Trudexa Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

trudexa

abbott laboratories ltd. - адалимумаб - spondylitis, ankylosing; arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic; crohn disease - Имуносупресори - Ревматоиден arthritistrudexa в комбинация с метотрексат е показан за лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към болест-модифициращи противоревматических медикаменти, включително метотрексат, е неадекватен. лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. trudexa може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. trudexa доказано е, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. Псориатичен arthritistrudexa е показан за лечение на активна и прогресивното псориатичен артрит при възрастни, когато в отговор на предишния заболевани-дорабатывая анти-ревматични лекарства терапия е неадекватна.. Анкилозиращ spondylitistrudexa е показан за лечение на възрастни пациенти с тежък активен анкилозирующим спондилитом, при които е бил недостатъчен отговор към традиционната терапия. diseasetrudexa на крон е показан за лечение на тежък активен болестта на Крон, при пациенти, които не е отговорено, въпреки пълен и адекватен курс на лечение с кортикостероиди и/или иммунодепрессанты; или които не могат да понасят или имат медицински противопоказания за такава терапия. За индукционно лечение, trudexa трябва да се дава в комбинация с cortiocosteroids. trudexa може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към кортикостероиди или при продължаване на лечението с кортикостероиди не е уместно (виж раздел 4.

Jylamvo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

jylamvo

therakind (europe) limited - Метотрексат - arthritis, psoriatic; precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; psoriasis; arthritis, rheumatoid; arthritis - Антинеопластични средства - В ревматологические и дерматологични diseasesactive ревматоиден артрит при възрастни пациенти. polyarthritic форми на активна, тежка ювенильного идиопатического артрит (ЮИА) при юноши и деца на възраст под 3 години и повече, когато реакцията на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), е неадекватна.. Упорита, лечението е тугоплавкий, изключване на псориазис, които не е достатъчно да отговори на други форми на лечение, като фототерапия, псоралена и на ултравиолетова радиация (ПУВА) терапия и ретиноиди и тежък псориатичен артрит при възрастни пациенти. В oncologymaintenance лечение на остър лимфобластного левкемия (ол) при възрастни, юноши и деца на възраст под 3 години и по-възрастни.

Cimzia Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cimzia

ucb pharma sa - Цертолизумаб pegol - Болест на Крон - Имуносупресори - cimzia, in combination with methotrexate (mtx), is indicated for the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis (ra) in adult patients when the response to disease-modifying antirheumatic drugs (dmard) including methotrexate, has been inadequate. cimzia може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. cimzia has been shown to reduce the rate of progression of joint damage as measured by x-ray and to improve physical function, when given in combination with methotrexate.

Nordimet Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

nordimet

nordic group b.v. - Метотрексат - arthritis, psoriatic; psoriasis; arthritis, juvenile rheumatoid; arthritis, rheumatoid - Антинеопластични средства - nordimet is indicated for the treatment of:active rheumatoid arthritis in adult patients,polyarthritic forms of severe, active juvenile idiopathic arthritis (jia), when the response to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (nsaids) has been inadequate,moderate to severe plaque psoriasis in adults who are candidates for systemic therapy, and severe psoriatic arthritis in adult patients, induction of remission in moderate steroid-dependent crohn's disease in adult patients, in combination with corticosteroids and for maintenance of remission, as monotherapy, in patients who have responded to methotrexate.

Orencia Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

orencia

bristol-myers squibb pharma eeig - Абатацепт - arthritis, psoriatic; arthritis, juvenile rheumatoid; arthritis, rheumatoid - Имуносупресори - Ревматоиден arthritisorencia, в комбинация с метотрексат е показан за:лечение на среднетяжелый и тежък, активен ревматоиден артрит (РА) при възрастни пациенти, които недостатъчно са отговорили на предишната терапия с един или няколко заболевани-дорабатывая анти-ревматични лекарства (dmards), включително метотрексат (метотрексат) или фактор на некроза на тумора (tnf)-алфа-инхибитор. лечението е много активна и прогресиращо заболяване при възрастни пациенти с ревматоиден артрит не по-рано лекувани с метотрексат. Намаляване на прогресията на ставите и подобряване на физическата функции бяха демонстрирани по време на комбинирана терапия абатацептом и метотрексат. Псориатичен arthritisorencia, самостоятелно или в комбинация с метотрексат (mtx), се предписва за лечение на активен псориатичен артрит (psa) при възрастни пациенти, когато в отговор на предишна терапия dmards, включително метотрексат, е неадекватен, и за които допълнителна системна терапия псориатичен кожни лезии не се изисква. Полиартикулярный младежката идиопатична arthritisorencia в комбинация с метотрексат е показан за лечение на среднетяжелый и тежък активен полиартикулярный младежката идиопатична артрит (pjia) педиатрични пациенти на 2 и повече години, които имат недостатъчен отговор на dmards предишната терапия. Оренсия може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при лечение с метотрексат е неподходящо.

Remicade Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

remicade

janssen biologics b.v.  - инфликсимаб - spondylitis, ankylosing; arthritis, rheumatoid; psoriasis; crohn disease; arthritis, psoriatic; colitis, ulcerative - Имуносупресори - Ревматоиден arthritisremicade, в комбинация с метотрексат е показан за намаляване на признаци и симптоми, както и подобряване на физическите функции:при възрастни пациенти с активно заболяване, когато в отговор на заболевани-усъвършенстват antirheumatic лекарства (dmards), включително метотрексат, е неадекватен;за възрастни пациенти с тежък, активен и белег заболяване преди това не са лекувани с метотрексат или други пропуските лекарства. В тези групи пациенти, забавяне на прогресията на ставите, измерена с помощта на рентген, е показана. Възрастен на Крон diseaseremicade е показан за:лечение на умерено силно активна болест на Крон, при възрастни пациенти, които не е отговорено, въпреки пълен и адекватен курс на лечение с кортикостероиди и / или иммунодепрессанты; или които не понасят или имат медицински противопоказания за такова лечение;Лечение на fistulising, активна болестта на Крон, при възрастни пациенти, които не е отговорено, въпреки пълен и адекватен курс на лечение на конвенционално лечение (включително антибиотици, дренаж и иммуносупрессивная терапия). Педиатрични на Крон diseaseremicade е показан за лечение на тежък активен болестта на Крон, при деца и юноши на възраст от шест до 17 години, които не са отговорили на стандартна терапия, включително с кортикостероиди, имуномодулатор и начална хранене терапия; или непоносимост или противопоказания за такава терапия. Ремикейд е изучаван само в съчетание с традиционната терапия иммуносупрессивной. Улцерозен colitisremicade се предписват за лечение на средни и тежки активни улцерозен колит при възрастни пациенти с неадекватен отговор към традиционна терапия, включително с кортикостероиди и 6-меркаптопурин (6-Мп) или Азатиоприн (desy), или които не могат да понасят или имат медицински противопоказания за такава терапия. Детска улцерозен colitisremicade е предназначен за лечение на силно активен улцерозен колит, при педиатрични пациенти на възраст от шест до 17 години, които са имали неадекватном отговор на традиционна терапия, включително с кортикостероиди и 6-Депутат или desy, или които не понасят или имат медицински противопоказания за такава терапия. Анкилозиращ spondylitisremicade е показан за лечение на тежък активен анкилозирующего спондилита при възрастни пациенти, които недостатъчно са отговорили на стандартна терапия. Псориатичен arthritisremicade е предназначен за лечение на активни и прогресивно псориатичен артрит при възрастни пациенти, когато в отговор на предишната терапия dmards е неадекватен. Ремикейд трябва да се прилага в комбинация с метотрексат;или само при пациенти, които показват на непоносимост към метотрексат или за които метотрексат е противопоказан. Ремикейд, тъй като е доказано, за подобряване на физическата функция при пациенти с псориатическим артрит, а за да се намали скоростта на прогресията на периферното на ставите, измерена с помощта на рентген при пациенти с полиартикулярным вариант симетрични подтипове заболявания. psoriasisremicade е показан за лечение на средни и тежки форми на бляшечного на псориазис при възрастни пациенти, които не отговориха, или които имат противопоказания или непоносимост към друга системна терапия, включително циклоспорин, метотрексат или psoralen ультрафиолетом а (ПУВА).

Humira Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

humira

abbvie deutschland gmbh co. kg - адалимумаб - spondylitis, ankylosing; arthritis, juvenile rheumatoid; uveitis; colitis, ulcerative; psoriasis; arthritis, psoriatic; crohn disease; arthritis, rheumatoid - Имуносупресори - Моля, вижте документа с информация за продукта.

Halimatoz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

halimatoz

sandoz gmbh - адалимумаб - hidradenitis suppurativa; psoriasis; arthritis, juvenile rheumatoid; uveitis; arthritis, rheumatoid; spondylitis, ankylosing; arthritis, psoriatic - Имуносупресори - rheumatoid arthritishalimatoz in combination with methotrexate, is indicated for:the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs including methotrexate has been inadequate. лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. halimatoz може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. juvenile idiopathic arthritispolyarticular juvenile idiopathic arthritishalimatoz in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more disease-modifying anti-rheumatic drugs (dmards). halimatoz може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо (при ефективност в монотерапии виж раздел 5. Адалимумаб не е проучена обстойно при пациенти на възраст по-малко от 2 години. enthesitis-related arthritishalimatoz is indicated for the treatment of active enthesitis-related arthritis in patients, 6 years of age and older, who have had an inadequate response to, or who are intolerant of, conventional therapy. axial spondyloarthritisankylosing spondylitis (as)halimatoz is indicated for the treatment of adults with severe active ankylosing spondylitis who have had an inadequate response to conventional therapy. Аксиальный спондилит без рентгенологических признаци ashalimatoz е показан за лечение на възрастни и деца с тежка аксиальный спондилит без рентгенологических признаци, но с обективни признаци на възпаление повишен crp и / или ядрено-магнитен резонанс, които са имали недостатъчен отговор или непоносимост към нестероидни противовъзпалителни лекарства. Псориатичен arthritishalimatoz е показан за лечение на активна и прогресивното псориатичен артрит при възрастни, когато в отговор на предишния заболевани-дорабатывая анти-ревматични лекарства терапия е неадекватна.. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на периферната ставите, измерена с помощта на рентген при пациенти с полиартикулярным вариант симетрични подтипове на заболяване и за подобряване на физическата функция. psoriasishalimatoz е показан за лечение на умерена до тежка хронична плака псориазис при възрастни пациенти, които са кандидати за системната терапия. paediatric plaque psoriasishalimatoz is indicated for the treatment of severe chronic plaque psoriasis in children and adolescents from 4 years of age who have had an inadequate response to or are inappropriate candidates for topical therapy and phototherapies. Основен клиничен отговор (tos)halimatoz е показан за лечение на активна умерена до силна основен клиничен отговор (акне Инверса) при възрастни и юноши на 12-годишна възраст с неадекватен отговор на обичайната система yt терапия. Крон diseasehalimatoz се предписват за лечение на умерено или силно активна на болестта на Крон при възрастни пациенти, които не е отговорено, въпреки пълен и адекватен курс на лечение с кортикостероиди и / или иммунодепрессанты; или които не понасят или имат медицински противопоказания за такава терапия. paediatric crohn's diseasehalimatoz is indicated for the treatment of moderately to severely active crohn's disease in paediatric patients (from 6 years of age) who have had an inadequate response to conventional therapy including primary nutrition therapy and a corticosteroid and / or an immunomodulator, or who are intolerant to or have contraindications for such therapies. ulcerative colitis/ uveitis/ paediatric uveitisfor full indication see 4.

Cimzia Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cimzia

ucb pharma sa  - Цертолизумаб pegol - Артрит, ревматоиден - Имуносупресори - Ревматоиден arthritiscimzia, в комбинация с метотрексат (mtx), показан за лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит (РА) при възрастни пациенти, когато в отговор на заболевани-усъвършенстват antirheumatic лекарства (dmards), включително метотрексат, е неадекватен. cimzia може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към mtx или при продължаване на лечението с mtx е inappropriatethe лечение на тежък активен и напреднал РА при възрастни, които по-рано не са били третирани с mtx или други пропуските лекарства. cimzia е доказано, за да се намали скоростта на прогресия на ставите, измерена на рентгенова радиация и подобряване на физическата функция, когато се дава в комбинация с mtx. Аксиальный спондилит cimzia е показан за лечение на възрастни пациенти с тежък активен аксиальным спондилоартритом, включително:анкилозиращ спондилит (АС)за възрастни с тежки активен анкилозирующим спондилитом, при които е бил недостатъчен отговор или непоносимост към нестероидни противовъзпалителни лекарс

Enbrel Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

enbrel

pfizer europe ma eeig - етанерцепт - spondylitis, ankylosing; arthritis, juvenile rheumatoid; arthritis, psoriatic; psoriasis; arthritis, rheumatoid - Имуносупресори - Ревматоиден артрит Энбрел в комбинация с метотрексат е показан за лечение на среднетяжелый и тежък активен ревматоиден артрит при възрастни, когато отговорът към болест-модифицирующие противоревматические медикаменти, включително метотрексат (при липса на противопоказания), е неадекватна. Энбрел може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Энбрел също така е показан за лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. Энбрел, самостоятелно или в комбинация с метотрексат, е доказано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция. Ювенильным идиопатичен артрит лечение на полиартрит (ревматоиден фактор-положителен или отрицателен) и разширен олигоартрит при деца и юноши на възраст от две години, които са имали недостатъчен отговор или които се оказаха нетерпимыми, метотрексат. Лечение на псориатичен артрит при тийнейджъри на възраст от 12 години, които са имали недостатъчен отговор или които са нетерпимыми, метотрексат. Лечение на артрит, асоцииран с энтезитом при юноши на възраст от 12 години, които са имали недостатъчен отговор или които се оказаха нетерпимыми, традиционната терапия. Энбрел не е разгледана при деца на възраст по-малко от две години. Псориатичен артрит лечение за активно и прогресивното псориатичен артрит при възрастни, когато в отговор на предишния заболевани-усъвършенстват antirheumatic отвари терапия е неадекватна.. Энбрел е доказано, за подобряване на физическата функция при пациенти с псориатическим артрит, а за да се намали скоростта на прогресията на периферното на ставите, измерена с помощта на рентген при пациенти с полиартикулярным вариант симетрични подтипове на този заболявания. Аксиальный спондилит анкилозиращ спондилит (АС) лечение на възрастни с тежки активен анкилозирующим спондилитом, при които е бил недостатъчен отговор към традиционната терапия. Не-рентгенографического аксиални спондилоартрита лечение на възрастни с тежки не-рентгенографического аксиални спондилоартрита с обективни признаци на възпаление като показва повишен С-реактивен протеин (crp) и/или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на показания, които са неадекватни реакции на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Бляшковидный псориазис лечение на възрастни с умерена до тежка форма на плака псориазис, които не са успели да се отговори, или които имат противопоказания или непоносимост към друга системна терапия, включително циклоспорин, метотрексат или psoralen и uv-светлина (ПУВА). Детска бляшковидный псориазис лечение на хронични тежки бляшечного на псориазис при деца и юноши на възраст от шест години, които са недостатъчно контролирани от, или не се толерира, други системни терапии, или phototherapies.