Nordimet

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Метотрексат

Предлага се от:

Nordic Group B.V.

АТС код:

L04AX03

INN (Международно Name):

methotrexate

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Arthritis, Psoriatic; Psoriasis; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Arthritis, Rheumatoid

Терапевтични показания:

Nordimet is indicated for the treatment of:active rheumatoid arthritis in adult patients,polyarthritic forms of severe, active juvenile idiopathic arthritis (JIA), when the response to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) has been inadequate,moderate to severe plaque psoriasis in adults who are candidates for systemic therapy, and severe psoriatic arthritis in adult patients, induction of remission in moderate steroid-dependent Crohn's disease in adult patients, in combination with corticosteroids and for maintenance of remission, as monotherapy, in patients who have responded to methotrexate.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-08-18

Листовка

                197
Б. ЛИСТОВКА
198
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NORDIMET 7,5 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
NORDIMET 10 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
NORDIMET 12,5 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
NORDIMET 15 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
NORDIMET 17,5 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
NORDIMET 20 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
NORDIMET 22,5 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
NORDIMET 25 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
метотрексат (methotrexate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт.Това
вк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Nordimet 7,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Nordimet 10 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Nordimet 12,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Nordimet 15 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Nordimet 17,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Nordimet 20 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Nordimet 22,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Nordimet 25 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена с
писалка
Nordimet 7,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Nordimet 10 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Nordimet 12,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Nordimet 15 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Nordimet 17,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Nordimet 20 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Nordimet 22,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Nordimet 25 mg инжекционен разтвор в
предварително на
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-02-2024
Листовка Листовка чешки 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-02-2024
Листовка Листовка датски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-02-2024
Листовка Листовка немски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-02-2024
Листовка Листовка естонски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-02-2024
Листовка Листовка гръцки 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-02-2024
Листовка Листовка английски 31-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-10-2019
Листовка Листовка френски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-02-2024
Листовка Листовка италиански 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-11-2023
Листовка Листовка латвийски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-11-2023
Листовка Листовка литовски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-02-2024
Листовка Листовка унгарски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-02-2024
Листовка Листовка малтийски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-11-2023
Листовка Листовка нидерландски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-11-2023
Листовка Листовка полски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-02-2024
Листовка Листовка португалски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-11-2023
Листовка Листовка румънски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-02-2024
Листовка Листовка словашки 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-02-2024
Листовка Листовка словенски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-11-2023
Листовка Листовка фински 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-02-2024
Листовка Листовка шведски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-02-2024
Листовка Листовка норвежки 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-02-2024
Листовка Листовка исландски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-02-2024
Листовка Листовка хърватски 29-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-11-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите