Samsca

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
21-04-2021
Активна съставка:
Толваптан
Предлага се от:
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
АТС код:
C03XA01
INN (Международно Name):
tolvaptan
Терапевтична група:
Диуретици,
Терапевтична област:
Неподходящ синдром на ADH
Терапевтични показания:
Лечение на възрастни пациенти с хипонатриемия вследствие на синдром на неправилна секреция на антидиуретичен хормон (SIADH).
Каталог на резюме:
Revision: 14
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000980
Дата Оторизация:
2009-08-02
EMEA код:
EMEA/H/C/000980

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 21-04-2021
Листовка Листовка
чешки 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 21-04-2021
Листовка Листовка
датски 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 21-04-2021
Листовка Листовка
немски 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 21-04-2021
Листовка Листовка
естонски 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 21-04-2021
Листовка Листовка
гръцки 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 21-04-2021
Листовка Листовка
английски 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 21-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 07-08-2018
Листовка Листовка
френски 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 21-04-2021
Листовка Листовка
италиански 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 21-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 07-08-2018
Листовка Листовка
латвийски 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 21-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 07-08-2018
Листовка Листовка
литовски 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 21-04-2021
Листовка Листовка
унгарски 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 21-04-2021
Листовка Листовка
малтийски 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 21-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 07-08-2018
Листовка Листовка
нидерландски 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 21-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 07-08-2018
Листовка Листовка
полски 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 21-04-2021
Листовка Листовка
португалски 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 21-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 07-08-2018
Листовка Листовка
румънски 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 21-04-2021
Листовка Листовка
словашки 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 21-04-2021
Листовка Листовка
словенски 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 21-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 07-08-2018
Листовка Листовка
фински 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 21-04-2021
Листовка Листовка
шведски 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 21-04-2021
Листовка Листовка
норвежки 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 21-04-2021
Листовка Листовка
исландски 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 21-04-2021
Листовка Листовка
хърватски 21-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 21-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 07-08-2018

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Samsca 7,5 mg таблетки

Samsca 15 mg таблетки

Samsca 30 mg таблетки

толваптан (tolvaptan)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Samsca и за какво се използва.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Samsca

Как да приемате Samsca

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Samsca

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Samsca и за какво се използва

Samsca, който съдържа активното вещество толваптан, принадлежи към група лекарства,

наречени антагонисти на вазопресина. Вазопресинът е хормон, който подпомага

предотвратяването на загуба на вода от организма чрез намаляване на отделяната урина.

Антагонист означава, че то пречи на вазопресина да оказва ефект върху задържането на вода.

Това води до намаляване на количеството на водата в организма чрез увеличаване на

производството на урина, като в резултат на това се увеличава нивото или концентрацията на

натрия в кръвта.

Samsca се използва за лечение на ниски нива на серумен натрий при възрастни пациенти. Това

лекарство Ви е предписано, защото имате понижено ниво на серумния натрий в кръвта в

резултат на заболяване, наречено синдром на несъответна секреция на антидиуретичен хормон

(СНСАДХ), при което бъбреците задържат прекалено много вода. Това заболяване причинява

неправилно отделяне на хормона вазопресин, който е предизвикал намаляване на нивото на

натрия в кръвта Ви (хипонатриемия). Това може да доведе до затруднено концентриране и

запомняне или пазене на равновесие.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Samsca

Не приемайте Samsca

ако сте алергични към толваптан или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6) или ако сте алергични към бензазепин, или производни на

бензазепин (напр. беназеприл, кониваптан, фенолдопам мезилат или миртазапин)

ако бъбреците Ви не функционират (не се образува урина)

ако имате състояние, при което се увеличава солта в кръвта Ви (“хипернатриемия”)

ако имате състояние, което се свързва с много нисък кръвен обем

ако не разбирате кога сте жадни

ако сте бременна

ако кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Samsca:

ако не можете да пиете достатъчно вода или приемът на течности е ограничен

ако имате затруднения при уриниране или увеличена простата

ако страдате от чернодробно заболяване

ако сте имали алергична реакция в миналото към бензазепин, толваптан или други

производни на бензазепин (напр. беназеприл, кониваптан, фенолдопам мезилат или

миртазапин), или към някоя от другите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)

ако страдате от бъбречно заболяване, наречено автозомно-доминантна поликистозна

бъбречна болест (АДПББ)

ако имате диабет.

Приемане на достатъчно вода

Samsca предизвиква загуба на вода, защото увеличава произвеждането на урина. Тази загуба на

вода може да доведе до нежелани реакции, като сухота в устата и жажда или дори по-сериозни

нежелани реакции, като бъбречни проблеми (вж. точка 4). Поради това е важно да имате достъп

до вода и да можете да пиете достатъчни количества, когато се чувствате жадни.

Деца и юноши

Samsca не е подходящ за деца и юноши (под 18 години).

Други лекарства и Samsca

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства. Това включва всички лекарства, отпускани без рецепта.

Следните лекарства могат да увеличат ефекта на това лекарство:

кетоконазол (против гъбични инфекции),

макролидни антибиотици

дилтиазем (за лечение на високо кръвно налягане и гръдна болка)

други продукти, които увеличават солта в кръвта Ви или съдържат големи количества

сол.

Следните лекарства могат да намалят ефекта на това лекарство:

барбитурати (използвани за лечение на епилепсия/гърчове и някои нарушения на съня);

рифампицин (против туберкулоза).

Това лекарство може да увеличи ефекта на следните лекарства:

дигоксин (използван за лечение на неправилен сърдечен ритъм и сърдечна

недостатъчност).

Това лекарство може да намали ефекта на следните лекарства:

десмопресин (използван за повишаване на факторите на кръвосъсирването).

Все пак може да е възможно да вземате тези лекарства и Samsca заедно. Вашият лекар ще

прецени какво е подходящо за Вас.

Samsca с храни и напитки

Избягвайте да пиете сок от грейпфрут, когато приемате Samsca.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не вземайте

това лекарство, ако сте бременна или кърмите.

При употребата на това лекарство задължително трябва да се използват адекватни

контрацептивни мерки.

Шофиране и работа с машини

Няма вероятност Samsca да повлияе способността за шофиране и работа с машини. Независимо

от това, в редки случаи може да предизвика замайване или слабост, или кратка загуба на

съзнание.

Samsca

съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него,

преди да приемете това лекарство.

3.

Как да приемате Samsca

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Лечението със Samsca ще бъде започнато в болница.

За лечение на ниското Ви ниво на натрий (хипонатриемия) Вашият лекар ще започне с

доза от 15 mg и може след това да я увеличи до максимум 60 mg, за да постигне желаното

ниво на серумния натрий. За да наблюдава ефектите на Samsca, Вашият лекар ще

извършва редовно кръвни изследвания. За да постигне желаното ниво на серумния

натрий, в някои случаи Вашият лекар може да Ви даде по-ниска доза от 7,5 mg.

Гълтайте таблетката без да я дъвчете, с чаша вода.

Приемайте таблетките веднъж дневно, за предпочитане сутрин, със или без храна.

Ако сте приели повече от необходимата доза Samsca

Ако сте приели повече таблетки от предписаната Ви доза,

изпийте обилно количество вода и

незабавно се свържете с Вашия лекар или местната болница.

Не забравяйте да вземете

опаковката с Вас, за да е ясно какво сте приели.

Ако сте пропуснали да приемете Samsca

Ако забравите да приемете лекарството си, трябва да приемете дозата веднага след като се

сетите на същия ден. Ако не приемете таблетката си един ден, вземете Вашата обичайна доза на

следващия ден.

НЕ вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Samsca

Ако спрете да приемате Samsca, това може да доведе до повторна поява на ниско ниво на

натрия. Следователно трябва да спрете да приемате Samsca само ако забележите нежелани

реакции, изискващи спешна медицинска помощ (вж. точка 4), или ако Вашият лекар Ви каже да

направите това.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Ако забележите някоя от следните нежелани реакции, може да Ви е нужда спешна

медицинска помощ.

Спрете приема на Samsca и незабавно се свържете с лекар или

отидете в най-близката болница, ако:

имате затруднено уриниране

откриете подуване по лицето, устните или езика, сърбеж, обрив по цялото тяло или тежки

хрипове или задух (симптоми на алергична реакция).

Консултирайте се с Вашия лекар, ако се появят симптоми на умора, загуба на апетит,

дискомфорт в горната дясна част на корема, тъмна урина или жълтеница (пожълтяване на

кожата или бялото на очите).

Други нежеланите реакции

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

жажда

гадене

бързо покачване на нивото на натрий

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души)

прекомерно пиене на вода

загуба на вода

високи нива на натрий, калий, креатинина, пикочната киселина и кръвната захар

понижаване на нивото на кръвната захар

намален апетит

припадане

главоболие

замаяност

ниско кръвно налягане при изправяне

запек

диария

сухота в устата

разпръснати кожни кръвоизливи

сърбеж

увеличена нужда от уриниране или по-често уриниране

умора, обща отпадналост

висока температура

общо неразположение

кръв в урината

повишени нива на чернодробните ензима в кръвта

повишени нива на креатинин в кръвта

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)

промяна на вкуса

бъбречни проблеми

С неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка)

алергични реакции (вижте по-горе)

чернодробни проблеми

повишаване на чернодробните ензими

остра чернодробна недостатъчност (ОЧН).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Samsca

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка

след “Годен до” и на блистера след “EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Samsca

Активно вещество: толваптан.

Всяка таблетка Samsca 7,5 mg съдържа 7,5 mg толваптан.

Всяка таблетка Samsca 15 mg съдържа 15 mg толваптан.

Всяка таблетка Samsca 30 mg съдържа 30 mg толваптан.

Други съставки: лактоза монохидрат, царевично нишесте, микрокристална целулоза,

хидроксипропилцелулоза, магнезиев стеарат, индиго кармин алуминиев лак (E 132).

Как изглежда Samsca и какво съдържа опаковката

Samsca 7,5 mg: Сини, правоъгълни, леко изпъкнали таблетки, с размери 7,7 × 4,35 × 2,5 mm, с

вдлъбнато релефно означение “OTSUKA” и “7.5” от едната страна.

Samsca 15 mg: Сини, триъгълни, леко изпъкнали таблетки, с размери 6,58 × 6,2 × 2,7 mm, с

вдлъбнато релефно означение “OTSUKA” и “15” от едната страна.

Samsca 30 mg: Сини, кръгли, леко изпъкнали таблетки, с размери Ø8 × 3,0 mm, с вдлъбнато

релефно означение “OTSUKA” и “30” от едната страна.

Samsca 7,5 mg таблетки се предлагат под формата на

10 таблетки в блистери от PP/Al

30 таблетки в блистери от PP/Al

10 × 1 таблетка в перфорирани блистери от PP/Al с единични дози

30 × 1 таблетка в перфорирани блистери от PP/Al с единични дози

Samsca 15 mg таблетки и Samsca 30 mg таблетки се предлагат под формата на

10 × 1 таблетка в перфорирани блистери от PVC/Al с единични дози

30 × 1 таблетка в перфорирани блистери от PVC/Al с единични дози

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Herikerbergweg 292

1101 CT, Amsterdam

Нидерландия

Производител

Millmount Healthcare Limited

Block-7, City North Business Campus, Stamullen, Co. Meath, K32 YD60

Ирландия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tél/Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Lietuva

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

България

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Teл: +31 (0) 20 85 46 555

Luxembourg/Luxemburg

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel/ Tél: +31 (0) 20 85 46 555

Česká republika

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Magyarország

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Danmark

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tlf: +46854 528 660

Malta

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Deutschland

Otsuka Pharma GmbH

Tel: +49691 700 860

Nederland

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Eesti

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Norge

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tlf: +46854 528 660

Ελλάδα

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Τηλ: +31 (0) 20 85 46 555

Österreich

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

España

Otsuka Pharmaceutical S.A

Tel: +3493 2081 020

Polska

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

France

Otsuka Pharmaceutical France SAS

Tél: +33147 080 000

Portugal

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Hrvatska

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

România

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Ireland

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Slovenija

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Ísland

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Sími: +46854 528 660

Slovenská republika

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Italia

Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.

Tel: +39 02 00 63 27 10

Suomi/Finland

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel/ Puh: +46854 528 660

Κύπρος

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Τηλ: +31 (0) 20 85 46 555

Sverige

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +46854 528 660

Latvija

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

United Kingdom (Northern Ireland)

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Дата на последно преразглеждане на листовката

{ММ/ГГГГ}.

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Samsca 7,5 mg таблетки

Samsca 15 mg таблетки

Samsca 30 mg таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Samsca 7,5 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 7,5 mg толваптан (tolvaptan).

Помощно вещество с известно действие

51 mg лактоза (като монохидрат) на таблетка

Samsca 15 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 15 mg толваптан (tolvaptan).

Помощно вещество с известно действие

35 mg лактоза (като монохидрат) на таблетка

Samsca 30 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 30 mg толваптан (tolvaptan).

Помощно вещество с известно действие

70 mg лактоза (като монохидрат) на таблетка

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетка

Samsca 7,5 mg таблетки

Сини, правоъгълни, леко изпъкнали таблетки, с размери 7,7 × 4,35 × 2,5 mm, с вдлъбнато

релефно означение “OTSUKA” и “7.5” от едната страна.

Samsca 15 mg таблетки

Сини, триъгълни, леко изпъкнали таблетки, с размери 6,58 × 6,2 × 2,7 mm, с вдлъбнато релефно

означение “OTSUKA” и “15” от едната страна.

Samsca 30 mg таблетки

Сини, кръгли, леко изпъкнали таблетки с размери Ø8 × 3,0 mm, с вдлъбнато релефно означение

“OTSUKA” и “30” от едната страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Samsca е показан при възрастни за лечение на вторична хипонатриемия, възникнала в резултат

на синдром на несъответна секреция на антидиуретичен хормон (syndrome of inappropriate

antidiuretic hormone secretion, SIADH).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Поради необходимостта от фаза на титриране на дозата с внимателно мониториране на

серумния натрий и обемния статус (вж. точка 4.4), лечението със Samsca трябва да започне в

болница.

Дозировка

Толваптан трябва да се започне с доза от 15 mg веднъж дневно. Дозата може да се увеличи до

максимум 60 mg веднъж дневно, според поносимостта, за достигане на желаното ниво на

серумния натрий.

При пациенти с риск от прекомерно бързо коригиране на натрий, напр. пациенти с онкологични

заболявания, много нисък серумен натрий на изходно ниво, такива, приемащи диуретици или

добавки с натрий, трябва да се обмисли доза 7,5 mg (вж. точка 4.4).

По време на титриране пациентите задължително трябва да се мониторират по отношение на

серумния натрий и обемния статус (вж. точка 4.4). В случай на недостатъчно подобряване на

нивата на серумния натрий трябва да се вземат предвид други терапевтични опции

вместо или

в допълнение към толваптан. Приложението на толваптан в комбинация с други опции може да

увеличи риска от твърде бързо коригиране на серумния натрий (вж. точки 4.4 и 4.5). При

пациентите с достатъчно повишаване на серумния натрий, подлежащото заболяване и нивата на

серумния натрий задължително трябва да се мониторират на редовни интервали за оценка на

допълнителната нужда от лечение с толваптан. В случай на хипонатриемия продължителността

на лечението се определя от подлежащото заболяване и неговото лечение. Очаква се лечението

с толваптан да продължи докато подлежащото заболяване е съответно излекувано или докато

хипонатриемията вече не представлява клиничен проблем.

Samsca не трябва да се приема със сок от грейпфрут (вж. точка 4.5).

Специални популации

Бъбречно увреждане

Толваптан е противопоказан при пациенти с анурия (вж. точка 4.3).

Толваптан не е проучен при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност. Ефикасността и

безопасността при тази популация не са добре установени.

Въз основа на наличните данни не се изисква коригиране на дозата при пациенти с леко до

умерено бъбречно увреждане.

Чернодробно увреждане

Няма налична информация при пациенти с тежко чернодробно увреждане (Child-Pugh клас C).

При тези пациенти приложението трябва да става с особено внимание, а електролитният и

обемният статус задължително трябва да се мониторират (вж. точка 4.4). Не се налага

коригиране на дозата при пациенти с леко или умерено чернодробно увреждане (Child-Pugh

клас A и B).

Старческа възраст

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на толваптан при деца и юноши на възраст под 18 години все

още не са установени. Не се препоръчва употребата на Samsca в педиатричната възрастова

група.

Начин на приложение

Перорално приложение.

За предпочитане е приложението да е сутрин, без оглед на храненето. Таблетките задължително

трябва да се гълтат без дъвчене, с чаша вода.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1 или към бензазепин, или производни на бензазепин (вж. точка 4.4)

Анурия

Намаление на обема

Хиповолемична хипонатриемия

Хипернатриемия

Пациенти, които не могат да усещат жажда

Бременност (вж. точка 4.6)

Кърмене (вж. точка 4.6)

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Спешна нужда от активно повишаване на серумния натрий

Толваптан не е проучен в условия на спешна нужда от активно повишаване на серумния

натрий. При такива пациенти трябва да се обсъди алтернативно лечение.

Достъп до вода

Толваптан може да предизвика нежелани реакции, свързани със загуба на вода, като жажда,

сухота в устата и дехидратация (вж. точка 4.8). Следователно пациентите задължително трябва

да имат достъп до вода и да могат да пият достатъчни количества вода. Ако пациенти, при

които се прилага ограничаване на течностите, се лекуват с толваптан, трябва да се положи

особено внимание, за да се гарантира, че пациентите не са прекалено дехидратирани.

Дехидратация

Обемният статус задължително трябва да се проследява при пациентите, приемащи толваптан,

тъй като лечението с толваптан може да предизвика тежка дехидратация, което представлява

рисков фактор за бъбречна дисфункция. В случай на поява на дехидратация, предприемете

подходящи действия, което може да включва необходимост от прекъсване или намаляване на

дозата на толваптан и увеличаване на приема на течности.

Обструкция на оттока на урина

Трябва да се осигури отделяне на урината. Пациентите с частична обструкция на оттока на

урината, например пациенти с хипертрофия на простатата или затруднено уриниране, са с

повишен риск от развиване на остро задържане на урина.

Водно-електролитен баланс

Водно-електролитният баланс трябва да се следи при всички пациенти и особено при

пациентите с бъбречно и чернодробно увреждане. Приложението на толваптан може да

предизвика твърде бързо повишаване на серумния натрий (≥ 12 mmol/l на 24 часа, вж. по-долу);

поради това проследяването на серумния натрий при всички пациенти задължително трябва да

започне не по-късно от 4-6 часа след започване на лечението. През първите 1-2 дена и до

стабилизирането на дозата на толваптан серумният натрий и обемният статус задължително

трябва да се проследяват поне на всеки 6 часа.

Твърде бързо коригиране на серумния натрий

Пациентите с много ниски изходни концентрации на серумния натрий може да са изложени на

по-голям риск от твърде бързо коригиране на серумния натрий.

Твърде бързото коригиране на хипонатриемията (покачване от ≥ 12 mmol/l/24 часа) може да

предизвика осмотична демиелинизация, водеща до дизартрия, мутизъм, дисфагия, летаргия,

афективни промени, спастична квадрипареза, гърчове, кома или смърт. Поради това след

започване на лечението пациентите трябва да се проследяват внимателно по отношение на

серумния натрий и обемния статус (вж. по-горе).

За намаляване до минимум на риска от твърде бързо коригиране на хипонатриемията,

покачването на серумния натрий трябва да е по-малко от 10-12 mmol/l/24 часа и по-малко от

18 mmol/l/48 часа. Поради това през ранната терапевтична фаза са приложими по-внимателно

определени граници.

Ако коригирането на натрия превишава съответно 6 mmol/l през първите 6 часа на

приложението или 8 mmol/l по време на първите 6-12 часа, трябва да се вземе предвид

вероятността от твърде бързо коригиране на серумния натрий. Тези пациенти трябва да се

проследяват по-често по отношение на серумния натрий и се препоръчва прилагането на

хипотоничен разтвор. Ако серумният натрий се повиши ≥ 12 mmol/l в рамките на 24 часа

или ≥ 18 mmol/l за 48 часа, лечението с толваптан трябва да се прекъсне или преустанови като

се приложи хипотоничен разтвор.

При пациентите с по-висок риск от демиелинизационни синдроми, като пациентите с хипоксия,

алкохолизъм или недохранване, подходящата скорост на коригиране на натрия може да е по-

ниска от тази при пациентите без рискови фактори; тези пациенти трябва да се лекуват с

повишено внимание.

Пациентите, които преди започване на лечението със Samsca са получили друго лечение за

хипонатриемия или лекарствени продукти, повишаващи концентрацията на серумния натрий,

задължително трябва да се лекуват с повишено внимание. Тези пациенти може да са изложени

на по-висок риск от бързо коригиране на серумния натрий през първите 1-2 дена на лечението

поради потенциалните адитивни ефекти.

Съпътстващото прилагане на Samsca с други видове лечение за хипонатриемия и препарати,

които повишават концентрацията на серумния натрий, не се препоръчва по време на началното

лечение или при други пациенти с много ниски изходни концентрации на серумния натрий (вж.

точка 4.5).

Захарен диабет

При пациенти с диабет, с повишена концентрация на глюкозата (напр. над 300 mg/dl), може да

се прояви псевдохипонатриемия. Това състояние трябва да се изключи преди и по време на

лечение с толваптан.

Толваптан може да предизвика хипергликемия (вж. точка 4.8). Следователно пациентите с

диабет, лекувани с толваптан, трябва да се лекуват с повишено внимание. Това се отнася

особено за пациенти с неадекватно контролиран диабет тип II.

Идиосинкразна чернодробна токсичност

В клинични проучвания, изследващи различно показание (автозомно-доминантна поликистозна

бъбречна болест, АДПББ) с дългосрочно приложение на толваптан при дози, по-високи от

дозите за одобреното показание, е наблюдавано чернодробно увреждане, индуцирано от

толваптан (вж. точка 4.8.).

В постмаркетинговия опит с толваптан при АДПББ се съобщава за остра чернодробна

недостатъчност, изискваща трансплантация на черен дроб (вж. точка 4.8).

При тези клинични проучвания, клинично значими повишения (над 3 × горната граница на

нормата) на серумната аланин аминотрансфераза (ALT) и клинично значими повишения (над

2 × горната граница на нормата) на серумния общ билирубин са наблюдавани при 3-ма

пациенти, лекувани с толваптан. Освен това, е наблюдавана увеличена честота на значимо

повишаване на ALT при пациенти, лекувани с толваптан [4,4 % (42/958)], в сравнение с

пациентите, приемали плацебо [1,0 % (5/484)]. Наблюдавано е повишение (> 3 × ULN) на

серумната аспартат аминотрансфераза (AST) при 3,1 % (30/958) от пациентите на терапия с

толваптан о 0,8 % (4/484) при пациенти, приемащи плацебо. Повечето от отклоненията в

чернодробните ензими са наблюдавани през първите 18 месеца от лечението. Повишенията

постепенно се нормализират след прекратяване на приема на толваптан. Тези находки може да

предполагат, че толваптан притежава потенциал за предизвикване на необратимо и

потенциално фатално чернодробно увреждане.

В постмаркетингово проучване за безопасност на толваптан при вторична хипонатриемия,

възникнала в резултат на SIADH, са наблюдавани няколко случая на чернодробни нарушения и

повишени трансаминази (вж. точка 4.8).

Незабавно и задължително трябва да се извършват изследвания на чернодробната функция при

пациентите, получаващи толваптан, които съобщят за симптоми, показателни за чернодробно

увреждане, включително умора, анорексия, дискомфорт в горната дясна коремна област,

потъмняване на урината или жълтеница. При подозрение за чернодробно уреждане приемът на

толваптан задължително трябва своевременно да се спре, да се приложи подходящо лечение и

да се направят изследвания за определяне на възможната причина. При тези пациенти

лечението с толваптан не трябва да се започва отново, освен ако категорично не е установено,

че причината за наблюдаваното чернодробно увреждане не е свързана с лечението с толваптан.

Анафилаксия

В постмаркетинговия опит има много редки съобщения за анафилаксия (включително

анафилактичен шок и генерализиран обрив) след приложение на толваптан. Пациентите трябва

да се наблюдават с повишено внимание по време на лечението. При пациентите с известни

реакции на свръхчувствителност към бензазепин или производни на бензазепин (напр.

беназеприл, кониваптан, фенолдопам мезилат или миртазапин) може да има риск от реакция на

свръхчувствителност към толваптан (вж. точка 4.3 „Противопоказания“).

Ако възникне анафилактична реакция или друга сериозна алергична реакция, приложението на

толваптан трябва незабавно да се прекрати и да се започне подходяща терапия. Тъй като

свръхчувствителността е противопоказание (вж. точка 4.3), лечението никога не трябва да се

подновява след анафилактична реакция или други сериозни алергични реакции.

Лактоза

Samsca съдържа лактоза като помощно вещество. Пациенти с редки наследствени проблеми на

непоносимост към галактоза, пълен лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не

трябва да приемат този лекарствен продукт.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Едновременно прилагане с други лечения за хипонатриемия и лекарствени продукти,

повишаващи концентрацията на серумния натрий

Липсва опит от контролирани клинични проучвания със съпътстваща употреба на Samsca и

други лечения за хипонатриемия, като хипертоничен разтвор на натриев хлорид, перорални

натриеви препарати, както и лекарствени продукти, които повишават концентрацията на

серумния натрий. Лекарствените продукти с високо съдържание на натрий, като ефервесцентни

аналгетични препарати и някои натрий-съдържащи препарати за лечение на диспепсия, също

може да повишат концентрацията на серумния натрий. Съпътстващото прилагане на Samsca с

други лечения за хипонатриемия или други лекарствени продукти, повишаващи

концентрацията на серумния натрий, може да доведе до по-висок риск от бързо коригиране на

серумния натрий (вж. точка 4.4) и следователно не се препоръчва по време на първоначалното

лечение или при други пациенти с много ниски изходни концентрации на серумния натрий, при

които бързото коригиране може да представлява риск за осмотична демиелинизация (вж.

точка 4.4).

CYP3A4 инхибитори

Плазмените концентрации на толваптан се повишават до 5,4 пъти площта под кривата време-

концентрация (AUC) след прилагане на мощни CYP3A4 инхибитори. Необходимо е повишено

внимание при съвместно прилагане на CYP3A4 инхибитори (напр. кетоконазол, макролидни

антибиотици, дилтиазем) с толваптан (вж. точка 4.4).

Едновременното приемане на сок от грейпфрут и толваптан доведе до 1,8-кратно повишение на

експозицията на толваптан. Пациентите, приемащи толваптан, трябва да избягват

консумирането на сок от грейпфрут.

CYP3A4 индуктори

Плазмените концентрации на толваптан намаляват до 87 % (AUC) след прилагане на CYP3A4

индуктори. Необходимо е повишено внимание при съвместно прилагане на CYP3A4 индуктори

(напр. рифампицин, барбитурати) с толваптан.

CYP3A4 субстрати

При здрави доброволци толваптан, който е CYP3A4 субстрат, няма ефект върху плазмените

концентрации на някои други CYP3A4 субстрати (напр. варфарин или амиодарон). Толваптан

увеличава плазмените нива на ловастатин от 1,3 до 1,5 пъти. Независимо че това повишение

няма клинично значение, то показва, че толваптан може потенциално да увеличи експозицията

на CYP3A4 субстрати.

Диуретици

Независимо че не изглежда да има синергичен или адитивен ефект при съпътстващата употреба

на толваптан с бримкови и тиазидни диуретици, всеки клас препарати притежава потенциал да

предизвика тежка дехидратация, което представлява рисков фактор за бъбречна дисфункция. В

случай на поява на дехидратация или бъбречна дисфункция, предприемете подходящи

действия, което може да включва необходимост от прекъсване или намаляване на дозите на

толваптан и/или диуретиците, увеличаване на приема на течности, оценка и отстраняване на

други потенциални причини за бъбречна дисфункция или дехидратация.

Дигоксин

Стационарните концентрации на дигоксин се увеличават (1,3-кратно увеличение на

максималната наблюдавана плазмена концентрация [C

] и 1,2-кратно увеличение на площта

под кривата плазмена концентрация-време за интервала на приема [AUC

]), когато се прилага

едновременно с многократни ежедневни 60 mg дози толваптан. Поради това състоянието на

пациентите, получаващи дигоксин, трябва да се преценява за прекомерни ефекти на дигоксин,

когато се лекуват с толваптан.

Едновременно прилагане с вазопресинови аналози

В допълнение към бъбречния акваретичен ефект, толваптан може да блокира васкуларните

вазопресинови V2 рецептори, участващи в освобождаването на коагулационни фактори (напр.

фактор на von Willebrand) от ендотелните клетки. Следователно, ефектът на вазопресиновите

аналози, като десмопресин, може да бъде намален при пациенти, използващи такива аналози за

превенция или контрол на кръвоизливи, когато се прилагат съвместно с толваптан.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват или има ограничени данни от употребата на толваптан при бременни жени.

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Потенциалният

риск при хора не е известен. Samsca е противопоказан по време на бременност (вж. точка 4.3).

Жените с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на

лечението с толваптан.

Кърмене

Не е известно дали толваптан се екскретира в кърмата.

Наличните фармакодинамични/токсикологични данни при животни показват екскреция на

толваптан в млякото (за подробности вж. точка 5.3).

Потенциалният риск при хора не е известен.

Samsca е противопоказан в периода на кърмене (вж. точка 4.3).

Фертилитет

Проучванията при животни показват въздействие върху фертилитета (вж. точка 5.3).

Потенциалният риск при хора е неизвестен.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Samsca не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

Въпреки това, при шофиране или работата с машини трябва да се има предвид, че понякога

може да се получат замайване, астения или синкоп.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила за безопасност

Профилът на толваптан по отношение на нежеланите реакции при SIADH се основава на база

данни от клинични проучвания с 3 294 пациенти, лекувани с толваптан, и съответства на

фармакологията на активното вещество. Предвижданите от фармакодинамична гледна точка и

най-често съобщаваните нежелани реакции са жажда, сухота в устата и полакиурия, които се

получават при около 18 %, 9 % и 6 % от пациентите.

Табличен списък на нежеланите реакции

Честотите на нежеланите реакции от клиничните проучвания съответстват на категориите

много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100), редки (≥ 1/10 000

до < 1/1 000), много редки (< 1/10 000) и с неизвестна честота (от наличните данни не може да

бъде направена оценка). При всяко групиране в зависимост от честотата нежеланите

лекарствени реакции

се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Честотата на нежеланите реакции, съобщени по време на постмаркетинговата употреба, не

може да бъде определена, тъй като те са получени от спонтанни съобщения. Следователно

честотата на тези нежелани реакции се определя като „с неизвестна честота“.

Системо-

органни

класове

Честота

Много чести

Чести

Нечести

С неизвестна

честота

Нарушения на

имунната

система

анафилактичен

шок,

генерализиран

обрив

Нарушения на

метаболизма и

храненето

полидипсия,

дехидратация,

хиперкалиемия,

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/416573/2018

EMEA/H/C/000980

Samsca (tolvaptan)

Общ преглед на Samsca и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Samsca и за какво се използва?

Samsca е лекарство за лечение на необичайно ниски нива на натрий в кръвта при възрастни

със заболяване, наречено „синдром на неподходяща секреция на антидиуретичния хормон‟

(SIADH).

При SIADH прекомерното количество на хормона вазопресин е причина пациентът да

произвежда по-малко количество урина и по този начин да задържа повече вода в организма,

която разрежда концентрацията на натрий в кръвта.

Samsca съдържа активното вещество толваптан (tolvaptan).

Как се използва Samsca?

Samsca се предлага под формата на таблетки (7,5; 15 и 30 mg). Началната доза е 15 mg

веднъж на ден. Тя може да се увеличи до максимум 60 mg веднъж дневно за достигане на

подходящо ниво на натрий в кръвта и кръвния обем. Доза от 7,5 mg веднъж дневно може да

се прилага на пациенти в риск от прекомерно бързо покачване на натрий в кръвта.

Лекарствeният продукт се отпуска само по лекарско предписание. Лечението със Samsca

трябва да започне в болница, така че здравните специалисти да могат да определят най-

подходящата доза и да следят нивото на кръвната захар и кръвния обем на пациента.

За повече информация относно употребата на Samsca вижте листовката или се свържете с

вашия лекар или фармацевт.

Как действа Samsca?

При хората със SIADH е установено прекомерно количество на вазопресин, което води до

понижено производство на урина и разреждане на кръвта. Активното вещество в Samsca —

толваптан, е „антагонист на вазопресин-2 рецептора". Това означава, че блокира един вид

рецептор (мишена), към който обикновено се прикрепя хормонът вазопресин. Като блокира

Samsca (tolvaptan)

EMA/416573/2018

Страница 2/3

този рецептор, Samsca предотвратява ефекта на вазопресин. Това повишава производството

на урина, като намалява количеството на водата в кръвта и се увеличава нивото на натрий в

кръвта.

Какви ползи от Samsca са установени в проучванията?

Две проучвания, включващи 424 възрастни, показват, че Samsca е ефективен при

повишаване на нивата на натрий при пациенти с ниски нива вследствие на SIADH и други

заболявания, като чернодробни и сърдечни проблеми. Samsca, обаче, е по-ефективен при

пациенти със SIADH, отколкото при тези с чернодробни или сърдечни проблеми. Нормалните

нива на натрий са между 135 и 145 mmol/l.

При пациентите със SIADH, нивата на натрий, които в началото на лечението са били около

129 mmol/l, се повишават средно с 4,8 mmol/l на 4-ия ден при тези, които приемат Samsca, в

сравнение с 0,2 mmol/l при тези, които приемат плацебо (сляпо лечение). До 30-ия ден

натрият се е увеличил средно със 7,4 mmol/l при пациентите, приемали Samsca, в сравнение с

1,5 mmol/l при пациентите, получаващи плацебо.

Какви са рисковете, свързани със Samsca?

Най-честите нежелани реакции при Samsca (които е възможно да засегнат повече от 1 на

10 пациенти) са жажда, гадене (позиви за повръщане) и твърде бързо повишаване на нивата

на натрий. За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при

Samsca, вижте листовката.

Samsca не трябва да се прилага при пациенти с анурия (невъзможност за уриниране), много

нисък кръвен обем, ниски нива на натрий в кръвта с нисък кръвен обем, хипернатриемия

(необичайно високи нива на натрий в кръвта) или при пациенти, които не могат да усещат

жажда. Samsca не трябва да се използва при пациенти, които са алергични към толваптан или

лекарства, подобни на толваптан, т.нар. бензазепини или техни производни. Samsca не

трябва да се използва при бременни или кърмещи жени. За пълния списък на ограниченията

вижте листовката.

Защо Samsca е разрешен за употреба в ЕС?

Доказано е, че Samsca е ефективен при увеличаване на нивата на натрий, особено при

пациенти със SIADH. Единственият сериозен проблем за безопасността, наблюдаван при това

лекарство, идва от проучвания при животни, което предполага, че може да бъде вредно за

неродените бебета. Samsca следователно не трябва да се използва при бременни или

кърмещи жени.

Европейската агенция по лекарствата заключи, че ползите от употребата на Samsca са по-

големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Samsca?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Samsca, които да

се спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Samsca (tolvaptan)

EMA/416573/2018

Страница 3/3

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Samsca непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Samsca, внимателно

се оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Samsca

Samsca получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 03 август 2009 г.

Допълнителна информация за Samsca можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Дата на последно актуализиране на текста: 06-2018.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация