Prevymis

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

01-02-2021

Активна съставка:
Letermovir
Предлага се от:
Merck Sharp & Dohme B.V.
АТС код:
J05
INN (Международно Name):
letermovir
Терапевтична група:
Антивирусните медикаменти за подаване на заявления,
Терапевтична област:
Цитомегаловирусни инфекции
Терапевтични показания:
Prevymis е показан за профилактика на цитомегаловирус (CMV) реактивиране и заболяване при възрастни CMV-серопозитивни получателите [R +] на алогенната хематопоетична трансплантация на стволови клетки (HSCT). Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антивирусни лекарства.
Каталог на резюме:
Revision: 8
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/004536
Дата Оторизация:
2018-01-08
EMEA код:
EMEA/H/C/004536

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - испански

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

17-01-2018

Листовка Листовка - чешки

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

01-02-2021

Листовка Листовка - датски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - датски

01-02-2021

Листовка Листовка - немски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - немски

01-02-2021

Листовка Листовка - естонски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

17-01-2018

Листовка Листовка - гръцки

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

01-02-2021

Листовка Листовка - английски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - английски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

17-01-2018

Листовка Листовка - френски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - френски

01-02-2021

Листовка Листовка - италиански

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

17-01-2018

Листовка Листовка - латвийски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

17-01-2018

Листовка Листовка - литовски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

17-01-2018

Листовка Листовка - унгарски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

17-01-2018

Листовка Листовка - малтийски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

17-01-2018

Листовка Листовка - нидерландски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

17-01-2018

Листовка Листовка - полски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - полски

01-02-2021

Листовка Листовка - португалски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

17-01-2018

Листовка Листовка - румънски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

17-01-2018

Листовка Листовка - словашки

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

17-01-2018

Листовка Листовка - словенски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

17-01-2018

Листовка Листовка - фински

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - фински

01-02-2021

Листовка Листовка - шведски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

01-02-2021

Листовка Листовка - норвежки

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

01-02-2021

Листовка Листовка - исландски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

01-02-2021

Листовка Листовка - хърватски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

17-01-2018

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

PREVYMIS 240 mg филмирани таблетки

PREVYMIS 480 mg филмирани таблетки

летермовир (letermovir)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите, като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява PREVYMIS и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете PREVYMIS

Как да приемате PREVYMIS

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате PREVYMIS

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява PREVYMIS и за какво се използва

PREVYMIS е антивирусно лекарство по лекарско предписание, което съдържа активното

вещество летермовир.

PREVYMIS е лекарство за възрастни, на които наскоро е направена трансплантация на костен

мозък. Това лекарство помага да не се разболеете от CMV („цитомегаловирус“).

CMV е вирус, на който много хора са носители, без дори да знаят. Обикновено CMV просто

остава в тялото им без да им причинява вреда. Ако обаче имунната Ви система е слаба, след

трансплантация на костен мозък Вие може да сте изложени на висок риск от заболяване,

причинено от CMV.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете PREVYMIS

Не приемайте PREVYMIS, ако:

сте алергични към летермовир или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

приемате някое от тези лекарства:

пимозид - използван за лечение на синдром на Турет

ерготаминови алкалоиди (като ерготамин и дихидроерготамин) - използвани за

лечение на мигренозно главоболие.

приемате следния растителен продукт:

Жълт кантарион (Hypericum perforatum)

Не приемайте PREVYMIS, ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас. Ако не сте

сигурни, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да започнете да

приемате PREVYMIS.

Ако приемате PREVYMIS с циклоспорин, не приемайте следните лекарства:

дабигатран – използван при кръвни съсиреци

аторвастатин, симвастатин, розувастатин, питавастатин– при висок холестерол

Предупреждения и предпазни мерки

Ако приемате също лекарство за висок холестерол (вижте списъка с лекарства в точка „Други

лекарства и PREVYMIS“ по-долу) трябва незабавно да кажете на Вашия лекар, ако имате

необясними мускулни болки или болки, особено ако не се чувствате добре или имате треска.

Може да е необходимо тогава да се промени Вашето лекарство или доза. За допълнителна

информация вижте листовката на Вашето друго лекарство.

Може да се наложат допълнителни кръвни тестове, за да се проследяват следните лекарствени

продукти:

Циклоспорин, такролимус, сиролимус

Вориконазол

Деца и юноши

PREVYMIS не е предназначен за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години. Това е

така, защото PREVYMIS не е тестван при тази възрастова група.

Други лекарства и PREVYMIS

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства. Това се налага, защото PREVYMIS може да повлияе

начина на действие на другите лекарства, а те могат да повлияят начина на действие на

PREVYMIS. Вашият лекар или фармацевт ще Ви посъветва дали е безопасно да приемате

PREVYMIS заедно с други лекарства.

Има някои лекарства, които не трябва да приемате с PREVYMIS. Вижте списъка в „Не

приемайте PREVYMIS, ако приемате някое от тези лекарства.“

Информирайте също Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства. Това се налага,

тъй като Вашият лекар може да смени Вашите лекарства или да промени дозата на Вашите

лекарства:

алфентанил - за силна болка

фентанил - за силна болка

хинидин - за нарушен сърдечен ритъм

циклоспорин, такролимус, сиролимус - използвани за предотвратяване на отхвърлянето на

трансплантиран орган

вориконазол - за гъбични инфекции

статини, като аторвастатин, флувастатин, розувастатин, симвастатин, правастатин,

питавастатин - за висок холестерол

глибурид, репаглинид - за висока кръвна захар

карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин - за припадъци или пристъпи

дабигатран, варфарин - използвани за разреждане на кръвта или против кръвни съсиреци

мидазолам - използван като успокоително средство

амиодарон - използван за коригиране на неравномерен сърдечен ритъм

перорални контрацептивни стероиди – за контрол на раждаемостта

омепразол, пантопразол

за стомашни язви и други стомашни проблеми

нафцилин - за бактериални инфекции

рифабутин, рифампицин - за микобактериални инфекции

тиоридазин - за психични разстройства

бозентан - за високо кръвно налягане в кръвоносните съдове на белите дробове

ефавиренц, етравирин, невирапин, лопинавир, ритонавир - за ХИВ

модафинил - за будност

Може да попитате Вашия лекар или фармацевт за списък с лекарства, които могат да

взаимодействат с PREVYMIS.

Бременност

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте

се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Не се препоръчва PREVYMIS по време

на бременност. Това се налага, тъй като това лекарство не е изследвано при бременност и не е

известно дали PREVYMIS ще навреди на Вашето бебе, докато сте бременна.

Кърмене

Ако кърмите или планирате да кърмите, уведомете Вашия лекар преди да приемете това

лекарство. Не се препоръчва да кърмите докато приемате PREVYMIS. Това се налага, тъй като

не е известно дали PREVYMIS преминава в кърмата и дали ще се предаде на Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини

PREVYMIS може да повлияе в малка степен способността Ви за шофиране или работа с

машини (вж. точка 4 Възможни нежелани реакции по-долу). Съобщени са отпадналост (чувство

на силна умора) или вертиго (усещане на въртене) при някои пациенти по време на лечение с

PREVYMIS. Ако изпитате някоя от тези нежелани реакции, не шофирайте и не работете с

машини докато не отшуми реакцията.

PREVYMIS съдържа лактоза

PREVYMIS съдържа лактоза монохидрат. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост

към някои захари, свържете се с Вашия лекар, преди да приемете този лекарствен продукт.

PREVYMIS съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да се каже,

че практически не съдържа натрий.

3.

Как да приемате PREVYMIS

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко да приемате

Препоръчителната доза PREVYMIS е една таблетка 480 mg веднъж дневно. Ако вземате също и

циклоспорин, Вашият лекар ще намали дозата на PREVYMIS на една таблетка 240 mg веднъж

дневно.

Приемайте PREVYMIS по едно и също време всеки ден.

Приемайте го със или без храна.

Как да приемате

Глътнете таблетката цяла с малко вода. Не чупете, раздробявайте или дъвчете таблетката.

Ако сте приели повече от необходимата доза PREVYMIS

Ако сте приели повече от необходимата доза PREVYMIS, незабавно се обадете на Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете PREVYMIS

Много е важно да не пропускате или забравяте дозите на PREVYMIS.

Ако забравите дадена доза, приемете я веднага щом се сетите. Ако обаче е почти време за

следващата доза, прескочете пропуснатата доза. Приемете следващата си доза в обичайното

време.

Не вземайте две дози от PREVYMIS по едно и също време, за да компенсирате

пропуснатата доза.

Ако не сте сигурни какво да правите, обадете се на Вашия лекар или фармацевт.

Не спирайте да приемате PREVYMIS

Не спирайте приема на PREVYMIS, без да говорите първо с Вашия лекар. Не оставайте без

PREVYMIS. Това ще даде на лекарството най-добрия шанс да Ви предпази от заболяване,

причинено от CMV, след трансплантация на костен мозък.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Чести: може да засегнат до 1 на 10 души

диария

чувство за гадене (гадене)

позиви за повръщане (повръщане)

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 души

алергична реакция (свръхчувствителност) - признаците могат да включват хрипове,

затруднено дишане, обриви или уртикария, сърбеж, подуване

загуба на апетит

промени във вкуса

главоболие

чувство на въртене (вертиго)

коремна болка

отклонения в лабораторните изследвания на черния дроб

мускулни спазми

висок креатинин в кръвта - показан в кръвните тестове

чувство на силна умора (отпадналост)

подуване на ръцете или краката

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате PREVYMIS

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

блистера след „Годен до:“ и „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения

месец.

Това лекарство не изисква специални температурни условия на съхранение. Да се съхранява в

оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа PREVYMIS

Активното вещество е летермовир. Всяка филмирана таблетка съдържа 240 mg летермовир или

480 mg летермовир.

Другите съставки са:

Ядро на таблетката

Микрокристална целулоза (Е460), кроскармелоза натрий (E468), повидон (Е1201), колоиден

безводен силициев диоксид (E551), магнезиев стеарат (E470b).

Филмово покритие

Лактоза монохидрат, хипромелоза (E464), титанов диоксид (E171), триацетин (E1518), жълт

железен оксид (Е172), червен железен оксид (само за таблетки от 480 mg) (E172), карнаубски

восък (E903).

Как изглежда PREVYMIS и какво съдържа опаковката

PREVYMIS 240 mg филмирани таблетки

PREVYMIS 240 mg филмирана таблетка е жълта овална таблетка с вдлъбнато релефно

означение „591“ от едната страна и логото на MSD от другата страна. Таблетката е с дължина

16,5 mm и широчина 8,5 mm.

Таблетките от 240 mg се предлагат в картонена опаковка, съдържаща четири (4) блистера от

полиамид/алуминий/PVC-алуминий със 7 броя таблетки за общо 28 таблетки.

PREVYMIS 480 mg филмирани таблетки

PREVYMIS 480 mg филмирани таблетки е розова овална, двойноизпъкнала таблетка с

вдлъбнато релефно означение „595“ от едната страна и логото на MSD от другата страна.

Таблетката е с дължина 21,2 mm и широчина 10,3 mm.

Таблетките от 480 mg се предлагат в картонена опаковка, съдържаща четири (4) блистера от

полиамид/алуминий/PVC-алуминий със 7 броя таблетки за общо 28 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Нидерландия

Производител

Schering-Plough Labo NV

Industriepark 30

Zone A

B-2220 Heist-op-den-Berg

Белгия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD Sharp & Dohme GmbH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska:

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@msd.com

Дата на последно преразглеждане на листовката {MM/ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Листовка: информация за пациента

PREVYMIS 240 mg концентрат за инфузионен разтвор

PREVYMIS 480 mg концентрат за инфузионен разтвор

летермовир (letermovir)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде приложено това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява PREVYMIS и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен PREVYMIS

Как се прилага PREVYMIS

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате PREVYMIS

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява PREVYMIS и за какво се използва

PREVYMIS е антивирусно лекарство по лекарско предписание, което съдържа активното

вещество летермовир.

PREVYMIS е лекарство за възрастни, на които наскоро е направена трансплантация на костен

мозък. Това лекарство помага да не се разболеете от CMV („цитомегаловирус“).

CMV е вирус, на който много хора са носители, без дори да знаят. Обикновено CMV просто

остава в тялото им без да им причинява вреда. Ако обаче имунната Ви система е слаба, след

трансплантация на костен мозък Вие може да сте изложени на висок риск от заболяване,

причинено от CMV.

2.

Какво трябва да знаете, преди да ви бъде приложен PREVYMIS

Не трябва да Ви се прилага PREVYMIS, ако:

сте алергични към летермовир или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

приемате някое от тези лекарства:

пимозид - използван за лечение на синдром на Турет

ерготаминови алкалоиди (като ерготамин и дихидроерготамин) - използвани за

лечение на мигренозно главоболие.

приемате следния растителен продукт:

Жълт кантарион (Hypericum perforatum)

Не трябва да Ви се прилага PREVYMIS, ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас. Ако

не сте сигурни, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да Ви бъде

приложен PREVYMIS.

Ако приемате PREVYMIS с циклоспорин, не приемайте следните лекарства:

дабигатран – използван при кръвни съсиреци

аторвастатин, симвастатин, розувастатин, питавастатин– при висок холестерол

Предупреждения и предпазни мерки

Ако приемате също лекарство за висок холестерол (вижте списъка с лекарства в точка „Други

лекарства и PREVYMIS“ по-долу) трябва незабавно да кажете на Вашия лекар, ако имате

необясними мускулни болки или болки, особено ако не се чувствате добре или имате треска.

Може да е необходимо тогава да се промени Вашето лекарство или доза. За допълнителна

информация вижте листовката на Вашето друго лекарство.

Може да се наложат допълнителни кръвни тестове, за да се проследяват следните лекарствени

продукти:

Циклоспорин, такролимус, сиролимус

Вориконазол

Деца и юноши

PREVYMIS не е предназначен за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години. Това е

така, защото PREVYMIS не е тестван при тази възрастова група.

Други лекарства и PREVYMIS

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства. Това се налага, защото PREVYMIS може да повлияе

начина на действие на другите лекарства, а те могат да повлияят начина на действие на

PREVYMIS. Вашият лекар или фармацевт ще Ви посъветва дали е безопасно да приемате

PREVYMIS заедно с други лекарства.

Има някои лекарства, които не трябва да приемате с PREVYMIS. Вижте списъка в „Не

приемайте PREVYMIS, ако приемате някое от тези лекарства.“

Информирайте също Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства. Това се налага,

тъй като Вашият лекар може да смени Вашите лекарства или да промени дозата на Вашите

лекарства:

алфентанил - за силна болка

фентанил - за силна болка

хинидин - за нарушен сърдечен ритъм

циклоспорин, такролимус, сиролимус - използвани за предотвратяване на отхвърлянето на

трансплантиран орган

вориконазол - за гъбични инфекции

статини, като аторвастатин, флувастатин, розувастатин, симвастатин, правастатин,

питавастатин - за висок холестерол

глибурид, репаглинид - за висока кръвна захар

карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин - за припадъци или пристъпи

дабигатран, варфарин - използвани за разреждане на кръвта или против кръвни съсиреци

мидазолам - използван като успокоително средство

амиодарон - използван за коригиране на неравномерен сърдечен ритъм

перорални контрацептивни стероиди – за контрол на раждаемостта

омепразол, пантопразол – за стомашни язви и други стомашни проблеми

нафцилин - за бактериални инфекции

рифабутин, рифампицин - за микобактериални инфекции

тиоридазин - за психични разстройства

бозентан - за високо кръвно налягане в кръвоносните съдове на белите дробове

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

PREVYMIS 240 mg филмирани таблетки

PREVYMIS 480 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

PREVYMIS 240 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 240 mg летермовир (letermovir).

PREVYMIS 480 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 480 mg летермовир (letermovir).

Помощни вещества с известно действие

Всяка филмирана таблетка от 240 mg съдържа 4 mg лактоза (като монохидрат).

Всяка филмирана таблетка от 480 mg съдържа 6,4 mg лактоза (като монохидрат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка (таблетка)

PREVYMIS 240 mg филмирани таблетки

Жълта овална таблетка с размери 16,5 mm x 8,5 mm, с вдлъбнато релефно означение „591“ от

едната страна и логото на MSD от другата страна.

PREVYMIS 480 mg филмирани таблетки

Розова овална, двойноизпъкнала таблетка с размери 21,2 mm x 10,3 mm, с вдлъбнато релефно

означение „595“ от едната страна и логото на MSD от другата страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

PREVYMIS е показан за профилактика на реактивиране на цитомегаловирус (CMV) и

заболяване при CMV-позитивни възрастни реципиенти [R+] на трансплантация на алогенни

хемопоетични стволови клетки (HSCT).

Трябва да се има предвид официалното ръководство за правилна употреба на антивирусни

средства.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с PREVYMIS трябва да се започне от лекар с опит в лечението на пациенти, които са

преминали трансплантация на алогенни хемопоетични стволови клетки.

Дозировка

PREVYMIS се предлага също и под формата на концентрат за инфузионен разтвор (240 mg и

480 mg).

Таблетките и концентрата за инфузионен разтвор PREVYMIS могат да се използват

взаимозаменяемо по преценка на лекаря и без да е необходимо коригиране на дозата.

Препоръчителната доза PREVYMIS е една таблетка от 480 mg веднъж дневно.

PREVYMIS трябва да се започне след трансплантация на хемопоетични стволови клетки

(Hematopioetic Stem Cell Transplant, HSCT). PREVYMIS може да се започне в деня на

трансплантацията и не по-късно от 28 дни след нея. PREVYMIS може да се започне преди или

след присаждането. Профилактиката с PREVYMIS трябва да продължи за 100 дни след

трансплантацията.

Безопасността и ефикасността на летермовир за повече от 100 дни не са проучени в клинични

изпитвания. Продължителна профилактика с летермовир над 100 дни след трансплантацията

може да бъде от полза при някои пациенти с висок риск за късно реактивиране на CMV (вж.

точка 5.1). Профилактиката с летермовир за повече от 100 дни изисква внимателна оценка на

съотношението полза-риск.

Корекция на дозата

Ако PREVYMIS се прилага едновременно с циклоспорин, дозировката на PREVYMIS трябва да

се намали до 240 mg веднъж дневно (вж. точки 4.5 и 5.2).

Ако циклоспорин се започне след началото на лечението с PREVYMIS, следващата доза на

PREVYMIS трябва да се намали до 240 mg веднъж дневно.

Ако циклоспорин се преустанови след началото на лечението с PREVYMIS, следващата

доза на PREVYMIS трябва да се увеличи до 480 mg веднъж дневно.

Ако приложението на циклоспорин се прекъсне временно поради високи нива на

циклоспорин, не се налага корекция на дозата на PREVYMIS.

Пропусната доза

Пациентите трябва да бъдат инструктирани, че ако пропуснат доза на PREVYMIS, следва да я

вземат веднага щом се сетят. Ако не се сетят, докато настъпи времето за следващата доза, те

следва да не взимат пропуснатата доза и да продължат с редовната схема на прием. Пациентите

не трябва да удвояват следващата доза или да вземат повече от предписаната доза.

Специални популации

Старческа възраст

Не се налага корекция на дозата на PREVYMIS въз основа на възрастта (вж. точки 5.1 и 5.2).

Чернодробно увреждане

Не се налага корекция на дозата на PREVYMIS при чернодробно увреждане в лека (Child-Pugh

клас А) до умерена (Child-Pugh клас Б) степен. PREVYMIS не се препоръчва при пациенти с

чернодробно увреждане в тежка (Child-Pugh клас C) степен (вж. точка 5.2).

Комбинирано чернодробно и бъбречно увреждане

PREVYMIS не се препоръчва при пациенти с чернодробно увреждане в умерена степен в

комбинация с бъбречно увреждане в умерена или тежка степен (вж. точка 5.2).

Бъбречно увреждане

Не се налага корекция на дозата PREVYMIS при пациенти с бъбречно увреждане в лека,

умерена или тежка степен. Не могат да бъдат направени препоръки относно дозирането при

пациенти с терминална бъбречна недостатъчност (ESRD), със или без диализа. Ефикасността и

безопасността не са установени при пациенти с ESRD.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на PREVYMIS при пациенти на възраст под 18 години не са

установени. Липсват данни (вж. точка 5.1).

Начин на приложение

За перорално приложение.

Таблетката трябва да се поглъща цяла и може да се приема със или без храна. Таблетката не

трябва да се разделя, раздробява или дъвче.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Съпътстващо приложение с пимозид (вж. точки 4.4 и 4.5).

Съпътстващо приложение с ерготаминови алкалоиди (вж. точки 4.4 и 4.5).

Съпътстващо приложение с Жълт кантарион (Hypericum perforatum) (вж. точка 4.5).

Когато летермовир се комбинира с циклоспорин:

Съпътстващата употреба на дабигатран, аторвастатин, симвастатин, розувастатин или

питавастатин е противопоказана (вж. точка 4.5).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследяване на CMV ДНК

Безопасността и ефикасността на летермовир е установена при пациенти с отрицателен

CMV ДНК тест преди започване на профилактиката. CMV ДНК се проследява на седмична база

до Седмица 14 след трансплантацията и след това веднъж на две седмици до Седмица 24. В

случаите на клинично значими CMV ДНК в кръвта или заболяване, профилактиката с

летермовир е преустановена и е започната стандартна превантивна терапия (PET) или лечение.

При пациенти, чиято профилактика с летермовир е започната и впоследствие е установено, че

CMV ДНК теста на изходно ниво е положителен, профилактиката следва да се продължи, ако

не са изпълнени критериите за PET (вж. точка 5.1).

Риск от нежелани реакции или намален терапевтичен ефект поради лекарствени

взаимодействия

Съпътстващата употреба на PREVYMIS и определени лекарствени продукти може да доведе до

известни или потенциално значими взаимодействия с лекарствени продукти, някои от които

могат да доведат до:

възможни клинично значими нежелани реакции вследствие на по-голяма експозиция на

съпътстващи лекарствени продукти или летермовир.

значително намаляване на плазмените концентрации на съпътстващия лекарствен

продукт, което може да доведе до понижен терапевтичен ефект на съпътстващия

лекарствен продукт.

Вижте Таблица 1 за стъпки за предотвратяване или справяне с тези познати или потенциално

значими взаимодействия с лекарствени продукти, включително и препоръки за дозиране (вж.

точки 4.3 и 4.5).

Лекарствени взаимодействия

PREVYMIS трябва да се използва внимателно с лекарствени продукти, които са субстрати на

CYP3A с тесни терапевтични граници (напр. алфентанил, фентанил и хинидин), тъй като

едновременното приложение може да доведе до повишаване на плазмените концентрации на

субстратите на CYP3A. Препоръчва се внимателно проследяване и/или корекция на дозата на

едновременно прилаганите субстрати на CYP3A (вж. точка 4.5).

Обикновено се препоръчва повишено проследяване на циклоспорин, такролимус, сиролимус

през първите 2 седмици след започване и спиране на летермовир (вж. точка 4.5), както и след

смяна на пътя на въвеждане на летермовир.

Летермовир е умерен индуктор на ензимите и транспортерите. Индукцията може да доведе до

понижени плазмени концентрации на някои метаболизирани и транспортирани лекарствени

продукти (вж. точка 4.5). Следователно се препоръчва терапевтично лекарствено мониториране

(TDM) за вориконазол. Съпътстващата употреба на дабигатран трябва да се избягва поради

риск от понижена ефикасност на дабигатран.

Летермовир може да повиши плазмените концентрации на лекарствени продукти,

транспортирани чрез OATP1B1/3, като например много от статините (вж. точка 4.5 и

Таблица 1).

Помощни вещества

PREVYMIS съдържа лактоза монохидрат. Пациенти с редки наследствени проблеми на

непоносимост към галактоза, пълен лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не

трябва да приемат този лекарствен продукт.

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да

се каже, че практически не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Обща информация за разликата в експозициите между схемите на прилагане на летермовир

-Очакваната плазмена експозиция на летермовир е различна в зависимост от приложената

дозова схема (вж. таблицата в точка 5.2). Следователно, клиничните последствия от

лекарствените взаимодействия на летермовир ще зависят от използваната схема на прилагане

на летермовир и дали летермовир се комбинира с циклоспорин или не.

-Комбинацията от циклоспорин и летермовир може да доведе до по-изразени или допълнителни

ефекти на съпътстващите лекарствени продукти в сравнение със самостоятелното прилагане на

летермовир (вж. Таблица 1).

Ефект на други лекарствени продукти върху летермовир

Пътищата на елиминиране на летермовир in vivo са билиарна екскреция и глюкурониране.

Относителното значение на тези пътища е неизвестно. Двата пътя на елиминиране включват

активно поемане в хепатоцитите чрез транспортерите на чернодробно захващане OATP1B1/3.

След захващането, глюкуронирането на летермовир се медиира от UGT1A1 и 3. Летермовир

също така е подложен на P-gp и BCRP медииран ефлукс в черния дроб и червата (вж. точка 5.2).

Индуктори на лекарство-метаболизиращите ензими или транспортери

Едновременното приложение на PREVYMIS (със или без циклоспорин) със силни и умерени

индуктори на транспортери (напр. P-gp) и/или ензими (напр. UGT) не се препоръчва, тъй като

може да доведе до субтерапевтична експозиция на лeтермовир (вж. Таблица 1).

-Примери за силни индуктори включват рифампицин, фенитоин, карбамазепин, жълт кантарион

(Hypericum perforatum), рифабутин и фенобарбитал.

-Примери за умерени индуктори включват тиоридазин, модафинил, ритонавир, лопинавир,

ефавиренц и етравирин.

Едновременното приложение с рифампицин води до първоначално повишаване на плазмените

концентрации на лeтермовир (поради инхибиране на OATP1B1/3 и/или P-gp), което не е

клинично значимо, последвано от клинично значимо понижаване на плазмените концентрации

на лeтермовир (поради индукция на P-gp/UGT) при продължаващо едновременно приложение с

рифампицин (вж. Таблица 1).

Допълнителни ефекти на други продукти върху летермовир, когато се комбинира с

циклоспорин

Инхибитори на OATP1B1 или 3

Едновременното прилагане на PREVYMIS с лекарствени продукти, които са инхибитори на

транспортерите OATP1B1/3 може да доведе до повишени плазмени концентрации на

летермовир. Ако PREVYMIS се прилага едновременно с циклоспорин (мощен инхибитор на

OATP1B1/3), препоръчителната доза PREVYMIS е 240 mg веднъж дневно (вж. Таблица 1 и

точки 4.2 и 5.2). Препоръчва се повишено внимание, ако други инхибитори на OATP1B1/3 са

добавени към летермовир, комбиниран с циклоспорин.

-Примери за OATP1B1 инхибитори включват гемфиброзил, еритромицин, кларитромицин и

някои протеазни инхибитори (атазанавир, симепревир).

Инхибитори на P-gp/BCRP

Резултатите in vitro показват, че летермовир е субстрат на P-gp/BCRP. Промените в плазмените

концентрации на летермовир, дължащи се на инхибиране на P-gp/BCRP от итраконазол, не са

клинично значими.

Ефект на летермовир върху други лекарствени продукти

Лекарствени продукти, основно елиминирани чрез метаболизъм или повлияни от активен

транспорт

Летермовир е общ индуктор in vivo на ензимите и транспортерите. Може да се очаква индукция,

освен ако специфичен ензим или транспортер е също инхибиран (вж. по-долу). Следователно

летермовир може потенциално да доведе до понижена плазмена експозиция и възможно

понижена ефикасност на едновременно прилаганите лекарствени продукти, които основно се

елиминират чрез метаболизъм или чрез активен транспорт.

Големината на индукционния ефект зависи от пътя на въвеждане на летермовир и дали

циклоспорин е използван едновременно. Пълният индукционен ефект може да се очаква след

10-14 дни лечение с летермовир. Времето, необходимо за достигане на стационарно състояние

на специфичен засегнат лекарствен продукт, ще повлияе също времето, необходимо за

достигане на пълния ефект на плазмените концентрации.

In vitro, летермовир е инхибитор на CYP3A, CYP2C8, CYP2B6, BCRP, UGT1A1, OATP2B1 и

OAT3 при съответните концентрации in vivo. Наличните in vivo проучвания изследват нетния

ефект върху CYP3A4, P-gp, OATP1B1/3 допълнително върху CYP2C19. Нетният ефект in vivo

върху другите изброени ензими и транспортери е неизвестен. Подробна информация е

представена по-долу.

Не е известно дали летермовир може да повлияе върху експозицията на

пиперацилин/тазобактам, амфотерицин B и микафунгин. Потенциалното взаимодействие

между летермовир и тези лекарствени продукти не е проучено. Има теоретичен риск от

понижена експозиция поради индукция, но големината на въздействието и клиничната

значимост са неизвестни понастоящем.

Лекарствени продукти, метаболизирани от CYP3A

Летермовир е умерен инхибитор на CYP3A in vivo. Едновременното приложение на PREVYMIS

с перорален мидазолам (субстрат на CYP3A) води до 2-3 пъти повишени плазмени

концентрации на мидазолам. Едновременното приложение на PREVYMIS може да доведе до

клинично значимо повишаване на плазмените концентрации на едновременно прилаганите

субстрати на CYP3A (вж. точки 4.3, 4.4 и 5.2).

-Примерите за такива лекарствени продукти включват някои имуносупресори (напр.

циклоспорин, такролимус, сиролимус), инхибитори на HMG-CoA редуктазата и амиодарон (вж.

Таблица 1). Пимозид и ерготаминови алкалоиди са противопоказани (вж. точка 4.3).

Големината на инхибиторния ефект на CYP3A зависи от пътя на въвеждане на летермовир и

дали е използван едновременно циклоспорин.

Нетният ензимен инхибиторен ефект може да се достигне след 10-14 дни поради

време-зависимото инхибиране и едновременната индукция. Времето, необходимо за достигане

на стационарно състояние на специфичен лекарствен продукт, ще повлияе също времето,

необходимо за достигане на пълния ефект на плазмените концентрации. При прекратяване на

лечението, инхибиторният ефект ще отшуми за 10-14 дни. Ако е необходимо проследяване,

препоръчва се то да се прави през първите 2 седмици след започване и спиране на летермовир

(вж. точка 4.4), както и след смяна на пътя на въвеждане на летермовир.

Лекарствени продукти, транспортирани чрез OATP1B1/3

Летермовир е инхибитор на OATP1B1/3 транспортерите. Приложението на PREVYMIS може да

доведе до клинично значимо повишаване на плазмените концентрации на едновременно

прилаганите лекарствени продукти, които са субстрати на OATP1B1/3.

-Примери за такива лекарствени продукти включват инхибитори на HMG-CoA редуктазата,

фексофенадин, репаглинид и глибурид (вж. Таблица 1). Ефектът е по-изразен след

интравенозно отколкото перорално приложение на летермовир, при сравняване схемите на

прилагане на летермовир без циклоспорин.

Степента на инхибиране на OATP1B1/3 върху едновременно прилаганите лекарствени

продукти вероятно е по-висока, когато PREVYMIS се прилага едновременно с циклоспорин

(мощен инхибитор на OATP1B1/3). Това трябва да се обмисли, когато схемата на прилагане на

летермовир е променена по време на лечение със субстрат на OATP1B1/3

Лекарствени продукти, метаболизирани от CYP2C9 и/или CYP2C19

Едновременното приложение на PREVYMIS с вориконазол (субстрат на CYP2C19) води до

значително понижени плазмени концентрации на вориконазол, което показва, че летермовир е

индуктор на CYP2C19. Вероятно CYP2C9 също е индуциран. Летермовир има потенциал да

намали експозицията на субстрати на CYP2C9 и/или CYP2C19 потенциално водещи до

субтерапевтични нива.

-Примери за такива лекарствени продукти включват варфарин, вориконазол, диазепам,

ланзопразол, омепразол, есомепразол, пантопразол, тилидин и толбутамид (вж. Таблица 1).

Ефектът се очаква да бъде по-слабо изразен за перорално приложен летермовир без

циклоспорин, отколкото интравенозно приложен летермовир със или без циклоспорин или

перорално приложен летермовир с циклоспорин. Това трябва да се обмисли когато схемата на

прилагане на летермовир е променена по време на лечение със субстрат на CYP2C9 или

CYP2C19. Вижте също общата информация по-горе за индукцията по отношение времето на

взаимодействие.

Лекарствени продукти, метаболизирани от CYP2C8

Летермовир инхибира CYP2C8 in vitro, но може също така да индуцира CYP2C8 въз основа на

неговия индукционен потенциал. Нетният ефект in vivo е неизвестен.

-Пример за лекарствен продукт, който се елиминира основно чрез CYP2C8 е репаглинид (вж.

Таблица 1). Съпътстващото приложение на репаглинид и летермовир със или без циклоспорин

не се препоръчва.

Лекарствени продукти, транспортирани чрез P-gp в червата

Летермовир е индуктор на чревния P-gp. Приложението на PREVYMIS може да доведе до

клинично значимо понижаване на плазмените концентрации на едновременно приложените

лекарствени продукти, които се транспортират в значителна степен чрез P-gp в червата, като

например дабигатран и софосбувир.

Лекарствени продукти, метаболизирани чрез CYP2B6, UGT1A1 или транспортирани чрез

BCRP или OATP2B1

Летермовир е основен индуктор in vivo, но също така се наблюдава, че той инхибира CYP2B6,

UGT1A1, BCRP и OATP2B1 in vitro. Нетният ефект in vivo е неизвестен. Следователно

плазмените концентрации на лекарствените продукти, които са субстрати на тези ензими или

транспортери могат да се повишат или да се понижат, когато се прилагат едновременно с

летермовир. Може да се препоръча допълнително проследяване; моля прочетете информацията

за предписване на тези лекарствени продукти.

-Примери за лекарствени продукти, които се метаболизират чрез CYP2B6, включват

бупропион.

-Примери за лекарствени продукти, които се метаболизират чрез UGT1A1, са ралтегравир и

долутегравир.

- Примери за лекарствени продукти, които се транспортират чрез BCRP, включват розувастатин

и сулфасалазин.

- Пример за лекарствен продукт, който се транспортира чрез OATP2B1 е целипролол.

Лекарствени продукти, които се транспортират чрез бъбречния транспортер OAT3

In vitro данните показват, че летермовир е инхибитор на OAT3; следователно, летермовир може

да бъде OAT3 инхибитор in vivo. Плазмените концентрации на лекарствените продукти, които

се транспортират чрез OAT3 могат да бъдат повишени.

- Примери за лекарствени продукти, които се транспортират чрез OAT3 включват

ципрофлоксацин, тенофовир, имипенем и циластатин.

Обща информация

Ако се направят корекции на дозата на съпътстващите лекарствени продукти поради лечение с

PREVYMIS, дозите трябва да бъдат коригирани след приключване на лечението с PREVYMIS.

Също така може да се наложи корекция на дозата при смяна на пътя на въвеждане или

имуносупресора.

Таблица 1 предоставя списък на установените или потенциално клинично значими лекарствени

взаимодействия. Описаните лекарствени взаимодействия се основават на проучвания,

проведени с PREVYMIS или на предвидими лекарствени взаимодействия, които могат да

възникнат при лечение с PREVYMIS (вж. точки 4.3, 4.4, 5.1 и 5.2).

Таблица 1: Взаимодействия и препоръки за дозиране с други лекарствени продукти.

Таблицата не е изчерпателна, но предоставя примери на клинично значими

взаимодействия. Вижте също общия текст относно взаимодействията от типа

„лекарство-лекарство“ по-горе.

Освен ако не е посочено друго, проучванията за взаимодействие са проведени с перорален

летермовир без циклоспорин. Потенциалът за взаимодействие и клиничните последици

могат да бъдат различни, в зависимост от това дали летермовир е приложен перорално

или интравенозно (i.v.), и дали е приложен едновременно циклоспорин. Препоръката

относно едновременното приложение трябва да се преразгледа при смяна на пътя на

въвеждане или при смяна на имуносупресора.

Съпътстващ лекарствен

продукт

Ефект върху

концентрацията

Средно съотношение

(90 % доверителен

интервал) за AUC, C

max

(вероятен механизъм на

действие)

Препоръки относно

едновременното приложение с

PREVYMIS

Антибиотици

нафцилин

Взаимодействието не е

проучено.

Очаквания:

летермовир

(P-gp/UGT индукция)

Нафцилин може да понижи

плазмените концентрации на

летермовир.

Не се препоръчва едновременното

приложение на PREVYMIS и

нафцилин.

Противогъбични

флуконазол

(400 mg единична

доза)/летермовир (480 mg

единична доза)

флуконазол

AUC 1,03 (0,99; 1,08)

0,95 (0,92; 0,99)

летермовир

AUC 1,11 (1,01; 1,23)

1,06 (0,93; 1,21)

Взаимодействието в

стационарно състояние

не е проучено

Очаквания:

↔ флуконазол

↔ летермовир

Не се налага корекция на дозата.

итраконазол

(200 mg веднъж дневно

перорално)/летермовир

(480 mg веднъж дневно

перорално)

итраконазол

AUC 0,76 (0,71; 0,81)

0,84 (0,76; 0,92)

летермовир

AUC 1,33 (1,17; 1,51)

1,21 (1,05; 1,39)

Не се налага корекция на дозата.

позаконазол

(300 mg единична

доза)/летермовир(480 mg

дневно)

позаконазол

AUC 0,98 (0,82; 1,17)

1,11 (0,95; 1,29)

Не се налага корекция на дозата.

Съпътстващ лекарствен

продукт

Ефект върху

концентрацията

Средно съотношение

(90 % доверителен

интервал) за AUC, C

max

(вероятен механизъм на

действие)

Препоръки относно

едновременното приложение с

PREVYMIS

вориконазол

(200 mg два пъти

дневно)/летермовир

(480 mg дневно)

вориконазол

AUC 0,56 (0,51; 0,62)

0,61 (0,53; 0,71)

(CYP2C9/19 индукция)

Ако е необходимо съпътстващо

приложение, се препоръчва TDM за

вориконазол по време на първите

2 седмици след започване или

спиране на летермовир, както и след

смяна на пътя на въвеждане на

летермовир или смяна на

имуносупресора.

Антимикобактериални средства

рифабутин

Взаимодействието не е

проучено.

Очаквания:

летермовир

(P-gp/UGT индукция)

Рифабутин може да понижи

плазмените концентрации на

летермовир.

Не се препоръчва едновременното

приложение на PREVYMIS и

рифабутин.

рифампицин

Многократна доза рифампицин

понижава плазмените концентрации

на летермовир.

Не се препоръчва едновременното

приложение на PREVYMIS и

рифампицин.

(600 mg единична доза

перорално)/летермовир

(480 mg единична доза

перорално)

↔ летермовир

AUC 2,03 (1,84; 2,26)

1,59 (1,46; 1,74)

2,01 (1,59; 2,54)

(OATP1B1/3 и/или P-gp

инхибиране)

(600 mg единична доза

i.v.)/летермовир (480 mg

единична доза перорално)

↔ летермовир

AUC 1,58 (1,38; 1,81)

1,37 (1,16; 1,61)

0,78 (0,65; 0,93)

(OATP1B1/3 и/или P-gp

инхибиране)

(600 mg веднъж дневно

перорално)/летермовир

(480 mg веднъж дневно

перорално)

↓ летермовир

AUC 0,81 (0,67; 0,98)

1,01 (0,79; 1,28)

0,14 (0,11; 0,19)

(Сума от OATP1B1/3

и/или P-gp инхибиране и

P-gp/UGT индукция)

(600 mg веднъж дневно

перорално (24 часа след

рифампицин))

/ летермовир

(480 mg веднъж дневно

перорално)

↓ летермовир

AUC 0,15 (0,13; 0,17)

0,27 (0,22; 0,31)

0,09 (0,06; 0,12)

(P-gp/UGT индукция)

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/754186/2017

EMEA/H/C/004536

Резюме на EPAR за обществено ползване

Prevymis

letermovir

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Prevymis. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Prevymis.

За практическа информация относно употребата на Prevymis, пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Prevymis и за какво се използва?

Prevymis е антивирусно лекарство, което се използва за профилактика на заболяване, причинено

от цитомегаловирус (СМV) при възрастни с трансплантирани алогенни хемопоетични стволови

клетки с цел замяна на собствения им костен мозък. Трансплантацията на алогенни хемопоетични

стволови клетки включва използването на стволови клетки от донор с цел замяна на клетките на

костния мозък на реципиента, за да се образува нов костен мозък, който произвежда здрави

кръвни клетки.

Много хора имат СМV в организма си, но обикновено той не е активен и не причинява вреда. СМV

обаче може да се активира при пациенти, чиято имунна система е отслабена, например при

пациенти, подложени на трансплантация на стволови клетки.

Тъй като броят на пациентите със заболяване, свързано с СМV, е малък, болестта се счита за

„рядка“ и летермовир е определен като „лекарство сирак“ (лекарство, използвано при редки

болести) на 15 април 2011 г.

Prevymis съдържа активното вещество летермовир (letermovir).

Prevymis

EMA/754186/2017

Страница 2/3

Как се използва Prevymis?

Prevymis се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се започне от лекар с опит в

лечението на пациенти, които са претърпели трансплантация на алогенни хемопоетични стволови

клетки. Когато използват Prevymis, лекарите трябва да вземат предвид официалните указания за

употреба на антивирусни лекарства.

Prevymis се предлага под формата на таблетки за прием през устата и концентрат за приготвяне

на разтвор за инфузия (вливане) във вена, който се прилага в продължение на около час.

Обичайната препоръчителна доза за прием през устата или като инфузия е 480 mg веднъж

дневно. Ако по същото време се използва циклоспорин (лекарство, което предотвратява

отхвърлянето на транспланта), дозата на Prevymis се намалява до 240 mg веднъж дневно.

Лечението с Prevymis започва в деня на трансплантацията или всеки друг ден до 28-ия ден след

нея и продължава 100 дни след трансплантацията; при някои пациенти може да се обмисли по-

дълго лечение. За повече информация вижте листовката.

Как действа Prevymis?

За мултиплицирането на СМV е необходимо неговият генетичен материал (ДНК) да се копира и

опакова в протеинови обвивки, за да произвежда повече вируси, които след това могат да

заразят други клетки. Летермовир, активното вещество в Prevymis, блокира ензима на вируса,

наречен „терминаза“. Терминазата участва в опаковането на ДНК в протеиновите обвивки на

вируса. Като блокира ензима, лекарството предотвратява правилното развитие на вирусите, така

че СМV не може да се мултиплицира и да заразява други клетки. Очаква се това да предотврати

развитието на СМV заболяване при пациенти с транспланти, които вече имат СМV в своя

организъм.

Какви ползи от Prevymis са установени в проучванията?

В едно основно проучване, обхващащо 570 възрастни, е показано, че Prevymis е по-ефективен от

плацебо (сляпо лечение) за профилактика на инфекция с СМV след трансплантация на алогенни

хемопоетични стволови клетки. Около 38 % от пациентите (122 от 325), получаващи Prevymis,

имат признаци на активен СМV 24 седмици след трансплантацията на стволови клетки в

сравнение с 61 % от пациентите (103 от 170), получаващи плацебо.

Всички пациенти в това проучване са СМV серопозитивни, което означава, че са били в контакт с

вируса преди това и вероятно са носители на неактивната му форма.

Какви са рисковете, свързани с Prevymis?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Prevymis (които е възможно да засегнат до 1 на

10 души) са гадене (позиви за повръщане), диария и повръщане. За пълния списък на всички

нежелани лекарствени реакции, съобщени при Prevymis, вижте листовката.

Prevymis не трябва да се използва в комбинация с лекарството пимозид или лекарства на

основата на мораво рогче като ерготамин и дихидроерготамин. Комбинацията от Prevymis и

циклоспорин не трябва да се използва с дабигатран, аторвастатин, питавастатин, розувастатин и

симвастатин. За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Prevymis

EMA/754186/2017

Страница 3/3

Защо Prevymis е разрешен за употреба?

Prevymis е ефективен за предотвратяване на активирането на СМV и причиняването на

заболяване при възрастни, които са били подложени на трансплантация на стволови клетки за

замяна на костен мозък. Той има малко на брой нежелани лекарствени реакции за разлика от

други лекарства, използвани за лечението на СМV заболяване, които могат да увредят костния

мозък и да повлияят на кръвните клетки. Поради това Европейската агенция по лекарствата

реши, че ползите от Prevymis са по-големи от рисковете, и препоръча Prevymis да бъде разрешен

за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Prevymis?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Prevymis, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Prevymis:

Пълният текст на EPAR за Prevymis може да се намери на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За

повече информация относно лечението с Prevymis прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте вашия лекар или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Prevymis може да се намери на

уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация