Cholib Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cholib

mylan ire healthcare ltd - фенофибрат, симвастатин - Дислипидемиите - Липидни модифициращи агенти - cholib е показан като допълнителна терапия към диета и упражнения при висок Сърдечно-съдов риск възрастни пациенти със смесена дислипидемия да намали триглицеридите и увеличаване на нивата на hdl-c, когато нивата на ldl-c са адекватно контролирани със съответната доза симвастатин монотерапия.

Trevaclyn Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

trevaclyn

merck sharp dohme ltd - laropiprant, никотинова киселина - Дислипидемиите - Липидни модифициращи агенти - trevaclyn е показан за лечение на дислипидемия особено при пациенти с комбинирани смесена дислипидемия (характеризират с повишени нива на ниско-density-липопротеин (ldl) холестерол и триглицериди и нисък висок-density-липопротеин (hdl) холестерол) и при пациенти с първична хиперхолестеролемия (хетерозиготни така и не Фамилна). trevaclyn трябва да се прилага при пациенти в комбинация с 3-хидрокси-3-метил-glutaryl-коензим а (hmg-coa)-редуктазата (статини), когато ефектът на понижаване на холестерола hmg-coa редуктазата инхибитори на монотерапии неадекватов. Той може да се използва като монотерапии само при пациенти, при които на hmg-coa редуктазата се счита за непрактично или не издържи. Диета и други не са лекарства методи на лечение (e. упражнения, намаляване на теглото) трябва да продължат по време на лечението с trevaclyn.

Pelzont Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pelzont

merck sharp dohme ltd - laropiprant, никотинова киселина - Дислипидемиите - Липидни модифициращи агенти - pelzont е показан за лечение на дислипидемии, особено при пациенти с комбинирана смесена дислипидемии (характеризира се с повишено ниво на липопротеини с ниска плътност (ldl) и триглицеридите и липопротеините с ниска и висока плътност-липопротеини (hdl)) и при пациенти с първична хиперхолестеролемия (гетерозиготная семейна и не наследена). pelzont трябва да се прилага при пациенти в комбинация с 3-хидрокси-3-метилглутарила-коензим А (hmg-coa)-редуктазата (статини), когато нивата на холестерола ефект на инхибитори на hmg-coa редуктазата в монотерапии неадекватов. Той може да се използва като монотерапии само при пациенти, при които на hmg-coa редуктазата се счита за непрактично или не издържи. Диета и други не са лекарства методи на лечение (e. упражнения, намаляване на теглото) трябва да продължат по време на лечението с pelzont.

Tredaptive Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tredaptive

merck sharp dohme ltd. - laropiprant, никотинова киселина - Дислипидемиите - Липидни модифициращи агенти - tredaptive е показан за лечение на дислипидемия особено при пациенти с комбинирани смесена дислипидемия (характеризират с повишени нива на ниско-density-липопротеин (ldl) холестерол и триглицериди и нисък висок-density-липопротеин (hdl ) холестерол) и при пациенти с първична хиперхолестеролемия (хетерозиготни така и не Фамилна). tredaptive трябва да се прилага при пациенти в комбинация с 3-хидрокси-3-метил-glutaryl-коензим а (hmg-coa)-редуктазата (статини), когато ефектът на понижаване на холестерола hmg-coa редуктазата в монотерапии неадекватов. Той може да се използва като монотерапии само при пациенти, при които на hmg-coa редуктазата се счита за непрактично или не издържи. Диета и други не са лекарства методи на лечение (e. упражнения, намаляване на теглото) трябва да продължат по време на лечението с tredaptive.

Nilemdo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

nilemdo

daiichi sankyo europe gmbh - bempedoic киселина - hypercholesterolemia; dyslipidemias - Липидни модифициращи агенти - nilemdo е показан при възрастни пациенти с първична хиперхолестеролемия (гетерозиготная семейна и не наследена) или смесени дислипидемии като допълнение към диета в комбинация със статин или статин с други гиполипидемической терапия при пациенти не са в състояние да постигнат ldl с целите си с възможно най-переносимой дози статини (виж раздели 4. 2, 4. 3 и 4. 4) или отделно или в комбинация с друг гиполипидемической терапия при пациенти статин нетолерантно, или за някой друг статин противопоказан.

Nustendi Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

nustendi

daiichi sankyo europe gmbh - bempedoic киселина, эзетимиб - hypercholesterolemia; dyslipidemias - Липидни модифициращи агенти - nustendi е показан при възрастни пациенти с първична хиперхолестеролемия (гетерозиготная семейна и не наследена) или смесени дислипидемии като допълнение към диета в комбинация със статин при пациенти не са в състояние да постигнат ldl холестерола с цел максимално переносимой доза статин в допълнение към ezetimibealone при пациенти, които са или статин непоносимост или за някой друг статин е противопоказана и не може да се постигне ldl холестерола с цел эзетимибом сам,при пациенти вече лекувани с комбинация bempedoic киселина и эзетимиб като отделни таблетки с или без статин.

Lojuxta Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lojuxta

amryt pharmaceuticals dac - lomitapide - Хиперхолестеролемия - Липидни модифициращи агенти - lojuxta е посочено като допълнение към диета с low‑fat и други lipid‑lowering лекарствени продукти, със или без ниско density липопротеин (ldl) аферезис при възрастни пациенти с хомозиготна недостатъчност Фамилна хиперхолестеролемия (hofh). Генетично потвърждение на hofh трябва да бъде получена от възможности. Други форми на първоначалните гиперлипопротейнемия и вторичните причини за хиперхолестеролемия (e. нефротический синдром, хипотиреоидизъм), трябва да бъдат изключени.

Maviret Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

maviret

abbvie deutschland gmbh co. kg - glecaprevir, pibrentasvir - Хепатит c, хроничен - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - maviret is indicated for the treatment of chronic hepatitis c virus (hcv) infection in adults and children aged 3 years and older. maviret coated granules is indicated for the treatment of chronic hepatitis c virus (hcv) infection in children 3 years and older.

Posaconazole SP Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

posaconazole sp

schering-plough europe - позаконазол - candidiasis; mycoses; coccidioidomycosis; aspergillosis - Антимикотици за системна употреба - posaconazole sp е показан за употреба при лечението на следните гъбични инфекции при възрастни (вж. Точка 5. 1):- инвазивна аспергилоза при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину В или итраконазолу, или при пациенти с непоносимост към тези лекарства;- fusarium при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину В или при пациенти, които имат непоносимост амфотерицин В;- chromoblastomycosis и мицетома при пациенти с болестта, рефрактерного до итраконазолу или при пациенти с непоносимост итраконазола;- Кокцидиоидомикоз при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину, итраконазолу или флуконазолу, или при пациенти с непоносимост към тези лекарства;- Орофарингеальный кандидоза: като първа линия терапия при пациенти, страдащи от тежки заболявания или са имунно-компрометирани, в които отговор на актуални терапия, както се очаква, ще бъде лошо. Огнеупорность се определя като прогресията на инфекция или липса на подобрение след минимум 7 дни преди терапевтични дози ефективна терапия противогр

Telzir Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

telzir

viiv healthcare bv - фозампренавир калций - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - Лексива™ в комбинация с ниски дози ритонавир е показан за лечение на human-immunodeficiency-virus-type-1-infected възрастни, юноши и деца от шест години и в комбинация с други антиретровирусните лекарствени продукти. В умерено АРВ-опитните възрастни, Телзир в комбинация с ниска доза ritonavir не е доказано, че е също толкова ефективен, колкото lopinavir / ritonavir. Сравнителни изследвания са провеждани при деца и юноши. В голяма степен предварително третирани пациенти, използването на Телзир в комбинация с ниска доза ritonavir още не са достатъчно проучени. В протеаза-инхибитор-опитни пациенти, избор Телзир трябва да се основава на индивидуална вирусна резистентност тестване и историята на лечение .