Raplixa Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

raplixa

mallinckrodt pharmaceuticals ireland limited - човешки фибриноген, човешки тромбин - Хемостаза, хирургична - Антихеморагични - Поддържащо лечение, при което стандартните хирургични техники са недостатъчни за подобряване на хемостазата. raplixa трябва да се използва в комбинация с одобрените желеобразна гъба. raplixa е показан при възрастни на възраст на и над 18 години.

Gelofusine 4% solution for infusion България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

gelofusine 4% solution for infusion

b.braun melsungen ag - Натриев Хлорид, агенти желатин - 4% solution for infusion

Irbesartan BMS Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

irbesartan bms

bristol-myers squibb pharma eeig - ирбесартан - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. Лечение на бъбречна недостатъчност при пациенти с артериална хипертония и захарен диабет тип 2 в рамките на гипотензивные лечебни храни (виж раздел 5.

Temozolomide Sun Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

temozolomide sun

sun pharmaceutical industries europe b.v. - темозоломид - glioma; glioblastoma - Антинеопластични средства - Темозоломид Слънце е показан за лечение на:възрастни пациенти с идентифицирана за първи път мультиформной глиобластомы едновременно с лъчетерапия (ЛТ) и след като монотерапии лечение;деца на възраст от три години, юноши и възрастни пациенти с малигнен глиомой, като мултиформен глиобластома или анапластическая астроцитома, с участието на рецидив или прогресия на заболяването след стандартна терапия.

Temozolomide Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

temozolomide accord

accord healthcare s.l.u. - темозоломид - glioma; glioblastoma - Антинеопластични средства - За лечение на възрастни пациенти с новодиагностициран мултиформен глиобластом едновременно с лъчетерапия (rt) и впоследствие като монотерапия. За лечение на деца на възраст от три години, юноши и възрастни пациенти с малигнен глиомой, като мултиформен глиобластома или анапластическая астроцитома, с участието на рецидив или прогресия на заболяването след стандартна терапия.

Colobreathe Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

colobreathe

teva b.v. - Колистиметат натрий - Кистозна фиброза - Антибактериални средства за подаване на заявления, - colobreathe е показан за управление на хронични белодробни инфекции, причинени от pseudomonas aeruginosa при пациенти с кистична фиброза (cf) на възраст от шест години и по-големи. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Aptivus Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

aptivus

boehringer ingelheim international gmbh - типранавир - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Аптивус, въведени съвместно с ниска доза ritonavir, показан за комбинирана антиретровирусна терапия, ХИВ-1 инфекция в по-висока степен подготвени за възрастни и юноши на 12 години и по-възрастни с вирус, устойчив към много ингибиторам протеазни . Аптивус трябва да се използва само като част от активната комбинация от антиретровирусни лекарства при пациенти с липсата на други терапевтични възможности. Този индекс се базира на резултатите от втората фаза iii проучвания, проведени в най-голяма степен подготвени за възрастни пациенти (средна серия от 12 до антиретровирусными лекарства) с вируса, устойчиви на ингибиторам протеаза и от една Фаза ii научни изследвания, посветени на проучване от фармакокинетиката, безопасността и ефикасността на Аптивус основно лечение-опитните подрастващите пациенти на възраст от 12 до 18 години. Приемане на решение за започване на лечение с Аптивус, въведени съвместно с ниска доза ritonavir, задълбочено внимание трябва да бъде отделено на историята на лечението на пациента и характера на мутации, свързани с различни агенти. Генотипического или фенотипического изпитване (ако има такива) и историята на лечение трябва да се използва Аптивус. Началото на лечението трябва да се разгледа комбинация от мутации, които могат да повлияят отрицателно на вирусологический отговор на Аптивус, въведени съвместно с ниска доза ritonavir.

Dificlir Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

dificlir

tillotts pharma gmbh - fidaxomicin - Инфекции на clostridium - Антидиариен средства, причинителите на чревни противовъзпалителни / antiinfective - Покрити с филмовата обвивка dificlir таблетки е показан за лечение на clostridioides труден инфекция (КЦИ), също известен като c. difficile-ассоциированной диария (диария, причинена от c. difficile) при възрастни и педиатрични пациенти с тегло не по-малко от 12. 5 кг. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти. dificlir гранули за перорална суспензия се предписват за лечение на clostridioides труден инфекция (КЦИ), също известен като c. difficile-ассоциированной диария (диария, причинена от c. difficile) при възрастни и педиатрични пациенти от раждането до < 18 години. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Clopidogrel BGR (previously Zylagren) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel bgr (previously zylagren)

biogaran - clopidogrel (as hydrogen sulfate) - peripheral vascular diseases; stroke; myocardial infarction - Антитромботични агенти - Предотвратяване на атеротромботических събития Клопидогреля е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии.