Dificlir

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

fidaxomicin

Предлага се от:

Tillotts Pharma GmbH

АТС код:

A07AA12

INN (Международно Name):

fidaxomicin

Терапевтична група:

Антидиариен средства, причинителите на чревни противовъзпалителни / antiinfective

Терапевтична област:

Инфекции на Clostridium

Терапевтични показания:

Покрити с филмовата обвивка Dificlir таблетки е показан за лечение на Clostridioides труден инфекция (КЦИ), също известен като C. difficile-ассоциированной диария (диария, причинена от C. difficile) при възрастни и педиатрични пациенти с тегло не по-малко от 12. 5 кг. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти. Dificlir гранули за перорална суспензия се предписват за лечение на Clostridioides труден инфекция (КЦИ), също известен като C. difficile-ассоциированной диария (диария, причинена от C. difficile) при възрастни и педиатрични пациенти от раждането до < 18 години. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-12-05

Листовка

                35
Б. ЛИСТОВКА
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DIFICLIR 200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
фидаксомицин (fidaxomicin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява DIFICLIR и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете DIFICLIR
3.
Как да приемате DIFICLIR
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате DIFICLIR
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DIFICLIR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
DIFICLIR е антибиотик, който съдържа
активното вещество фидаксомицин.
Филмираните таблетки 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
DIFICLIR 200 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
фидаксомицин (fidaxomicin).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Таблетки с форма на капсула 14 mm, бели
до почти бели на цвят, с вдлъбнато
релефно
означение „FDX“ от едната страна и
„200“ от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
DIFICLIR филмирани таблетки е показан за
лечение на инфекции с
_Clostridioides difficile_
(CDI)
познати също като
_C. difficile_
-асоциирана диария (CDAD) при възрастни и
педиатрични
пациенти с тегло най-малко 12,5 kg (вж.
точки 4.2 и 5.1).
Трябва да се вземат предвид
официалните указания за правилната
употреба на антибиотици.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни_
Стандартна дозировка
Препоръчителната доза е 200 mg (една
таблетка), приложена двукратно дневно
(веднъж на
всеки 12 часа) в продължение на 10 дни
(вж. точка 5.1).
DIFICLIR 40 mg/ml гранули за перорална
суспензия могат да се използват при
възрастни
пациенти, които имат трудности с
поглъщането на таблетки.
Удълже
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-12-2022
Листовка Листовка чешки 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-12-2022
Листовка Листовка датски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-12-2022
Листовка Листовка немски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-12-2022
Листовка Листовка естонски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-12-2022
Листовка Листовка гръцки 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-12-2022
Листовка Листовка английски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-03-2020
Листовка Листовка френски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-12-2022
Листовка Листовка италиански 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-03-2020
Листовка Листовка латвийски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-03-2020
Листовка Листовка литовски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-12-2022
Листовка Листовка унгарски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-12-2022
Листовка Листовка малтийски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-03-2020
Листовка Листовка нидерландски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-03-2020
Листовка Листовка полски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-12-2022
Листовка Листовка португалски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-03-2020
Листовка Листовка румънски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-12-2022
Листовка Листовка словашки 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-12-2022
Листовка Листовка словенски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-03-2020
Листовка Листовка фински 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-12-2022
Листовка Листовка шведски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-12-2022
Листовка Листовка норвежки 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-12-2022
Листовка Листовка исландски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-12-2022
Листовка Листовка хърватски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 11-03-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите