Kiovig

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

човешки нормален имуноглобулин (IVIg)

Предлага се от:

Takeda Manufacturing Austria AG

АТС код:

J06BA02

INN (Международно Name):

human normal immunoglobulin

Терапевтична група:

Имунни серуми и имуноглобулини

Терапевтична област:

Purpura, Thrombocytopenic, Idiopathic; Bone Marrow Transplantation; Immunologic Deficiency Syndromes; Guillain-Barre Syndrome; Mucocutaneous Lymph Node Syndrome

Терапевтични показания:

Заместителна терапия при възрастни и деца и юноши (0-18 години): синдроми на първичен имунен с нарушение на антителообразования;hypogammaglobulinaemia и рецидивиращи бактериални инфекции при пациенти с хроничен лимфолейкозом, в които превантивни антибиотици не помогнали;hypogammaglobulinaemia и рецидивиращи бактериални инфекции у Плато фаза-няколко пациенти, които не са успели да отговорят на пневмококковой ваксинация;hypogammaglobulinaemia при пациенти след аллогенной трансплантация на кръвотворните органи-трансплантация на стволови клетки (ТГСК);вроден Спин и рецидивиращи бактериални инфекции. Иммуномодуляция при възрастни, и при деца и юноши (0-18 години): първична имунна тромбоцитопения (ITP), при пациенти с висок риск от кръвоизлив или преди операцията за коригиране на броя на тромбоцитите в кръвта;синдром на Гийена Баре;болест на Кавазаки;мультифокальная моторна невропатия (ММН).

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-01-18

Листовка

                28
Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
KIOVIG 100 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
нормален човешки имуноглобулин (human
normal immunoglobulin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани
лекарствените реакции, уведомете
Вашия лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява KIOVIG и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате KIOVIG
3.
Как да използвате KIOVIG
4.
Възможни нежелани реакции.
5.
Как да се съхранява KIOVIG
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА KIOVIG И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
KIOVIG принадлежи към класа лекарств
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
KIOVIG 100 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Нормален човешки имуноглобулин (IVIg)
Един ml съдържа:
Нормален човешки имуноглобулин
……………100 mg
(Human normal immunoglobulin)
(чистота минимум 98% IgG)
Всеки флакон от 10 ml съдържа: 1 g
нормален човешки имуноглобулин
Всеки флакон от 25 ml съдържа: 2,5 g
нормален човешки имуноглобулин
Всеки флакон от 50 ml съдържа: 5 g
нормален човешки имуноглобулин
Всеки флакон от 100 ml съдържа: 10 g
нормален човешки имуноглобулин
Всеки флакон от 200 ml съдържа: 20 g
нормален човешки имуноглобулин
Всеки флакон от 300 ml съдържа: 30 g
нормален човешки имуноглобулин
Разпределение на IgG по подкласове
(прибл. стойности):
IgG
1
≥ 56,9%
IgG
2
≥ 26,6%
IgG
3
≥ 3,4%
IgG
4
≥ 1,7%
Максималното съдържание на IgA е 140
микрограма/ml.
Произведен от плазмата на човешки
донори.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Разтворът е бистър или леко
опалесцентен и безцветен до бледо
жълт.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Заместителна терапия при възрастни,
деца и юноши (на възраст 0-18 години) при:

Синдр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-06-2022
Листовка Листовка чешки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-06-2022
Листовка Листовка датски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-06-2022
Листовка Листовка немски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-06-2022
Листовка Листовка естонски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-06-2022
Листовка Листовка гръцки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-06-2022
Листовка Листовка английски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-04-2019
Листовка Листовка френски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-06-2022
Листовка Листовка италиански 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-04-2019
Листовка Листовка латвийски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-04-2019
Листовка Листовка литовски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-06-2022
Листовка Листовка унгарски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-06-2022
Листовка Листовка малтийски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-04-2019
Листовка Листовка нидерландски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-04-2019
Листовка Листовка полски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-06-2022
Листовка Листовка португалски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-04-2019
Листовка Листовка румънски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-06-2022
Листовка Листовка словашки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-06-2022
Листовка Листовка словенски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-04-2019
Листовка Листовка фински 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-06-2022
Листовка Листовка шведски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-06-2022
Листовка Листовка норвежки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-06-2022
Листовка Листовка исландски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-06-2022
Листовка Листовка хърватски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-04-2019

Преглед на историята на документите