Cholib

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фенофибрат, симвастатин

Предлага се от:

Mylan IRE Healthcare Ltd

АТС код:

C10BA04

INN (Международно Name):

fenofibrate, simvastatin

Терапевтична група:

Липидни модифициращи агенти

Терапевтична област:

Дислипидемиите

Терапевтични показания:

Cholib е показан като допълнителна терапия към диета и упражнения при висок Сърдечно-съдов риск възрастни пациенти със смесена дислипидемия да намали триглицеридите и увеличаване на нивата на HDL-C, когато нивата на LDL-C са адекватно контролирани със съответната доза симвастатин монотерапия.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-08-26

Листовка

                60
Б. ЛИСТОВКА
61
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CHOLIB 145 MG/20 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
фенофибрат/симвастатин
(fenofibrate/simvastatin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар
или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите както
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cholib и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cholib
3.
Как да приемате Cholib
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cholib
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CHOLIB И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cholib съдържа две различни активни
вещества: фенофибрат (принадлежи към
групата на т.н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cholib 145 mg/20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една филмирана таблетка съдържа 145 mg
фенофибрат (fenofibrate) и 20 mg симвастатин
(simvastatin).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Една филмирана таблетка съдържа 160,1 mg
лактоза (като монохидрат), 145 mg
захароза, 0,7 mg
лецитин (получен от соя (E322)) и 0,17 mg
сънсет жълто FCF (E110).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Овална, двойноизпъкнала, жълтокафява,
филмирана таблетка със скосени ръбове
и надпис
145/20 от едната страна. Размерите са
приблизително 19,3 х 9,3 mm и теглото на
таблетката е
около 734 mg.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cholib е показан като адювантно лечение
към диетичния режим и физическите
упражнения при
възрастни пациенти с висок
сърдечносъдов риск със смесен тип
дислипидемия, за намаляване
на триглицеридите и повишаване на
нивата на HDL-C, когато нивата на LDL-C се
контролират
адекватно със съответната
доза симвастатин като монотерапия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Вторичните причини за хиперлипи
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-10-2023
Листовка Листовка чешки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-10-2023
Листовка Листовка датски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-10-2023
Листовка Листовка немски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-10-2023
Листовка Листовка естонски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-10-2023
Листовка Листовка гръцки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-10-2023
Листовка Листовка английски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-09-2013
Листовка Листовка френски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-10-2023
Листовка Листовка италиански 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-09-2013
Листовка Листовка латвийски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-09-2013
Листовка Листовка литовски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-10-2023
Листовка Листовка унгарски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-10-2023
Листовка Листовка малтийски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-09-2013
Листовка Листовка нидерландски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-09-2013
Листовка Листовка полски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-10-2023
Листовка Листовка португалски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-09-2013
Листовка Листовка румънски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-10-2023
Листовка Листовка словашки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-10-2023
Листовка Листовка словенски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-09-2013
Листовка Листовка фински 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-10-2023
Листовка Листовка шведски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-10-2023
Листовка Листовка норвежки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-10-2023
Листовка Листовка исландски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-10-2023
Листовка Листовка хърватски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-09-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите