Possia

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Ticagrelor

Предлага се от:

AstraZeneca AB

АТС код:

B01AC24

INN (Международно Name):

ticagrelor

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome

Терапевтични показания:

Possia, прилага с Ацетилсалицилова киселина (АСК) е показан за предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти с остри коронарни синдроми (нестабилна стенокардия, non-ST-елевация миокарден инфаркт [NSTEMI] или ST-елевация инфаркт на миокарда [STEMI]); включително пациенти, управлявани медицински и тези, които се управляват с перкутанна коронарна интервенция (PCI) или коронарна артерия байпас (CABG) присаждане.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2010-12-03

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
POSSIA 90 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
тикагрелор (ticagrelor)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лек
арство е предписано единствено и
лично на Вас. Не го преотстъпвайте на
други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листов
ка.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Possia и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Possia
3.
Как да приемате Possia
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Possia
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА POSSIA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА POSSIA
Possia съдържа лекар
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Possia 90 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 90 mg тикагрелор
(ticagrelor).
_ _
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Кръгли, двойноизпъкнали, жълти
таблетки, маркирани с „90” над „T” от
едната страна и без
маркировка от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДА
ННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Possia, приложен едновременно с
ацетилсалицилова киселина (ASA), е
показан за предпазване
от атеротромботични инциденти при
възрастни пациенти с остър коронарен
синдром
(нестабилна стенокардия, инфаркт на
миокарда без ST-елевация [NSTEMI] или
инфаркт на
миокарда със ST-елевация [STEMI]);
включително и медикаментозно
лекувани пациенти, както
и лекувани чрез перкутанна коронарна
интервенция (PCI) или аорто-коронарен
байпа
с (CABG).
За допълнителна информация, моля
вижте точка 5.1.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Лечението с Possia трябва да започва с
еднократна натоварваща доза от 180 mg
(две таблетки от
90 mg), след което се
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-02-2013
Листовка Листовка чешки 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-02-2013
Листовка Листовка датски 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-02-2013
Листовка Листовка немски 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-02-2013
Листовка Листовка естонски 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-02-2013
Листовка Листовка гръцки 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-02-2013
Листовка Листовка английски 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-02-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-01-2011
Листовка Листовка френски 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-02-2013
Листовка Листовка италиански 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-02-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-01-2011
Листовка Листовка латвийски 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-02-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-01-2011
Листовка Листовка литовски 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-02-2013
Листовка Листовка унгарски 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-02-2013
Листовка Листовка малтийски 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-02-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-01-2011
Листовка Листовка нидерландски 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-02-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-01-2011
Листовка Листовка полски 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-02-2013
Листовка Листовка португалски 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-02-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-01-2011
Листовка Листовка румънски 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-02-2013
Листовка Листовка словашки 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-02-2013
Листовка Листовка словенски 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-02-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-01-2011
Листовка Листовка фински 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-02-2013
Листовка Листовка шведски 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-02-2013
Листовка Листовка норвежки 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-02-2013
Листовка Листовка исландски 01-02-2013
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-02-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите