Irbesartan BMS

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ирбесартан

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

C09CA04

INN (Международно Name):

irbesartan

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония. Лечение на бъбречна недостатъчност при пациенти с артериална хипертония и захарен диабет тип 2 в рамките на гипотензивные лечебни храни (виж раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2007-01-19

Листовка

                93
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
94
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
IRBESARTAN BMS 75 MG ТАБЛЕТКИ
ирбесартан (irbesartan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го п
реотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Irbesartan BMS и за какво
се използва
2.
Преди да приемете Irbesartan BMS
3.
Как да приемате Irbesartan BMS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Irbesartan BMS
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА IRBESARTAN BMS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Irbesartan BMS принадлежи към групата
лекарствени продукти, известни като
антагонисти на
ангиотензин-II рецепторите.
Ангиотензин-II е вещество, което се
образува в 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Irbesartan BMS 75 mg таблетки.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 75 mg ирбесартан
_(irbesartan). _
_ _
Помощни вещества: 15,37 mg лактоза
монохидрат на таблетка.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Tаблетка.
Бяла до почти бяла, двойноизпъкнала, с
овална форма, с вдлъбнато релефно
изображение на
сърце от едната стран
а и гравирано числото 2771 от другата
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на есенциална хипертония.
Лечение на диабетна нефропатия при
пациенти с хипертония и диабет тип 2,
като част от
терапия с антихипертензивни
лекарствени продукти (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Обичайната препоръчвана начална и
поддържаща доза е 150 mg веднъж дн
евно, с или без
храна. Irbesartan BMS в доза от 150 mg веднъж
дневно, обикновено води до по-добър 24
часов
контрол на кръвното налягане, в
сравнение със 75 mg. Въпреки това, може
да се обмисли
започване на лечението със 75 mg,
особено при пациенти на хемодиализа
или възрастни
па
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-11-2009
Листовка Листовка чешки 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-11-2009
Листовка Листовка датски 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-11-2009
Листовка Листовка немски 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-11-2009
Листовка Листовка естонски 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-11-2009
Листовка Листовка гръцки 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-11-2009
Листовка Листовка английски 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-11-2009
Листовка Листовка френски 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-11-2009
Листовка Листовка италиански 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-11-2009
Листовка Листовка латвийски 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-11-2009
Листовка Листовка литовски 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-11-2009
Листовка Листовка унгарски 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-11-2009
Листовка Листовка малтийски 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-11-2009
Листовка Листовка нидерландски 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-11-2009
Листовка Листовка полски 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-11-2009
Листовка Листовка португалски 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-11-2009
Листовка Листовка румънски 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-11-2009
Листовка Листовка словашки 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-11-2009
Листовка Листовка словенски 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-11-2009
Листовка Листовка фински 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-11-2009
Листовка Листовка шведски 26-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-11-2009

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите