Temozolomide Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

темозоломид

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

L01AX03

INN (Международно Name):

temozolomide

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Glioma; Glioblastoma

Терапевтични показания:

За лечение на възрастни пациенти с новодиагностициран мултиформен глиобластом едновременно с лъчетерапия (RT) и впоследствие като монотерапия. За лечение на деца на възраст от три години, юноши и възрастни пациенти с малигнен глиомой, като мултиформен глиобластома или анапластическая астроцитома, с участието на рецидив или прогресия на заболяването след стандартна терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-03-15

Листовка

                62
Б. ЛИСТОВКА
63
ЛИСТОВКА: информация за потребителя
Темозоломид Accord 5 mg твърди капсули
Темозоломид Accord 20 mg твърди капсули
Темозоломид Accord 100 mg твърди капсули
Темозоломид Accord 140 mg твърди капсули
Темозоломид Accord 180 mg твърди капсули
Темозоломид Accord 250 mg твърди капсули
темозоломид (temozolomide)
Прочетете внимателно цялата листовка,
преди да започнете да приемате това
лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас
информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Виж точка 4.
Какво съдържа тази листовка:
1.
Какво представлява Темозоломид Accord и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Темозоломид Accord
3.
Как да прием
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Темозоломид Accord 5 mg твърди капсули
Темозоломид Accord 20 mg твърди капсули
Темозоломид Accord 100 mg твърди капсули
Темозоломид Accord 140 mg твърди капсули
Темозоломид Accord 180 mg твърди капсули
Темозоломид Accord 250 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
5 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 5 mg
темозоломид (temozolomide).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа 168 mg
безводна лактоза.
20 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 20 mg
темозоломид (temozolomide).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа 14,6 mg
безводна лактоза.
100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
темозоломид (temozolomide).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа 73 mg
безводна лактоза.
140 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 140 mg
темозоломид (temozolomide).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа 102,2 mg
безводна лактоза.
180 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 180 mg
темозоломид (temozolomide).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа 131
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-03-2022
Листовка Листовка чешки 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-03-2022
Листовка Листовка датски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-03-2022
Листовка Листовка немски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-03-2022
Листовка Листовка естонски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-03-2022
Листовка Листовка гръцки 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-03-2022
Листовка Листовка английски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-07-2015
Листовка Листовка френски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-03-2022
Листовка Листовка италиански 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-07-2015
Листовка Листовка латвийски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-07-2015
Листовка Листовка литовски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-03-2022
Листовка Листовка унгарски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-03-2022
Листовка Листовка малтийски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-07-2015
Листовка Листовка полски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-03-2022
Листовка Листовка португалски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-07-2015
Листовка Листовка румънски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-03-2022
Листовка Листовка словашки 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-03-2022
Листовка Листовка словенски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-07-2015
Листовка Листовка фински 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-03-2022
Листовка Листовка шведски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-03-2022
Листовка Листовка норвежки 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-03-2022
Листовка Листовка исландски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-03-2022
Листовка Листовка хърватски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите