Humira

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
14-09-2021
Активна съставка:
адалимумаб
Предлага се от:
AbbVie Deutschland GmbH Co. KG
АТС код:
L04AB04
INN (Международно Name):
adalimumab
Терапевтична група:
Имуносупресори
Терапевтична област:
Spondylitis, Ankylosing; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Uveitis; Colitis, Ulcerative; Psoriasis; Arthritis, Psoriatic; Crohn Disease; Arthritis, Rheumatoid
Терапевтични показания:
Моля, вижте документа с информация за продукта.
Каталог на резюме:
Revision: 85
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000481
Дата Оторизация:
2003-09-08
EMEA код:
EMEA/H/C/000481

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 14-09-2021
Листовка Листовка
чешки 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 14-09-2021
Листовка Листовка
датски 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 14-09-2021
Листовка Листовка
немски 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 14-09-2021
Листовка Листовка
естонски 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 14-09-2021
Листовка Листовка
гръцки 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 14-09-2021
Листовка Листовка
английски 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 14-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 09-12-2020
Листовка Листовка
френски 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 14-09-2021
Листовка Листовка
италиански 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 14-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 09-12-2020
Листовка Листовка
латвийски 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 14-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 09-12-2020
Листовка Листовка
литовски 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 14-09-2021
Листовка Листовка
унгарски 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 14-09-2021
Листовка Листовка
малтийски 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 14-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 09-12-2020
Листовка Листовка
нидерландски 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 14-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 09-12-2020
Листовка Листовка
полски 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 14-09-2021
Листовка Листовка
португалски 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 14-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 09-12-2020
Листовка Листовка
румънски 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 14-09-2021
Листовка Листовка
словашки 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 14-09-2021
Листовка Листовка
словенски 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 14-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 09-12-2020
Листовка Листовка
фински 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 14-09-2021
Листовка Листовка
шведски 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 14-09-2021
Листовка Листовка
норвежки 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 14-09-2021
Листовка Листовка
исландски 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 14-09-2021
Листовка Листовка
хърватски 14-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 14-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 09-12-2020

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТA

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Humira 20 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка единична доза в предварително напълнена спринцовка от 0,2 ml съдържа

20 mg адалимумаб (adalimumab).

Адалимумаб е рекомбинантно човешко моноклонално антитяло, произведено в клетки от

яйчници на китайски хамстери.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор (инжекция)

Бистър, безцветен разтвор

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Ювенилен идиопатичен артрит

Полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит

Humira в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активен полиартикуларен

ювенилен идиопатичен артрит при пациенти на възраст над 2 години, при които отговорът към

един или повече от модифициращите заболяването антиревматични лекарствени продукти

(DMARD) e бил недостатъчен. Humira може да се прилага като монотерапия в случай на

непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е

неподходящо (за ефикасността при монотерапия вж. точка 5.1). Humira не е проучван при

пациенти на възраст под 2 години.

Артрит, свързан с ентезит

Humira е показан за лечение на активен артрит, свързан с ентезит, при пациенти на 6-годишна

възраст и по-големи, които са се повлияли недостатъчно или имат непоносимост към

конвенционалната терапия (вж. точка 5.1).

Плакатен псориазис при педиатрични пациенти

Humira е показан за лечение на тежък хроничен плакатен псориазис при деца и юноши над 4-

годишна възраст, които не са се повлияли достатъчно или са неподходящи за локална терапия и

фототерапии.

Болест на Crohn при педиатрични пациенти

Humira е показан за лечение на умерена до тежка активна форма на болестта на Crohn при

педиатрични пациенти (на възраст над 6 години), при които има неадекватен отговор към

конвенционалната терапия, включително първична хранителна терапия и кортикостероид и/или

имуномодулатор, или които имат непоносимост към или противопоказания за тези терапии.

Увеит при педиатрични пациенти

Humira е показан за лечение на хроничен неинфекциозен преден увеит при педиатрични

пациенти, навършили 2 години, при които има неадекватен отговор или имат непоносимост

към конвенционалната терапия, или при които конвенционалната терапия е неподходяща.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Humira трябва да бъде започнато и надзиравано от лекар-специалист с опит в

диагностиката и лечението на състоянията, за които Humira е показан. Препоръчва се

офталмолозите да се консултират с подходящ специалист преди започване на лечение с Humira

(вж. точка 4.4). На пациентите, лекувани с Humira, трябва да се дава напомняща карта на

пациента.

След съответно обучение в инжекционна техника, пациентите могат да си самоинжектират

Humira, ако лекарят сметне това за уместно и при съответно медицинско проследяване, когато е

необходимо.

По време на лечението с Humira е наложително оптимизирането на съпътстващите терапии

(напр. с кортикостероиди и/или имуномодулатори).

Дозировка

Педиатрична популация

Ювенилен идиопатичен артрит

Полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит от 2-годишна възраст

Препоръчителната доза Humira при пациенти с полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит

от 2-годишна възраст се основава на телесното тегло (Таблица 1). Humira се прилага през

седмица чрез подкожно инжектиране.

Taблица 1. Доза Humira за пациенти с полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит

Тегло на пациента

Схема на прилагане

10 kg до < 30 kg

20 mg през седмица

≥ 30 kg

40 mg през седмица

Наличните данни предполагат, че клиничният отговор се постига обикновено в рамките на

12 седмично лечение. При пациенти, при които няма отговор в рамките на този времеви

период, продължаването на лечението трябва да бъде внимателно преоценено.

Няма съответно приложение на Humira при пациенти на възраст под 2 години за това

показание.

Humira може да се предлага с различно количество на активното вещество в дозова единица

и/или друг вид опаковка в зависимост от индивидуалните нужди от лечение.

Артрит, свързан с ентезит

Препоръчителната доза Humira при пациенти с артрит, свързан с ентезит от 6-годишна възраст

се основава на телесното тегло (Таблица 2). Humira се прилага през седмица чрез подкожно

инжектиране.

Таблица 2. Доза Humira при пациенти с артрит, свързан с ентезит

Тегло на пациента

Схема на прилагане

15 kg до < 30 kg

20 mg през седмица

≥ 30 kg

40 mg през седмица

Humira не е проучван при пациенти с артрит, свързан с ентезит, на възраст под 6 години.

Humira може да се предлага с различно количество на активното вещество в дозова единица

и/или друг вид опаковка в зависимост от индивидуалните нужди от лечение.

Плакатен псориазис при педиатрични пациенти

Препоръчителната доза Humira при пациенти с плакатен псориазис на възраст от 4 до 17 години

зависи от телесното тегло (Таблица 3). Humira се прилага чрез подкожна инжекция.

Таблица 3. Доза Humira при педиатрични пациенти с плакатен псориазис

Тегло на пациента

Схема на прилагане

15 kg до < 30 kg

Първоначалната доза от 20 mg,

последвана от 20 mg през

седмица, една седмица след

първоначалната доза

≥ 30 kg

Първоначалната доза от 40 mg,

последвана от 40 mg през

седмица, една седмица след

първоначалната доза

Продължаването на лечението за повече от 16 седмици трябва да се обмисли внимателно при

пациент, без отговор на терапията през този период от време.

Ако е показано повторно лечение с Humira, трябва да се следват горните указания за дозиране и

продължителност на лечението.

Безопасността на Humira при педиатричните пациенти с плакатен псориазис е оценена в

продължение на средно 13 месеца.

Няма релевантна употреба на Humira при деца на възраст под 4 години за това показание.

Humira може да се предлага с различно количество на активното вещество в дозова единица

и/или друг вид опаковка в зависимост от индивидуалните нужди от лечение.

Болест на Crohn при педиатрични пациенти

Препоръчителната доза Humira при пациенти с болестта на Crohn, на възраст от 6 до 17 години

зависи от телесното тегло (Таблица 4). Humira се прилага чрез подкожна инжекция.

Таблица 4. Доза Humira при педиатрични пациенти с болест на Crohn

Тегло на

пациента

Индукционна доза

Поддържаща

доза

Начално през

Седмица 4

< 40 kg

40 mg на седмица 0 и 20 mg на седмица 2

В случай на необходимост от по-бърз терапевтичен отговор

като е известно, че рискът от нежелани лекарствени събития

може да е по-висок с прилагане на по-висока индукционна доза,

може да се използва следната доза:

80 mg на седмица 0 и 40 mg на седмица 2

20 mg през

седмица

≥ 40 kg

80 mg на седмица 0 и 40 mg на седмица 2

В случай на необходимост от по-бърз терапевтичен отговор

както е известно, че рискът от нежелани лекарствени събития

може да е по-висок с прилагане на по-висока индукционна доза,

може да се използва следната доза:

160 mg на седмица 0 и 80 mg на седмица 2

40 mg през

седмица

Пациенти, при които отговорът е незадоволителен, могат да имат полза от повишаване на

дозата:

< 40 kg: 20 mg всяка седмица

≥ 40 kg: 40 mg всяка седмица или 80 mg през седмица

При пациенти, при които няма отговор до седмица 12 продължаването на лечението трябва да

бъде внимателно обмислено.

Няма съответно приложение на Humira при деца на възраст под 6 години за това показание.

Humira може да се предлага с различно количество на активното вещество в дозова единица

и/или друг вид опаковка в зависимост от индивидуалните нужди от лечение.

Увеит при педиатрични пациенти

Препоръчителната доза Humira при педиатрични пациенти с увеит на възраст над 2 години

зависи от телесното тегло (Таблица 5). Humira се прилага чрез подкожна инжекция.

При увеит при педиатрични пациенти няма опит в лечението с Humira без съпътстващо лечение

с метотрексат.

Таблица 5. Доза Humira при педиатрични пациенти с увеит

Тегло на пациента

Схема на прилагане

< 30 kg

20 mg през седмица в

комбинация с метотрексат

≥ 30 kg

40 mg през седмица в

комбинация с метотрексат

Когато се започва терапия с Humira, може да бъде приложена натоварваща доза 40 mg за

пациенти < 30 kg или 80 mg при пациенти ≥ 30 kg една седмица преди началото на

поддържащата терапия. Липсват данни за употребата на натоварваща доза Humira при деца на

възраст < 6 години (вж. точка 5.2).

Няма съответно приложение на Humira при деца на възраст под 2 години за това показание.

Препоръчва се ползата и рискът от продължително дългосрочно лечение да се оценяват

ежегодно (вж. точка 5.1).

Humira може да се предлага с различно количество на активното вещество в дозова единица

и/или друг вид опаковка в зависимост от индивидуалните нужди от лечение.

Бъбречно и/или чернодробно увреждане

Humira не е проучван при тези популации от пациенти. Не могат да бъдат направени препоръки

за дозиране.

Начин на приложение

Humira се прилага чрез подкожна инжекция. Пълни инструкции за употреба са дадени в

листовката за пациента.

Humira може да се предлага с различно количество на активното вещество в дозова единица

и/или друг вид опаковка.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Активна туберкулоза или други тежки инфекции като сепсис и опортюнистични инфекции (вж.

точка 4.4).

Умерена до тежка сърдечна недостатъчност (клас III/IV по NYHA) (вж. точка 4.4).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

С цел да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и

партидният номер на прилагания продукт трябва да бъдат ясно документирани.

Инфекции

Пациентите, приемащи TNF-антагонисти, са по-податливи към сериозни инфекции.

Нарушените функции на белите дробове могат да повишат риска от развитие на инфекция. Ето

защо, пациентите трябва да бъдат внимателно проследявани за инфекции, включително

туберкулоза, преди, по време на и след лечението с Humira. Тъй като елиминирането на

адалимумаб може да трае до четири месеца, проследяването трябва да продължи през целия

този период.

Лечението с Humira не трябва да се започва при пациенти с активни инфекции, включително

при хронични или локализирани инфекции, докато инфекцията не бъде овладяна. При

пациенти, които са били изложени на туберкулоза, и пациенти, които са пътували в райони с

висок риск за заболяване от туберкулоза или ендемични микози като хистоплазмоза,

кокцидиоидомикоза или бластомикоза, рискът и ползата от лечението с Humira трябва да бъдат

обмислени преди започване на лечението (вж. Други опортюнистични инфекции).

Пациентите, които развиват нова инфекция по време на лечението с Humira, трябва да бъдат

внимателно проследявани и да преминат през пълни диагностични изследвания. Ако пациентът

развие нова сериозна инфекция или сепсис, прилагането на Humira трябва да бъде

преустановено и трябва да бъде започната подходящa антибактериалнa или противогъбична

терапия, докато инфекцията не бъде овладяна. Лекарите трябва да упражнят повишено

внимание, когато обмислят прилагане на Humira при пациенти с анамнеза за повтарящи се

инфекции или с подлежащи състояния, които могат да предразположат пациентите към

инфекции, включително употребата на съпътстващи имуносупресивни лекарствени продукти.

Сериозни инфекции

Сериозни инфекции, включително сепсис, дължащ се на бактериални, микобактериални,

инвазивни гъбични, паразитни, вирусни или други опортюнистични инфекции, като

листериоза, легионелоза и пневмоцистис са съобщавани при пациенти, получаващи Humira.

Другите сериозни инфекции, наблюдавани при клинични проучвания, включват пневмония,

пиелонефрит, септичен артрит и септицемия. Докладвани са случаи на хоспитализация или на

фатален изход, свързани с инфекциите.

Туберкулоза

Съобщава се за реактивиране на туберкулоза, включително и ново начало на туберкулоза при

пациенти, приемащи Humira. Докладвани са случаи на белодробна и извънбелодробна (т.е.

дисеминирана) туберкулоза.

Преди започване на лечението с Humira всички пациенти трябва да се оценят както за активна,

така и за неактивна (

латентна“) туберкулозна инфекция. Тази оценка трябва да включва

подробна медицинска оценка на пациентите с анамнеза на за туберкулоза или възможна

предхождаща експозиция на хора с активна туберкулоза и предхождаща и/или настояща

имуносупресивна терапия. При всички пациенти трябва да се проведат съответните

скринингови изследвания, т.е. туберкулинов кожен тест и рентгенография на гръден кош (може

да се приложат местните препоръки). Препоръчва се провеждането на тези изследвания и

резултатите от тях да бъдат записани в напомнящата карта на пациента. На предписващите се

напомня за риска от фалшиво-отрицателни резултати при кожен туберкулинов тест, особено

при пациенти, които са тежко болни или имунокомпрометирани.

Ако се диагностицира активна туберкулоза, лечението с Humira не трябва да се започва (вж.

точка 4.3).

Във всички, описани по-долу случаи, съотношението полза/риск от лечението трябва да бъде

много внимателно обмислено.

Ако се подозира латентна туберкулоза, трябва да се проведе консултация с лекар с опит в

лечението на туберкулоза.

Ако се диагностицира латентна туберкулоза, трябва да бъде започнато подходящо лечение за

латентна туберкулоза с противотуберкулозна профилактична терапия преди започване на

лечението с Humira, и в съответствие с местните препоръки.

Прилагането на противотуберкулозна профилактична терапия трябва също да се обмисли преди

започване на лечение с Humira при пациенти с няколко или значими рискови фактори за

туберкулоза, независимо от отрицателния тест за туберкулоза и при пациенти с анамнеза за

латентна или активна туберкулоза, при които не може да бъде потвърдено провеждането на

адекватен курс на лечение.

Въпреки профилактичното лечение за туберкулоза, при пациенти, лекувани с Humira се срещат

случаи на реактивиране на туберкулоза. Някои пациенти, които са били успешно лекувани за

активна туберкулоза, са развили повторно активна туберкулоза, по време на лечение с Humira.

Пациентите трябва да бъдат инструктирани да потърсят медицинска помощ, ако по време на

или след лечението с Humira възникнат признаци/симптоми, предполагащи туберкулозна

инфекция (напр. персистираща кашлица, изтощение/загуба на тегло, леко повишена

температура, апатия).

Други опортюнистични инфекции

Опортюнистични инфекции, включително инвазивни гъбични инфекции са били наблюдавани

при пациенти, приемащи Humira. Тези инфекции не са били последователно разпознавани при

пациенти, приемащи TNF-антагонисти и това е довело до закъснение в прилагането на

подходящото лечение, понякога водещо до фатален изход.

При пациенти, които развиват признаци и симптоми като треска, неразположение, загуба на

тегло, потене, кашлица, диспнея и/или белодробни инфилтрати или други сериозни системни

заболявания със или без съпътстващ шок, трябва да се подозира инвазивна гъбична инфекция и

прилагането на Humira трябва да бъде своевременно преустановено. Диагностицирането и

прилагането на емпирично противогъбично лечение при тези пациенти трябва да стават при

консултация с лекар с опит в лечението на пациенти с инвазивни гъбични инфекции.

Реактивация на хепатит В

При пациенти с хронично носителство на HBV (т.е. положителен повърхностен антиген),

получаващи TNF-антагонист, включително Humira, е възникнала реактивация на хепатит В.

При някои случаи се е стигнало до фатален изход. Пациенти трябва да се изследват за HBV

инфекция, преди започване на лечение с Humira. Консултация с лекар, с опит в лечението на

хепатит B, се препоръчва при пациенти, които имат положителен тест за хепатит В инфекция.

Носителите на HBV, които се нуждаят от лечение с Humira, трябва да се проследяват

внимателно за признаци и симптоми на активна HBV инфекция по време на лечението и

няколко месеца след неговото приключване. Няма достатъчно данни от лечението на носители

на HBV с антивирусни препарати в съчетание с TNF-антагонисти за предотвратяване на

реактивацията на HBV. При пациенти, които развиват реактивация на HBV, Humira трябва да

се спре и да се започне ефективна антивирусна терапия с подходящо поддържащо лечение.

Неврологични събития

В редки случаи TNF-антагонистите, включително Humira, са били свързани с ново възникване

или изостряне на клиничните симптоми и/или радиографски доказателства за

демиелинизиращо заболяване на централната нервна система, включително множествена

склероза и неврит на очния нерв, и периферно демиелинизиращо заболяване, включително

синдром на Guillain-Barré. Предписващите трябва да упражнят повишено внимание при

обмисляне прилагането на Humira при пациенти с предходно съществуващо или наскоро

възникнало демиелинизиращо заболяване на централната или периферната нервна система; ако

някое от тези заболявания се развие, трябва да се обмисли прекратяване на приема на Humira.

Има установена връзка между интермедиерния увеит и демиелинизиращите заболявания на

централната нервна система. При пациенти с неинфекциозен интермедиерен увеит трябва да се

извършва неврологична оценка преди започването, както и редовно по време на лечението с

Humira, за да се направи оценка на вече съществуващи или развиващи се демиелинизиращи

заболявания на централната нервна система.

Алергични реакции

Сериозните алергични реакции, свързани с Humira са съобщавани рядко по време на

клиничните проучвания. Не-сериозните алергични реакции, свързани с Humira са нечести по

време на клиничните проучвания. Получавани са съобщения за сериозни алергични реакции,

включително анафилаксия след прилагане на Humira. При възникване на анафилактична

реакция или друга сериозна алергична реакция, приложението на Humira трябва незабавно да

се преустанови и да се започне съответното лечение.

Имуносупресия

При проучване на 64 пациенти с ревматоиден артрит, които са били на лечение с Humira, не е

установено потискане на свръхчувствителността от забавен тип, нивата на имуноглобулините

или промяна в броя на ефекторните Т-, В, NK-клетки, моноцити/макрофаги и неутрофили.

Злокачествени и лимфопролиферативни заболявания

В контролираните части на клиничните проучвания с TNF-антагонисти, повече случаи на

злокачествени заболявания, включително лимфоми, са наблюдавани сред пациентите,

получаващи TNF-антагонисти, в сравнение с контролните пациенти. Въпреки това, случаите са

редки. В постмаркетинговия период са съобщавани случаи на левкемия при пациенти, лекувани

с TNF-антагонист. При пациенти с ревматоиден артрит с дългогодишно, високо активно

възпалително заболяване има повишен фонов риск от развитие на лимфом и левкемия, което

усложнява оценката на риска. Според настоящите познания, при пациенти лекувани с TNF-

антагонист, не може да бъде изключен възможен риск за развитие на лимфоми, левкемия и

други злокачествени заболявания.

По време на постмаркетинговия период са съобщавани случаи на злокачествени заболявания,

някои от които фатални, при деца, юноши и младежи (на възраст до 22 години), лекувани с

TNF-антагонисти (започване на лечението

18-годишна възраст), включително адалимумаб.

Около половината от случаите са били лимфоми. Другите случаи представляват множество

различни злокачествени заболявания и включват редки злокачествени заболявания, обикновено

свързани с имуносупресия. При деца и юноши, лекувани с TNF-антагонисти, не може да се

изключи риск от развитие на злокачествени заболявания.

Редки постмаркетингови случаи на хепатолиенален T-клетъчен лимфом са установени при

пациенти, лекувани с адалимумаб. Този рядък тип T-клетъчен лимфом има много агресивно

протичане и обикновено завършва фатално. Някои от тези хепатолиенални T-клетъчни

лимфоми, свързани с Humira, са възникнали при млади пациенти на съпътстващо лечение с

азатиоприн или 6-меркаптопурин, прилагани за възпалително заболяване на червата. Трябва

внимателно да се обмисли съществуващият риск при комбиниране на азатиоприн или 6-

меркаптопурин с Humira. Не може да се изключи риск от развитие на хепатолиенален T-

клетъчен лимфом при пациенти, лекувани с Humira (вж. точка 4.8).

Не са провеждани проучвания, които включват пациенти с анамнеза за злокачествени

заболявания или при които лечението с Humira е продължено след развитието на злокачествено

заболяване. Следователно, трябва да се обмисли с повишено внимание лечението с Humira при

тези пациенти (вж. точка 4.8).

Всички пациенти и, по-специално, пациентите с анамнеза за продължителна имуносупресивна

терапия или пациентите с псориазис и анамнеза за PUVA лечение, трябва да бъдат изследвани

за наличието на немеланомен кожен рак преди и по време на лечението с Humira. Докладвани

са също меланом и меркел-клетъчен карцином при пациенти, лекувани с TNF-антагонисти,

включително адалимумаб (вж. точка 4.8).

В изследователско клинично проучване, оценяващо прилагането на друг TNF-антагонист,

инфликсимаб, при пациенти с умерена до тежка хронична обструктивна белодробна болест

(ХОББ), се съобщава за по-голям брой случаи на развитие на злокачествени заболявания,

локализирани предимно в белите дробове или в областта на главата и шията, при пациентите

лекувани с инфликсимаб, в сравнение с контролните пациенти. Всички пациенти са с

анамнестични данни за тежка системна злоупотреба с тютюнопушене. Следователно, трябва да

се упражни повишено внимание при прилагане на който и да е TNF-антагонист при пациенти с

ХОББ, както и при пациенти с повишен риск от развитие на злокачествено заболяване поради

системна злоупотреба с тютюнопушене.

От наличните данни не е известно дали лечението с адалимумаб повлиява риска за развитие на

дисплазия или карцином на дебелото черво. Всички пациенти с улцерозен колит, които са с

повишен риск за дисплазия или карцином на дебелото черво (например, пациенти с

дългогодишен улцерозен колит или първичен склерозиращ холангит), или с анамнеза за

дисплазия или карцином на дебелото черво, трябва да бъдат скринирани за дисплазия

регулярно, преди терапията и в хода на заболяването. Тази оценка трябва да включва

колоноскопия и биопсии, според местните препоръки.

Хематологични реакции

Редки съобщения за панцитопения, включително апластична анемия са докладвани с TNF-

антагонисти. Нежелани събития от страна на хематологичната система, включително клинично

значима цитопения (например тромбоцитопения, левкопения) са съобщавани с Humira. Всички

пациенти трябва да бъдат посъветвани да потърсят незабавна медицинска помощ, ако развият

признаци и симптоми, предполагащи кръвна дискразия (например продължителна температура,

поява на синини, кървене, бледност), докато са на лечение с Humira. Преустановяването на

лечението с Humira трябва да се обмисли при пациенти с потвърдени значими хематологични

отклонения.

Ваксинации

В клинично проучване, обхващащо 226 възрастни индивиди с ревматоиден артрит, които са

били лекувани с адалимумаб или плацебо, са наблюдавани сходни антителни реакции към

стандартната 23-валентна пневмококова ваксина и тривалентната ваксинация срещу грипен

вирус. Няма данни за вторично пренасяне на инфекция чрез живи ваксини при пациенти,

получаващи Humira.

Препоръчва се педиатричните пациенти да приключат, по възможност, с всички имунизации

съгласно настоящия имунизационен календар, преди започване на лечението с Humira.

Пациентите на Humira могат да бъдат едновременно подложени на всякакъв друг вид

ваксинации, освен тези с живи ваксини. Прилагането на живи ваксини (напр. БЦЖ ваксина)

при кърмачета, изложени на адалимумаб in utero не се препоръчва до 5 месеца, след последното

приложение на адалимумаб инжекция на майката, по време на бременност.

Застойна сърдечна недостатъчност

В клинично проучване с друг TNF-антагонист са наблюдавани влошаване на застойната

сърдечна недостатъчност и повишена смъртност от застойна сърдечна недостатъчност. Случаи

на влошаване на застойната сърдечна недостатъчност се съобщават и при пациенти,

получаващи Humira. Humira трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с лека

сърдечна недостатъчност (клас I/II по NYHA). Humira е противопоказан при умерена до тежка

сърдечна недостатъчност (вж. точка 4.3). Лечението с Humira трябва да се преустанови при

пациенти, които развиват нови или влошаващи се симптоми на застойна сърдечна

недостатъчност.

Автоимунни процеси

Лечението с Humira може да доведе до образуване на автоимунни антитела. Не е известно

влиянието на продължителното лечение с Humira върху развитието на автоимунни

заболявания. Ако след лечение с Humira, пациентът развие симптоми, предполагащи лупус-

подобен синдром и покаже положителен резултат за антитела срещу двойно-верижната ДНК,

не трябва да бъде прилагано по-нататъшно лечение с Humira (вж. точка 4.8).

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТA

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Humira 20 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка единична доза в предварително напълнена спринцовка от 0,2 ml съдържа

20 mg адалимумаб (adalimumab).

Адалимумаб е рекомбинантно човешко моноклонално антитяло, произведено в клетки от

яйчници на китайски хамстери.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор (инжекция)

Бистър, безцветен разтвор

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Ювенилен идиопатичен артрит

Полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит

Humira в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активен полиартикуларен

ювенилен идиопатичен артрит при пациенти на възраст над 2 години, при които отговорът към

един или повече от модифициращите заболяването антиревматични лекарствени продукти

(DMARD) e бил недостатъчен. Humira може да се прилага като монотерапия в случай на

непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е

неподходящо (за ефикасността при монотерапия вж. точка 5.1). Humira не е проучван при

пациенти на възраст под 2 години.

Артрит, свързан с ентезит

Humira е показан за лечение на активен артрит, свързан с ентезит, при пациенти на 6-годишна

възраст и по-големи, които са се повлияли недостатъчно или имат непоносимост към

конвенционалната терапия (вж. точка 5.1).

Плакатен псориазис при педиатрични пациенти

Humira е показан за лечение на тежък хроничен плакатен псориазис при деца и юноши над 4-

годишна възраст, които не са се повлияли достатъчно или са неподходящи за локална терапия и

фототерапии.

Болест на Crohn при педиатрични пациенти

Humira е показан за лечение на умерена до тежка активна форма на болестта на Crohn при

педиатрични пациенти (на възраст над 6 години), при които има неадекватен отговор към

конвенционалната терапия, включително първична хранителна терапия и кортикостероид и/или

имуномодулатор, или които имат непоносимост към или противопоказания за тези терапии.

Увеит при педиатрични пациенти

Humira е показан за лечение на хроничен неинфекциозен преден увеит при педиатрични

пациенти, навършили 2 години, при които има неадекватен отговор или имат непоносимост

към конвенционалната терапия, или при които конвенционалната терапия е неподходяща.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Humira трябва да бъде започнато и надзиравано от лекар-специалист с опит в

диагностиката и лечението на състоянията, за които Humira е показан. Препоръчва се

офталмолозите да се консултират с подходящ специалист преди започване на лечение с Humira

(вж. точка 4.4). На пациентите, лекувани с Humira, трябва да се дава напомняща карта на

пациента.

След съответно обучение в инжекционна техника, пациентите могат да си самоинжектират

Humira, ако лекарят сметне това за уместно и при съответно медицинско проследяване, когато е

необходимо.

По време на лечението с Humira е наложително оптимизирането на съпътстващите терапии

(напр. с кортикостероиди и/или имуномодулатори).

Дозировка

Педиатрична популация

Ювенилен идиопатичен артрит

Полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит от 2-годишна възраст

Препоръчителната доза Humira при пациенти с полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит

от 2-годишна възраст се основава на телесното тегло (Таблица 1). Humira се прилага през

седмица чрез подкожно инжектиране.

Taблица 1. Доза Humira за пациенти с полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит

Тегло на пациента

Схема на прилагане

10 kg до < 30 kg

20 mg през седмица

≥ 30 kg

40 mg през седмица

Наличните данни предполагат, че клиничният отговор се постига обикновено в рамките на

12 седмично лечение. При пациенти, при които няма отговор в рамките на този времеви

период, продължаването на лечението трябва да бъде внимателно преоценено.

Няма съответно приложение на Humira при пациенти на възраст под 2 години за това

показание.

Humira може да се предлага с различно количество на активното вещество в дозова единица

и/или друг вид опаковка в зависимост от индивидуалните нужди от лечение.

Артрит, свързан с ентезит

Препоръчителната доза Humira при пациенти с артрит, свързан с ентезит от 6-годишна възраст

се основава на телесното тегло (Таблица 2). Humira се прилага през седмица чрез подкожно

инжектиране.

Таблица 2. Доза Humira при пациенти с артрит, свързан с ентезит

Тегло на пациента

Схема на прилагане

15 kg до < 30 kg

20 mg през седмица

≥ 30 kg

40 mg през седмица

Humira не е проучван при пациенти с артрит, свързан с ентезит, на възраст под 6 години.

Humira може да се предлага с различно количество на активното вещество в дозова единица

и/или друг вид опаковка в зависимост от индивидуалните нужди от лечение.

Плакатен псориазис при педиатрични пациенти

Препоръчителната доза Humira при пациенти с плакатен псориазис на възраст от 4 до 17 години

зависи от телесното тегло (Таблица 3). Humira се прилага чрез подкожна инжекция.

Таблица 3. Доза Humira при педиатрични пациенти с плакатен псориазис

Тегло на пациента

Схема на прилагане

15 kg до < 30 kg

Първоначалната доза от 20 mg,

последвана от 20 mg през

седмица, една седмица след

първоначалната доза

≥ 30 kg

Първоначалната доза от 40 mg,

последвана от 40 mg през

седмица, една седмица след

първоначалната доза

Продължаването на лечението за повече от 16 седмици трябва да се обмисли внимателно при

пациент, без отговор на терапията през този период от време.

Ако е показано повторно лечение с Humira, трябва да се следват горните указания за дозиране и

продължителност на лечението.

Безопасността на Humira при педиатричните пациенти с плакатен псориазис е оценена в

продължение на средно 13 месеца.

Няма релевантна употреба на Humira при деца на възраст под 4 години за това показание.

Humira може да се предлага с различно количество на активното вещество в дозова единица

и/или друг вид опаковка в зависимост от индивидуалните нужди от лечение.

Болест на Crohn при педиатрични пациенти

Препоръчителната доза Humira при пациенти с болестта на Crohn, на възраст от 6 до 17 години

зависи от телесното тегло (Таблица 4). Humira се прилага чрез подкожна инжекция.

Таблица 4. Доза Humira при педиатрични пациенти с болест на Crohn

Тегло на

пациента

Индукционна доза

Поддържаща

доза

Начално през

Седмица 4

< 40 kg

40 mg на седмица 0 и 20 mg на седмица 2

В случай на необходимост от по-бърз терапевтичен отговор

като е известно, че рискът от нежелани лекарствени събития

може да е по-висок с прилагане на по-висока индукционна доза,

може да се използва следната доза:

80 mg на седмица 0 и 40 mg на седмица 2

20 mg през

седмица

≥ 40 kg

80 mg на седмица 0 и 40 mg на седмица 2

В случай на необходимост от по-бърз терапевтичен отговор

както е известно, че рискът от нежелани лекарствени събития

може да е по-висок с прилагане на по-висока индукционна доза,

може да се използва следната доза:

160 mg на седмица 0 и 80 mg на седмица 2

40 mg през

седмица

Пациенти, при които отговорът е незадоволителен, могат да имат полза от повишаване на

дозата:

< 40 kg: 20 mg всяка седмица

≥ 40 kg: 40 mg всяка седмица или 80 mg през седмица

При пациенти, при които няма отговор до седмица 12 продължаването на лечението трябва да

бъде внимателно обмислено.

Няма съответно приложение на Humira при деца на възраст под 6 години за това показание.

Humira може да се предлага с различно количество на активното вещество в дозова единица

и/или друг вид опаковка в зависимост от индивидуалните нужди от лечение.

Увеит при педиатрични пациенти

Препоръчителната доза Humira при педиатрични пациенти с увеит на възраст над 2 години

зависи от телесното тегло (Таблица 5). Humira се прилага чрез подкожна инжекция.

При увеит при педиатрични пациенти няма опит в лечението с Humira без съпътстващо лечение

с метотрексат.

Таблица 5. Доза Humira при педиатрични пациенти с увеит

Тегло на пациента

Схема на прилагане

< 30 kg

20 mg през седмица в

комбинация с метотрексат

≥ 30 kg

40 mg през седмица в

комбинация с метотрексат

Когато се започва терапия с Humira, може да бъде приложена натоварваща доза 40 mg за

пациенти < 30 kg или 80 mg при пациенти ≥ 30 kg една седмица преди началото на

поддържащата терапия. Липсват данни за употребата на натоварваща доза Humira при деца на

възраст < 6 години (вж. точка 5.2).

Няма съответно приложение на Humira при деца на възраст под 2 години за това показание.

Препоръчва се ползата и рискът от продължително дългосрочно лечение да се оценяват

ежегодно (вж. точка 5.1).

Humira може да се предлага с различно количество на активното вещество в дозова единица

и/или друг вид опаковка в зависимост от индивидуалните нужди от лечение.

Бъбречно и/или чернодробно увреждане

Humira не е проучван при тези популации от пациенти. Не могат да бъдат направени препоръки

за дозиране.

Начин на приложение

Humira се прилага чрез подкожна инжекция. Пълни инструкции за употреба са дадени в

листовката за пациента.

Humira може да се предлага с различно количество на активното вещество в дозова единица

и/или друг вид опаковка.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Активна туберкулоза или други тежки инфекции като сепсис и опортюнистични инфекции (вж.

точка 4.4).

Умерена до тежка сърдечна недостатъчност (клас III/IV по NYHA) (вж. точка 4.4).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

С цел да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и

партидният номер на прилагания продукт трябва да бъдат ясно документирани.

Инфекции

Пациентите, приемащи TNF-антагонисти, са по-податливи към сериозни инфекции.

Нарушените функции на белите дробове могат да повишат риска от развитие на инфекция. Ето

защо, пациентите трябва да бъдат внимателно проследявани за инфекции, включително

туберкулоза, преди, по време на и след лечението с Humira. Тъй като елиминирането на

адалимумаб може да трае до четири месеца, проследяването трябва да продължи през целия

този период.

Лечението с Humira не трябва да се започва при пациенти с активни инфекции, включително

при хронични или локализирани инфекции, докато инфекцията не бъде овладяна. При

пациенти, които са били изложени на туберкулоза, и пациенти, които са пътували в райони с

висок риск за заболяване от туберкулоза или ендемични микози като хистоплазмоза,

кокцидиоидомикоза или бластомикоза, рискът и ползата от лечението с Humira трябва да бъдат

обмислени преди започване на лечението (вж. Други опортюнистични инфекции).

Пациентите, които развиват нова инфекция по време на лечението с Humira, трябва да бъдат

внимателно проследявани и да преминат през пълни диагностични изследвания. Ако пациентът

развие нова сериозна инфекция или сепсис, прилагането на Humira трябва да бъде

преустановено и трябва да бъде започната подходящa антибактериалнa или противогъбична

терапия, докато инфекцията не бъде овладяна. Лекарите трябва да упражнят повишено

внимание, когато обмислят прилагане на Humira при пациенти с анамнеза за повтарящи се

инфекции или с подлежащи състояния, които могат да предразположат пациентите към

инфекции, включително употребата на съпътстващи имуносупресивни лекарствени продукти.

Сериозни инфекции

Сериозни инфекции, включително сепсис, дължащ се на бактериални, микобактериални,

инвазивни гъбични, паразитни, вирусни или други опортюнистични инфекции, като

листериоза, легионелоза и пневмоцистис са съобщавани при пациенти, получаващи Humira.

Другите сериозни инфекции, наблюдавани при клинични проучвания, включват пневмония,

пиелонефрит, септичен артрит и септицемия. Докладвани са случаи на хоспитализация или на

фатален изход, свързани с инфекциите.

Туберкулоза

Съобщава се за реактивиране на туберкулоза, включително и ново начало на туберкулоза при

пациенти, приемащи Humira. Докладвани са случаи на белодробна и извънбелодробна (т.е.

дисеминирана) туберкулоза.

Преди започване на лечението с Humira всички пациенти трябва да се оценят както за активна,

така и за неактивна (

латентна“) туберкулозна инфекция. Тази оценка трябва да включва

подробна медицинска оценка на пациентите с анамнеза на за туберкулоза или възможна

предхождаща експозиция на хора с активна туберкулоза и предхождаща и/или настояща

имуносупресивна терапия. При всички пациенти трябва да се проведат съответните

скринингови изследвания, т.е. туберкулинов кожен тест и рентгенография на гръден кош (може

да се приложат местните препоръки). Препоръчва се провеждането на тези изследвания и

резултатите от тях да бъдат записани в напомнящата карта на пациента. На предписващите се

напомня за риска от фалшиво-отрицателни резултати при кожен туберкулинов тест, особено

при пациенти, които са тежко болни или имунокомпрометирани.

Ако се диагностицира активна туберкулоза, лечението с Humira не трябва да се започва (вж.

точка 4.3).

Във всички, описани по-долу случаи, съотношението полза/риск от лечението трябва да бъде

много внимателно обмислено.

Ако се подозира латентна туберкулоза, трябва да се проведе консултация с лекар с опит в

лечението на туберкулоза.

Ако се диагностицира латентна туберкулоза, трябва да бъде започнато подходящо лечение за

латентна туберкулоза с противотуберкулозна профилактична терапия преди започване на

лечението с Humira, и в съответствие с местните препоръки.

Прилагането на противотуберкулозна профилактична терапия трябва също да се обмисли преди

започване на лечение с Humira при пациенти с няколко или значими рискови фактори за

туберкулоза, независимо от отрицателния тест за туберкулоза и при пациенти с анамнеза за

латентна или активна туберкулоза, при които не може да бъде потвърдено провеждането на

адекватен курс на лечение.

Въпреки профилактичното лечение за туберкулоза, при пациенти, лекувани с Humira се срещат

случаи на реактивиране на туберкулоза. Някои пациенти, които са били успешно лекувани за

активна туберкулоза, са развили повторно активна туберкулоза, по време на лечение с Humira.

Пациентите трябва да бъдат инструктирани да потърсят медицинска помощ, ако по време на

или след лечението с Humira възникнат признаци/симптоми, предполагащи туберкулозна

инфекция (напр. персистираща кашлица, изтощение/загуба на тегло, леко повишена

температура, апатия).

Други опортюнистични инфекции

Опортюнистични инфекции, включително инвазивни гъбични инфекции са били наблюдавани

при пациенти, приемащи Humira. Тези инфекции не са били последователно разпознавани при

пациенти, приемащи TNF-антагонисти и това е довело до закъснение в прилагането на

подходящото лечение, понякога водещо до фатален изход.

При пациенти, които развиват признаци и симптоми като треска, неразположение, загуба на

тегло, потене, кашлица, диспнея и/или белодробни инфилтрати или други сериозни системни

заболявания със или без съпътстващ шок, трябва да се подозира инвазивна гъбична инфекция и

прилагането на Humira трябва да бъде своевременно преустановено. Диагностицирането и

прилагането на емпирично противогъбично лечение при тези пациенти трябва да стават при

консултация с лекар с опит в лечението на пациенти с инвазивни гъбични инфекции.

Реактивация на хепатит В

При пациенти с хронично носителство на HBV (т.е. положителен повърхностен антиген),

получаващи TNF-антагонист, включително Humira, е възникнала реактивация на хепатит В.

При някои случаи се е стигнало до фатален изход. Пациенти трябва да се изследват за HBV

инфекция, преди започване на лечение с Humira. Консултация с лекар, с опит в лечението на

хепатит B, се препоръчва при пациенти, които имат положителен тест за хепатит В инфекция.

Носителите на HBV, които се нуждаят от лечение с Humira, трябва да се проследяват

внимателно за признаци и симптоми на активна HBV инфекция по време на лечението и

няколко месеца след неговото приключване. Няма достатъчно данни от лечението на носители

на HBV с антивирусни препарати в съчетание с TNF-антагонисти за предотвратяване на

реактивацията на HBV. При пациенти, които развиват реактивация на HBV, Humira трябва да

се спре и да се започне ефективна антивирусна терапия с подходящо поддържащо лечение.

Неврологични събития

В редки случаи TNF-антагонистите, включително Humira, са били свързани с ново възникване

или изостряне на клиничните симптоми и/или радиографски доказателства за

демиелинизиращо заболяване на централната нервна система, включително множествена

склероза и неврит на очния нерв, и периферно демиелинизиращо заболяване, включително

синдром на Guillain-Barré. Предписващите трябва да упражнят повишено внимание при

обмисляне прилагането на Humira при пациенти с предходно съществуващо или наскоро

възникнало демиелинизиращо заболяване на централната или периферната нервна система; ако

някое от тези заболявания се развие, трябва да се обмисли прекратяване на приема на Humira.

Има установена връзка между интермедиерния увеит и демиелинизиращите заболявания на

централната нервна система. При пациенти с неинфекциозен интермедиерен увеит трябва да се

извършва неврологична оценка преди започването, както и редовно по време на лечението с

Humira, за да се направи оценка на вече съществуващи или развиващи се демиелинизиращи

заболявания на централната нервна система.

Алергични реакции

Сериозните алергични реакции, свързани с Humira са съобщавани рядко по време на

клиничните проучвания. Не-сериозните алергични реакции, свързани с Humira са нечести по

време на клиничните проучвания. Получавани са съобщения за сериозни алергични реакции,

включително анафилаксия след прилагане на Humira. При възникване на анафилактична

реакция или друга сериозна алергична реакция, приложението на Humira трябва незабавно да

се преустанови и да се започне съответното лечение.

Имуносупресия

При проучване на 64 пациенти с ревматоиден артрит, които са били на лечение с Humira, не е

установено потискане на свръхчувствителността от забавен тип, нивата на имуноглобулините

или промяна в броя на ефекторните Т-, В, NK-клетки, моноцити/макрофаги и неутрофили.

Злокачествени и лимфопролиферативни заболявания

В контролираните части на клиничните проучвания с TNF-антагонисти, повече случаи на

злокачествени заболявания, включително лимфоми, са наблюдавани сред пациентите,

получаващи TNF-антагонисти, в сравнение с контролните пациенти. Въпреки това, случаите са

редки. В постмаркетинговия период са съобщавани случаи на левкемия при пациенти, лекувани

с TNF-антагонист. При пациенти с ревматоиден артрит с дългогодишно, високо активно

възпалително заболяване има повишен фонов риск от развитие на лимфом и левкемия, което

усложнява оценката на риска. Според настоящите познания, при пациенти лекувани с TNF-

антагонист, не може да бъде изключен възможен риск за развитие на лимфоми, левкемия и

други злокачествени заболявания.

По време на постмаркетинговия период са съобщавани случаи на злокачествени заболявания,

някои от които фатални, при деца, юноши и младежи (на възраст до 22 години), лекувани с

TNF-антагонисти (започване на лечението

18-годишна възраст), включително адалимумаб.

Около половината от случаите са били лимфоми. Другите случаи представляват множество

различни злокачествени заболявания и включват редки злокачествени заболявания, обикновено

свързани с имуносупресия. При деца и юноши, лекувани с TNF-антагонисти, не може да се

изключи риск от развитие на злокачествени заболявания.

Редки постмаркетингови случаи на хепатолиенален T-клетъчен лимфом са установени при

пациенти, лекувани с адалимумаб. Този рядък тип T-клетъчен лимфом има много агресивно

протичане и обикновено завършва фатално. Някои от тези хепатолиенални T-клетъчни

лимфоми, свързани с Humira, са възникнали при млади пациенти на съпътстващо лечение с

азатиоприн или 6-меркаптопурин, прилагани за възпалително заболяване на червата. Трябва

внимателно да се обмисли съществуващият риск при комбиниране на азатиоприн или 6-

меркаптопурин с Humira. Не може да се изключи риск от развитие на хепатолиенален T-

клетъчен лимфом при пациенти, лекувани с Humira (вж. точка 4.8).

Не са провеждани проучвания, които включват пациенти с анамнеза за злокачествени

заболявания или при които лечението с Humira е продължено след развитието на злокачествено

заболяване. Следователно, трябва да се обмисли с повишено внимание лечението с Humira при

тези пациенти (вж. точка 4.8).

Всички пациенти и, по-специално, пациентите с анамнеза за продължителна имуносупресивна

терапия или пациентите с псориазис и анамнеза за PUVA лечение, трябва да бъдат изследвани

за наличието на немеланомен кожен рак преди и по време на лечението с Humira. Докладвани

са също меланом и меркел-клетъчен карцином при пациенти, лекувани с TNF-антагонисти,

включително адалимумаб (вж. точка 4.8).

В изследователско клинично проучване, оценяващо прилагането на друг TNF-антагонист,

инфликсимаб, при пациенти с умерена до тежка хронична обструктивна белодробна болест

(ХОББ), се съобщава за по-голям брой случаи на развитие на злокачествени заболявания,

локализирани предимно в белите дробове или в областта на главата и шията, при пациентите

лекувани с инфликсимаб, в сравнение с контролните пациенти. Всички пациенти са с

анамнестични данни за тежка системна злоупотреба с тютюнопушене. Следователно, трябва да

се упражни повишено внимание при прилагане на който и да е TNF-антагонист при пациенти с

ХОББ, както и при пациенти с повишен риск от развитие на злокачествено заболяване поради

системна злоупотреба с тютюнопушене.

От наличните данни не е известно дали лечението с адалимумаб повлиява риска за развитие на

дисплазия или карцином на дебелото черво. Всички пациенти с улцерозен колит, които са с

повишен риск за дисплазия или карцином на дебелото черво (например, пациенти с

дългогодишен улцерозен колит или първичен склерозиращ холангит), или с анамнеза за

дисплазия или карцином на дебелото черво, трябва да бъдат скринирани за дисплазия

регулярно, преди терапията и в хода на заболяването. Тази оценка трябва да включва

колоноскопия и биопсии, според местните препоръки.

Хематологични реакции

Редки съобщения за панцитопения, включително апластична анемия са докладвани с TNF-

антагонисти. Нежелани събития от страна на хематологичната система, включително клинично

значима цитопения (например тромбоцитопения, левкопения) са съобщавани с Humira. Всички

пациенти трябва да бъдат посъветвани да потърсят незабавна медицинска помощ, ако развият

признаци и симптоми, предполагащи кръвна дискразия (например продължителна температура,

поява на синини, кървене, бледност), докато са на лечение с Humira. Преустановяването на

лечението с Humira трябва да се обмисли при пациенти с потвърдени значими хематологични

отклонения.

Ваксинации

В клинично проучване, обхващащо 226 възрастни индивиди с ревматоиден артрит, които са

били лекувани с адалимумаб или плацебо, са наблюдавани сходни антителни реакции към

стандартната 23-валентна пневмококова ваксина и тривалентната ваксинация срещу грипен

вирус. Няма данни за вторично пренасяне на инфекция чрез живи ваксини при пациенти,

получаващи Humira.

Препоръчва се педиатричните пациенти да приключат, по възможност, с всички имунизации

съгласно настоящия имунизационен календар, преди започване на лечението с Humira.

Пациентите на Humira могат да бъдат едновременно подложени на всякакъв друг вид

ваксинации, освен тези с живи ваксини. Прилагането на живи ваксини (напр. БЦЖ ваксина)

при кърмачета, изложени на адалимумаб in utero не се препоръчва до 5 месеца, след последното

приложение на адалимумаб инжекция на майката, по време на бременност.

Застойна сърдечна недостатъчност

В клинично проучване с друг TNF-антагонист са наблюдавани влошаване на застойната

сърдечна недостатъчност и повишена смъртност от застойна сърдечна недостатъчност. Случаи

на влошаване на застойната сърдечна недостатъчност се съобщават и при пациенти,

получаващи Humira. Humira трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с лека

сърдечна недостатъчност (клас I/II по NYHA). Humira е противопоказан при умерена до тежка

сърдечна недостатъчност (вж. точка 4.3). Лечението с Humira трябва да се преустанови при

пациенти, които развиват нови или влошаващи се симптоми на застойна сърдечна

недостатъчност.

Автоимунни процеси

Лечението с Humira може да доведе до образуване на автоимунни антитела. Не е известно

влиянието на продължителното лечение с Humira върху развитието на автоимунни

заболявания. Ако след лечение с Humira, пациентът развие симптоми, предполагащи лупус-

подобен синдром и покаже положителен резултат за антитела срещу двойно-верижната ДНК,

не трябва да бъде прилагано по-нататъшно лечение с Humira (вж. точка 4.8).

Прочетете целия документ

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/561675/2020

EMEA/H/C/000481

Humira (adalimumab)

Общ преглед на Humira и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Humira и за какво се използва?

Humira e лекарство, което действа върху имунната система и се използва за лечение на следните

заболявания:

плакатен псориазис (заболяване, причиняващо червени, люспести плаки по кожата);

псориатичен артрит (червени, люспести плаки по кожата и възпаление на ставите);

ревматоиден артрит (заболяване, причиняващо възпаление на ставите);

аксиален спондилоартрит (възпаление на гръбначния стълб, причиняващо болки в гърба),

включително анкилозиращ спондилит, когато заболяването не е установено с рентгенови

изследвания, но има ясни признаци на възпаление;

болест на Крон (заболяване, причиняващо възпаление на червата);

улцерозен колит (заболяване, причиняващо възпаление и язви в лигавицата на червата);

полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит и активен ентезит-свързан артрит (редки

заболявания, причиняващи възпаления на ставите);

гноен хидраденит (акне инверса), хронично кожно заболяване, което причинява подутини,

абцеси (събиране на гной) и белези по кожата;

неинфекциозен увеит (възпаление на слоя под бялото на очната ябълка).

Humira се използва главно при възрастни, когато състоянието им е тежко, средно тежко или се

влошава или когато на пациентите не могат да се прилагат други лечения. За подробна

информация относно употребата на Humira при всички заболявания, включително кога може да

се прилага при деца, вижте листовката или се свържете с вашия лекар или фармацевт.

Humira съдържа активното вещество адалимумаб (adalimumab).

Humira (adalimumab)

EMA/561675/2020

Страница 2/4

Как се използва Humira?

Humira се прилага като подкожна инжекция, обикновено на всеки 2 седмици. Дозата и честотата

на инжектиране зависят от лекуваното състояние, като дозата при деца се изчислява в

зависимост от теглото на детето.

Лечението с Humira трябва да се започне и наблюдава от лекар с опит в лечението на

заболяванията, за които се използва Humira. Лекарите, лекуващи увеит, трябва също да се

консултират с лекари, които имат опит в прилагането на Humira. Пациентите или техните

болногледачи могат да инжектират Humira, след като са били подходящо обучени.

Humira се отпуска по лекарско предписание. За повече информация относно употребата на

Humira вижте листовката или се свържете с вашия лекар или фармацевт.

Как действа Humira?

Активното вещество в Humira, адалимумаб, е моноклонално антитяло (вид протеин),

предназначено да разпознава и да се свързва с вещество в организма, наречено фактор на

туморната некроза (TNF). Това вещество участва във възпалението и се среща във високи

концентрации при пациентите, страдащи от заболяванията, за чието лечение се използва Humira.

Като се свързва с TNF, адалимумаб блокира действието му и по този начин намалява

възпалението и другите симптоми на заболяванията.

Какви ползи от Humira са установени в проучванията?

Повече от двадесет основни проучвания при над 9500 пациенти разглеждат ефектите на Humira

за намаляване на симптомите на възпалителните състояния. В по-голямата си част проучванията

обхващат възрастни пациенти, но в проучванията за болестта на Крон, улцерозен колит, плакатен

псориазис, полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит и активен ентезит-свързан артрит са

включени също деца.

Клиничните изпитвания показват, че когато се прилага съгласно указанията, Humira е ефективен

за намаляване на сериозните симптоми на всяко от заболяванията, за които е одобрен. По-долу е

дадено кратко описание на проучванията и резултатите от тях:

В проучванията при възрастни и деца с плакатен псориазис, включително псориазис на

нокътя, при по-голям дял от пациентите, получаващи Humira, се наблюдава подобрение на

симптомите в сравнение с пациентите, получаващи метотрексат или плацебо (сляпо лечение).

Humira води до по-голямо подобрение в симптомите в сравнение с плацебо в проучванията за

псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит, аксиален спондилоартрит без признаци на

анкилозиращ спондилит в рентгеново изследване, но с ясни признаци за възпаление, болест

на Крон и псориазис.

В проучванията при възрастни с улцерозен колит Humira води до по-голямо подобрение в

симптомите и оздравяване на мукозата (лигавицата на червата) в сравнение с плацебо.

Humira подобрява симптомите и мукозното оздравяване при деца на възраст между 6 и 17

години с педиатричен улцерозен колит.

При ревматоиден артрит най-голямо намаляване на симптомите е отбелязано в проучванията

с Humira като допълнително лечение към метотрексат: около две трети от пациентите,

добавящи Humira, имат поне 20 % намаление на симптомите след шест месеца в сравнение с

една четвърт от пациентите, добавящи плацебо. Пациентите, добавящи Humira, имат също по-

малко поражения върху ставите и по-незначително намаляване на физическите функции след

Humira (adalimumab)

EMA/561675/2020

Страница 3/4

една година. При пациентите, които не са приемали метотрексат преди това, комбинацията от

Humira и метотрексат също е по-ефективна от метотрексат самостоятелно.

При полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит около 40 % от пациентите на възраст

между 4 и 17 години, получаващи Humira самостоятелно или в комбинация с метотрексат,

имат пристъпи на артрит в сравнение с около 69 % от пациентите на плацебо. По-малък брой

пациенти, лекувани с Humira и метотрексат, развиват антитела срещу Humira (което може да

намали действието му), така че въз основа на резултатите е установено, че употребата на

Humira с метотрексат е по-ефективна от самостоятелната употреба на Humira. Проучването

при по-малки деца (на възраст 2 до 4 години) показва, че повечето деца се повлияват добре

от лечението с Humira, а повлияването се запазва след 24 седмици. При ентезит-свързан

артрит лечението с Humira води до по-малък брой подути и чувствителни стави в сравнение с

плацебо.

Що се отнася до гноен хидраденит, при 59 % от пациентите, получаващи Humira в едно

основно проучване, и 42 % от пациентите в друго проучване е постигнато най-малко 50 %

намаление на абцесите и възлите след 12 седмици без увеличение в броя на абцесите или

фистулите. Пациентите, приемащи плацебо, при които е постигната тази цел, са 28 % в

първото проучване и 26 % във второто.

За неинфекциозен увеит е установено в 3 проучвания, че Humira е ефективен. Първото

обхваща възрастни, чието състояние не е овладяно с високи дози кортикостероиди. В това

проучване лечението не е успешно при около 79 % от пациентите на плацебо в сравнение с

около 55 % от пациентите на Humira. Второто проучване обхваща възрастни, при които

увеитът е овладян с кортикостероид, но дозата му след това е намалена или спряна и е

приложен Humira или плацебо. В това проучване лечението не е успешно при около 55 % от

пациентите на плацебо в сравнение с 39 % от пациентите на Humira. В третото проучване при

деца на възраст от 2 до 18 години с неинфекциозен преден увеит, при които метотрексат

самостоятелно не действа, лечението не е успешно при около 60 % от пациентите,

получаващи плацебо с метотрексат, в сравнение с около 27 % от пациентите, получаващи

Humira с метотрексат.

Какви са рисковете, свързани с Humira?

Най-честите нежелани реакции при Humira (които може да засегнат повече от 1 на 10 души) са

инфекции (включително на носа, гърлото и синусите), реакции на мястото на инжектиране

(зачервяване, сърбеж, кървене, болка или подуване), главоболие и болки в мускулите и костите.

Humira и други лекарства от неговия клас могат да повлияят на способността на имунната система

да се бори с инфекциите и рака, като при пациентите, лекувани с Humira, има няколко случая на

сериозни инфекции и рак на кръвта.

Други редки сериозни нежелани реакции (които може да засегнат не повече от 1 на 1000 души)

включват неспособност на костния мозък да произвежда кръвни клетки, увреждане на нервите,

причинено от разграждане на обвивката около нервните влакна, лупус и лупус-подобни

състояния (при които имунната система атакува собствените тъкани на пациента, което

причинява възпаление и увреждане на органите) и синдром на Стивънс-Джонсън

(животозастрашаваща реакция с грипоподобни симптоми и болезнен обрив, засягащ кожата,

устата, очите и гениталиите). За пълния списък на нежеланите реакции при Humira вижте

листовката.

Humira не трябва да се прилага при пациенти с активна форма на туберкулоза или други тежки

инфекции или при пациенти с умерена до тежка сърдечна недостатъчност (неспособност на

Humira (adalimumab)

EMA/561675/2020

Страница 4/4

сърцето да изпомпва достатъчно кръв в организма). За пълния списък на ограниченията при

Humira вижте листовката.

Защо Humira е разрешен за употреба в ЕС?

Humira е подробно проучен и е показал, че е ефективен за намаляване на симптомите при

пациенти с възпалителни състояния.

Съобщено е за някои редки сериозни реакции, включително сериозни инфекции. От друга страна

се счита, че тези реакции могат да бъдат овладени, като съответно са изготвени специфични

препоръки в помощ на лекарите, за да се намалят тези рискове.

Поради това Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Humira са

по-големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Humira?

На пациентите, лекувани с Humira, трябва да се предостави карта за напомняне с информация за

безопасността на лекарството.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Humira, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика

на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Humira непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции при употребата на Humira се оценяват внимателно и

се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Humira:

Humira получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 8 септември 2003 г.

Допълнителна информация за Humira можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/humira.

Дата на последно актуализиране на текста 11-2020.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация