Posaconazole SP

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

позаконазол

Предлага се от:

Schering-Plough Europe

АТС код:

J02AC04

INN (Международно Name):

posaconazole

Терапевтична група:

Антимикотици за системна употреба

Терапевтична област:

Candidiasis; Mycoses; Coccidioidomycosis; Aspergillosis

Терапевтични показания:

Posaconazole SP е показан за употреба при лечението на следните гъбични инфекции при възрастни (вж. Точка 5. 1):- инвазивна аспергилоза при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину В или итраконазолу, или при пациенти с непоносимост към тези лекарства;- fusarium при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину В или при пациенти, които имат непоносимост амфотерицин В;- Chromoblastomycosis и мицетома при пациенти с болестта, рефрактерного до итраконазолу или при пациенти с непоносимост итраконазола;- Кокцидиоидомикоз при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину, итраконазолу или флуконазолу, или при пациенти с непоносимост към тези лекарства;- Орофарингеальный кандидоза: като първа линия терапия при пациенти, страдащи от тежки заболявания или са имунно-компрометирани, в които отговор на актуални терапия, както се очаква, ще бъде лошо. Огнеупорность се определя като прогресията на инфекция или липса на подобрение след минимум 7 дни преди терапевтични дози ефективна терапия противогрибковой. Позаконазол SP също е показан за профилактика на инвазивни гъбични инфекции при следните пациенти:- пациенти, получаващи ремисия-индукционна химиотерапия при остър миелолейкозе (ОМЛ) или миелодиспластические синдроми (МДС) очаква се, че в резултат на продължителни нейтропенией и кой ареат висок риск от развитие на инвазивни гъбични инфекции;- трансплантация на хемопоетични стволови клетки (ТГСК) на получатели, които минават высокодозную иммуносупрессивную терапия реакция трансплантация срещу собственика и, които са с висок риск от развитие на инвазивни гъбични инфекции.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2005-10-25

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
POSACONAZOLE SP 40 MG/ML ПЕРОРАЛНА СУСПЕНЗИЯ
позаконазол (posaconazole)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано на Вас. Не
го пр
еотстъпвайте на други хора. То може да
им
навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Posaconazole SP и за какво
се използва
2.
Преди да използвате Posaconazole SP
3.
Как да използвате Posaconazole SP
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Posaconazole SP
6.
Допълнит
елна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА POSACONAZOLE SP И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Posaconazole SP принадлежи към групата на
лекарства, наречени триазолови
противогъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Posaconazole SP 40 mg/ml перорална суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки милилитър от пероралната
суспензия съдържа 40 mg позаконазол (
_posaconazole_
).
За пълния списък на помощните
вещества,
вижте
точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Перорална суспензия
Бяла суспензия
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Posaconazole SP e показан за лечение на
следните гъбични инфекции при
възрастни (вж. точка 5.1):
-
инвазивна аспергилоза при пациенти,
рефрактерни на лечение с амфотерицин
Б или
итраконазол, или при пациенти, които
имат непоносимост към тези лекарства;
-
ф
узариоза при пациенти, рефрактерни на
лечение с амфотерицин Б или пациенти,
които имат
непоносимост към амфотерицин Б;
-
хромобластомикоза и мицетома при
пациенти, които са рефрактерни на
лечение с
итраконазол или такива, които имат
непоносимост към итраконазол;
-
кокцидиоидомикоза при пациенти,
рефрактерни на лечение с амфотерицин
Б, итраконазол
или флуконазол, или пр
и пациенти
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-07-2009
Листовка Листовка чешки 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-07-2009
Листовка Листовка датски 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-07-2009
Листовка Листовка немски 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-07-2009
Листовка Листовка естонски 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-07-2009
Листовка Листовка гръцки 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-07-2009
Листовка Листовка английски 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-07-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-07-2009
Листовка Листовка френски 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-07-2009
Листовка Листовка италиански 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-07-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-07-2009
Листовка Листовка латвийски 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-07-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-07-2009
Листовка Листовка литовски 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-07-2009
Листовка Листовка унгарски 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-07-2009
Листовка Листовка малтийски 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-07-2009
Листовка Листовка нидерландски 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-07-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-07-2009
Листовка Листовка полски 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-07-2009
Листовка Листовка португалски 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-07-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-07-2009
Листовка Листовка румънски 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-07-2009
Листовка Листовка словашки 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-07-2009
Листовка Листовка словенски 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-07-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-07-2009
Листовка Листовка фински 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-07-2009
Листовка Листовка шведски 31-07-2009
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-07-2009

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите