Lopinavir/Ritonavir Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

lopinavir, ritonavir

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

J05AR10

INN (Международно Name):

lopinavir, ritonavir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Лопинавир/ритонавир е показан в комбинация с други антиретровирусните лекарствени продукти за лечение на човешкия имунодефицитен вирус (HIV-1) заразени възрастни, юноши и деца над 2 годишна възраст. Избор на lopinavir/ritonavir протеазен инхибитор за лечение на опитни HIV-1 инфектирани пациенти трябва да се основава на индивидуална вирусна резистентност тестване и лечение на пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-01-14

Листовка

                76
Б. ЛИСТОВКА
77
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ЛОПИНАВИР/РИТОНАВИР MYLAN 200 MG/50 MG
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
лопинавир/ритонавир (lopinavir/ritonavir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИЛИ
ВАШЕТО ДЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас или Вашето дете. Не го
преотстъпвайте на
други хора. То може да им навреди,
независимо че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Лопинавир/Ритонавир Mylan и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди Вие или
Вашето дете да приемете
Лопинавир/Ритонавир
Mylan
3.
Как да приемате Лопинавир/Ритонавир
Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Лопинавир/Ритонавир Mylan
6.
Съдържание на опаковката и
допъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Лопинавир/Ритонавир Mylan 100 mg/25 mg
филмирани таблетки
Лопинавир/Ритонавир Mylan 200 mg/50 mg
филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Лопинавир/Ритонавир Mylan 100 mg/25 mg
филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg
лопинавир (lopinavir) в комбинация с 25 mg
ритонавир (ritonavir), като
фармакокинетичен eнхансер.
Лопинавир/Ритонавир Mylan 200 mg/50 mg
филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
лопинавир (lopinavir) в комбинация с 50 mg
ритонавир (ritonavir), като
фармакокинетичен eнхансер.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Лопинавир/Ритонавир Mylan 100 mg/25 mg
филмирани таблетки
Бяла, овална, двойно изпъкнала
филмирана таблетка със скосени
ръбове, с размери
приблизително 15,0 mm х 8,0 mm, с вдлъбнато
релефно означение “MLR4“ от едната
страна на
таблетката и гладка от другата страна.
Лопинавир/Ритонавир Mylan 200 mg/50 mg
филмирани таблетки
Бяла, овална, двойно изпъкнала
филмирана таблетка със скосени
ръбове, с размери
приблизително 18,0 mm х 10,0 mm, с вдлъбнато
релефно означение “MLR3“ от едната
страна на

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-05-2023
Листовка Листовка чешки 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-05-2023
Листовка Листовка датски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-05-2023
Листовка Листовка немски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-05-2023
Листовка Листовка естонски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-05-2023
Листовка Листовка гръцки 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-05-2023
Листовка Листовка английски 20-12-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-12-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-02-2016
Листовка Листовка френски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-05-2023
Листовка Листовка италиански 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-02-2016
Листовка Листовка латвийски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-02-2016
Листовка Листовка литовски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-05-2023
Листовка Листовка унгарски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-05-2023
Листовка Листовка малтийски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-02-2016
Листовка Листовка нидерландски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-02-2016
Листовка Листовка полски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-05-2023
Листовка Листовка португалски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-02-2016
Листовка Листовка румънски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-05-2023
Листовка Листовка словашки 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-05-2023
Листовка Листовка словенски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-02-2016
Листовка Листовка фински 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-05-2023
Листовка Листовка шведски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-05-2023
Листовка Листовка норвежки 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-05-2023
Листовка Листовка исландски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-05-2023
Листовка Листовка хърватски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-02-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите