Ocrevus

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

окрелизумаб

Предлага се от:

Roche Registration GmbH

АТС код:

L04AA

INN (Международно Name):

ocrelizumab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Множествена склероза

Терапевтични показания:

Лечение на възрастни пациенти с релапсиращи форми на множествена склероза (RMS) с активно заболяване, дефинирано по клинични или образни признаци. Лечение на възрастни пациенти с ранен първичен прогресивна множествена склероза (ППМС) по отношение на продължителността на заболяването и степента на увреждане, както и с помощта на визуализация черти, характерни за воспалительной активност.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-01-08

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
OCREVUS 300 MG КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
окрелизумаб (ocrelizumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ СЕ ПРИЛОЖИ ТОВА ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ocrevus и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви се
приложи Ocrevus
3.
Как се прилага Ocrevus
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ocrevus
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OCREVUS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OCREVUS
Ocrevus съдържа активното вещество
окрелизумаб. Това е вид белтък,
наречен „моноклонално
антитяло“. Антителата действат като
се прикрепват към специфични мишени в
организма.
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА OCREVUS
Ocrevus се използва за лечение на
възрастни с:
•
пристъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ocrevus 300 mg концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 300 mg окрелизумаб
(ocrelizumab) в 10 ml в концентрация 30 mg/ml.
Крайната лекарствена концентрация
след разреждане е приблизително 1,2 mg/ml.
Окрелизумаб е хуманизирано
моноклонално антитяло, получено чрез
рекомбинантна ДНК
технология в клетки от яйчник на
китайски хамстер.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
Бистър до слабо опалесцентен,
безцветен до светлокафяв разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ocrevus е показан за лечение на възрастни
пациенти с пристъпни форми на
множествена
склероза (ПМС), с активно заболяване,
определено на базата на клинични или
образно-
диагностични характеристики (вж.
точка 5.1).
Ocrevus е показан за лечение на възрастни
пациенти с ранна първично
прогресираща
множествена склероза (ППМС) по
отношение на продължителност на
заболяването и ниво на
инвалидизиране, и с
образно-диагностични характеристики
на възпалителна активност (вж.
точка 5.1).

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-04-2023
Листовка Листовка чешки 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-04-2023
Листовка Листовка датски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-04-2023
Листовка Листовка немски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-04-2023
Листовка Листовка естонски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-04-2023
Листовка Листовка гръцки 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-04-2023
Листовка Листовка английски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-01-2018
Листовка Листовка френски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-04-2023
Листовка Листовка италиански 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-01-2018
Листовка Листовка латвийски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-01-2018
Листовка Листовка литовски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-04-2023
Листовка Листовка унгарски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-04-2023
Листовка Листовка малтийски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-01-2018
Листовка Листовка нидерландски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-01-2018
Листовка Листовка полски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-04-2023
Листовка Листовка португалски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-01-2018
Листовка Листовка румънски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-04-2023
Листовка Листовка словашки 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-04-2023
Листовка Листовка словенски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-01-2018
Листовка Листовка фински 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-04-2023
Листовка Листовка шведски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-04-2023
Листовка Листовка норвежки 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-04-2023
Листовка Листовка исландски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-04-2023
Листовка Листовка хърватски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-01-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите