Edurant

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
15-09-2021
Активна съставка:
рилпивирин хидрохлорид
Предлага се от:
Janssen-Cilag International N.V.   
АТС код:
J05AG05
INN (Международно Name):
rilpivirine
Терапевтична група:
Антивирусните медикаменти за подаване на заявления,
Терапевтична област:
ХИВ инфекции
Терапевтични показания:
Edurant, в комбинация с други антиретровирусните лекарствени продукти, е показан за лечение на човешкия имунодефицитен вирус тип 1 инфекция (HIV‑1) в антиретровирусна treatment‑naïve пациенти 12 години на възраст и стар с вирусно натоварване ≤ 100 000 HIV‑1 РНК копия/ml. С други антиретровирусными лекарствени средства, генотипическое тестване на съпротива трябва да се ръководите при използване на Edurant.
Каталог на резюме:
Revision: 19
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002264
Дата Оторизация:
2011-11-28
EMEA код:
EMEA/H/C/002264

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 15-09-2021
Листовка Листовка
чешки 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 15-09-2021
Листовка Листовка
датски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 15-09-2021
Листовка Листовка
немски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 15-09-2021
Листовка Листовка
естонски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 15-09-2021
Листовка Листовка
гръцки 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 15-09-2021
Листовка Листовка
английски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 16-06-2016
Листовка Листовка
френски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 15-09-2021
Листовка Листовка
италиански 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 16-06-2016
Листовка Листовка
латвийски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 16-06-2016
Листовка Листовка
литовски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 15-09-2021
Листовка Листовка
унгарски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 15-09-2021
Листовка Листовка
малтийски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 16-06-2016
Листовка Листовка
нидерландски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 16-06-2016
Листовка Листовка
полски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 15-09-2021
Листовка Листовка
португалски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 16-06-2016
Листовка Листовка
румънски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 15-09-2021
Листовка Листовка
словашки 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 15-09-2021
Листовка Листовка
словенски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 16-06-2016
Листовка Листовка
фински 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 15-09-2021
Листовка Листовка
шведски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 15-09-2021
Листовка Листовка
норвежки 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 15-09-2021
Листовка Листовка
исландски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 15-09-2021
Листовка Листовка
хърватски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 16-06-2016

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

EDURANT 25 mg филмирани таблетки

рилпивирин (rilpivirine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява EDURANT и за какво се използва

Какво трябва да знаете преди да приемете EDURANT

Как да приемате EDURANT

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате EDURANT

Съхранение на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява EDURANT и за какво се използва

EDURANT съдържа рилпивирин, който се използва за лечение на инфекция с човешки

имунодефицитен вирус (ХИВ). То принадлежи към групата на анти-ХИВ лекарствата, наречени

ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (NNRTI). EDURANT действа, като

намалява количеството на ХИВ във Вашия организъм.

EDURANT се използва в комбинация с други анти-ХИВ лекарства за лечение на юноши и

възрастни на 12 години и по-възрастни, които са инфектирани с ХИВ и които никога не са

лекувани преди с анти-ХИВ лекарства.

Вашият лекар ще обсъди с Вас коя комбинация от лекарства е най-добра за Вас.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете EDURANT

Не приемайте EDURANT, ако сте алергични към рилпивирин или към някоя от останалите

съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Не приемайте EDURANT в комбинация с някое от следните лекарства, тъй като те може да

повлияят действието на EDURANT или действието на другите лекарства:

карбамазепин, окскарбазепин, фенобарбитал, фенитоин (лекарства за лечение на

епилепсия и предотвратяване на припадъци)

рифампицин и рифапентин (лекарства срещу някои бактериални инфекции като

туберкулоза)

омепразол, езомепразол, ланзопразол, пантопразол, рабепразол (инхибитори на

протонната помпа, които са лекарства за профилактика и лечение на стомашни язви,

стомашни киселини или рефлукс на киселини)

дексаметазон (кортикостероид, използван при различни състояния като възпаление и

алергични реакции) когато се приема през устата или под формата на инжекция, с

изключение на лечение с еднократна доза

продукти, които съдържат жълт кантарион (Hypericum perforatum) (билков продукт,

използван за депресия).

Ако приемате някое от тези лекарства, попитайте Вашия лекар за други възможности.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете EDURANT.

EDURANT не може да излекува ХИВ-инфекцията. Той е част от лечение, намаляващо

количеството на вируса в кръвта. Когато приемате това лекарство, Вие все още може да

предадете ХИВ, въпреки че рискът се понижава от ефективна антиретровирусна терапия.

Обсъдете с Вашия лекар необходимите предпазни мерки, за да избегнете инфектиране на други

хора.

EDURANT е прилаган само при ограничен брой пациенти на възраст 65 или повече години.

Ако спадате към тази възрастова група, моля обсъдете употребата на EDURANT с Вашия

лекар.

Информирайте Вашия лекар за състоянието си

Запознайте се с точките по-долу и информирайте Вашия лекар, ако някое от тези състояния се

отнася за Вас.

Информирайте Вашия лекар, ако имате или сте имали проблеми с черния дроб,

включително хепатит B и/или C, и/или проблеми с бъбреците. Вашият лекар може да

оцени тежестта на Вашето чернодробно или бъбречно заболяване, преди да вземе

решение дали може да приемате EDURANT.

Информирайте Вашия лекар незабавно, ако забележите някакви симптоми на инфекция

(например, повишена температура, студени тръпки, изпотяване). При някои пациенти с

напреднала ХИВ-инфекция и анамнеза за опортюнистична инфекция може да се появят

белези и симптоми на възпаление от предходни инфекции скоро след започване на

лечението за ХИВ. Смята се, че тези симптоми се дължат на подобряване на имунния

отговор, даващо възможност на организма да се бори с инфекциите, които може да са

съществували без видими симптоми.

В допълнение към опортюнистичните инфекции може да настъпят също и автоимунни

нарушения (състояния, които настъпват, когато имунната система атакува здравата тъкан

на организма), след като започнете да приемате лекарства за лечение на HIV инфекцията.

Автоимунните заболявания може да възникнат много месеци след началото на лечението.

Ако забележите каквито и да е симптоми на инфекция или други симптоми, като

мускулна слабост, слабост започваща в ръцете и краката и преминаваща нагоре към

тялото, сърцебиене, треперене или свръхактивност, информирайте незабавно Вашия

лекар, за да потърси необходимото лечение.

Кажете на Вашия лекар, ако приемате някакви лекарства, които могат да предизвикат

животозастрашаващи нарушения на сърдечния ритъм (Torsade de Pointes).

Деца

EDURANT не е предназначен за употреба при деца под 12 години, тъй като не е достатъчно

проучен при тези пациенти.

Други лекарства и EDURANT

Вие трябва да приемате EDURANT заедно с други анти-ХИВ лекарства. Вашият лекар ще Ви

посъветва кои анти-ХИВ лекарства може да се комбинират с EDURANT и заедно ще решите

коя комбинация е най-подходяща за Вашите нужди. Следвайте внимателно указанията на

Вашия лекар.

Някои лекарства може да повлияят нивата на EDURANT в кръвта, когато се приемат

едновременно с него.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

Не се препоръчва комбинирането на EDURANT с други ненуклеозидни инхибитори на

обратната транскриптаза (NNRTI) като делавирдин, ефавиренц, етравирин и невирапин.

Ефектите на EDURANT или други лекарства може да бъдат повлияни, ако приемате

EDURANT заедно с някое от следните лекарства. Информирайте Вашия лекар, ако приемате:

рифабутин (средство за лечение на някои бактериални инфекции). Ако приемате това

лекарство, докато приемате EDURANT, прочетете внимателно точка 3 „Инструкции за

правилна употреба при възрастни и юноши (от 12 до по-малко от 18 години)” за това как

да ги прилагате.

кларитромицин, еритромицин (антибиотици)

циметидин, фамотидин, низатидин, ранитидин (H

-рецепторни антагонисти, използвани

за лечение на язви на стомаха или чревата, или за успокояване на стомашни киселини,

дължащи се на рефлукс). Ако приемате тези лекарства, прочетете внимателно точка 3

„Инструкции за правилна употреба при възрастни и юноши (от 12 до по-малко от

18 години)” за това как да ги прилагате.

антиацидни средства (използвани за лечение на заболявания, свързани с киселините в

стомаха; например алуминиев/магнезиев хидроксид, калциев карбонат). Ако приемате

тези лекарства, прочетете внимателно точка 3 „Инструкции за правилна употреба при

възрастни и юноши (от 12 до по-малко от 18 години)” за това как да ги прилагате.

метадон (използван за лечение на синдром на отнемане на наркотици или наркотична

зависимост)

дабигатран етексилат (антикоагулант).

Бременност и кърмене

Информирайте Вашия лекар незабавно, ако сте бременна или ако планирате бременност.

Бременни жени трябва да обсъдят употребата на EDURANT със своя лекар.

ХИВ-инфектираните майки не трябва да кърмят, тъй като съществува възможност за

инфектиране на кърмачето с ХИВ чрез майчината кърма.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Някои пациенти може да изпитат умора, замаяност или сънливост по време на лечението с

EDURANT. Не шофирайте и не работете с машини, ако се чувствате уморени, замаяни или

сънливи, докато приемате EDURANT.

EDURANT съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, се свържете с него

преди да започнете приема на това лекарство.

EDURANT съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) за 1 таблетка, т.е. може да се каже,

че практически не съдържа натрий.

3.

Как да приемате EDURANT

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Инструкции за правилна употреба при възрастни и юноши (от 12 до по-малко от

18 години)

Препоръчителната доза EDURANT е 1 таблетка веднъж дневно.

EDURANT трябва да се приема с храна. Храната е важна, за да се постигнат подходящите

нива на активното вещество в организма. Само хранителна напитка (напр. богата на протеини)

не може да замести храната.

Съществуват четири ситуации, които изискват специално внимание:

Ако приемате рифабутин (лекарство за лечение на някои бактериални инфекции),

приемайте по 2 таблетки EDURANT веднъж дневно. Когато преустановите приема на

рифабутин, приемайте по 1 таблетка EDURANT веднъж дневно. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако приемате антиацид (средство за лечение на заболявания, свързани с киселините в

стомаха, например алуминиев/магнезиев хидроксид, калциев карбонат). Приемайте

антиацидното средство най-малко 2 часа преди или най-малко 4 часа след EDURANT

(вижте точка 2 „Други лекарства и EDURANT”).

Ако приемате H

2

-рецепторен антагонист (лекарства, използвани за лечението на язви

на стомаха или чревата, или за успокояване на стомашни киселини, дължащи се на

рефлукс (като циметидин, фамотидин, низатидин или ранитидин). Приемайте

-рецепторния антагонист най-малко 12 часа преди или най-малко 4 часа след

EDURANT (вижте точка 2 „Други лекарства и EDURANT”). H

-рецепторните

антагонисти не трябва да се приемат по схема 2 пъти дневно. Обсъдете друга възможна

схема с Вашия лекар.

Ако приемате диданозин (лекарство за лечение на ХИВ-инфекция), не е необходимо

коригиране на дозата. Диданозин трябва да се прилага на празен стомах най-малко два

часа преди или най-малко четири часа след EDURANT (който трябва да се приема с

храна).

Сваляне на запушалката, защитена от деца

Бутилката е снабдена със запушалка, защитена от деца. Тя може да се

отвори, като се натисне надолу и едновременно се завърти обратно на

часовниковата стрелка.

Ако сте приели повече от необходимата доза EDURANT

Незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт. В случай на предозиране може да

получите главоболие, гадене, замаяност и/или необичайни сънища.

Ако сте пропуснали да приемете EDURANT

В случай че забележите това до 12 часа след времето, в което обичайно приемате

EDURANT, трябва да приемете таблетката възможно най-скоро. Таблетката EDURANT трябва

да се приема с храна. След това вземете следващата доза по обичайното време. Ако забележите

пропуска след 12 часа, пропуснете тази доза и продължете със следващите дози по обичайната

схема.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако повърнете по-малко от 4 часа след приема на EDURANT, вземете друга таблетка с храна.

Ако повърнете след повече от 4 часа след приема на EDURANT, не трябва да приемате друга

таблетка до следващата доза по обичайната схема.

Потърсете Вашия лекар, когато не сте сигурни какво да правите, ако сте пропуснали доза или

повърнете.

Не спирайте приема на EDURANT

Лечението на ХИВ не може да излекува ХИВ инфекцията! Не спирайте приема на EDURANT

без да сте се консултирали с Вашия лекар. Дори и да се почувствате по-добре, не спирайте

приема на EDURANT или другите си анти-ХИВ лекарства, защото така може да повишите

риска от развитие на вирусна резистентност. Първо говорете с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Много чести:

главоболие

гадене

трудно заспиване (безсъние)

замаяност

промени в един от стандартните чернодробни показатели (трансаминаза)

повишаване на холестерола и/или панкреатичната амилаза в кръвта

Чести:

патологични сънища

обрив

болки в стомаха

депресия

умора

повръщане

сънливост

намален апетит

нарушения на съня

стомашен дискомфорт

потиснато настроение

сухота в устата

намален брой на белите кръвни клетки и/или тромбоцитите, понижаване на хемоглобина

в кръвта, повишаване на триглицеридите, липазата и/или билирубина в кръвта

Нечести:

признаци или симптоми на възпаление, или инфекция, например, повишена температура,

студени тръпки, изпотяванe (синдром на имунна реактивация)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V*. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате EDURANT

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

бутилката след „Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната бутилка, за да се предпази от светлина.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа EDURANT

Активното вещество е рилпивирин под формата на рилпивиринов хидрохлорид. Всяка

таблетка EDURANT съдържа рилпивиринов хидрохлорид, еквивалентен на 25 mg

рилпивирин.

Другите съставки на ядрото на филмираната таблетка са: лактоза монохидрат,

кроскармелоза натрий, повидон K30, полисорбат 20, силифицирана микрокристална

целулоза и магнезиев стеарат. Филмовото покритие съдържа лактоза монохидрат,

хипромелоза 2910 6 mPa.s, титанов диоксид E171, макрогол 3000 и триацетин.

Как изглежда EDURANT и какво съдържа опаковката

Бяла до почти бяла, филмирана, кръгла, двойноизпъкнала таблетка с надпис „TMC” от едната

страна и „25” от другата.

Бутилка със защитена от деца запушалка, съдържаща 30 филмирани таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Белгия

Производител

Janssen-Cilag SpA

Via C. Janssen

Borgo San Michele

04100 Latina

Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD.

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

infojaces@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +44 1 494 567 444

Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

EDURANT 25 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка филмирана таблетка съдържа рилпивиринов хидрохлорид (rilpivirine hydrochloride),

еквивалентен на 25 mg рилпивирин.

Помощно вещество с известно действие

Всяка филмирана таблетка съдържа 56 mg лактоза монохидрат.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка

Бяла до почти бяла, кръгла, двойноизпъкнала филмирана таблетка с диаметър 6,4 mm и

вдлъбнато релефно означение „TMC” от едната страна и „25” от другата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

EDURANT в комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти е показан за лечение

на инфекция с човешки имунодефицитен вирус тип 1 (HIV-1) при нелекувани с

антиретровирусни средства пациенти на 12 години и по-възрастни с вирусен товар

≤ 100 000 HIV-1 РНК копия/ml.

Употребата на EDURANT трябва да се ръководи от генотипно изследване за резистентност (вж.

точки 4.4 и 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Терапията трябва да се започне от лекар с опит в лечението на HIV инфекция.

Дозировка

Препоръчителната доза EDURANT е една таблетка от 25 mg, приета веднъж дневно.

EDURANT трябва да се приема с храна (вж. точка 5.2).

Коригиране на дозата

За пациенти, получаващи съпътстващо лечение с рифабутин, дозата на EDURANT трябва да се

увеличи на 50 mg (две таблетки от по 25 mg всяка) веднъж дневно. След края на съпътстващото

лечение с рифабутин, дозата на EDURANT трябва да се намали на 25 mg веднъж дневно (вж.

точка 4.5).

Пропусната доза

В случай че пациентът пропусне доза EDURANT в рамките на 12 часа след обичайното време

за приложение, трябва да приеме лекарството с храна възможно най-скоро и да възобнови

обичайната схема на прилагане. Ако пациентът пропусне доза EDURANT за повече от 12 часа,

не трябва да приема пропуснатата доза, а да поднови приема по обичайната схема на прилагане.

Ако пациентът повърне в рамките на 4 часа след приема на лекарството, трябва да приеме

друга таблетка EDURANT с храна. Ако пациентът повърне след повече от 4 часа след приема

на лекарството, не трябва да приема друга доза EDURANT до следващата доза по обичайната

схема.

Специални популации

Старческа възраст

Информацията за употреба на EDURANT при пациенти на възраст > 65 години е ограничена.

Не се изисква коригиране на дозата на EDURANT при пациенти в старческа възраст (вж.

точка 5.2). EDURANT трябва да се прилага с повишено внимание при тази популация.

Бъбречно увреждане

EDURANT е проучен предимно при пациенти с нормална бъбречна функция. Не се изисква

коригиране на дозата на рилпивирин при пациенти с леко или умерено бъбречно увреждане.

Рилпивирин трябва да се прилага с внимание при пациенти с тежко бъбречно увреждане или

терминална бъбречна недостатъчност. При пациенти с тежко бъбречно увреждане или

терминална бъбречна недостатъчност комбинацията от рилпивирин и мощен инхибитор на

CYP3A (напр. усилен с ритонавир HIV протеазен инхибитор) трябва да се прилага, само ако

ползата надвишава риска (вж. точка 5.2).

Лечението с рилпивирин води до ранно незначително повишаване на средните нива на

серумния креатинин, което остава стабилно във времето и не се счита за клинично значимо (вж.

точка 4.8).

Чернодробно увреждане

Информацията за употребата на EDURANT при пациенти с леко или умерено чернодробно

увреждане (Child-Pugh скор A или B) е ограничена. Не се изисква коригиране на дозата на

EDURANT при пациенти с леко или умерено чернодробно увреждане. EDURANT трябва да се

прилага с повишено внимание при пациенти с умерено чернодробно увреждане. EDURANT не

е проучван при пациенти с тежко чернодробно увреждане (Child-Pugh скор C). Затова не се

препоръчва приложението на EDURANT при пациенти с тежко чернодробно увреждане (вж.

точка 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на EDURANT при деца на възраст < 12 години все още не са

установени. Липсват данни.

Бременност

По време на бременност е наблюдавана по-ниска експозиция на рилпивирин, поради това

вирусният товар трябва да се проследява внимателно. Алтернативно, трябва да се помисли за

преминаване към друга схема на антиретровирусна терапия (вж. точки 4.4, 4.6, 5.1 и 5.2).

Начин на приложение

EDURANT трябва да се приема перорално, веднъж дневно с храна (вж. точка 5.2). Препоръчва

се филмираната таблетка да се гълта цяла с вода и да не се дъвче или разчупва.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

EDURANT не трябва да се прилага в комбинация с изброените по-долу лекарствени продукти,

тъй като плазмените концентрации на рилпивирин може значително да се понижат (в резултат

на индуцирането на ензима CYP3A или повишаването на стомашното pH), което може да

доведе до загуба на терапевтичния ефект на EDURANT (вж. точка 4.5):

антиконвулсантите карбамазепин, окскарбазепин, фенобарбитал, фенитоин

антимикобактериалните средства рифампицин, рифапентин

инхибитори на протонната помпа като омепразол, езомепразол, ланзопразол,

пантопразол, рабепразол

системно прилаганият глюкокортикоид дексаметазон, освен като лечение с единична доза

жълт кантарион (Hypericum perforatum).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Въпреки че е доказано, че ефективната вирусна супресия с антиретровирусна терапия

значително намалява риска от предаване по полов път, остатъчен риск не може да се изключи.

Трябва да се вземат предпазни мерки, в съответствие с националните указания, за да се

предотврати предаване на инфекцията.

Вирусологичен неуспех и развитие на резистентност

EDURANT не е оценен при пациенти с предходен вирусологичен неуспех на друга

антиретровирусна терапия. Списъкът с рилпивирин-резистентносвързани мутации, изложен в

точка 5.1, трябва да служи единствено като насока при употребата на EDURANT в популацията

на нелекувани досега пациенти.

В сборния анализ на данните за ефикасност от проучванията Фаза III при възрастни в

продължение на 96 седмици пациентите, лекувани с рилпивирин, с изходен вирусен товар

> 100 000 HIV-1 РНК копия/ml са изложени на по-голям риск от вирусологичен неуспех (18,2%

с рилпивирин спрямо 7,9% с ефавиренц) в сравнение с тези с изходен вирусен товар

≤ 100 000 HIV-1 РНК копия/ml (5,7% с рилпивирин спрямо 3,6% с ефавиренц). По-голям риск

от вирусологичен неуспех, при пациентите в рамото на рилпивирин, се наблюдава през първите

48 седмици от тези проучвания, (вж. точка 5.1). Пациенти с изходен вирусен товар

> 100 000 HIV-1 РНК копия/ml, които са имали вирусологичен неуспех, демонстрират

по-висока степен на резистентност към класa на ненуклеозидните инхибитори на обратната

транскриптаза (NNRTI) в резултат на лечението. Повече пациенти с вирусологичен неуспех при

употребата на рилпивирин, отколкото тези с вирусологичен неуспех при употребата на

ефавиренц, са развили ламивудин/емтрицитабин-свързана резистентност (вж. точка 5.1).

Резултатите от проучване TMC278-С213 при юноши (от 12 до по-малко от 18 години) като цяло

са в съответствие с тези данни (за подробности вж. точка 5.1).

Само юношите, за които се счита, че ще се придържат добре към схемата на лечение с

антиретровирусни средства трябва да се лекуват с рилпивирин, тъй като недоброто спазване на

лечението може да доведе до развитие на резистентност и загуба на бъдещи възможности за

лечение.

Както и при останалите антиретровирусни лекарствени продукти, употребата на рилпивирин

трябва да се ръководи от тестовете за резистентност (вж. точка 5.1).

Сърдечносъдова система

При дози, надвишаващи терапевтичната (75 и 300 mg веднъж дневно), употребата на

рилпивирин се свързва с удължаване на QTc интервала на електрокардиограмата (ЕКГ) (вж.

точки 4.5, 4.8 и 5.2). EDURANT в препоръчителната доза от 25 mg веднъж дневно не се свързва

с клинично значим ефект върху QTc интервала. EDURANT трябва да се прилага с внимание,

когато се употребява едновременно с лекарствени продукти с установен риск от поява на

Torsade de Pointes.

Синдром на имунна реактивация

При HIV-инфектирани пациенти с тежък имунен дефицит при започване на CART може да се

появи възпалителна реакция към асимптомни или остатъчни опортюнистични патогени, която

може да доведе до сериозни клинични състояния или до влошаване на симптомите. Тези

реакции обикновено се наблюдават в рамките на първите няколко седмици или месеци след

началото на CART. Примери за това са цитомегаловирусният ретинит, генерализирани и/или

огнищни микобактериални инфекции и Pneumocystis jiroveci пневмония. Всички възпалителни

симптоми трябва да се оценят и да се започне лечение, когато е необходимо.

В условията на имунно реактивиране се съобщава също за развитие на автоимунни нарушения

(като болест на Graves и автоимунен хепатит); обаче, времето до настъпването им, което се

съобщава е по-променливо и тези събития може да се случат много месеци след започване на

лечението (вж. точка 4.8).

Бременност

EDURANT трябва да се използва по време на бременност само ако потенциалната полза

оправдава потенциалния риск. По време на бременност са наблюдавани по-ниски експозиции

на рилпивирин, когато е приеман рилпивирин 25 mg веднъж дневно. В проучванията Фаза III

по-ниска експозиция на рилпивирин, подобна на наблюдаваната по време на бременност, се

свързва с повишен риск от вирусологичен неуспех, поради това вирусният товар трябва да се

проследява внимателно (вж. точки 4.6, 5.1 и 5.2). Алтернативно, трябва да се помисли за

преминаване към друга схема на антиретровирусна терапия.

Важна информация относно някои от съставките на EDURANT

EDURANT съдържа лактоза. Този лекарствен продукт не трябва да се приема от пациенти с

редки наследствени заболявания на непоносимост към галактоза, Lapp лактазен дефицит или

глюкозо-галактозна малабсорбция.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Лекарствени продукти, които повлияват експозицията на рилпивирин

Рилпивирин се метаболизира основно от цитохром P450 (CYP)3A. Лекарствените продукти,

които индуцират или инхибират CYP3A, могат да повлияят клирънса на рилпивирин (вж.

точка 5.2). При едновременно приложение на рилпивирин и лекарствени продукти, които

индуцират CYP3A, се наблюдава намаляване на плазмените концентрации на рилпивирин,

което може да намали терапевтичния ефект на рилпивирин.

При едновременно приложение на рилпивирин и лекарствени продукти, които инхибират

CYP3A, се наблюдава повишаване на плазмените концентрации на рилпивирин.

Едновременното приложение на рилпивирин и лекарствени продукти, които повишават

стомашното pH, може да доведе до намалени плазмени концентрации на рилпивирин, което

може потенциално да намали терапевтичния ефект на EDURANT.

Лекарствени продукти, които се повлияват от приложението на рилпивирин

Рилпивирин в доза 25 mg веднъж дневно няма клинично значим ефект върху експозицията на

лекарствени продукти, метаболизирани от CYP ензимите.

Рилпивирин инхибира Р-гликопротеина in vitro (IC

e 9,2 µM). В клинично проучване

рилпивирин не повлиява значимо фармакокинетиката на дигоксин. Въпреки това, не може да

бъде напълно изключено, че рилпивирин може да повиши експозицията на други лекарства,

транспортирани от Р-гликопротеина, които са по-чувствителни към инхибиране на чревния

Р-гликопротеин, като например дабигатран етексилат.

Рилпивирин е in vitro инхибитор на транспортера MATE-2K с IC

от < 2,7 nM. Клиничните

последици от тази находка са понастоящем неизвестни.

Установените и теоретични взаимодействия с избрани антиретровирусни и

неантиретровирусни лекарствени продукти са изложени в Таблица 1.

Таблица на взаимодействията

Проучвания за взаимодействията са провеждани само при възрастни.

Взаимодействията между рилпивирин и едновременно прилагани лекарствени продукти са

представени в таблица 1 (повишаването е посочено с „↑”, понижаването – с „↓”, без промяна – с

„↔”, неприложимо – с „NA” и доверителният интервал с – „CI”).

Таблица 1: ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ

ПРОДУКТИ

Лекарствени продукти по

терапевтични групи

Взаимодействия

Средна геометрична промяна

(%)

Препоръки относно

едновременно приложение

ПРОТИВОИНФЕКЦИОЗНИ СРЕДСТВА

Антиретровирусни средства

HIV NRTIs/N[t]RTIs

Диданозин*

400 mg веднъж дневно

диданозин AUC ↑ 12%

диданозин C

диданозин C

рилпивирин AUC ↔

рилпивирин C

рилпивирин C

Не се изисква коригиране на

дозата. Диданозин трябва да се

приема най-малко 2 часа преди

или най-малко 4 часа след

приложението на рилпивирин.

Тенофовир дизопроксил *

245 mg веднъж дневно

тенофовир AUC ↑ 23%

тенофовир C

↑ 24%

тенофовир C

↑ 19%

рилпивирин AUC ↔

рилпивирин C

рилпивирин C

Не се изисква коригиране на

дозата.

Други NRTI

(абакавир, емтрицитабин,

ламивудин, ставудин и

зидовудин)

Не е проучено. Не се очакват

клинично значими взаимодействия

от типа "лекарство-лекарство".

Не се изисква коригиране на

дозата.

HIV NNRTI

NNRTI

(делавидрин, ефавиренц,

етравирин, невирапин)

Не е проучено.

Не се препоръчва

едновременното приложение

на рилпивирин с други NNRTI.

HIV PI – с едновременно приложение на ниска доза ритонавир

Дарунавир/ритонавир*

800/100 mg веднъж дневно

дарунавир AUC ↔

дарунавир C

↓ 11%

дарунавир C

рилпивирин AUC ↑ 130%

рилпивирин C

↑ 178%

рилпивирин C

↑ 79%

(инхибиране на CYP3A ензимите)

Едновременното приложение

на рилпивирин с усилени с

ритонавир протеазни

инхибитори (PI) води до

повишаване на плазмените

концентрации на рилпивирин,

но не се изисква коригиране на

дозата.

Лопинавир/ритонавир

(мека желатинова капсула)*

400/100 mg два пъти дневно

лопинавир AUC ↔

лопинавир C

↓ 11%

лопинавир C

рилпивирин AUC ↑ 52%

рилпивирин C

↑ 74%

рилпивирин C

↑ 29%

(инхибиране на CYP3A ензимите)

Други потенцирани

протеазни инхибитори (PI)

(атазанавир/ритонавир,

фозампренавир/ритонавир,

саквинавир/ритонавир,

типранавир/ритонавир)

Не е проучено.

HIV PI – без едновременно приложение на ниска доза ритонавир

Непотенцирани PI

(атазанавир, фозампренавир,

индинавир, нелфинавир)

Не е проучено. Очаква се повишена

експозиция на рилпивирин.

(инхибиране на CYP3A ензимите)

Не се изисква коригиране на

дозата.

CCR5 антагонисти

Маравирок

Не е проучено. Не се очакват

клинично значими лекарствени

взаимодействия.

Не се изисква коригиране на

дозата.

HIV Инхибитори на трансфера на интегразната верига

Ралтегравир*

ралтегравир AUC ↑9%

ралтегравир C

↑ 27%

ралтегравир C

↑ 10%

рилпивирин AUC ↔

рилпивирин C

рилпивирин C

Не се изисква коригиране на

дозата.

Други антивирусни средства

Рибавирин

Не е проучено. Не се очакват

клинично значими лекарствени

взаимодействия.

Не се изисква коригиране на

дозата.

Симепревир*

симепревир AUC ↔

симепревир C

симепревир C

↑ 10%

рилпивирин AUC ↔

рилпивирин C

↑ 25%

рилпивирин C

Не се изисква коригиране на

дозата.

ДРУГИ СРЕДСТВА

АНТИКОНВУЛСАНТИ

Карбамазепин

Окскарбазепин

Фенобарбитал

Фенитоин

Не е проучено. Очакват се

значителни понижения в

плазмените концентрации на

рилпивирин.

(индуциране на CYP3A ензимите)

Рилпивирин не трябва да се

прилага в комбинация с тези

антиконвулсанти, тъй като

едновременното приложение

може да доведе до загуба на

терапевтичния ефект на

рилпивирин (вж. точка 4.3).

ПРОТИВОГЪБИЧНИ АЗОЛИ

Кетоконазол*

400 mg веднъж дневно

кетоконазол AUC ↓ 24%

кетоконазол C

↓ 66%

кетоконазол C

(индуциране на CYP3A, дължащо

се на високи дози рилпивирин в

проучването)

рилпивирин AUC ↑ 49%

рилпивирин C

↑ 76%

рилпивирин C

↑ 30%

(инхибиране на CYP3A ензимите)

Когато рилпивирин се прилага

в препоръчителна доза от

25 mg веднъж дневно,

едновременно с кетоконазол,

не се изисква коригиране на

дозата.

Флуконазол

Итраконазол

Позаконазол

Вориконазол

Не е проучено. Едновременната

употреба на EDURANT с

противогъбични азоли може да

доведе до повишаване на

плазмените концентрации на

рилпивирин.

(инхибиране на CYP3A ензимите)

Не се изисква коригиране на

дозата.

АНТИМИКОБАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА

Рифабутин*

300 mg веднъж дневно

рифабутин AUC ↔

рифабутин C

рифабутин C

25-O-дезацетил-рифабутин AUC ↔

25-O-дезацетил-рифабутин C

25-O-дезацетил-рифабутин C

В хода на едновременното

приложение на рилпивирин с

рифабутин дозата на

рилпивирин трябва да се

увеличи от 25 mg веднъж

дневно на 50 mg веднъж

дневно. След като рифабутин

вече не се прилага

едновременно, дозата на

рилпивирин трябва да се

намали на 25 mg веднъж

дневно.

300 mg веднъж дневно

(+25 mg веднъж дневно

рилпивирин)

рилпивирин AUC ↓ 42%

рилпивирин C

↓ 48%

рилпивирин C

↓ 31%

300 mg веднъж дневно

(+50 mg веднъж дневно

рилпивирин)

рилпивирин AUC ↑ 16%

рилпивирин C

↔*

рилпивирин C

↑ 43%*

* в сравнение с 25 mg веднъж дневно

рилпивирин самостоятелно

(индуциране на CYP3A ензимите)

Рифампицин*

600 mg веднъж дневно

рифампицин AUC ↔

рифампицин C

рифампицин C

25-дезацетил-рифампицин AUC ↓

25-дезацетил-рифампицин C

25-дезацетил-рифампицин C

рилпивирин AUC ↓ 80%

рилпивирин C

↓ 89%

рилпивирин C

↓ 69%

(индуциране на CYP3A ензимите)

Рилпивирин не трябва да се

прилага в комбинация с

рифампицин, тъй като

едновременното приложение

има вероятност да доведе до

загуба на терапевтичния ефект

на рилпивирин (вж. точка 4.3).

Рифапентин

Не е проучено. Очакват се

значителни понижения в

плазмените концентрации на

рилпивирин.

(индуциране на CYP3A ензимите)

Рилпивирин не трябва да се

прилага в комбинация с

рифапентин, тъй като

едновременното приложение

има вероятност да доведе до

загуба на терапевтичния ефект

на рилпивирин (вж. точка 4.3).

МАКРОЛИДНИ АНТИБИОТИЦИ

Кларитромицин

Еритромицин

Не е проучено. Очаква се повишена

експозиция на рилпивирин.

(инхибиране на CYP3A ензимите)

Когато е възможно, трябва да

се обсъдят алтернативи като

азитромицин.

ГЛЮКОКОРТИКОИДИ

Дексаметазон (системен, с

изключение на използване

на единична доза)

Не е проучено. Очакват се дозо-

зависими понижения в плазмените

концентрации на рилпивирин.

(индуциране на CYP3A ензимите)

Рилпивирин не трябва да се

прилага в комбинация със

системен дексаметазон (освен

като единична доза), тъй като

едновременното приложение

може да доведе до загуба на

терапевтичния ефект на

рилпивирин (вж. точка 4.3).

Трябва да се обмислят

алтернативи, най-вече за

дългосрочно приложение.

ИНХИБИТОРИ НА ПРОТОННАТА ПОМПА

Омепразол*

20 mg веднъж дневно

омепразол AUC ↓ 14%

омепразол C

омепразол C

↓ 14%

рилпивирин AUC ↓ 40%

рилпивирин C

↓ 33%

рилпивирин C

↓ 40%

(намалена абсорбция в резултат на

повишаването на pH в стомаха)

Рилпивирин не трябва да се

прилага в комбинация с

инхибитори на протонната

помпа, тъй като има

вероятност едновременното

приложение да доведе до

загуба на терапевтичния ефект

на рилпивирин (вж. точка 4.3).

Ланзопразол

Рабепразол

Пантопразол

Езомепразол

Не е проучено. Очакват се

значителни понижения в

плазмените концентрации на

рилпивирин.

(намалена абсорбция в резултат на

повишаване на стомашното pH)

H

2

-РЕЦЕПТОРНИ АНТАГОНИСТИ

Фамотидин*

40 mg единична доза,

приложена 12 часа преди

рилпивирин

рилпивирин AUC ↓ 9%

рилпивирин C

рилпивирин C

Комбинацията на рилпивирин

с H

-рецепторни антагонисти

трябва да се прилага с особено

внимание. Трябва да се

използват само Н

рецепторни

антагонисти, които могат да се

прилагат веднъж дневно.

Трябва да се използва

стриктна схема на прилагане с

прием на Н

-рецепторни

антагонисти поне 12 часа

преди или 4 часа след

рилпивирин.

Фамотидин*

40 mg еднократна доза,

приложена 2 часа преди

рилпивирин

рилпивирин AUC ↓ 76%

рилпивирин C

рилпивирин C

↓ 85%

(намалена абсорбция в резултат на

повишаване на стомашното pH)

Фамотидин*

40 mg единична доза,

приложена 4 часа след

рилпивирин

рилпивирин AUC ↑ 13%

рилпивирин C

рилпивирин C

↑ 21%

Циметидин

Низатидин

Ранитидин

Не е проучено.

(намалена абсорбция в резултат на

повишаване на стомашното pH)

АНТИАЦИДНИ СРЕДСТВА

Антиацидни средства (напр.

алуминиев или магнезиев

хидроксид, калциев

карбонат)

Не е проучено. Очакват се

значителни понижения в

плазмените концентрации на

рилпивирин.

(намалена абсорбция в резултат на

повишаване на стомашното pH)

Комбинацията на рилпивирин

с антиацидни средства трябва

да се прилага с особено

внимание. Антиацидните

средства трябва да се прилагат

поне 2 часа преди или 4 часа

след приема на рилпивирин.

НАРКОТИЧНИ АНАЛГЕТИЦИ

Метадон*

60-100 mg веднъж дневно,

индивидуализирана доза

R(-) метадон AUC ↓ 16%

R(-) метадон C

↓ 22%

R(-) метадон C

↓ 14%

рилпивирин AUC ↔*

рилпивирин C

↔*

рилпивирин C

↔*

на базата на исторически контроли

При започване на

едновременно приложение на

метадон с рилпивирин не се

изисква коригиране на дозата.

Въпреки това се препоръчва

клинично наблюдение, тъй

като при някои пациенти може

да се наложи коригиране на

поддържащата терапия с

метадон.

АНТИАРИТМИЧНИ СРЕДСТВА

Дигоксин*

дигоксин AUC ↔

дигоксин С

дигоксин С

Не се изисква коригиране на

дозата.

АНТИКОАГУЛАНТИ

Дабигатран етексилат

Не е проучено. Не може да се

изключи риск от повишаване на

плазмените концентрации на

дабигатран.

(инхибиране на интестиналния

P-gp)

Комбинацията на рилпивирин

с дабигатран етексилат трябва

да се прилага с повишено

внимание.

АНТИДИАБЕТНИ СРЕДСТВА

Метформин*

850 mg единична доза

метформин AUC ↔

метформин C

метформин C

Не се изисква коригиране на

дозата.

РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Жълт кантарион (Hypericum

perforatum)

Не е проучено. Очакват се

значителни понижения в

плазмените концентрации на

рилпивирин.

(индуциране на CYP3A ензимите)

Рилпивирин не трябва да се

прилага в комбинация с

продукти, съдържащи жълт

кантарион, тъй като

едновременното приложение

може да доведе до загуба на

терапевтичния ефект на

рилпивирин (вж. точка 4.3).

АНАЛГЕТИЦИ

Парацетамол*

500 mg еднократна доза

парацетамол AUC ↔

парацетамол C

парацетамол C

рилпивирин AUC ↔

рилпивирин C

↑ 26%

рилпивирин C

Не се изисква коригиране на

дозата.

ПЕРОРАЛНИ КОНТРАЦЕПТИВИ

Етинилестрадиол*

0,035 mg веднъж дневно

Норетиндрон*

1 mg веднъж дневно

етинилестрадиол AUC ↔

етинилестрадиол C

етинилестрадиол C

↑ 17%

норетиндрон AUC ↔

норетиндрон C

норетиндрон C

рилпивирин AUC ↔*

рилпивирин C

↔*

рилпивирин C

↔*

на базата на исторически контроли

Не се изисква коригиране на

дозата.

ИНХИБИТОРИ НА HMG CO-A РЕДУКТАЗАТА

Аторвастатин*

40 mg веднъж дневно

аторвастатин AUC ↔

аторвастатин C

↓ 15%

аторвастатин C

↑ 35%

рилпивирин AUC ↔

рилпивирин C

рилпивирин C

↓ 9%

Не се изисква коригиране на

дозата.

ИНХИБИТОРИ НА ФОСФОДИЕСТЕРАЗА ТИП 5 (PDE-5)

Силденафил*

50 mg единична доза

силденафил AUC ↔

силденафил C

силденафил C

рилпивирин AUC ↔

рилпивирин C

рилпивирин C

Не се изисква коригиране на

дозата.

Варденафил

Тадалафил

Не е проучено.

Не се изисква коригиране на

дозата.

Взаимодействието между рилпивирин и лекарствения продукт е оценено в клинично проучване. Всички други

посочени взаимодействия от типа "лекарство-лекарство"са очаквани.

Това проучване за лекарствени взаимодействия е проведено с доза, по-висока от препоръчителната за

рилпивирин, като е оценен максималният ефект върху едновременно приложения лекарствен продукт.

Препоръката за дозиране е приложима за препоръчителната доза рилпивирин от 25 mg веднъж дневно.

Това проучване за лекарствени взаимодействия е проведено с доза, по-висока от препоръчителната за

рилпивирин.

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/752608/2015

EMEA/H/C/002264

Резюме на EPAR за обществено ползване

Edurant

rilpivirine

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Edurant. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Edurant.

Какво представлява Edurant?

Edurant представлява лекарство, съдържащо активното вещество рилпивирин (rilpivirine).

Предлага се под формата на таблетки (25 mg).

За какво се използва Edurant?

Edurant се използва в комбинация с други противовирусни лекарства за лечение на възрастни и

юноши на възраст от 12 години или повече, инфектирани с човешкия имунодефицитен вирус тип

1 (ХИВ-1) — вирус, който причинява синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН).

Използва се единствено при нелекувани от ХИВ пациенти с нива на вируса в кръвта (вирусен

товар) от не повече от 100 000 ХИВ-1 РНК копия/ml.

Лекарствeният продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Edurant?

Лечението с Edurant трябва да се започне от лекар с опит в лечението на инфекции с ХИВ.

Препоръчителната доза Edurant е една таблетка веднъж дневно. Ако Edurant се прилага в

комбинация с рифабутин, лекарят трябва да увеличи дозата Edurant на две таблетки веднъж

дневно по време на лечението с рифабутин. Edurant трябва да се приема с храна.

Edurant

EMA/752608/2015

Страница 2/3

Как действа Edurant?

Edurant е противовирусно лекарство. Активното вещество в Edurant, рилпивирин, представлява

ненуклезоиден инхибитор на обратната транскриптаза (NNRTI). Той блокира активността на

обратната транскриптаза — произвеждан от ХИВ-1 ензим, който му позволява да изгражда повече

вируси в инфектираните от него клетки. Като блокира този ензим, Edurant, приеман в комбинация

с други противовирусни лекарства, понижава количеството на ХИВ в кръвта и го задържа на

ниско ниво. Edurant не лекува инфекцията с ХИВ или СПИН, но може да забави уврежданията на

имунната система и развитието на инфекции и заболявания, свързани със СПИН.

Как е проучен Edurant?

Edurant е изследван в две основни проучвания при 1368 нелекувани възрастни пациенти,

инфектирани с ХИВ-1. В първото проучване Edurant е сравнен с друг NNRTI, наречен ефавиренц,

като и двете лекарства са прилагани в комбинация с фиксиран режим на противовирусни

лекарства, съдържащи тенофовир дизопроксил и емтрицитабин. Във второто проучване Edurant е

сравнен с ефавиренц, като и двете лекарства са прилагани в комбинация с фиксиран режим на

противовирусни лекарства, съдържащи тенофовир дизопроксил и емтрицитабин или два други

нуклеозидни или нуклеотидни инхибитора на обратната транскриптаза. Edurant е също така

изследван в друго проучване при 36 нелекувани юноши (на възраст между 12 и 18 години),

инфектирани с ХИВ-1. Edurant се прилага в комбинация с фиксиран режим на противовирусни

лекарства и не е сравнен с друго лечение.

Във всички проучвания основната мярка за ефективност се основава на понижението на

вирусното натоварване. Пациентите, постигнали вирусно натоварване от по-малко от 50 ХИВ-1

РНК копия/ml след 48 седмици лечение, се считат за повлияли се от лечението.

Какви ползи от Edurant са установени в проучванията?

При възрастни Edurant в комбинация с други антиретровирусни лекарства е също толкова

ефективен, колкото контролното лекарство за понижаване на нивото на ХИВ-1 в кръвта на

пациентите. Като се вземат предвид двете проучвания, 84% от пациентите, приемали Edurant, се

повлияват от лечението след една година спрямо 82% от приемалите ефавиренц пациенти.

Edurant е също така ефективен при юноши, като около 72% от пациентите се повлияват от

лечението след 48 седмици.

Какви са рисковете, свързани с Edurant?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Edurant (наблюдавани при повече от 1 на 10

пациенти) са главоболие, безсъние, замаяност, гадене (позиви за повръщане) и повишени нива

на общ холестерол, липопротеин с ниска плътност (LDL)–холестерол, панкреатична амилаза

(произвеждан в задстомашната жлеза ензим, който разгражда скорбялата на захари) и

трансаминази (чернодробни ензими). За пълния списък на всички нежелани лекарствени

реакции, съобщени при Edurant, вижте листовката.

Edurant не трябва да се използва със следните лекарства, тъй като може да доведат до понижени

кръвни нива на рилпивирин, с което да понижат ефективността на Edurant:

карбамазепин, окскарбазепин, фенобарбитал, фенитоин (лекарства против припадъци);

рифампицин, рифапентин (антибиотици);

Edurant

EMA/752608/2015

Страница 3/3

омепразол, езомепразол, ланзопразол, пантопразол, рабепразол (инхибитори на протонната

помпа за понижаване на стомашни киселини);

системен дексаметазон (стероидно противовъзпалително и потискащо имунната система

лекарство), освен когато се използва като лечение в еднократна доза;

жълт кантарион (растително лекарство против депресии).

За пълния списък с ограниченията вижте листовката.

Защо Edurant е разрешен за употреба?

CHMP заключи, че Edurant в комбинация с други антиретровирусни лекарства е също толкова

ефективен, колкото и основният NNRTI, използван понастоящем като лечение от първа линия на

възрастни пациенти, инфектирани с ХИВ-1. Освен това е доказано, че Edurant е ефективен при

деца на възраст между 12 и 18 години. Комитетът отбеляза, че Edurant причинява по-малко

нежелани лекарствени реакции на ранните етапи от лечението и предлага предимството да бъде

приеман под формата на една таблетка веднъж дневно. CHMP отбеляза обаче, че съществува

известен риск ХИВ-1 да развие устойчивост към рилпивирин и изглежда, че този риск е по-малък

при пациентите с по-ниско вирусно натоварване. Поради това CHMP реши, че ползите от Edurant

са по-големи от рисковете при пациенти с ниско вирусно натоварване от ХИВ-1, и препоръча да

се издаде разрешение за употреба при тази група пациенти.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Edurant?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Edurant се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасност е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Edurant, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за Edurant:

На 28 ноември 2011 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Edurant, валидно

в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Edurant може да се намери на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. За

повече информация относно лечението с Edurant прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 11-2015.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация