Orencia

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Абатацепт

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

L04AA24

INN (Международно Name):

abatacept

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Arthritis, Psoriatic; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Arthritis, Rheumatoid

Терапевтични показания:

Ревматоиден arthritisOrencia, в комбинация с метотрексат е показан за:лечение на среднетяжелый и тежък, активен ревматоиден артрит (РА) при възрастни пациенти, които недостатъчно са отговорили на предишната терапия с един или няколко заболевани-дорабатывая анти-ревматични лекарства (dmards), включително метотрексат (метотрексат) или фактор на некроза на тумора (TNF)-алфа-инхибитор. лечението е много активна и прогресиращо заболяване при възрастни пациенти с ревматоиден артрит не по-рано лекувани с метотрексат. Намаляване на прогресията на ставите и подобряване на физическата функции бяха демонстрирани по време на комбинирана терапия абатацептом и метотрексат. Псориатичен arthritisOrencia, самостоятелно или в комбинация с метотрексат (MTX), се предписва за лечение на активен псориатичен артрит (psa) при възрастни пациенти, когато в отговор на предишна терапия DMARDS, включително метотрексат, е неадекватен, и за които допълнителна системна терапия псориатичен кожни лезии не се изисква. Полиартикулярный младежката идиопатична arthritisOrencia в комбинация с метотрексат е показан за лечение на среднетяжелый и тежък активен полиартикулярный младежката идиопатична артрит (pJIA) педиатрични пациенти на 2 и повече години, които имат недостатъчен отговор на DMARDS предишната терапия. Оренсия може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при лечение с метотрексат е неподходящо.

Каталог на резюме:

Revision: 38

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-05-21

Листовка

                130
Б. ЛИСТОВКА
131
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ORENCIA 250 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
aбатацепт (abatacept)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява ORENCIA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете ORENCIA
3.
Как да приемате ORENCIA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате ORENCIA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ORENCIA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
ORENCIA съдържа активното вещество
абатацепт, което представлява протеин
произведен в
клетъчни култури. ORENCIA намалява
атаките на имунната система върху
нормалните тъкани
като въздейства върху имунните клетк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ORENCIA 250 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 250 mg абатацепт
(abatacept).
Всеки ml съдържа 25 mg абатацепт, след
разтваряне.
Абатацепт е фузионен протеин,
произведен чрез рекомбинантна ДНК
технология в клетки от
яйчник на китайски хамстер.
Помощно вещество с известно действие
натрий: 0,375 mmol (8,625 mg) на флакон
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Прахът е бял до почти бял, под формата
на цяла или фрагментирана компактна
маса.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ревматоиден артрит
ORENCIA, в комбинация с метотрексат, е
показан за:

лечение на умерен до тежък активен
ревматоиден артрит (RA) при възрастни,
които са
имали незадоволителен отговор към
предишна терапия с едно или повече
модифициращи
болестта антиревматични лекарства
(DMARDs), включително метотрексат (МТХ)
или
инхибитор на тумор-некротизиращ
фактор (TNF) алфа.

лечение на високо активно и
прогресиращо заболяване при
възрастни пациенти с
ревматои
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-06-2023
Листовка Листовка чешки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-06-2023
Листовка Листовка датски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-06-2023
Листовка Листовка немски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-06-2023
Листовка Листовка естонски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-06-2023
Листовка Листовка гръцки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-06-2023
Листовка Листовка английски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-04-2019
Листовка Листовка френски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-06-2023
Листовка Листовка италиански 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-04-2019
Листовка Листовка латвийски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-04-2019
Листовка Листовка литовски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-06-2023
Листовка Листовка унгарски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-06-2023
Листовка Листовка малтийски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-04-2019
Листовка Листовка нидерландски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-04-2019
Листовка Листовка полски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-06-2023
Листовка Листовка португалски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-04-2019
Листовка Листовка румънски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-06-2023
Листовка Листовка словашки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-06-2023
Листовка Листовка словенски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-04-2019
Листовка Листовка фински 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-06-2023
Листовка Листовка шведски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-06-2023
Листовка Листовка норвежки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-06-2023
Листовка Листовка исландски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-06-2023
Листовка Листовка хърватски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-04-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите