Temozolomide Sun

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

темозоломид

Предлага се от:

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

АТС код:

L01AX03

INN (Международно Name):

temozolomide

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Glioma; Glioblastoma

Терапевтични показания:

Темозоломид Слънце е показан за лечение на:възрастни пациенти с идентифицирана за първи път мультиформной глиобластомы едновременно с лъчетерапия (ЛТ) и след като монотерапии лечение;деца на възраст от три години, юноши и възрастни пациенти с малигнен глиомой, като мултиформен глиобластома или анапластическая астроцитома, с участието на рецидив или прогресия на заболяването след стандартна терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-07-13

Листовка

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TEMOZOLOMIDE SUN 5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
TEMOZOLOMIDE SUN 20 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
TEMOZOLOMIDE SUN 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
TEMOZOLOMIDE SUN 140 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
TEMOZOLOMIDE SUN 180 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
TEMOZOLOMIDE SUN 250 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
темозоломид (temozolomide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Temozolomide SUN и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Temozolomide SUN
3.
Как да приемате Temozolomide SUN
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Temozolomid
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Temozolomide SUN 5 mg твърди капсули
Temozolomide SUN 20 mg твърди капсули
Temozolomide SUN 100 mg твърди капсули
Temozolomide SUN 140 mg твърди капсули
Temozolomide SUN 180 mg твърди капсули
Temozolomide SUN 250 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
5 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 5 mg
темозоломид (temozolomide).
Помощно вещество с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 30,97 mg
лактоза.
20
mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 20 mg
темозоломид (temozolomide).
Помощно вещество с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 18,16 mg
лактоза.
100
mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
темозоломид (temozolomide).
Помощно вещество с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 90,801 mg
лактоза.
140
mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 140 mg
темозоломид (temozolomide).
Помощно вещество с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 127,121 mg
лактоза.
180
mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 180 mg
темозоломид
(temozolomide).
Помощно вещество с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 163,441 mg
лактоза.
250
mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 250 mg
темозоломид
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-03-2022
Листовка Листовка чешки 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-03-2022
Листовка Листовка датски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-03-2022
Листовка Листовка немски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-03-2022
Листовка Листовка естонски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-03-2022
Листовка Листовка гръцки 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-03-2022
Листовка Листовка английски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-08-2011
Листовка Листовка френски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-03-2022
Листовка Листовка италиански 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-08-2011
Листовка Листовка латвийски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-08-2011
Листовка Листовка литовски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-03-2022
Листовка Листовка унгарски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-03-2022
Листовка Листовка малтийски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-08-2011
Листовка Листовка нидерландски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-08-2011
Листовка Листовка полски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-03-2022
Листовка Листовка португалски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-08-2011
Листовка Листовка румънски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-03-2022
Листовка Листовка словашки 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-03-2022
Листовка Листовка словенски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-08-2011
Листовка Листовка фински 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-03-2022
Листовка Листовка шведски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-03-2022
Листовка Листовка норвежки 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-03-2022
Листовка Листовка исландски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-03-2022
Листовка Листовка хърватски 17-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-03-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите