Colobreathe

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Колистиметат натрий

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

J01XB01

INN (Международно Name):

colistimethate sodium

Терапевтична група:

Антибактериални средства за подаване на заявления,

Терапевтична област:

Кистозна фиброза

Терапевтични показания:

Colobreathe е показан за управление на хронични белодробни инфекции, причинени от Pseudomonas aeruginosa при пациенти с кистична фиброза (CF) на възраст от шест години и по-големи. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-02-13

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
COLOBREATHE 1 662 500 IU ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИЯ,
ТВЪРДИ КАПСУЛИ
Колистиметат натрий (Colistimethate sodium)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Colobreathe и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Colobreathe
3.
Как да използвате Colobreathe
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Colobreathe
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА COLOBREATHE И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Colobreathe съдържа колистиметат натрий,
вид антибиотик, нар
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Colobreathe 1 662 500 IU прах за инхалация,
твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 1 662 500 IU, което е
приблизително равно на 125 mg
колистиметат
натрий (colistimethate sodium).
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация, твърда капсула
(прах за инхалация)
Твърди, прозрачни PEG-желатинови
капсули, съдържащи фин бял прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Colobreathe е показан за лечение на
хронични белодробни инфекции,
причинени от
_Pseudomonas aeruginosa,_
при пациенти с кистозна фиброза (КФ) на
възраст 6 години и повече
(вж. точка 5.1).
Трябва да се има предвид официалното
ръководство за подходяща употреба на
антибактериални активни вещества.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_ _
_Възрастни и деца на възраст 6 години и
повече _
Една капсула се инхалира два пъти
дневно.
Интервалът между дозите трябва да е
колкото е възможно по-близък до 12 часа.
Ефикасността на Colobreathe е доказана в
проучване с продължителност 24
седмици. Лечението
може да продължи, докато лекарят
прецени, че пациентът има клинична
полза.
_Бъбречно увреждане _
Не е необходи
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-10-2023
Листовка Листовка чешки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-10-2023
Листовка Листовка датски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-10-2023
Листовка Листовка немски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-10-2023
Листовка Листовка естонски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-10-2023
Листовка Листовка гръцки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-10-2023
Листовка Листовка английски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-03-2012
Листовка Листовка френски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-10-2023
Листовка Листовка италиански 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-03-2012
Листовка Листовка латвийски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-03-2012
Листовка Листовка литовски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-10-2023
Листовка Листовка унгарски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-10-2023
Листовка Листовка малтийски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-03-2012
Листовка Листовка нидерландски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-03-2012
Листовка Листовка полски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-10-2023
Листовка Листовка португалски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-03-2012
Листовка Листовка румънски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-10-2023
Листовка Листовка словашки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-10-2023
Листовка Листовка словенски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-03-2012
Листовка Листовка фински 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-10-2023
Листовка Листовка шведски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-10-2023
Листовка Листовка норвежки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-10-2023
Листовка Листовка исландски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-10-2023
Листовка Листовка хърватски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-10-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите