Alpivab

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Peramivir

Предлага се от:

Biocryst

АТС код:

J05AH03

INN (Международно Name):

peramivir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Грип, Човек

Терапевтични показания:

Alpivab е показан за лечение на неосложненного на грип при възрастни и деца на възраст от 2 години.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2018-04-13

Листовка

                22
Б.
ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
23
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ALPIVAB 200 MG КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
перамивир (peramivir)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИ
СТОВКА, ПРЕДИ ДА ЗА
ПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.

Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. То
ва
включва всички възможни, неописани в
тази листовка, нежелани реакции. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Alpivab и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Alpivab
3.
Как се прилага Alpivab
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Alpivab
6.
Съдържа
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Alpivab 200 mg концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки фл
акон с 20 ml концентрат съдържа 200 mg
перамивир (peramivir).
1 ml концентрат за инфузионен разтвор
съдържа 10 mg перамивир (безводна база).
Помощни вещества с известно действие
Всеки ml от концентрата съдържа 0,154
милимола (mmol) натрий, което е 3,54 mg
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор.
Бистър безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Alpivab е показан за лечение на
неусложнен грип (инфлуенца) при
възрастни и деца на възраст
2 и по
вече годи
ни (вж. точки 4.4 и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Alpivab трябва да се прилага ка
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-12-2020
Листовка Листовка чешки 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-12-2020
Листовка Листовка датски 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-12-2020
Листовка Листовка немски 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-12-2020
Листовка Листовка естонски 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-12-2020
Листовка Листовка гръцки 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-12-2020
Листовка Листовка английски 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-12-2020
Листовка Листовка френски 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-12-2020
Листовка Листовка италиански 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-12-2020
Листовка Листовка латвийски 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-12-2020
Листовка Листовка литовски 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-12-2020
Листовка Листовка унгарски 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-12-2020
Листовка Листовка малтийски 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-12-2020
Листовка Листовка нидерландски 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-12-2020
Листовка Листовка полски 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-12-2020
Листовка Листовка португалски 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-12-2020
Листовка Листовка румънски 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-12-2020
Листовка Листовка словашки 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-12-2020
Листовка Листовка словенски 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-12-2020
Листовка Листовка фински 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-12-2020
Листовка Листовка шведски 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-12-2020
Листовка Листовка норвежки 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-12-2020
Листовка Листовка исландски 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-12-2020
Листовка Листовка хърватски 09-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-12-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите