Lymphoseek

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

tilmanocept

Предлага се от:

Navidea Biopharmaceuticals Europe Ltd.

АТС код:

V09IA09

INN (Международно Name):

tilmanocept

Терапевтична група:

Откриване на тумори, диагностика радиофармпрепаратов

Терапевтична област:

Радиоюклидно изображение

Терапевтични показания:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. Lymphoseek меченных радиоактивни изотопи е предназначен за откриване и интраоперационной визуализация на кучета-пазачи на лимфните възли, дренирующих първоначална тумор при възрастни пациенти с рак на гърдата, меланом, или преведено на плоскоклетъчен карцином на устната кухина. Външна визуализация и интраоперационной оценка може да се извърши с помощта на устройства за откриване на гама .

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-11-19

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
LYMPHOSEEK 50 МИКРОГРАМА КИТ ЗА
РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕН ПРЕПАРАТ
тилманосепт (tilmanocept)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА ТОВА ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар
специалист по нуклеарна
медицина, който ще ръководи
процедурата.

Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар
специалист по нуклеарна
медицина. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Lymphoseek и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Lymphoseek
3.
Как да използвате Lymphoseek
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Lymphoseek
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LYMPHOSEEK И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Това лекарство е предназначено само
за диагностични цели при възрастни.
Това означава, че то се
използва при рак на гърдата, меланом
или злокачествени тумори на устната
кухина, 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Lymphoseek 50 микрограма кит за
радиофармацевтичен препарат
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 50 микрограма
тилманосепт (tilmanocept).
Радиоактивният изотоп не е включен в
кита.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Кит за радиофармацевтичен препарат
Флаконът съдържа стерилен,
апирогенен, бял до почти бял
лиофилизиран прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
Изотопно маркираният Lymphoseek е
предназначен за образно изследване и
интраоперативно
откриване на сентинелни лимфни възли,
дрениращи първичен тумор, при
възрастни пациенти с рак
на гърдата, меланом или локализиран
сквамозноклетъчен карцином на
устната кухина.
Посредством апарат за гама детекция
може да се извърши външно образно
изследване и
интраоперативна оценка.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
_ _
Този лекарствен продукт е
предназначен само за болнична
употреба.
Този лекарствен продукт трябва да се
прилага само от обучени медицински
специалист
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-10-2020
Листовка Листовка чешки 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-10-2020
Листовка Листовка датски 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-10-2020
Листовка Листовка немски 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-10-2020
Листовка Листовка естонски 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-10-2020
Листовка Листовка гръцки 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-10-2020
Листовка Листовка английски 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-01-2015
Листовка Листовка френски 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-10-2020
Листовка Листовка италиански 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-01-2015
Листовка Листовка латвийски 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-01-2015
Листовка Листовка литовски 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-10-2020
Листовка Листовка унгарски 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-10-2020
Листовка Листовка малтийски 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-01-2015
Листовка Листовка нидерландски 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-01-2015
Листовка Листовка полски 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-10-2020
Листовка Листовка португалски 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-01-2015
Листовка Листовка румънски 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-10-2020
Листовка Листовка словашки 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-10-2020
Листовка Листовка словенски 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-01-2015
Листовка Листовка фински 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-10-2020
Листовка Листовка шведски 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-10-2020
Листовка Листовка норвежки 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-10-2020
Листовка Листовка исландски 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-10-2020
Листовка Листовка хърватски 28-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-01-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите