Cytopoint

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

lokivetmab

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QD11AH91

INN (Международно Name):

lokivetmab

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Други дерматологични лекарства, средства за дерматит, с изключение на кортикостероиди

Терапевтични показания:

Лечение на клинични прояви на атопичен дерматит при кучета.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-04-25

Листовка

                16
B. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА:
CYTOPOINT 10 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА
КУЧЕТА
CYTOPOINT 20 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА
КУЧЕТА
CYTOPOINT 30 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА
КУЧЕТА
CYTOPOINT 40 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА
КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата :
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIUM
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
CYTOPOINT 10 mg инжекционен разтвор за
кучета
CYTOPOINT 20 mg инжекционен разтвор за
кучета
CYTOPOINT 30 mg инжекционен разтвор за
кучета
CYTOPOINT 40 mg инжекционен разтвор за
кучета
lokivetmab
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всеки флакон от 1 ml съдържа:
CYTOPOINT 10 mg:
Lokivetmab*
10 mg
CYTOPOINT 20 mg:
Lokivetmab*
20 mg
CYTOPOINT 30 mg:
Lokivetmab*
30 mg
CYTOPOINT 40 mg:
Lokivetmab*
40 mg
*Lokivetmab е канинизирано моноклонално
антитяло, което се експресира чрез
рекомбинантна
технология в яйчникови клетки на
китайски хамстер (CHO)
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на сърбеж, асоцииран с
алергичен дерматит при кучетата.
Лечение на клиничните прояви на
атопичен дерматит при кучетата.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
CYTOPOINT 10 mg инжекционен разтвор за
кучета
CYTOPOINT 20 mg инжекционен разтвор за
кучета
CYTOPOINT 30 mg инжекционен разтвор за
кучета
CYTOPOINT 40 mg инжекционен разтвор за
кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всеки флакон от 1 ml съдържа:
CYTOPOINT 10 mg:
Lokivetmab*
10 mg
CYTOPOINT 20 mg:
Lokivetmab*
20 mg
CYTOPOINT 30 mg:
Lokivetmab*
30 mg
CYTOPOINT 40 mg:
Lokivetmab*
40 mg
*Lokivetmab е канинизирано моноклонално
антитяло, което се експресира чрез
рекомбинантна
технология в яйчникови клетки на
китайски хамстер (CHO)
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Продуктът е прозрачен до опалесциращ
и не съдържа видими частици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на сърбеж, асоцииран с
алергичен дерматит при кучетата.
Лечение на клиничните прояви на
атопичен дерматит при кучетата.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите.
Да не се изп
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-07-2021
Листовка Листовка чешки 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-07-2021
Листовка Листовка датски 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-07-2021
Листовка Листовка немски 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-07-2021
Листовка Листовка естонски 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-07-2021
Листовка Листовка гръцки 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-07-2021
Листовка Листовка английски 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-09-2021
Листовка Листовка френски 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-07-2021
Листовка Листовка италиански 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-09-2021
Листовка Листовка латвийски 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-09-2021
Листовка Листовка литовски 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-07-2021
Листовка Листовка унгарски 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-07-2021
Листовка Листовка малтийски 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-09-2021
Листовка Листовка нидерландски 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-09-2021
Листовка Листовка полски 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-07-2021
Листовка Листовка португалски 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-09-2021
Листовка Листовка румънски 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-07-2021
Листовка Листовка словашки 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-07-2021
Листовка Листовка словенски 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-09-2021
Листовка Листовка фински 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-07-2021
Листовка Листовка шведски 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-07-2021
Листовка Листовка норвежки 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-07-2021
Листовка Листовка исландски 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-07-2021
Листовка Листовка хърватски 16-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-09-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите