Enbrel

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

етанерцепт

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

L04AB01

INN (Международно Name):

etanercept

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Spondylitis, Ankylosing; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Arthritis, Psoriatic; Psoriasis; Arthritis, Rheumatoid

Терапевтични показания:

Ревматоиден артрит Энбрел в комбинация с метотрексат е показан за лечение на среднетяжелый и тежък активен ревматоиден артрит при възрастни, когато отговорът към болест-модифицирующие противоревматические медикаменти, включително метотрексат (при липса на противопоказания), е неадекватна. Энбрел може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Энбрел също така е показан за лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. Энбрел, самостоятелно или в комбинация с метотрексат, е доказано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция. Ювенильным идиопатичен артрит лечение на полиартрит (ревматоиден фактор-положителен или отрицателен) и разширен олигоартрит при деца и юноши на възраст от две години, които са имали недостатъчен отговор или които се оказаха нетерпимыми, метотрексат. Лечение на псориатичен артрит при тийнейджъри на възраст от 12 години, които са имали недостатъчен отговор или които са нетерпимыми, метотрексат. Лечение на артрит, асоцииран с энтезитом при юноши на възраст от 12 години, които са имали недостатъчен отговор или които се оказаха нетерпимыми, традиционната терапия. Энбрел не е разгледана при деца на възраст по-малко от две години. Псориатичен артрит лечение за активно и прогресивното псориатичен артрит при възрастни, когато в отговор на предишния заболевани-усъвършенстват antirheumatic отвари терапия е неадекватна.. Энбрел е доказано, за подобряване на физическата функция при пациенти с псориатическим артрит, а за да се намали скоростта на прогресията на периферното на ставите, измерена с помощта на рентген при пациенти с полиартикулярным вариант симетрични подтипове на този заболявания. Аксиальный спондилит анкилозиращ спондилит (АС) лечение на възрастни с тежки активен анкилозирующим спондилитом, при които е бил недостатъчен отговор към традиционната терапия. Не-рентгенографического аксиални спондилоартрита лечение на възрастни с тежки не-рентгенографического аксиални спондилоартрита с обективни признаци на възпаление като показва повишен С-реактивен протеин (CRP) и/или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на показания, които са неадекватни реакции на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Бляшковидный псориазис лечение на възрастни с умерена до тежка форма на плака псориазис, които не са успели да се отговори, или които имат противопоказания или непоносимост към друга системна терапия, включително циклоспорин, метотрексат или psoralen и uv-светлина (ПУВА). Детска бляшковидный псориазис лечение на хронични тежки бляшечного на псориазис при деца и юноши на възраст от шест години, които са недостатъчно контролирани от, или не се толерира, други системни терапии, или phototherapies.

Каталог на резюме:

Revision: 72

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-02-02

Листовка

                245
Б. ЛИСТОВКА
246
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ENBREL 25 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
етанерцепт (etanercept)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Вашият лекар ще Ви даде и карта на
пациента, съдържаща важна информация
за безопасност,
която трябва да знаете преди и по
време на лечението с Enbrel.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на
Вас или на детето, за което се грижите.
Не го
преотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното
заболяване са същите като Вашите или
като на детето, за което се грижите.

Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
Информацията в тази листовка е
организирана в следните 7 точки:
1.
Какво представлява Enbrel и за какво се
използва
2.
Какво трябва д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Enbrel 25 mg прах за инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 25 mg етанерцепт
(etanercept).
Етанерцепт е рецептор за човешки
тумор-некротизиращ фактор, p75 Fc
фузионен протеин,
получен чрез рекомбинантна ДНК
технология в експресираща система от
бозайник от яйчник на
китайски хамстер (СНО).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор (прах за
инжекция)
Прахът е бял.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ревматоиден артрит
Enbrel в комбинация с метотрексат е
показан за лечение на умерено тежък до
тежък активен
ревматоиден артрит при възрастни,
когато отговорът на модифициращите
болестта
антиревматоидни лекарства,
включително метотрексат (освен ако е
противопоказан), не е
достатъчен.
Enbrel може да се прилага като
монотерапия в случай на непоносимост
към метотрексат или
когато продължителното лечение с
метотрексат е неподходящо.
Enbrel е показан също при лечението на
тежък, активен и прогресиращ
ревматоиден артрит при
възрастни, които не са лекувани пре
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-01-2024
Листовка Листовка чешки 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-01-2024
Листовка Листовка датски 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-01-2024
Листовка Листовка немски 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-01-2024
Листовка Листовка естонски 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-01-2024
Листовка Листовка гръцки 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-01-2024
Листовка Листовка английски 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-09-2014
Листовка Листовка френски 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-01-2024
Листовка Листовка италиански 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-09-2014
Листовка Листовка латвийски 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-09-2014
Листовка Листовка литовски 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-01-2024
Листовка Листовка унгарски 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-01-2024
Листовка Листовка малтийски 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-09-2014
Листовка Листовка нидерландски 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-09-2014
Листовка Листовка полски 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-01-2024
Листовка Листовка португалски 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-09-2014
Листовка Листовка румънски 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-01-2024
Листовка Листовка словашки 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-01-2024
Листовка Листовка словенски 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-09-2014
Листовка Листовка фински 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-01-2024
Листовка Листовка шведски 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-01-2024
Листовка Листовка норвежки 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-01-2024
Листовка Листовка исландски 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-01-2024
Листовка Листовка хърватски 11-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-09-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите