Humira

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

адалимумаб

Предлага се от:

AbbVie Deutschland GmbH Co. KG

АТС код:

L04AB04

INN (Международно Name):

adalimumab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Spondylitis, Ankylosing; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Uveitis; Colitis, Ulcerative; Psoriasis; Arthritis, Psoriatic; Crohn Disease; Arthritis, Rheumatoid

Терапевтични показания:

Моля, вижте документа с информация за продукта.

Каталог на резюме:

Revision: 89

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2003-09-08

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТA
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Humira 20 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка единична доза в предварително
напълнена спринцовка от 0,2 ml съдържа
20 mg адалимумаб (adalimumab).
Адалимумаб е рекомбинантно човешко
моноклонално антитяло, произведено в
клетки от
яйчници на китайски хамстери.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ювенилен идиопатичен артрит
_Полиартикуларен ювенилен
идиопатичен артрит_
Humira в комбинация с метотрексат е
показан за лечение на активен
полиартикуларен
ювенилен идиопатичен артрит при
пациенти на възраст над 2 години, при
които отговорът към
един или повече от модифициращите
заболяването антиревматични
лекарствени продукти
(DMARD) e бил недостатъчен. Humira може да се
прилага като монотерапия в случай на
непоносимост към метотрексат или
когато продължителното лечение с
метотрексат е
неподходящо (за ефикасността при
монотерапия вж. точка 5.1). Humira не е
п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТA
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Humira 20 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка единична доза в предварително
напълнена спринцовка от 0,2 ml съдържа
20 mg адалимумаб (adalimumab).
Адалимумаб е рекомбинантно човешко
моноклонално антитяло, произведено в
клетки от
яйчници на китайски хамстери.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ювенилен идиопатичен артрит
_Полиартикуларен ювенилен
идиопатичен артрит_
Humira в комбинация с метотрексат е
показан за лечение на активен
полиартикуларен
ювенилен идиопатичен артрит при
пациенти на възраст над 2 години, при
които отговорът към
един или повече от модифициращите
заболяването антиревматични
лекарствени продукти
(DMARD) e бил недостатъчен. Humira може да се
прилага като монотерапия в случай на
непоносимост към метотрексат или
когато продължителното лечение с
метотрексат е
неподходящо (за ефикасността при
монотерапия вж. точка 5.1). Humira не е
п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-10-2022
Листовка Листовка чешки 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-10-2022
Листовка Листовка датски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-10-2022
Листовка Листовка немски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-10-2022
Листовка Листовка естонски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-10-2022
Листовка Листовка гръцки 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-10-2022
Листовка Листовка английски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-12-2020
Листовка Листовка френски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-10-2022
Листовка Листовка италиански 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-12-2020
Листовка Листовка латвийски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-12-2020
Листовка Листовка литовски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-10-2022
Листовка Листовка унгарски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-10-2022
Листовка Листовка малтийски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-12-2020
Листовка Листовка нидерландски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-12-2020
Листовка Листовка полски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-10-2022
Листовка Листовка португалски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-12-2020
Листовка Листовка румънски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-10-2022
Листовка Листовка словашки 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-10-2022
Листовка Листовка словенски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-12-2020
Листовка Листовка фински 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-10-2022
Листовка Листовка шведски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-10-2022
Листовка Листовка норвежки 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-10-2022
Листовка Листовка исландски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-10-2022
Листовка Листовка хърватски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-12-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите