Constella

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

linaclotide

Предлага се от:

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

АТС код:

A06AX04

INN (Международно Name):

linaclotide

Терапевтична група:

Лекарства за запек

Терапевтична област:

Синдром на раздразнените черва

Терапевтични показания:

Constella е показан за симптоматично лечение на умерен до тежък синдром на дразнимото черво със запек (IBS-C) при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-11-26

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CONSTELLA 290 МИКРОГРАМА ТВЪРДИ КАПСУЛИ
линаклотид (linaclotide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Constella и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Constella
3.
Как да приемате Constella
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Constella
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CONSTELLA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА CONSTELLA
Constella съдържа активно вещество
линаклотид. То се използва за лечение
на 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Constella 290 микрограма твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 290 микрограма
линаклотид (linaclotide).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Бяло- до почти бяло-оранжева
непрозрачна капсула (18 mm x 6,35 mm),
обозначена с „290“ със
сиво мастило.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Constella е показан за симптоматично
лечение на умерен до тежък синдром на
раздразненото
черво със запек (СРЧ-З) при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е една капсула
(290 микрограма), един път дневно.
Лекарите трябва периодично да
оценяват необходимостта от
продължаващо лечение.
Ефикасността на линаклотид е
установена в двойнослепи,
плацебо-контролирани проучвания с
продължителност до 6 месеца. Ако
пациентите нямат подобрение на
техните симптоми след 4
седмици лечение, пациентът трябва да
бъде прегледан отново и да се направи
нова преценка на
ползата и риска от продължаване на
лечението.
_Специални популации_
_Пациенти с бъбречно или чернодр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-05-2023
Листовка Листовка чешки 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-02-2022
Листовка Листовка датски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-05-2023
Листовка Листовка немски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-05-2023
Листовка Листовка естонски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-05-2023
Листовка Листовка гръцки 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-05-2023
Листовка Листовка английски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-11-2012
Листовка Листовка френски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-05-2023
Листовка Листовка италиански 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-11-2012
Листовка Листовка латвийски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-11-2012
Листовка Листовка литовски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-05-2023
Листовка Листовка унгарски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-05-2023
Листовка Листовка малтийски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-11-2012
Листовка Листовка нидерландски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-11-2012
Листовка Листовка полски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-05-2023
Листовка Листовка португалски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-11-2012
Листовка Листовка румънски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-05-2023
Листовка Листовка словашки 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-05-2023
Листовка Листовка словенски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-11-2012
Листовка Листовка фински 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-05-2023
Листовка Листовка шведски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-05-2023
Листовка Листовка норвежки 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-05-2023
Листовка Листовка исландски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-05-2023
Листовка Листовка хърватски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-05-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите