Hizentra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

човешки нормален имуноглобулин (SCIg)

Предлага се от:

CSL Behring GmbH

АТС код:

J06BA01

INN (Международно Name):

human normal immunoglobulin (SCIg)

Терапевтична група:

Имунни серуми и имуноглобулини

Терапевтична област:

Синдроми на имунологична недостатъчност

Терапевтични показания:

Replacement therapy in adults, children and adolescents (0-18 years) in:- Primary immunodeficiency syndromes with impaired antibody production (see section 4. - Secondary immunodeficiencies (SID) in patients who suffer from severe or recurrent infections, ineffective antimicrobial treatment and either proven specific antibody failure (PSAF)* or serum IgG level of.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-04-14

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
HIZENTRA 200 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА
ПОДКОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Човешки нормален имуноглобулин (Human
normal immunoglobulin) (s.c. Ig = имуноглобулин за
подкожно приложение)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицински
специалист.
•
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора.То може да им навреди, независимо,
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия медицински
специалист. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Hizentra и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Hizentra
3.
Как да използвате Hizentra
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Hizentra
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДС
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Hizentra 200 mg/ml инжекционен разтвор за
подкожно приложение
Hizentra 200 mg/ml инжекционен разтвор за
подкожно приложение в предварително
напълнена
спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Човешки нормален имуноглобулин (Human
normal immunoglobulin) (s.c. Ig)
Един ml съдържа:
Човешки нормален имуноглобулин
...........................................................................................
200 mg
(чистота: поне 98% е имуноглобулин тип G
(IgG))
Флакони
Всеки флакон от 5 ml разтвор съдържа: 1 g
човешки нормален имуноглобулин
Всеки флакон от 10 ml разтвор съдържа: 2 g
човешки нормален имуноглобулин
Всеки флакон от 20 ml разтвор съдържа: 4 g
човешки нормален имуноглобулин
Всеки флакон от 50 ml разтвор съдържа: 10 g
човешки нормален имуноглобулин
Предварително напълнени спринцовки
Всяка предварително напълнена
спринцовка от 5 ml разтвор съдържа: 1 g
човешки нормален
имуноглобулин
Всяка предварително напълнена
спринцовка от 10 ml разтвор съдържа: 2 g
човешки нормален
имуноглобулин
Всяка предварително напълнена
спринцовка от 20 ml разтвор съдържа: 4 g
човешки нормален
имуноглобулин
Разпределение на подкласовете IgG
(п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-01-2022
Листовка Листовка чешки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-01-2022
Листовка Листовка датски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-01-2022
Листовка Листовка немски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-01-2022
Листовка Листовка естонски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-01-2022
Листовка Листовка гръцки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-01-2022
Листовка Листовка английски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-01-2022
Листовка Листовка френски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-01-2022
Листовка Листовка италиански 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-01-2022
Листовка Листовка латвийски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-01-2022
Листовка Листовка литовски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-01-2022
Листовка Листовка унгарски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-01-2022
Листовка Листовка малтийски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-01-2022
Листовка Листовка нидерландски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-01-2022
Листовка Листовка полски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-01-2022
Листовка Листовка португалски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-01-2022
Листовка Листовка румънски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-01-2022
Листовка Листовка словашки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-01-2022
Листовка Листовка словенски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-01-2022
Листовка Листовка фински 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-01-2022
Листовка Листовка шведски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-01-2022
Листовка Листовка норвежки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-01-2022
Листовка Листовка исландски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-01-2022
Листовка Листовка хърватски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-01-2022

Преглед на историята на документите