Flebogamma DIF (previously Flebogammadif)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Имуноглобулин нормален човек

Предлага се от:

Instituto Grifols S.A.

АТС код:

J06BA02

INN (Международно Name):

human normal immunoglobulin

Терапевтична група:

Имунни серуми и имуноглобулини

Терапевтична област:

Mucocutaneous Lymph Node Syndrome; Guillain-Barre Syndrome; Bone Marrow Transplantation; Purpura, Thrombocytopenic, Idiopathic; Immunologic Deficiency Syndromes

Терапевтични показания:

Заместителна терапия при възрастни, деца и юноши (0-18 години) в:синдроми на първичен имунен с нарушение на антителообразования;hypogammaglobulinaemia и рецидивиращи бактериални инфекции при пациенти с хроничен лимфолейкозом luekaemia, в които превантивни антибиотици не помогнали;hypogammaglobulinaemia и рецидивиращи бактериални инфекции у Плато фаза-няколко пациенти, които не са отговорили на пневмококковой ваксинация;hypogammaglobulinaemia при пациенти след алогенна кръвотворните органи-трансплантация на стволови клетки (ТГСК);вроден СПИН с рецидивирующими бактериални инфекции. Иммуномодуляция при възрастни, деца и юноши (0-18 години): първична имунна тромбоцитопения (ITP), при пациенти с висок риск от кръвоизлив или преди операцията за коригиране на броя на тромбоцитите;синдром на Гийена Баре;болест на Кавазаки.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-07-23

Листовка

                48
Б. ЛИСТОВКА
49
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FLEBOGAMMA DIF 50 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Човешки нормален имуноглобулин
(Human normal immunoglobulin) (i.v.Ig)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лек
арство е предписано лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази ли
стовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Flebogamma DIF и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Flebogamma DIF
3.
Как да използвате Flebogamma DIF
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Flebogamma DIF
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FLEBOGAMMA DIF И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
КА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Flebogamma DIF 50 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Човешки нормален имуноглобулин (Human
normal immunoglobulin) (i.v.Ig)
Един ml cъдържа:
Човешки нормален имуноглобулин 50 mg
(съдържание на IgG не по-малко от 97%)
1 флакон от 10 ml cъдържа: 0,5 g човешки
нормален имуноглобулин
1 флакон от 50 ml cъдържа: 2,5 g човешки
нормален имуноглобулин
1 флакон от 100 ml cъдържа: 5 g човешки
нормален имуноглобулин
1 флакон от 200 ml cъдържа: 10 g човешки
нормален имуноглобулин
1 флакон от
400 ml cъдържа: 20 g човешки нормален
имуноглобулин
Разпределение на подкласовете IgG
(приблизителни стойности):
IgG
1
66,6%
IgG
2
28,5%
IgG
3
2,7%
IgG
4
2,2%
Максималното съдържание на IgA е 50
микрограма/ml.
Произведен от плазма на човешки
донори.
Помощно вещество с известно действие:
_ _
Един ml съдържа 50 mg D-сорбитол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор.
Разтворът е бистър или леко
опалесциращ, безцветен или бледожълт.
Flebogamma DIF е изотоничен разтвор с
осмолалитет от 240 дo 370 mOsm/kg.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Заместваща терапия при възрастни,
деца и ю
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-02-2022
Листовка Листовка чешки 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-02-2022
Листовка Листовка датски 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-02-2022
Листовка Листовка немски 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-02-2022
Листовка Листовка естонски 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-02-2022
Листовка Листовка гръцки 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-02-2022
Листовка Листовка английски 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-02-2022
Листовка Листовка италиански 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-02-2022
Листовка Листовка унгарски 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-02-2022
Листовка Листовка малтийски 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-02-2022
Листовка Листовка португалски 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-02-2022
Листовка Листовка словашки 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-02-2022
Листовка Листовка словенски 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-02-2022
Листовка Листовка шведски 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-02-2022
Листовка Листовка норвежки 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-02-2022
Листовка Листовка исландски 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-02-2022
Листовка Листовка хърватски 04-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-02-2022

Преглед на историята на документите