Samsca

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Толваптан

Предлага се от:

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

АТС код:

C03XA01

INN (Международно Name):

tolvaptan

Терапевтична група:

Диуретици,

Терапевтична област:

Неподходящ синдром на ADH

Терапевтични показания:

Лечение на възрастни пациенти с хипонатриемия вследствие на синдром на неправилна секреция на антидиуретичен хормон (SIADH).

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-08-02

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SAMSCA 7,5 MG ТАБЛЕТКИ
SAMSCA 15 MG ТАБЛЕТКИ
SAMSCA 30 MG ТАБЛЕТКИ
толваптан (tolvaptan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Samsca и за какво се
използва.
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Samsca
3.
Как да приемате Samsca
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Samsca
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SAMSCA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Samsca, който съдържа активното вещество
толваптан, принадлежи към група
лекарства,
наречен
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
_ _
Samsca 7,5 mg таблетки
Samsca 15 mg таблетки
Samsca 30 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Samsca 7,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 7,5 mg толваптан
(tolvaptan).
Помощно вещество с известно действие
51 mg лактоза (като монохидрат) на
таблетка
Samsca 15 m
g таблетки
Всяка таблетка съдържа 15 mg толваптан
(tolvaptan).
Помощно вещество с известно действие
35 mg лактоза (като монохидрат) на
таблетка
Samsca 30 m
g таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg толваптан
(tolvaptan).
Помощно вещество с известно действие
70 mg лактоза (като монохидрат) на
таблетка
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Samsca 7,5 mg таблетки
Сини, правоъгълни, леко изпъкнали
таблетки, с размери 7,7 × 4,35 × 2,5 mm, с
вдлъбнато
релефно означение “OTSUKA” и “7.5” от
едната страна.
Samsca 15 m
g таблетки
Сини, триъгълни, леко изпъкнали
таблетки, с размери 6,58 × 6,2 × 2,7 mm, с
вдлъбнато релефно
означение “OTSUKA” и “15” от едната
страна.
Samsca 30 m
g таблетки
Сини, кръгли, леко изпъкнали таблетки
с размери Ø8 × 3,0 mm, с вдлъбнато релефно
означение
“OTSUKA” и “30” от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-07-2022
Листовка Листовка чешки 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-07-2022
Листовка Листовка датски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-07-2022
Листовка Листовка немски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-07-2022
Листовка Листовка естонски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-07-2022
Листовка Листовка гръцки 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-07-2022
Листовка Листовка английски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-08-2018
Листовка Листовка френски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-07-2022
Листовка Листовка италиански 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-08-2018
Листовка Листовка латвийски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-08-2018
Листовка Листовка литовски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-07-2022
Листовка Листовка унгарски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-07-2022
Листовка Листовка малтийски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-08-2018
Листовка Листовка нидерландски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-08-2018
Листовка Листовка полски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-07-2022
Листовка Листовка португалски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-08-2018
Листовка Листовка румънски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-07-2022
Листовка Листовка словашки 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-07-2022
Листовка Листовка словенски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-08-2018
Листовка Листовка фински 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-07-2022
Листовка Листовка шведски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-07-2022
Листовка Листовка норвежки 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-07-2022
Листовка Листовка исландски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-07-2022
Листовка Листовка хърватски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-08-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите