Maviret Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

maviret

abbvie deutschland gmbh co. kg - glecaprevir, pibrentasvir - Хепатит c, хроничен - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - maviret is indicated for the treatment of chronic hepatitis c virus (hcv) infection in adults and children aged 3 years and older. maviret coated granules is indicated for the treatment of chronic hepatitis c virus (hcv) infection in children 3 years and older.

Posaconazole SP Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

posaconazole sp

schering-plough europe - позаконазол - candidiasis; mycoses; coccidioidomycosis; aspergillosis - Антимикотици за системна употреба - posaconazole sp е показан за употреба при лечението на следните гъбични инфекции при възрастни (вж. Точка 5. 1):- инвазивна аспергилоза при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину В или итраконазолу, или при пациенти с непоносимост към тези лекарства;- fusarium при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину В или при пациенти, които имат непоносимост амфотерицин В;- chromoblastomycosis и мицетома при пациенти с болестта, рефрактерного до итраконазолу или при пациенти с непоносимост итраконазола;- Кокцидиоидомикоз при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину, итраконазолу или флуконазолу, или при пациенти с непоносимост към тези лекарства;- Орофарингеальный кандидоза: като първа линия терапия при пациенти, страдащи от тежки заболявания или са имунно-компрометирани, в които отговор на актуални терапия, както се очаква, ще бъде лошо. Огнеупорность се определя като прогресията на инфекция или липса на подобрение след минимум 7 дни преди терапевтични дози ефективна терапия противогр

Prevymis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

prevymis

merck sharp & dohme b.v. - letermovir - Цитомегаловирусни инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - prevymis е показан за профилактика на цитомегаловирус (cmv) реактивиране и заболяване при възрастни cmv-серопозитивни получателите [r +] на алогенната хематопоетична трансплантация на стволови клетки (hsct). Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антивирусни лекарства.

Avanor Plus 5 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

avanor plus 5 mg/10 mg film - coated tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - аторвастатин и амлодипин - 5 mg/10 mg film - coated tablets

Avanor Plus 10 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

avanor plus 10 mg/10 mg film - coated tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - аторвастатин и амлодипин - 10 mg/10 mg film - coated tablets