Edurant

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

рилпивирин хидрохлорид

Предлага се от:

Janssen-Cilag International N.V.   

АТС код:

J05AG05

INN (Международно Name):

rilpivirine

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Edurant, в комбинация с други антиретровирусните лекарствени продукти, е показан за лечение на човешкия имунодефицитен вирус тип 1 инфекция (HIV‑1) в антиретровирусна treatment‑naïve пациенти 12 години на възраст и стар с вирусно натоварване ≤ 100 000 HIV‑1 РНК копия/ml. С други антиретровирусными лекарствени средства, генотипическое тестване на съпротива трябва да се ръководите при използване на Edurant.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-11-28

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EDURANT 25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
рилпивирин (rilpivirine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява EDURANT и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете EDURANT
3.
Как да приемате EDURANT
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате EDURANT
6.
Съхранение на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EDURANT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
EDURANT съдържа рилпивирин, който се
използва за лечение на инфекция с
човешки
имунодефицитен вирус (ХИВ). То
пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
EDURANT 25 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
рилпивиринов хидрохлорид (rilpivirine
hydrochloride),
еквивалентен на 25 mg рилпивирин.
Помощно вещество с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 56 mg
лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла до почти бяла, кръгла,
двойноизпъкнала филмирана таблетка с
диаметър 6,4 mm и
вдлъбнато релефно означение „TMC” от
едната страна и „25” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
EDURANT в комбинация с други
антиретровирусни лекарствени
продукти е показан за лечение
на инфекция с човешки имунодефицитен
вирус тип 1 (HIV-1) при нелекувани с
антиретровирусни средства пациенти
на 12 години и по-възрастни с вирусен
товар
≤ 100 000 HIV-1 РНК копия/ml.
Употребата на EDURANT трябва да се
ръководи от генотипно изследване за
резистентност (вж.
точки 4.4 и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията трябва да се започне от
лекар с опит в лечението на HIV
инфекция.
Дозировка
Препоръчителна
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-10-2022
Листовка Листовка чешки 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-10-2022
Листовка Листовка датски 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-10-2022
Листовка Листовка немски 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-10-2022
Листовка Листовка естонски 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-10-2022
Листовка Листовка гръцки 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-10-2022
Листовка Листовка английски 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-06-2016
Листовка Листовка френски 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-10-2022
Листовка Листовка италиански 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-06-2016
Листовка Листовка латвийски 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-06-2016
Листовка Листовка литовски 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-10-2022
Листовка Листовка унгарски 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-10-2022
Листовка Листовка малтийски 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-06-2016
Листовка Листовка нидерландски 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-06-2016
Листовка Листовка полски 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-10-2022
Листовка Листовка португалски 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-06-2016
Листовка Листовка румънски 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-10-2022
Листовка Листовка словашки 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-10-2022
Листовка Листовка словенски 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-06-2016
Листовка Листовка фински 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-10-2022
Листовка Листовка шведски 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-10-2022
Листовка Листовка норвежки 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-10-2022
Листовка Листовка исландски 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-10-2022
Листовка Листовка хърватски 28-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-06-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите