Eryseng Parvo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

парвовирус прасета, НАДЛ-2 разтягане и Эризипелотриксов rhusiopathiae, прецедете R32E11 (инактивированная)

Предлага се от:

Laboratorios Hipra, S.A.

АТС код:

QI09AL01

INN (Международно Name):

Porcine parvovirus and Erysipelothrix rhusiopathiae

Терапевтична група:

Прасета

Терапевтична област:

Immunologicals for suidae, Inactivated viral and inactivated bacterial vaccines

Терапевтични показания:

За активна имунизация на женски свине за защита на потомство срещу трансплацентарна инфекция, причинена от свински парвовирус. За активна имунизация мъжки и женски прасета за намаляване на клиничните прояви (увреждане на кожата и повишена температура) лицата, прасета, причинени от Эризипелотриксов rhusiopathiae, серотип серотип 1 и 2.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-07-08

Листовка

                14
B. ЛИСТОВКА
15
ЛИСТОВКА:
ERYSENG PARVO ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА
ПРАСЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ERYSENG PARVO инжекционна суспензия за
прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 2 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Инактивиран свински парвовирус, щам
NADL-2 ............................................. RP > 1,15 *
Инактивиран
_Erysipelothrix rhusiopathiae_
, щам R32E11 ......... ELISA > 3,34 log
2
IE
50 %
**
* RP, Относителна потентност (ELISA)
** IE
50 %
инхибиция ELISA - 50%
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Aluminium hydroxide
5,29 mg (алуминий)
DEAE-dextran
Ginseng
Белезникава инжекционна суспензия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на женски
прасета за предпазване на потомството
срещу
трансплацентарна инфекция, причинена
от свински парвовирус.
За активна имунизация на мъжки и
женски прасета, за намаляване на
клиничните симптоми
(кожни лезии и висока температура) на
червенка, причинен от
_Erysipelothrix rhusiopathiae_
,
серотип 1 и серотип 2.
Начало на и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ERYSENG PARVO инжекционна суспензия за
прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 2 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Инактивиран свински парвовирус, щам
NADL-2 ............................................. RP > 1,15 *
Инактивиран
_Erysipelothrix rhusiopathiae_
, щам R32E11 .......... ELISA > 3,34 log
2
IE
50 %
**
* RP, относителна потентност (ELISA)
** IE
50 %
инхибиция ELISA - 50%
АДЖУВАНТИ:
Aluminium hydroxide
……………………………...…………….
5,29 mg (алуминий)
DEAE-dextran
Ginseng.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Белезникава суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на женски
прасета за предпазване на потомството
срещу
трансплацентарна инфекция, причинена
от свински парвовирус.
За активна имунизация на мъжки и
женски прасета, за намаляване на
клиничните симптоми
(кожни лезии и висока температура) на
червенка, причинен от
_Erysipelothrix rhusiopathiae_
,
серотип 1 и серотип 2.
Начало на имунитета:
Свински парвовирус: от на
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-05-2019
Листовка Листовка чешки 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-05-2019
Листовка Листовка датски 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-05-2019
Листовка Листовка немски 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-05-2019
Листовка Листовка естонски 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-05-2019
Листовка Листовка гръцки 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-05-2019
Листовка Листовка английски 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-10-2014
Листовка Листовка френски 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-05-2019
Листовка Листовка италиански 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-10-2014
Листовка Листовка латвийски 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-10-2014
Листовка Листовка литовски 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-05-2019
Листовка Листовка унгарски 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-05-2019
Листовка Листовка малтийски 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-10-2014
Листовка Листовка нидерландски 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-10-2014
Листовка Листовка полски 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-05-2019
Листовка Листовка португалски 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-10-2014
Листовка Листовка румънски 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-05-2019
Листовка Листовка словашки 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-05-2019
Листовка Листовка словенски 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-10-2014
Листовка Листовка фински 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-05-2019
Листовка Листовка шведски 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-05-2019
Листовка Листовка норвежки 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-05-2019
Листовка Листовка исландски 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-05-2019
Листовка Листовка хърватски 13-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-10-2014

Преглед на историята на документите