Jylamvo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

Метотрексат

Предлага се от:

Therakind (Europe) Limited

АТС код:

L04AX03

INN (Международно Name):

methotrexate

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Arthritis, Psoriatic; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Psoriasis; Arthritis, Rheumatoid; Arthritis

Терапевтични показания:

В ревматологические и дерматологични diseasesActive ревматоиден артрит при възрастни пациенти. Polyarthritic форми на активна, тежка ювенильного идиопатического артрит (ЮИА) при юноши и деца на възраст под 3 години и повече, когато реакцията на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), е неадекватна.. Упорита, лечението е тугоплавкий, изключване на псориазис, които не е достатъчно да отговори на други форми на лечение, като фототерапия, псоралена и на ултравиолетова радиация (ПУВА) терапия и ретиноиди и тежък псориатичен артрит при възрастни пациенти. В oncologyMaintenance лечение на остър лимфобластного левкемия (ол) при възрастни, юноши и деца на възраст под 3 години и по-възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-03-29

Листовка

                35
Б. ЛИСТОВКА
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
JYLAMVO
2
MG/ML ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР
метотрексат (methotrexate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
−
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
−
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Jylamvo и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Jylamvo
3.
Как да приемате Jylamvo
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Jylamvo
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА JYLAMVO
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Jylamvo е лекарство, което:
−
потиска растежа на определени клетки
в тялото, които се размножават бързо
(п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Jylamvo 2 mg/ml перорален разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml от разтвора съдържа 2 mg
метотрексат (methotrexate).
Помощни вещества с известно действие
Един ml от разтвора съдържа 2 mg
метилхидроксибензоат (като натриева
сол) и 0,2 mg
етилхидроксибензоат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Перорален разтвор
Бистър жълт разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Jylamvo се използва при следните
показания:
При ревматологични и дерматологични
заболявания
•
Активен ревматоиден артрит при
възрастни пациенти
•
Полиартритни форми на тежък, активен
ювенилен идиопатичен артрит (ЮИА) при
юноши и деца на възраст 3 и повече
години, когато повлияването от
нестероидни
противовъзпалителни средства (НСПВС)
е незадоволително
•
Тежък, рефрактерен инвалидизиращ
псориазис, който не се повлиява
задоволително от
други форми на лечение, като
фототерапия, терапия с псорален и
ултравиолетови А лъчи
(ПУВА) и ретиноиди, както и тежък
псориатичен артрит при възрастни
пациенти.
В онкологията
•
Поддържащо лечение
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-04-2023
Листовка Листовка чешки 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-04-2023
Листовка Листовка датски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-04-2023
Листовка Листовка немски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-04-2023
Листовка Листовка естонски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-04-2023
Листовка Листовка гръцки 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-04-2023
Листовка Листовка английски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-10-2019
Листовка Листовка френски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-04-2023
Листовка Листовка италиански 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-10-2019
Листовка Листовка латвийски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-10-2019
Листовка Листовка литовски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-04-2023
Листовка Листовка унгарски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-04-2023
Листовка Листовка малтийски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-10-2019
Листовка Листовка нидерландски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-10-2019
Листовка Листовка полски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-04-2023
Листовка Листовка португалски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-10-2019
Листовка Листовка румънски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-04-2023
Листовка Листовка словашки 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-04-2023
Листовка Листовка словенски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-10-2019
Листовка Листовка фински 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-04-2023
Листовка Листовка шведски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-04-2023
Листовка Листовка норвежки 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-04-2023
Листовка Листовка исландски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-04-2023
Листовка Листовка хърватски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 31-10-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите