Nordimet

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Метотрексат

Предлага се от:

Nordic Group B.V.

АТС код:

L04AX03

INN (Международно Name):

methotrexate

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Arthritis, Psoriatic; Psoriasis; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Arthritis, Rheumatoid

Терапевтични показания:

Nordimet is indicated for the treatment of:active rheumatoid arthritis in adult patients,polyarthritic forms of severe, active juvenile idiopathic arthritis (JIA), when the response to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) has been inadequate,severe recalcitrant disabling psoriasis, which is not adequately responsive to other forms of therapy such as phototherapy, psoralens and ultraviolet A (PUVA), and retinoids, and severe psoriatic arthritis in adult patients,induction of remission in moderate steroid-dependent Crohn's disease in adult patients, in combination with corticosteroids and for maintenance of remission, as monotherapy, in patients who have responded to methotrexate.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-08-18

Листовка

                197
Б. ЛИСТОВКА
198
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NORDIMET 7,5 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
NORDIMET 10 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
NORDIMET 12,5 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
NORDIMET 15 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
NORDIMET 17,5 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
NORDIMET 20 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
NORDIMET 22,5 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
NORDIMET 25 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
метотрексат (methotrexate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт.Това
вк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Nordimet 7,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Nordimet 10 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Nordimet 12,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Nordimet 15 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Nordimet 17,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Nordimet 20 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Nordimet 22,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Nordimet 25 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена с
писалка
Nordimet 7,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Nordimet 10 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Nordimet 12,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Nordimet 15 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Nordimet 17,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Nordimet 20 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Nordimet 22,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Nordimet 25 mg инжекционен разтвор в
предварително на
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-05-2023
Листовка Листовка чешки 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-05-2023
Листовка Листовка датски 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-05-2023
Листовка Листовка немски 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-05-2023
Листовка Листовка естонски 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-05-2023
Листовка Листовка гръцки 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-05-2023
Листовка Листовка английски 31-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-10-2019
Листовка Листовка френски 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-05-2023
Листовка Листовка италиански 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-10-2019
Листовка Листовка латвийски 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-10-2019
Листовка Листовка литовски 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-05-2023
Листовка Листовка унгарски 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-05-2023
Листовка Листовка малтийски 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-10-2019
Листовка Листовка нидерландски 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-10-2019
Листовка Листовка полски 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-05-2023
Листовка Листовка португалски 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-10-2019
Листовка Листовка румънски 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-05-2023
Листовка Листовка словашки 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-05-2023
Листовка Листовка словенски 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-10-2019
Листовка Листовка фински 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-05-2023
Листовка Листовка шведски 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-05-2023
Листовка Листовка норвежки 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-05-2023
Листовка Листовка исландски 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-05-2023
Листовка Листовка хърватски 08-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 31-10-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите