Clopidogrel BGR (previously Zylagren)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

clopidogrel (as hydrogen sulfate)

Предлага се от:

Biogaran

АТС код:

B01AC03

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Peripheral Vascular Diseases; Stroke; Myocardial Infarction

Терапевтични показания:

Предотвратяване на атеротромботических събития Клопидогреля е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-09-21

Листовка

                35
Б. ЛИСТОВКА
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CLOPIDOGREL BGR 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
клопидогрел (clopidogrel)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Clopidogrel BGR и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel BGR
3.
Как да приемате Clopidogrel BGR
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel BGR
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL BGR И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel BGR съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства,
наречени
а
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel BGR 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел_ (clopidogrel)_ (като
хидрогенсулфат).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 108,125
mg лактоза.
За пълния списък помощните вещества,
вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Розови, кръгли и леко изпъкнали
филмирани таблетки.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:

Възрастни пациенти с анамнеза за
миокарден инфаркт (от няколко дни до 35
дни),
исхемичен инсулт (от 7-мия ден до 6-тия
месец) или установено периферно
артериално
заболяване.

Възрастни пациенти с остър коронарен
синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна стенокардия
или миокарден инфаркт без Q-зъбец),
включително пациенти на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър миокарден инфаркт с елевация на
ST-сегмента, в комбинация с АСК пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-03-2020
Листовка Листовка чешки 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-03-2020
Листовка Листовка датски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-03-2020
Листовка Листовка немски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-03-2020
Листовка Листовка естонски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-03-2020
Листовка Листовка гръцки 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-03-2020
Листовка Листовка английски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-11-2014
Листовка Листовка френски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-03-2020
Листовка Листовка италиански 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-11-2014
Листовка Листовка латвийски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-11-2014
Листовка Листовка литовски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-03-2020
Листовка Листовка унгарски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-03-2020
Листовка Листовка малтийски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-11-2014
Листовка Листовка нидерландски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-11-2014
Листовка Листовка полски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-03-2020
Листовка Листовка португалски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-11-2014
Листовка Листовка румънски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-03-2020
Листовка Листовка словашки 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-03-2020
Листовка Листовка словенски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-11-2014
Листовка Листовка фински 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-03-2020
Листовка Листовка шведски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-03-2020
Листовка Листовка норвежки 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-03-2020
Листовка Листовка исландски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-03-2020
Листовка Листовка хърватски 11-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-11-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите