенциалните усложнения често могат да бъдат избегнати, като се гарантира, че пациентите:

не са чувствителни към човешки нормален имуноглобулин, като в началото продуктът се

инжектира бавно (с начална скорост от 0,01-0,02 ml/kg/min)

се проследяват внимателно за всеки симптом през периода на инфузия. Особено

пациенти, които не са получавали човешки нормален имуноглобулин, пациенти,

преминали от алтернативен i.v.Ig продукт или когато има продължителен интервал от

предходна инфузия, трябва да се проследяват в болницата по време на първата инфузия и

в продължение на един час след първата инфузия, за да бъдат открити потенциални

нежелани признаци. Всички останали пациенти трябва да бъдат наблюдавани поне

20 минути след приложението.

При всички пациенти приложението на i.v.Ig налага:

адекватно хидратиране преди началото на инфузията на i.v.Ig

следене на обема на урината

следене на нивата на серумния креатинин

избягване на едновременно приложение на бримкови диуретици (вж. точка 4.5)

В случай на нежелана реакция трябва или да се намали скоростта на прилагане, или да се

прекрати инфузията.

Нужното лечение зависи от естеството и тежестта на нежеланата реакция.

Реакция към инфузията

Определени нежелани реакции (напр. главоболие, зачервяване, студени тръпки, миалгия,

хриптене, тахикардия, болка в кръста, гадене и хипотония) може да са свързани със скоростта

на инфузията. Препоръчителната скорост на инфузията, дадена в точка 4.2, трябва да се спазва

внимателно. Пациентите трябва да се проследяват стриктно и наблюдават внимателно за

евентуални симптоми през цялото време на инфузията.

Нежелани реакции могат да възникнат по-често

при пациенти, на които се прилага човешки нормален имуноглобулин за първи път, или,

в редки случаи, когато се премине на друг продукт човешки нормален имуноглобулин,

или когато има дълъг интервал от предишната инфузия

при пациенти с нелекувана инфекция или подлежащо хронично възпаление

Свръхчувствителност

Реакциите на свръхчувствителност са редки.

Анафилаксия може да се развие при пациенти

с неоткриваем IgA, които имат анти-IgA антитела

които имат предходно лечение с човешки нормален имуноглобулин

В случай на шок трябва да се приложи стандартно медицинско лечение за шок.

Тромбоемболизъм

Съществуват клинични данни за свързани с приложението на i.v.Ig тромбоемболични събития

като инфаркт на миокарда, мозъчно-съдови инциденти (включително мозъчен инсулт),

белодробен емболизъм и тромбози на дълбоки вени, за които се предполага, че са свързани с

относителното повишаване вискозитета на кръвта, поради високия приток на имуноглобулини

при рискови пациенти. Необходимо е повишено внимание при назначаване и вливане на i.v.Ig

при пациенти със затлъстяване и при пациенти със съществуващи рискови фактори за

тромботични събития (като напреднала възраст, хипертония, захарен диабет и анамнеза за

съдово заболяване или тромботични епизоди, пациенти с придобити или наследствени

тромботични нарушения, пациенти с продължителни периоди на обездвижване, пациенти с

тежка хиповолемия и пациенти със заболявания, които повишават вискозитета на кръвта).

При пациенти с риск от тромбоемболични нежелани реакции i.v.Ig продуктите трябва да се

прилагат при минимална скорост на инфузията и в минималната приложима доза.

Остра бъбречна недостатъчност

Съобщени са случаи на остра бъбречна недостатъчност при пациенти, получили лечение с

i.v.Ig. В повечето случаи са идентифицирани рискови фактори като съществуваща бъбречна

недостатъчност, захарен диабет, хиповолемия, свръхтегло, съпътстващи нефротоксични

лекарствени продукти и възраст над 65 години.

Преди инфузията на i.v.Ig трябва да се направи оценка на параметрите на бъбречната функция,

особено при пациенти, за които се смята, че имат потенциално повишен риск да развият остра

бъбречна недостатъчност, и отново на подходящи интервали. При пациенти в риск от остра

бъбречна недостатъчност i.v.Ig продуктите трябва да се прилагат с минимална скорост на инфузията

и в подходяща доза. В случай на бъбречно увреждане трябва да се обмисли спиране на i.v.Ig.

Въпреки, че съобщенията за бъбречна дисфункция и остра бъбречна недостатъчност се

свързват с приложението на много от разрешените за употреба i.v.Ig продукти, съдържащи

различни помощни вещества като захароза, глюкоза и малтоза, тези които съдържат захароза

като стабилизатор са причина за по-големия дял от общия брой. При рисковите пациенти

трябва да се обмисли приложението на i.v.Ig продукти, които не съдържат тези помощни

вещества. Flebogamma DIF не съдържа захароза, малтоза или глюкоза.

Синдром на асептичен менингит (AMS)

Съобщавани са случаи на синдром на асептичен менингит във връзка с лечение с i.v.Ig.

Синдромът обикновено започва в рамките на няколко часа до 2 дни след лечение с i.v.Ig.

Изследването на цереброспиналната течност често е положително за плеоцитоза повече от

няколко хиляди клетки на mm

, предимно от гранулоцитния ред, и повишено протеиново ниво

до няколко стотин mg/dl.

AMS може да се появи по-често при лечение с високи дози i.v.Ig (2 g/kg).

На пациентите, показващи подобни признаци и симптоми, трябва да се направи цялостен

неврологичен преглед, включително изследване на ЦСТ, за да се изключат други причини за

менингит.

Спирането на лечението с i.v.Ig довежда до ремисия на AMS в рамките на няколко дни без

последствия.

Хемолитична анемия

I.v.Ig продуктите може да съдържат кръвногрупови антитела, които може да действат като

хемолизини и да предизвикат

in vivo

покриване на червените кръвни клетки с имуноглобулин,

водещо да положителна директна антиглобулинова реакция (тест на Coombs) и рядко до

хемолиза. Хемолитична анемия може да се развие след лечение с i.v.Ig поради ускорено

разграждане на червените кръвни клетки (RBC). Пациентите, получили i.v.Ig, трябва да се

проследяват за клинични признаци и симптоми на хемолиза (вж. точка 4.8).

Неутропения/левкопения

Преходно понижение на броя на неутрофилите и/или епизоди на неутропения, понякога тежки,

се съобщават след лечение с i.v.Ig. То обикновено настъпва в рамките на часове или дни след

приложението на i.v.Ig

и отшумява спонтанно в рамките на 7 до 14 дни.

Свързано с трансфузията остро увреждане на белия дроб (Transfusion related acute lung injury,

TRALI)

При пациентите, на които се прилага i.v.Ig, има някои съобщения за остър некардиогенен

белодробен оток [Transfusion Related Acute Lung Injury, TRALI]. TRALI се характеризира с

тежка хипоксия, диспнея, тахипнея, цианоза, висока температура и хипотония. Симптомите на

TRALI обикновено се развиват по времето на инфузията или в рамките на 6 часа след нея, често в

рамките на 1 - 2 часа. Ето защо реципиентите на i.v.Ig трябва да бъдат наблюдавани и инфузията

на i.v.Ig трябва да бъде прекратена незабавно в случай на белодробни нежелани реакции. TRALI е

потенциално животозастрашаващо състояние, изискващо незабавно лечение в отделение за

интензивни грижи.

Взаимодействие със серологични тестове

След приложение на имуноглобулин преходното повишаване на различни пасивно пренесени

антитела в кръвта на пациента може да доведе до подвеждащи фалшиво положителни

резултати при серологични тестове.

Пасивен пренос на антитела срещу еритроцитни антигени като A, B, D, може да повлияе на

резултатите от някои серологични тестове за антитела срещу червените кръвни клетки,

например директен антиглобулинов тест (DAT, директен тест на Coombs).

Трансмисивни агенти

Стандартните мерки за предотвратяване на инфекции в резултат на приложение на лекарствени

продукти, получени от човешка кръв или плазма, включват подбор на донорите, скрининг на

отделните единици дарена кръв и сборната плазма за специфични маркери за инфекция и

включването на ефективни производствени етапи за инактивиране/отстраняване на вируси.

Въпреки това, когато се прилагат лекарствени продукти, получени от човешка кръв или плазма,

възможността за предаване на инфекциозни агенти не може да бъде напълно изключена. Това

се отнася и за непознати или новопоявяващи се вируси и други патогени.

Предприетите мерки се смятат за ефективни спрямо вируси с обвивка като вируса на човешкия

имунодефицит (HIV), вируса на хепатит В (HBV) и вируса на хепатит С (HCV) и спрямо

вирусите на хепатит А и парвовирус B19, които са без обвивка.

Съществува убедителен клиничен опит относно липсата на предаване на хепатит А и

парвовирус B19 с имуноглобулините и също така се приема, че съдържанието на антитела

допринася съществено за безопасността по отношение на вируси.

Строго се препоръчва всеки път, когато Flebogamma DIF се прилага на пациент, името и

партидният номер на продукта да се записват с цел поддържане на връзка между пациента и

партидата на продукта.

Съдържание на натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон от 10 ml,

50 ml, 100 ml и 200 ml, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий. Този

лекарствен продукт съдържа по-малко от 29,41 mg натрий на флакон от 400 ml, еквивалентно

на 1,5% от препоръчителния максимален дневен прием на натрий за възрастен на СЗО. В

зависимост от необходимата доза обаче пациентът може да получи повече от 1 флакон.

Педиатрична популация

Препоръчва се да се извършва наблюдение на жизнените показатели на пациента, когато

Flebogamma DIF се прилага на педиатрични пациенти.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Живи атенюирани вирусни ваксини

Приложението на имуноглобулин може да намали за период от поне 6 седмици до 3 месеца

ефикасността на живи атенюирани вирусни ваксини като морбили, рубеола, заушка и варицела.

След прилагането на този продукт трябва да мине интервал от 3 месеца преди ваксиниране с

живи атенюирани вирусни ваксини. В случая с морбили това взаимодействие може да

продължи до 1 година. Следователно, при пациентите, получаващи ваксина за морбили, трябва

да се провери състоянието на антителата.

Бримкови диуретици

Избягване на съпътстваща употреба на бримкови диуретици

Педиатрична популация

Очаква се, че при педиатричната популация може да се наблюдават същите взаимодействия,

като тези, споменати при възрастни.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Безопасността на този лекарствен продукт за приложение при бременни жени не е установена

при контролирани клинични проучвания и следователно трябва да се прилага с повишено

внимание при бременни жени и майки кърмачки. Установено е, че i.v.Ig преминават през

плацентата, особено през третия триместър. Клиничният опит с имуноглобулини предполага,

че не трябва да се очакват вредни въздействия върху хода на бременността или върху фетуса и

новороденото.

Кърмене

Имуноглобулините се екскретират в кърмата. Не се очакват негативни ефекти при кърмени

новородени/кърмачета.

Фертилитет

Клиничният опит с имуноглобулини предполага, че не трябва да се очакват вредни ефекти

върху фертилитета.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Способността за шофиране и работа с машини може да бъде нарушена от някои нежелани

реакции, като замайване, свързани с употребата на Flebogamma DIF. Пациенти, получили

нежелани реакции по време на лечение с Flebogamma DIF, трябва да изчакат те да отзвучат

преди да шофират или работят с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила за безопасност

Нежеланите реакции, причинени от човешки нормални имуноглобулини, (с намаляваща

честота) включват (вж. също точка 4.4):

втрисане, главоболие, замаяност, висока температура, повръщане, алергични реакции,

гадене, артралгия, ниско кръвно налягане и умерена болка в кръста.

обратими хемолитични реакции; особено при пациентите с кръвни групи A, B и AB и

(рядко) хемолитична анемия, изискваща трансфузия

(рядко) внезапно спадане на кръвното налягане и, в отделни случаи, анафилактичен шок,

дори когато пациентът не е показал свръхчувствителност при предишно приложение

(рядко) преходни кожни реакции (включително кожен лупус еритематозус - с неизвестна

честота)

(много рядко) тромбоемболични реакции, като например миокарден инфаркт, инсулт,

белодробна емболия, дълбоки венозни тромбози

случаи на обратим асептичен менингит

случаи на повишено ниво на серумен креатинин и/или поява на остра бъбречна

недостатъчност

случаи на свързано с трансфузията остро увреждане на белия дроб (TRALI)

За информация относно безопасността по отношение на трансмисивни агенти вижте точка 4.4.

Таблично резюме на нежеланите лекарствени реакции

В долната таблица нежеланите реакции са представени по системо-органни класове по

MedDRA (системо-органен клас и предпочитан термин).

Честотата е определена по следната конвенция:

много чести (>1/10)

чести (>1/100 до <1/10)

нечести (>1/1 000 до <1/100)

редки (>1/10 000 до <1/1 000)

много редки (<1/10 000)

с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

При всяко групиране по честота, нежеланите реакции са представени в низходящ ред по

отношение на тяхната сериозност.

Източници от базата данни за безопасност от клинични изпитвания и проучвания за

безопасност след разрешаване за употреба при общо 128 пациенти с експозиция на

Flebogamma DIF 50 mg/ml (с общо 1318 инфузии)

Системо-органен клас по

MedDRA (СОК)

Нежелана реакция

Честота на

пациент

Честота на

инфузия

Инфекции и инфестации

Назофарингит

Нечести

Нечести

Нарушения на имунната

система

Свръхчувствителност

Нечести

Редки

Психични нарушения

Отклонения в поведението

Нечести

Редки

Нарушения на нервната

система

Главоболие

Много чести

Чести

Замаяност

Чести

Нечести

Мигрена

Нечести

Редки

Сърдечни нарушения

Тахикардия

Чести

Чести

Сърдечносъдово нарушение

Нечести

Редки

Съдови нарушения

Диастолна хипотония,

хипотония

Чести

Чести

Диастолна хипертония,

хипертония

Нечести

Систолна хипертония

Нечести

Вариране на кръвното налягане,

зачервяване

Редки

Респираторни, гръдни и

медиастинални нарушения

Бронхит, хриптене

Чести

Нечести

Продуктивна кашлица

Нечести

Нечести

Астма, кашлица, диспнея,

епистаксис, назален дискомфорт,

ларингеална болка

Редки

Стомашно-чревни

нарушения

Болка в горната част на корема,

коремна болка, диария, гадене,

повръщане

Чести

Нечести

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Уртикария

Чести

Нечести

Пруритус, пруритозен обрив

Нечести

Контактен дерматит,

хиперхидроза, обрив

Редки

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Болка в гърба, артралгия, миалгия

Чести

Нечести

Мускулни спазми, болка във

врата, болка в крайник

Нечести

Редки

Нарушения на бъбреците и

пикочните пътища

Задържане на урина

Нечести

Редки

Общи нарушения и ефекти

на мястото на приложение

Пирексия

Много чести

Чести

Студени тръпки, реакция на

мястото на инжектиране, болка,

Чести

Нечести

Системо-органен клас по

MedDRA (СОК)

Нежелана реакция

Честота на

пациент

Честота на

инфузия

ригор

Астения, болка в гърдите, еритем

на мястото на инфузията,

екстравазация на мястото на

инфузията, възпаление на мястото

на инфузията, болка на мястото на

инфузията, оток на мястото на

инжектиране, болка на мястото на

инжектиране, пруритус на

мястото на инжектиране,

подуване на мястото на

инжектиране, периферен оток

Нечести

Редки

Изследвания

Повишено систолно кръвно

налягане, повишена телесна

температура, положителен тест на

Coombs

Чести

Нечести

Понижено систолно кръвно

налягане

Нечести

Нечести

Повишена аланин

аминотрансфераза, повишено

кръвно налягане

Редки

Наранявания, отравяния и

усложнения, възникнали в

резултат на интервенции

Свързана с инфузията реакция

Нечести

Нечести

Проблеми с продукта

Разместване на устройството

Нечести

Редки

Описание на избрани нежелани реакции

Най-честите постмаркетингови съобщения за НЛР след разрешаването и на двете

концентрации на продукта са болка в гърдите, зачервяване, повишено и понижено кръвно

налягане, неразположение, диспнея, гадене, повръщане, пирексия, болка в гърба, главоболие и

студени тръпки.

Педиатрична популация

Направена е оценка на резултатите по отношение на безопасността при 29 педиатрични

пациенти (

17 години), включени в PID проучванията. Наблюденията показват, че процентът

на главоболие, пирексия, тахикардия и хипотония при децата е по-висок отколкото при

възрастните. Оценката на жизнените признаци в клиничните изпитвания при педиатричната

популация не показва никакъв модел на клинично значими промени.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Предозирането може да доведе до претоварване с течности и хипервискозитет, особено при

рискови пациенти, включващи пациенти в старческа възраст или пациенти със сърдечно или

бъбречно увреждане (вж. точка 4.4).

Педиатрична популация

Няма информация за предозиране с Flebogamma DIF при деца. Все пак, както при възрастни,

предозирането може да доведе до претоварване

с течности и хипервискозитет, както при

другите интравенозни имуноглобулини.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: имунни серуми и имуноглобулини: имуноглобулини, нормални

човешки, за интраваскуларно приложение, ATC код: J06BA02.

Човешкият нормален имуноглобулин съдържа основно имуноглобулин G (IgG) с широк

спектър от антитела срещу инфекциозни агенти.

Човешкият нормален имуноглобулин съдържа IgG антителата, налични в нормалната

популация. Обикновено е изготвен от сборна плазма от не по-малко от 1 000 донори.

Притежава разпределение на подкласовете на имуноглобулин G, строго пропорционално на

това в нативната човешка плазма.

Адекватни дози от този лекарствен продукт могат да възстановят патологично ниските нива на

имуноглобулин G до нормални граници.

Механизмът на действие при показания, различни от заместваща терапия, не е напълно

изяснен, но включва имуномодулиращо действие. В клинични изпитвания при пациенти с

хронична първична имунна тромбоцитопения (ITP) се достига до значимо увеличение на

медианата на нивото на тромбоцитите (64 000/µl), въпреки че не се достигат нормални нива.

Проведени са три клинични изпитвания c Flebogamma DIF, две за заместваща терапия при

пациенти с първична имунна недостатъчност (едно при възрастни и деца над 10 години и едно

при деца на възраст между 2 и 16 години) и друго за имуномодулация при възрастни пациенти

с имунна тромбоцитопенична пурпура.

5.2

Фармакокинетични свойства

След интравенозно приложение човешкият нормален имуноглобулин има пълна и незабавна

бионаличност в кръвообращението на реципиента. Сравнително бързо се разпределя между

плазмата и екстраваскуларната течност, като приблизително след 3 – 5 дни се достига

равновесие между интра- и екстраваскуларния компартимент.

Flebogamma DIF 50 mg/ml има полуживот около 30 - 32 дни. Този полуживот може да варира от

пациент до пациент, особено при първична имунна недостатъчност.

IgG и IgG – комплексите се разграждат в клетките на ретикуло-ендотелната система.

Педиатрична популация

В педиатричната популация не се очакват различия във фармакокинетичните свойства.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Проучванията за токсичност при единична доза са проведени върху плъхове и мишки. Липсата

на смъртност при неклиничните проучвания, проведени с Flebogamma DIF в дози до

2 500 mg/kg, и липсата на какъвто и да е потвърден релевантен нежелан признак, засягащ

дихателната, кръвоносната и централната нервна система на третираните животни, подкрепят

безопасността на Flebogamma DIF.

Изследването за токсичност при многократно приложение и проучванията за ембриофетална

токсичност са неосъществими поради индукция на и интерференция с антитела. Не е

проучвано действието на продукта върху имунната система при новородени.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

D-сорбитол

Вода за инжекции

6.2

Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости този лекарствен продукт не трябва да се смесва с

други лекарствени продукти, нито с други i.v.Ig продукти.

6.3

Срок на годност

2 години

6.4

Специални условия на съхранение

Да не се съхранява над 30ºC.

Да не се замразява.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

Флакони (стъкло тип ІІ) с 10 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml или 400 ml разтвор, със запушалка

(хлоробутилова гума).

Вид опаковка: 1 флакон

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Продуктът трябва да бъде темпериран до стайна или телесна температура преди прилагане.

Разтворът трябва да е бистър или слабо опалесциращ, безцветен или бледожълт. Не трябва да

се използват разтвори, които са мътни или имат утайка.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Instituto Grifols, S.A.

Can Guasc, 2 - Parets del Vallès

08150 Barcelona - Испания

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/404/001-005

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 23 август 2007 г.

Дата на последно подновяване: 24 април 2017 г.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

ММ/ГГГГ

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Flebogamma DIF 100 mg/ml инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Човешки нормален имуноглобулин (Human normal immunoglobulin) (i.v.Ig)

Един ml cъдържа:

Човешки нормален имуноглобулин 100 mg

(съдържание на IgG не по-малко от 97%)

1 флакон от 50 ml cъдържа: 5 g човешки нормален имуноглобулин

1 флакон от 100 ml cъдържа: 10 g човешки нормален имуноглобулин

1 флакон от 200 ml cъдържа: 20 g човешки нормален имуноглобулин

Разпределение на подкласовете IgG (приблизителни стойности):

66,6%

27,9%

3,0%

2,5%

Максималното съдържание на IgA е 100 микрограма/ml.

Произведен от плазма на човешки донори.

Помощно вещество с известно действие:

Един ml cъдържа 50 mg D-сорбитол

.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инфузионен разтвор.

Разтворът е бистър или леко опалесциращ, безцветен или бледожълт.

Flebogamma DIF е изотоничен разтвор с осмолалитет от 240 дo 370 mOsm/kg.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Заместваща терапия при възрастни, деца и юноши (2-18 години) при:

Синдроми на първичен имунен дефицит (ПИД) с нарушена продукция на антитела.

Вторични имунни дефицити (ВИД) при пациенти, страдащи от тежки или повтарящи се

инфекции, неефективно антимикробно лечение или

доказана недостатъчност на

конкретно антитяло (

proven specific antibody failure,

PSAF)*,

или серумни нива на IgG

<4 g/l

* PSAF= невъзможност за постигане на най-малко 2-кратно увеличение на титъра на IgG

антителата към пневмококови полизахаридни ваксини и ваксини, съдържащи полипептидни

антигени

Имуномодулация при възрастни, деца и юноши (2-18 години) при:

Първична имунна тромбоцитопения (ITP) при пациенти с висок риск от кървене или

предоперативно за корекция на броя на тромбоцитите

Синдром на Guillain Barré

Болест на Kawasaki (съпътстващо с ацетилсалицилова киселина, вж. точка 4.2)

Хронична възпалителна демиелинизираща полирадикулоневропатия (ХВДП)

Мултифокална моторна невропатия (ММН)

4.2.

Дозировка и начин на приложение

Заместващата терапия трябва да се започва и провежда под ръководството на лекар с опит в

лечението на имунодефицитни състояния.

Дозировка

Дозата и схемата на прилагане зависят от показанието.

Може да се наложи индивидуализиране на дозата при всеки пациент в зависимост от

клиничния отговор. При пациенти с тегло под или над нормата може да се наложи коригиране

на дозата въз основа на телесното тегло. Като указание се дават следните схеми на прилагане.

Заместваща терапия при синдроми на първичен имунен дефицит

Схемата на прилагане трябва да постигне най-ниско ниво на IgG (измерено преди следващата

инфузия) от поне 6 g/l или в рамките на нормалния референтен диапазон за възрастта на

популацията. За постигане на равновесие (нива на IgG в стационарно състояние) са необходими

три до шест месеца след началото на лечението. Препоръчителната начална доза е

0,4 - 0,8 g/kg, приложена еднократно, последвана от поне 0,2 g/kg, прилагана на всеки три до

четири седмици.

Необходимата доза за постигане на най-ниско ниво на IgG от 6 g/l е от порядъка на

0,2 - 0,8 g/kg/месец. Интервалът между дозите, когато е достигнато стационарно състояние,

варира от 3 до 4 седмици.

Най-ниските нива на IgG трябва да се измерват и оценяват във връзка с честотата на

инфекциите. За намаляване на честотата на бактериалните инфекции може да е необходимо

повишаване на дозата с цел повишаване на най-ниските нива.

Вторични имунни дефицити (както са дефинирани в точка 4.1)

Препоръчителната доза е 0,2 – 0,4 g/kg на всеки три до четири седмици.

Най-ниските нива на IgG трябва да ce измерват и оценяват съвместно с честотата на инфекциите.

Дозата трябва да се коригира според случая, за да се постигне оптимална защита срещу

инфекции. При пациенти с персистираща инфекция може да е необходимо повишение. Когато

пациентът продължава да няма инфекция, може да се обмисли понижение на дозата.

Първична имунна тромбоцитопения

Прилагат се две алтернативни схеми за лечение:

0,8 – 1 g/kg приложени първия ден; тази доза може да бъде повторена един път в рамките

на три дни.

0,4 g/kg прилагани веднъж дневно за два до пет дни.

При влошаване на състоянието, лечението може да се повтори.

Синдром на Guillain Barré

0,4 g/kg/ден за 5 дни (евентуално повторение на дозата при рецидив).

Болест на Kawasaki

Трябва да се приложат 2,0 g/kg като единична доза. Пациентите трябва да получават

съпътстваща терапия с ацетилсалицилова киселина.

Хронична възпалителна демиелинизираща полиневропатия (ХВДП)

Начална доза: 2 g/kg, разделени за 2 – 5 последователни дни.

Поддържащи дози: 1 g/kg за 1 – 2 последователни дни на всеки 3 седмици.

Терапевтичният ефект трябва да се оценява след всеки цикъл. Ако след 6 месеца не се

наблюдава терапевтичен ефект, лечението трябва да cе прекрати.

Ако лечението е ефективно, дългосрочното лечение трябва да е по решение на лекаря въз

основа на отговора на пациента и отговора към поддържащата терапия. Може да се наложи да

се адаптират дозите и интервалите в зависимост от индивидуалното протичане на заболяването.

Мултифокална моторна невропатия (ММН)

Начална доза: 2 g/kg, разделени за 2 – 5 последователни дни.

Поддържаща доза: 1 g/kg на всеки 2 до 4 седмици или 2 g/kg на всеки 4 до 8 седмици.

Терапевтичният ефект трябва да се оценява след всеки цикъл. Ако след 6 месеца не се

наблюдава терапевтичен ефект, лечението трябва да cе прекрати.

Ако лечението е ефективно, дългосрочното лечение трябва да е по решение на лекаря въз

основа на отговора на пациента и отговора към поддържащата терапия. Може да се наложи да

се адаптират дозите и интервалите в зависимост от индивидуалното протичане на заболяването.

Препоръките за дозата са обобщени в следващата таблица:

Показание

Доза

Честота на инжектиране

Заместваща терапия:

Синдроми на първичен имунен дефицит

Начална доза:

0,4 – 0,8 g/kg

Поддържаща

доза:

0,2 – 0,8 g/kg

на всеки 3 – 4 седмици

Вторични имунни дефицити (както са

дефинирани в точка 4.1)

0,2 – 0,4 g/kg

на всеки 3 – 4 седмици

Имуномодулация:

Първична имунна тромбоцитопения

0,8 – 1 g/kg

или

0,4 g/kg/ден

в първия ден, възможно

еднократно повторение до 3 дни

за 2 – 5 дни

Показание

Доза

Честота на инжектиране

Синдром на Guillain Barré

0,4 g/kg/ден

за 5 дни

Болест на Kawasaki

2 g/kg

еднократно в комбинация с

ацетилсалицилова киселина

Хронична възпалителна

демиелинизираща

полирадикулоневропатия (ХВДП)

Начална доза:

2 g/kg

Поддържаща

доза:

1 g/kg

разделена на дози за 2 – 5 дни

на всеки 3 седмици за 1 – 2 дни

Мултифокална моторна невропатия

(ММН)

Начална доза:

2 g/kg

Поддържаща

доза:

1 g/kg

или

2 g/kg

разделена на дози за

2 - 5 последователни дни

на всеки 2 - 4 седмици

на всеки 4 – 8 седмици, разделена

на дози за 2 - 5 дни

Педиатрична популация

Flebogamma DIF 100 mg/ml е противопоказан при деца на възраст от 0 до 2 години (вж. точка

4.3).

Дозировката при деца и юноши (2-18 години) не се различава от тази при възрастни, тъй като

при всяко от показанията е дадена според телесното тегло и коригирана съобразно клиничния

резултат при посочените по-горе състояния.

Чернодробно увреждане

Няма налични данни, налагащи корекция на дозата.

Бъбречно увреждане

Без корекция на дозата, освен ако не е клинично оправдано, вижте точка 4.4.

Старческа възраст

Без корекция на дозата, освен ако не е клинично оправдано, вижте точка 4.4.

Начин на приложение

За интравенозно приложение.

Flebogamma DIF 100 mg/ml трябва да се инфузира интравенозно при начална скорост

0,01 ml/kg/min през първите тридесет минути. Вижте точка 4.4. В случай на нежелана реакция

трябва или да се намали скоростта на прилагане, или да се прекрати инфузията. Ако се понася

добре, се ускорява до 0,02 ml/kg/min за вторите 30 минути. Отново, ако се понася добре, се

ускорява до 0,04 ml/kg/min за третите 30 минути. Ако пациентът понася добре инфузията,

допълнително увеличаване с 0,02 ml/kg/min може да се направи на 30-минутни интервали до

максимум от 0,08 ml/kg/min.

Съобщавано е, че честотата на нежеланите лекарствени реакции към i.v.Ig се повишава със

скоростта на инфузия. Скоростта на инфузия по време на първите инфузии трябва да е бавна.

Ако няма нежелани лекарствени реакции, скоростта на инфузията при следващите инфузии

може бавно да се повиши до максималната скорост. При пациенти, проявяващи нежелани

реакции е препоръчително да се намали скоростта при следващите инфузии до максимум

0,04 ml/kg/min или да се приложи i.v.Ig с 5% концентрация (вж. точка 4.4).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество (човешки имуноглобулини) или към някое от

помощните вещества (вж. точки 4.4 и 6.1).

Непоносимост към фруктоза (вж. точка 4.4).

При бебета и малки деца (на възраст 0-2 години) е възможно наследствената непоносимост към

фруктоза (hereditary fructose intolerance, HFI) все още да не е диагностицирана и може да бъде

фатална. Поради тази причина бебетата и малките деца не трябва да получават този лекарствен

продукт.

Пациенти със селективен IgA дефицит, c антитела към IgA, тъй като прилагането на

продукт, съдържащ IgA, може да доведе до анафилаксия.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Сорбитол

Всеки ml от този лекарствен продукт съдържа 50 mg сорбитол. Пациенти с редките

редкия наследствен проблем на непоносимост към фруктоза не трябва да приемат това

лекарство.

При лица на възраст над 2 години с HFI се развива спонтанно отвращение към

съдържащи фруктоза храни, което може да се комбинира с появата на симптоми

(повръщане, стомашно-чревни нарушения, апатия, забавяне в наддаването на ръст и

тегло). Ето защо, преди получаване на Flebogamma DIF, трябва да се снеме подробна

анамнеза на всеки пациент с оглед на симптомите на HFI.

В случай на прилагане по невнимание и съмнение за непоносимост към фруктоза,

инфузията трябва да се преустанови незабавно, нормогликемията да се възстанови и

органната функция да се стабилизира чрез интензивни грижи.

Не се очаква влияние при определяне на нивата на глюкозата в кръвта.

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и

партидният номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Предпазни мерки при употреба

Потенциалните усложнения често могат да бъдат избегнати, като се гарантира, че пациентите:

не са чувствителни към човешки нормален имуноглобулин, като в началото продуктът се

инжектира бавно (с начална скорост от 0,01 ml/kg/min)

се проследяват внимателно за всеки симптом през периода на инфузия. Особено

пациенти, които не са получавали човешки нормален имуноглобулин, пациенти,

преминали от алтернативен i.v.Ig продукт или когато има продължителен интервал от

предходна инфузия, трябва да се проследяват в болницата по време на първата инфузия и

в продължение на един час след първата инфузия, за да бъдат открити потенциални

нежелани признаци. Всички останали пациенти трябва да бъдат наблюдавани поне

20 минути след приложението.

При всички пациенти приложението на i.v.Ig налага:

адекватно хидратиране преди началото на инфузията на i.v.Ig

следене на обема на урината

следене на нивата на серумния креатинин

избягване на едновременно приложение на бримкови диуретици (вж. точка 4.5)

В случай на нежелана реакция трябва или да се намали скоростта на прилагане, или да се

прекрати инфузията.

Нужното лечение зависи от естеството и тежестта на нежеланата реакция.

Реакция към инфузията

Определени нежелани реакции (напр. главоболие, зачервяване, студени тръпки, миалгия,

хриптене, тахикардия, болка в кръста, гадене и хипотония) може да ca свързани със скоростта

на инфузията. Препоръчителната скорост на инфузията, дадена в точка 4.2 трябва да се спазва

внимателно. Пациентите трябва да ce проследяват стриктно и наблюдават внимателно за

евентуални симптоми през цялото време на инфузията.

Нежелани реакции могат да възникнат по-често

при пациенти, на които се прилага човешки нормален имуноглобулин за първи път, или,

в редки случаи, когато се премине на друг продукт човешки нормален имуноглобулин,

или когато има дълъг интервал от предишната инфузия

при пациенти с нелекувана инфекция или подлежащо хронично възпаление

Свръхчувствителност

Реакциите на свръхчувствителност са редки.

Анафилаксия може да се развие при пациенти

с неоткриваем IgA, които имат анти-IgA антитела

които имат предходно лечение с човешки нормален имуноглобулин

В случай на шок трябва да се приложи стандартно медицинско лечение за шок.

Тромбоемболизъм

Съществуват клинични данни за свързани с приложението на i.v.Ig тромбоемболични събития

като инфаркт на миокарда, мозъчно-съдови инциденти (включително мозъчен инсулт),

белодробен емболизъм и тромбози на дълбоки вени, за които се предполага, че са свързани с

относителното повишаване вискозитета на кръвта, поради високия приток на имуноглобулини

при рискови пациенти. Необходимо е повишено внимание при назначаване и вливане на i.v.Ig

при пациенти със затлъстяване и при пациенти със съществуващи рискови фактори за

тромботични събития (като напреднала възраст, хипертония, захарен диабет и анамнеза за

съдово заболяване или тромботични епизоди, пациенти с придобити или наследствени

тромботични нарушения, пациенти с продължителни периоди на обездвижване, пациенти с

тежка хиповолемия и пациенти със заболявания, които повишават вискозитета на кръвта).

При пациенти с риск от тромбоемболични нежелани реакции i.v.Ig продуктите трябва да се

прилагат при минимална скорост на инфузията и в минималната приложима доза.

Остра бъбречна недостатъчност

Съобщени са случаи на остра бъбречна недостатъчност при пациенти, получили лечение с

i.v.Ig. В повечето случаи са идентифицирани рискови фактори като съществуваща бъбречна

недостатъчност, захарен диабет, хиповолемия, свръхтегло, съпътстващи нефротоксични

лекарствени продукти и възраст над 65 години.

Преди инфузията на i.v.Ig трябва да се направи оценка на параметрите на бъбречната функция ,

особено при пациенти, за които се смята, че имат потенциално повишен риск да развият остра

бъбречна недостатъчност, и отново на подходящи интервали. При пациенти в риск от остра

бъбречна недостатъчност i.v.Ig продуктите трябва да се прилагат с минимална скорост на инфузията

и в подходяща доза. В случай на бъбречно увреждане трябва да се обмисли спиране на i.v.Ig.

Въпреки, че съобщенията за бъбречна дисфункция и остра бъбречна недостатъчност се

свързват с приложението на много от разрешените за употреба i.v.Ig продукти, съдържащи

различни помощни вещества като захароза, глюкоза и малтоза, тези които съдържат захароза

като стабилизатор са причина за по-големия дял от общия брой. При рисковите пациенти

трябва да се обмисли приложението на i.v.Ig продукти, които не съдържат тези помощни

вещества. Flebogamma DIF не съдържа захароза, малтоза или глюкоза.

Синдром на асептичен менингит (AMS)

Съобщавани са случаи на синдром на асептичен менингит във връзка с лечение с i.v.Ig.

Синдромът обикновено започва в рамките на няколко часа до 2 дни след лечение с i.v.Ig.

Изследването на цереброспиналната течност често е положително за плеоцитоза повече от

няколко хиляди клетки на mm

, предимно от гранулоцитния ред, и повишено протеиново ниво

до няколко стотин mg/dl. AMS може да се появи по-често при лечение с високи дози i.v.Ig (2

g/kg).

На пациентите, показващи подобни признаци и симптоми, трябва да се направи

цялостен неврологичен преглед, включително изследване на ЦСТ, за да се изключат

други причини за менингит.

Спирането на лечението с i.v.Ig довежда до ремисия на AMS в рамките на няколко дни без

последствия.

Хемолитична анемия

I.v.Ig продуктите може да съдържат кръвногрупови антитела, които може да действат като

хемолизини и да предизвикат

in vivo

покриване на червените кръвни клетки с имуноглобулин,

водещо да положителна директна антиглобулинова реакция (тест на Coombs) и рядко до

хемолиза. Хемолитична анемия може да се развие след лечение с i.v.Ig поради ускорено

разграждане на червените кръвни клетки (RBC). Пациентите, получили i.v.Ig, трябва да се

проследяват за клинични признаци и симптоми на хемолиза (вж. точка 4.8).

Неутропения/левкопения

Преходно понижение на броя на неутрофилите и/или епизоди на неутропения, понякога тежки,

се съобщават след лечение с i.v.Ig. То обикновено настъпва в рамките на часове или дни след

приложението на i.v.Ig

и отшумява спонтанно в рамките на 7 до 14 дни.

Свързано с трансфузията остро увреждане на белия дроб (Transfusion related acute lung injury,

TRALI)

При пациентите, на които се прилага i.v.Ig, има някои съобщения за остър некардиогенен

белодробен оток [Transfusion Related Acute Lung Injury, TRALI]. TRALI се характеризира с

тежка хипоксия, диспнея, тахипнея, цианоза, висока температура и хипотония. Симптомите на

TRALI обикновено се развиват по времето на инфузията или в рамките на 6 часа след нея, често в

рамките на 1 - 2 часа. Ето защо реципиентите наi.v.Ig трябва да бъдат наблюдавани и инфузията

на i.v.Ig трябва да бъде прекратена незабавно в случай на белодробни нежелани реакции. TRALI е

потенциално животозастрашаващо състояние, изискващо незабавно лечение в отделение за

интензивни грижи.

Взаимодействие със серологични тестове

След приложение на имуноглобулин преходното повишаване на различни пасивно пренесени

антитела в кръвта на пациента може да доведе до подвеждащи фалшиво положителни

резултати при серологични тестове.

Пасивен пренос на антитела срещу еритроцитни антигени като A, B, D, може да повлияе на

резултатите от някои серологични тестове за антитела срещу червените кръвни клетки,

например директен антиглобулинов тест (DAT, директен тест на Coombs).

Трансмисивни агенти

Стандартните мерки за предотвратяване на инфекции в резултат на приложение на лекарствени

продукти, получени от човешка кръв или плазма, включват подбор на донорите, скрининг на

отделните единици дарена кръв и сборната плазма за специфични маркери за инфекция и

включването на ефективни производствени етапи за инактивиране/отстраняване на вируси.

Въпреки това, когато се прилагат лекарствени продукти, получени от човешка кръв или плазма,

възможността за предаване на инфекциозни агенти не може да бъде напълно изключена. Това

се отнася и за непознати или новопоявяващи се вируси и други патогени.

Предприетите мерки се смятат за ефективни спрямо вируси с обвивка като вирусa на човешкия

имунодефицит (HIV), вирусa на хепатит В (HBV) и вирусa на хепатит С (HCV) и спрямо

вирусите на хепатит А и парвовирус B19, които са без обвивка.

Съществува убедителен клиничен опит относно липсата на предаване на хепатит А и

парвовирус B19 с имуноглобулините и също така се приема, че съдържанието на антитела

допринася съществено за безопасността по отношение на вируси.

Строго се препоръчва всеки път, когато Flebogamma DIF се прилага на пациент, името и

партидният номер на продукта да се записват с цел поддържане на връзка между пациента и

партидата на продукта.

Съдържание на натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, т.е. може да

се каже, че практически не съдържа натрий. В зависимост от необходимата доза обаче

пациентът може да получи повече от 1 флакон.

Проучване за безопасност след разрешаване за употреба

Едно постмаркетингово проучване за безопасност показва по-висок процент инфузии,

асоциирани с потенциално свързани нежелани събития за Flebogamma DIF 100 mg/ml в

сравнение с Flebogamma DIF 50 mg/ml (вж. точка 5.1).

Педиатрична популация

Препоръчва се да се извършва наблюдение на жизнените показатели на пациента, когато

Flebogamma DIF се прилага на педиатрични пациенти.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Живи атенюирани вирусни ваксини

Приложението на имуноглобулин може да намали за период от поне 6 седмици до 3 месеца

ефикасността на живи атенюирани вирусни ваксини като морбили, рубеола, заушка и варицела.

След прилагането на този продукт трябва да мине интервал от 3 месеца преди ваксиниране с

живи атенюирани вирусни ваксини. В случая с морбили това взаимодействие може да

продължи до 1 година. Следователно, при пациентите, получаващи ваксина за морбили, трябва

да се провери състоянието на антителата.

Бримкови диуретици

Избягване на съпътстваща употреба на бримкови диуретици

Педиатрична популация

Очаква се, че при педиатричната популация може да се наблюдават същите взаимодействия,

като тези, споменати при възрастни.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Безопасността на този лекарствен продукт за приложение при бременни жени не е установена

при контролирани клинични проучвания и следователно трябва да се прилага с повишено

внимание при бременни жени и майки кърмачки. Установено е, че i.v.Ig преминават през

плацентата, особено през третия триместър. Клиничният опит с имуноглобулини предполага,

че не трябва да се очакват вредни въздействия върху хода на бременността или върху фетуса и

новороденото.

Кърмене

Имуноглобулините се екскретират в кърмата. Не се очакват негативни ефекти при кърмени

новородени/кърмачета.

Фертилитет

Клиничният опит с имуноглобулини предполага, че не трябва да се очакват вредни ефекти

върху фертилитета.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Способността за шофиране и работа с машини може да бъде нарушена от някои нежелани

реакции, като замайване, свързани с употребата на Flebogamma DIF. Пациенти, получили

нежелани реакции по време на лечение с Flebogamma DIF, трябва да изчакат те да отзвучат

преди да шофират или работят с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила за безопасност

Нежеланите реакции, причинени от човешки нормални имуноглобулини (с намаляваща

честота), включват (вж. също точка 4.4):

втрисане, главоболие, замаяност,висока температура, повръщане, алергични реакции,

гадене, артралгия, ниско кръвно налягане и умерена болка в кръста.

обратими хемолитични реакции; особено при пациентите с кръвни групи A, B, и AB и

(рядко) хемолитична анемия, изискваща трансфузия

(рядко) внезапно спадане на кръвното налягане и, в отделни случаи, анафилактичен шок,

дори когато пациентът не е показал свръхчувствителност при предишно приложение

(рядко) преходни кожни реакции (включително кожен лупус еритематозус - с неизвестна

честота)

(много рядко) тромбоемболични реакции, като например миокарден инфаркт, инсулт,

белодробна емболия, дълбоки венозни тромбози

случаи на обратим асептичен менингит

случаи на повишено ниво на серумен креатинин и/или поява на остра бъбречна

недостатъчност

случаи на свързано с трансфузията остро увреждане на белия дроб (TRALI)

За информация относно безопасността по отношение на трансмисивни агенти вижте точка 4.4.

Таблично резюме на нежеланите лекарствени реакции

Наблюдавано е повишаване на честотата на нежеланите реакции по време на клинични

проучвания, най-вероятно свързано с повишената скорост на инфузия (вж. точка 4.2)

В долната таблица нежеланите реакции са представени по системо-органни класове по

MedDRA (системо-органен клас и предпочитан термин).

Честотата е определена по следната конвенция:

много чести (>1/10)

чести (>1/100 до <1/10)

нечести (>1/1 000 до <1/100)

редки (>1/10 000 до <1/1 000)

много редки (<1/10 000)

с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

При всяко групиране по честота, нежеланите реакции са представени в низходящ ред по

отношение на тяхната сериозност.

Източници от базата данни за безопасност от клинични изпитвания и проучвания

за безопасност след разрешаване за употреба при общо 160 пациенти с експозиция

на Flebogamma DIF 100 mg/ml (с общо 915 инфузии)

Системо-органен клас

по MedDRA (СОК)

Нежелана реакция

Честота на

пациент

Честота на

инфузия

Инфекции и инфестации

Грип, асептичен менингит, инфекция

на пикочните пътища

Нечести

Нечести

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Бицитопения, левкопения

Нечести

Нечести

Нарушения на имунната

система

Свръхчувствителност

Чести

Нечести

Нарушения на

метаболизма и храненето

Понижен апетит

Нечести

Нечести

Психични нарушения

Безсъние, безпокойство

Нечести

Нечести

Нарушения на нервната

система

Главоболие

Много чести

Много чести

Замаяност, тремор

Чести

Нечести

Радикулопатия, синкоп

Нечести

Нарушения на очите

Фотофобия

Чести

Нечести

Конюнктивит, макулопатия,

замъглено зрение

Нечести

Нарушения на ухото и

лабиринта

Вертиго

Чести

Нечести

Болка в ухото

Нечести

Сърдечни нарушения

Тахикардия

Чести

Чести

Цианоза

Нечести

Нечести

Съдови нарушения

Хипотония

Чести

Чести

Диастолна хипертония, хипертония

Нечести

Зачервяване, хематом, лимфоедем,

систолна хипертония, тромбоза

Нечести

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/472805/2012

EMEA/H/C/000781

Резюме на EPAR за обществено ползване

Flebogamma DIF

human normal immunoglobulin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Flebogamma DIF. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за

хуманна употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за

издаване на разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба за Flebogamma

DIF.

Какво представлява Flebogamma DIF?

Flebogamma DIF е инфузионен разтвор (вливане във вена). Съдържа активното вещество човешки

нормален имуноглобулин (human normal immunoglobulin).

За какво се използва Flebogamma DIF?

Flebogamma DIF се използва при пациенти, които се нуждаят от повече антитела в кръвта, за да

се подпомогне борбата с инфекции и други заболявания. Използва се за лечение на следните

заболявания:

първични синдроми на имунна недостатъчност (PID, при хора с вродена неспособност да

произвеждат необходимото количество антитела).

хипогамаглобулинемия (ниски нива на ан

титела) при пациенти:

с хронична лимфоцитна левкемия (рак на определен тип бели кръвни клетки) и чести

бактериални инфекции след неуспех на превантивно лечение с антибиотици;

с множествен миелом (друг вид рак на определен тип бели кръвни клетки) и чести

бактериални инфекции и при неуспешно ваксиниране срещу пневмококова бактерия;

Previously known as Flebogammadif

при трансплантация на хемопоетични (кръвни) стволови клетки (когато пациентът приема

стволови клетки от подходящ донор, за да се подпомогне възстановяването на костния

мозък).

синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН) при деца, които се заразяват с ХИВ при

раждането и имат чести инфекции.

Flebogamma DIF се използва също за лечение на определени раз

стройства на имунната система:

идиопатична тромбоцитопенична пурпура (ITP) – заболяване при хора с недостатъчно

тромбоцити в кръвта;

синдром на Guillain-Barré, причиняващ многократни възпаления на нервите в организма;

болест на Kawasaki, причиняваща многократни възпаления на някои органи.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как да използвате Flebogamma DIF?

Flebogamma DIF се прилага с вливане във вената от лекар или медицинска сестра, но пациентите

(или тези, които се грижат за тях) могат да го прилагат сами, ако са обучени за целта. Дозата и

честотата на вливане зависят от лекуваното заболяване, като е възможно да се наложи

коригиране в зависимост от повлияването на паци

ента. За повече подробности вижте кратката

характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как действа Flebogamma DIF?

Активното вещество във Flebogamma DIF, човешки нормален имуноглобулин, е високо пречистен

протеин, извлечен от човешка плазма (част от кръвта). Той съдържа имуноглобулин G (IgG),

който е вид антитяло. IgG се използва като лекарство от 80-те години на ХХ в. и има широка гама

на приложение срещу организми, които могат да причинят инфекция. Flebogamma DIF действа

чрез възстановяване на анормално нискит

е нива на IgG до обичайните им стойности в кръвта.

При по-високи дози може да спомогне за регулиране на анормална имунна система и за

коригиране на имунната реакция.

Flebogamma DIF се произвежда като Flebogamma, друго лекарство, съдържащо човешки нормален

имуноглобулин, с някои допълнителни етапи при пречистването на продукта от човешка плазма.

Как е проучен Flebogamma DIF?

Тъй като човешкият нормален имуноглобулин се използва от известно време за лечение на тези

заболявания, необходими са само две малки проучвания за установяване на ефективността и

безопасността на Flebogamma DIF при пациентите.

В първото проучване, обхващащо 46 пациенти с PID, лекарството се влива на всеки 21 до 28 дни.

Основната мярка за ефективност е броят на сериозните бактериални инфекции в продължение на

една година на лечение.

Второто проучване разглежда употребата на Flebogamma DIF при 20 пациенти с ITP. Основната

мярка за ефективност е най-високото ниво на кръвни тромбоцити, достигнато в продължение на

три месеца на лечение.

В нито едно от проучванията Flebogamma DIF не е сравнен с друго лечение.

Flebogamma DIFF

Страница 2/3

Flebogamma DIFF

Страница 3/3

Какви ползи от Flebogamma DIF са установени в проучванията?

В първото проучване пациентите имат средно 0,021 сериозни инфекции годишно. Тъй като това е

под предварително определения праг от една инфекция годишно, това показва, че лекарството е

ефективно за заместване на антителата на пациента.

Във второто проучване до 14 (73%) от 19-те пациенти, които продължават участието си в

проучването, имат над 50 милиона тромбоцити на милилитър поне веднъ

ж по време на

проучването.

Какви са рисковете, свързани с Flebogamma DIF?

Понякога с Flebogamma DIF могат да настъпят други нежелани лекарствени реакции като

втрисане, главоболие, замаяност, повишена телесна температура, повръщан, алергични реакции,

гадене, артралгия (ставни болки), понижено кръвно налягане и умерена болка в гърба. В редки

случаи човешките нормални имуноглобулини могат да причинят внезапно спадане на кръвното

налягане и в няколко случая анафилактичен шок (тежка алерг

ична реакция) дори пациентът да

не е имал предходни алергични реакции към лекарството.

Flebogamma DIF е противопоказан при хора, които са алергични към нормалния човешки

имуноглобулин или някоя от другите съставки, или при пациенти, които са алергични към други

видове имуноглобулин, особено когато имат дефицит (много ниски нива) на имуноглобулин A

(IgA) и имат ан

титела срещу IgA. Не трябва да се прилага при пациенти, които не понасят

фруктоза (вид захар). При бебета и малки деца, наследствената непоносимост към фруктоза може

още да не е диагностицирана и да се окаже фатална; затова лекарството не трябва да се прилага

при бебета и деца под две годишна възраст.

Какви са основанията за одобряване на Flebogamma DIF?

Съгласно настоящите насоки лекарства с доказана ефективност при пациенти с PID и при

пациенти с ITP могат да бъдат одобрени за употреба при лечение на всички видове първична

имунна недостатъчност, както и на ниски нива на антителата, дължащи се на ракови заболявания

на кръвта и СПИН при деца. Те могат да бъдат одобрени и за лечението на пацие

нти със синдрома

на Guillain-Barré, пациенти с болестта на Kawasaki и пациенти, подложени на трансплантация на

хемопоетични стволови клетки, без да са необходими специфични проучвания за тези

заболявания.

Поради това CHMP заключава, че ползите от Flebogamma DIF са по-големи от рисковете, и

препоръчва да му бъде издадено разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Flebogamma DIF:

На 23 август 2007 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Flebogammadif,

валидно в Европейския съюз. На 2 септември 2010 г. името на лекарствения продукт е променено

на Flebogamma DIF.

Пълният текст на EPAR относно Flebogamma DIF може да се намери на уебсайта на Агенцията на

адрес ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Europea

n Public Assessment Reports. За

повече информация относно лечението с Flebogamma DIF – прочетете листовката (също част от

EPAR) или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 07-2012.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация