Faslodex

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фулвестрант

Предлага се от:

AstraZeneca AB

АТС код:

L02BA03

INN (Международно Name):

fulvestrant

Терапевтична група:

Ендокринната терапия, антиэстрогены

Терапевтична област:

Неоплазми на гърдата

Терапевтични показания:

Faslodex is indicated , as monotherapy for the treatment of estrogen receptor positive, locally advanced or metastatic breast cancer in postmenopausal women:, , not previously treated with endocrine therapy, or, with disease relapse on or after adjuvant antiestrogen therapy, or disease progression on antiestrogen therapy. , , , in combination with palbociclib for the treatment of hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative locally advanced or metastatic breast cancer in women who have received prior endocrine therapy. В пре - или менопауза, в комбинираното лечение с palbociclib трябва да се комбинира с lhrh лутеинизиращ хормон освобождаващ хормон (LHRH) агонист.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-03-09

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FASLODEX 250 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
фулвестрант (fulvestrant)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
от това, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Faslodex и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Faslodex
3.
Как да използвате Faslodex
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Faslodex
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FASLODEX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Faslodex съдържа активното вещество
фулв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Faslodex 250 mg инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една предварително напълнена
спринцовка съдържа 250 mg фулвестрант
(fulvestrant) в 5 ml
разтвор.
Помощни вещества с известно действие
(на 5 ml)
Етанол (96%, 500 mg)
Бензилов алкохол (500 mg)
Бензилбензоат (750 mg)
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен до жълт вискозен
разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Faslodex е показан:

като монотерапия за лечение на
естроген-рецептор позитивен, локално
авансирал или
метастатичен рак на млечната жлеза
при постменoпаузални жени:
-
които преди това не са били подлагани
на ендoкринна терапия, или
-
с рецидив на заболяването по време на
или след адювантна антиестрогенна
терапия, или при прогресия на
заболяването по време на
антиестрогенна
терапия;

в комбинация с палбоциклиб за лечение
на положителен за хормонален рецептор
(HR), отрицателен за рецептор 2 на
човешкия епидермален растежен фактор
(HER2)
локално авансирал или метастатичен
рак на млечната жлеза при жени, които

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-03-2024
Листовка Листовка чешки 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-03-2024
Листовка Листовка датски 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-03-2024
Листовка Листовка немски 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-03-2024
Листовка Листовка естонски 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-03-2024
Листовка Листовка гръцки 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-03-2024
Листовка Листовка английски 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-01-2018
Листовка Листовка френски 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-03-2024
Листовка Листовка италиански 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-01-2018
Листовка Листовка латвийски 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-01-2018
Листовка Листовка литовски 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-03-2024
Листовка Листовка унгарски 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-03-2024
Листовка Листовка малтийски 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-01-2018
Листовка Листовка нидерландски 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-01-2018
Листовка Листовка полски 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-03-2024
Листовка Листовка португалски 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-01-2018
Листовка Листовка румънски 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-03-2024
Листовка Листовка словашки 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-03-2024
Листовка Листовка словенски 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-01-2018
Листовка Листовка фински 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-03-2024
Листовка Листовка шведски 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-03-2024
Листовка Листовка норвежки 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-03-2024
Листовка Листовка исландски 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-03-2024
Листовка Листовка хърватски 21-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-01-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите