Maviret

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

glecaprevir, pibrentasvir

Предлага се от:

AbbVie Deutschland GmbH Co. KG

АТС код:

J05AP57

INN (Международно Name):

glecaprevir, pibrentasvir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Хепатит C, хроничен

Терапевтични показания:

Maviret is indicated for the treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) infection in adults and children aged 3 years and older. Maviret coated granules is indicated for the treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) infection in children 3 years and older.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-07-26

Листовка

                71
Б. ЛИСТОВКА
72
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
MAVIRET 100 MG/40 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
глекапревир/пибрентасвир
(glecaprevir/pibrentasvir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.

Tова лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.

Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Maviret и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемате Maviret
3.
Как да приемате Maviret
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Maviret
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MAVIRET И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Maviret е антивирусно лекарство,
използвано за лечение на възрастни и
деца на възраст 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Maviret 100 mg/40 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg
глекапревир (glecaprevir) и 40 mg пибрентасвир
(pibrentasvir).
Помощно вещество с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 7,48 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Розови, продълговати,
двойноизпъкнали, филмирани таблетки с
размери 18,8 mm x 10,0 mm, с
вдлъбнато релефно означение „NXT“ от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Maviret е показан за лечение на хронична
инфекция с хепатит С вирус (HCV) при
възрастни и
деца на възраст на и над 3 години (вж.
точки 4.2, 4.4. и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Maviret трябва да бъде
започнато и проследявано от лекар,
който има опит при
лечението на пациенти с HCV инфекция.
Дозировка
_Възрастни, юноши на възраст на и над 12
години или деца с тегло най-малко 45 kg_
Препоръчителната доза Maviret е 300 mg/120 mg
(три 100 mg/40 mg таблетки), приемани
перорално веднъж дневно по едно и също
време с храна (вж. точка 5.
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-03-2023
Листовка Листовка чешки 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-03-2023
Листовка Листовка датски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-03-2023
Листовка Листовка немски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-03-2023
Листовка Листовка естонски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-03-2023
Листовка Листовка гръцки 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-03-2023
Листовка Листовка английски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-07-2021
Листовка Листовка френски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-03-2023
Листовка Листовка италиански 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-07-2021
Листовка Листовка латвийски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-07-2021
Листовка Листовка литовски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-03-2023
Листовка Листовка унгарски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-03-2023
Листовка Листовка малтийски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-07-2021
Листовка Листовка нидерландски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-07-2021
Листовка Листовка полски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-03-2023
Листовка Листовка португалски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-07-2021
Листовка Листовка румънски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-03-2023
Листовка Листовка словашки 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-03-2023
Листовка Листовка словенски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-07-2021
Листовка Листовка фински 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-03-2023
Листовка Листовка шведски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-03-2023
Листовка Листовка норвежки 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-03-2023
Листовка Листовка исландски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-03-2023
Листовка Листовка хърватски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-07-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите