Raplixa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

човешки фибриноген, човешки тромбин

Предлага се от:

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited

АТС код:

B02BC30

INN (Международно Name):

human fibrinogen, human thrombin

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемостаза, хирургична

Терапевтични показания:

Поддържащо лечение, при което стандартните хирургични техники са недостатъчни за подобряване на хемостазата. Raplixa трябва да се използва в комбинация с одобрените желеобразна гъба. Raplixa е показан при възрастни на възраст на и над 18 години.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2015-03-19

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Raplixa прах за тъканно лепило
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки грам прах съдържа 79 mg човешки
фибриноген (human fibrinogen) и 726 IU човешки
тромбин (human thrombin).
Raplixa се предоставя в три различни
разновидности: 0,5 g (39,5 mg човешки
фибриноген и 363 IU
човешки тромбин), 1 g (79 mg човешки
фибриноген и 726 IU човешки тромбин) и 2 g
(158 mg
човешки фибриноген и 1 452 IU човешки
тромбин).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за тъканно лепило
Сух бял прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За допълнително лечение, когато
стандартните хирургични техники не са
достатъчни за
подобряването на хемостазата. Raplixa
трябва да се използва в комбинация с
одобрената
желатинова гъба (вж. точ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Raplixa прах за тъканно лепило
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки грам прах съдържа 79 mg човешки
фибриноген (human fibrinogen) и 726 IU човешки
тромбин (human thrombin).
Raplixa се предоставя в три различни
разновидности: 0,5 g (39,5 mg човешки
фибриноген и 363 IU
човешки тромбин), 1 g (79 mg човешки
фибриноген и 726 IU човешки тромбин) и 2 g
(158 mg
човешки фибриноген и 1 452 IU човешки
тромбин).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за тъканно лепило
Сух бял прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За допълнително лечение, когато
стандартните хирургични техники не са
достатъчни за
подобряването на хемостазата. Raplixa
трябва да се използва в комбинация с
одобрената
желатинова гъба (вж. точ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-10-2018
Листовка Листовка чешки 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-10-2018
Листовка Листовка датски 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-10-2018
Листовка Листовка немски 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-10-2018
Листовка Листовка естонски 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-10-2018
Листовка Листовка гръцки 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-10-2018
Листовка Листовка английски 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-05-2015
Листовка Листовка френски 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-10-2018
Листовка Листовка италиански 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-05-2015
Листовка Листовка латвийски 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-05-2015
Листовка Листовка литовски 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-10-2018
Листовка Листовка унгарски 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-10-2018
Листовка Листовка малтийски 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-05-2015
Листовка Листовка нидерландски 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-05-2015
Листовка Листовка полски 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-10-2018
Листовка Листовка португалски 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-05-2015
Листовка Листовка румънски 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-10-2018
Листовка Листовка словашки 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-10-2018
Листовка Листовка словенски 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-05-2015
Листовка Листовка фински 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-10-2018
Листовка Листовка шведски 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-10-2018
Листовка Листовка норвежки 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-10-2018
Листовка Листовка исландски 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-10-2018
Листовка Листовка хърватски 10-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-05-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите