Fevaxyn Pentofel

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

inactivated feline rhinotracheitis virus, inactivated feline calicivirus, inactivated feline Chlamydophila felis, inactivated feline leukaemia virus, inactivated feline panleukopenia virus

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA 

АТС код:

QI06AL01

INN (Международно Name):

inactivated feline panleukopenia virus, calicivirus, rhinotracheitis virus, leukaemia virus and Chlamydophila felis

Терапевтична група:

Котки

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

За активна имунизация на здрави котки девет седмици и по-големи срещу панлейкопении и вируси котешка левкемия и срещу респираторни заболявания, причинени от вируса на котешки ринотрахеит котки, котешки калицивирус и хламидии фелиз.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1997-02-05

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА:
FEVAXYN PENTOFEL, ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА
КОТКИ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА
УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА
РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на
партидата:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Fevaxyn Pentofel, инжекционна суспензия за
котки
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
В доза от 1 ml (еднодозова спринцовка):
АКТИВНА СУБСТАНЦИИ
ОТНОСИТЕЛНА ЕФИКАСНОСТ (R.P.)
Инактивиран feline panleucopenia virus, strain CU4
Инактивиран feline calicivirus, strain 255
Инактивиран feline rhinotracheitis virus, strain 605
Инактивирана
_Chlamydophila felis_
,
_ _
strain Cello
Инактивиран feline leukaemia virus, strain 61E
≥ 8.50
≥ 1.26
≥ 1.39
≥ 1.69
≥ 1.45
АДЖУВАНТИ
Ethylene/maleic anhydride (EMA-31)
Neocryl
Emulsigen SA
1% (v/v)
3% (v/v)
5% (v/v)
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на здрави котки
на 9 седмици или по-възрастни срещу
вирусите на
котешката панлевкопения, котешката
левкемия и срещу респираторни
заболявания,
причинени от вирусите на котешкия
ринотрахеит, котешкия калицивирус и
_Chlamydophila _
_felis. _
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
17
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Ваксинираните к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Fevaxyn Pentofel, инжекционна суспензия за
котки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
В доза от 1 ml (еднодозова спринцовка):
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ
ОТНОСИТЕЛНА ЕФИКАСНОСТ (R.P.)
Инактивиран feline panleucopenia virus, strain CU4
Инактивиран feline calicivirus, strain 255
Инактивиран feline rhinotracheitis virus, strain 605
Инактивирана
_Chlamydophila felis_
,
_ _
strain Cello
Инактивиран feline leukaemia virus, strain 61E
≥ 8.50
≥ 1.26
≥ 1.39
≥ 1.69
≥ 1.45
АДЖУВАНТИ
Ethylene/maleic anhydride (EMA-31)
Neocryl
Emulsigen SA
1% (v/v)
3% (v/v)
5% (v/v)
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Ваксината представлява бледо розова,
подобна на мляко течност, която не
трябва да съдържа
твърди частици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на здрави котки
на 9 седмици или по-възрастни срещу
вирусите на
котешката панлевкопения, котешката
левкемия и срещу респираторни
заболявания,
причинени от вирусите на котешкия
ринотрахеит, котешкия калицивирус и
_Chlamydophila _
_felis. _
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАН
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-03-2022
Листовка Листовка чешки 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-03-2022
Листовка Листовка датски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-03-2022
Листовка Листовка немски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-03-2022
Листовка Листовка естонски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-03-2022
Листовка Листовка гръцки 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-03-2022
Листовка Листовка английски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-06-2013
Листовка Листовка френски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-03-2022
Листовка Листовка италиански 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-06-2013
Листовка Листовка латвийски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-06-2013
Листовка Листовка литовски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-03-2022
Листовка Листовка унгарски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-03-2022
Листовка Листовка малтийски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-06-2013
Листовка Листовка нидерландски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-06-2013
Листовка Листовка полски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-03-2022
Листовка Листовка португалски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-06-2013
Листовка Листовка румънски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-03-2022
Листовка Листовка словашки 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-03-2022
Листовка Листовка словенски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-06-2013
Листовка Листовка фински 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-03-2022
Листовка Листовка шведски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-03-2022
Листовка Листовка норвежки 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-03-2022
Листовка Листовка исландски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-03-2022
Листовка Листовка хърватски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-03-2022

Преглед на историята на документите