Avanor Plus 5 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

avanor plus 5 mg/10 mg film - coated tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - аторвастатин и амлодипин - 5 mg/10 mg film - coated tablets

Avanor Plus 10 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

avanor plus 10 mg/10 mg film - coated tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - аторвастатин и амлодипин - 10 mg/10 mg film - coated tablets

Lipertance  10 mg/5 mg/5 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

lipertance  10 mg/5 mg/5 mg film - coated tablets

les laboratoires servier - Аторвастатин, периндоприл и амлодипин - 10 mg/5 mg/5 mg film - coated tablets