Gliolan

Ülke: Avrupa Birliği

Dil: Bulgarca

Kaynak: EMA (European Medicines Agency)

şimdi satın al

Aktif bileşen:

5-аминолевулинова киселина хидрохлорид

Mevcut itibaren:

Photonamic GmbH & Co. KG

ATC kodu:

L01XD04

INN (International Adı):

5-aminolevulinic acid hydrochloride

Terapötik grubu:

Антинеопластични средства

Terapötik alanı:

Глиомът

Terapötik endikasyonlar:

Gliolan е показан при възрастни пациенти за визуализиране на злокачествена тъкан по време на операция за злокачествен глиом (степен III и IV на Световната здравна организация).

Ürün özeti:

Revision: 8

Yetkilendirme durumu:

упълномощен

Yetkilendirme tarihi:

2007-09-07

Bilgilendirme broşürü

                20
Б. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
GLIOLAN 30 MG/ML ПРАХ ЗА ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР
5 аминолевулинова киселина
хидрохлорид
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Gliolan и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Gliolan
3.
Как да приемате Gliolan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Gliolan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GLIOLAN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Gliolan се използва за получаване на ясен
зрителен образ на определени мозъчни
тумори
(наречени злокачествена глиома) по
време на операция на тумора.
Gliolan съдържа вещество, наречено
аминолевулинова киселина (5-ALA). 5-ALA се
натрупва
преимуществено в тум
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Ürün özellikleri

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Gliolan 30 mg/ml прах за перорален разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Една бутилка съдържа 1,17 g 5
аминолевулинова киселина (
_5_
-ALA), еквивалентни на 1,5 g
5 аминолевулинова киселина
хидрохлорид (5-ALA HCl).
Един ml от приготвения разтвор съдържа
23,4 mg 5-ALA, еквивалентни на 30 mg 5-ALA HCl.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за перорален разтвор
Прахът представлява бяла до почти
бяла компактна маса.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Gliolan е показан при възрастни за
визуализиране на злокачествена тъкан
при операции на
злокачествен глиом (степен III и IV по
СЗО).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Този лекарствен продукт трябва да се
използва единствено от опитни
неврохирурзи, запознати
с хирургическите техники при
злокачествени глиоми и със
задълбочени познания по
функционална анатомия на мозъка,
които са преминали курс на обучение по
направлявани от
флуоресценция хирургически техники.
Дозировка
Препоръчваната доза е 20 mg 5-ALA HCl на
килограм телесно тегло.
Общият брой бутилки, необходими за
постигане на желаната доза за
отделния пациент, трябва
да бъде
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Diğer dillerdeki belgeler

Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İspanyolca 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İspanyolca 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İspanyolca 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Çekçe 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Çekçe 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Çekçe 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Danca 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Danca 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Danca 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Almanca 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Almanca 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Almanca 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Estonca 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Estonca 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Estonca 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Yunanca 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Yunanca 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Yunanca 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İngilizce 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İngilizce 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İngilizce 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fransızca 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fransızca 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fransızca 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İtalyanca 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İtalyanca 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İtalyanca 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Letonca 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Letonca 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Letonca 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Litvanyaca 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Litvanyaca 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Litvanyaca 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Macarca 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Macarca 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Macarca 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Maltaca 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Maltaca 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Maltaca 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hollandaca 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hollandaca 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hollandaca 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Lehçe 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Lehçe 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Lehçe 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Portekizce 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Portekizce 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Portekizce 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Romence 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Romence 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Romence 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovakça 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovakça 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovakça 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovence 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovence 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovence 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fince 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fince 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fince 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İsveççe 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İsveççe 28-04-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İsveççe 24-09-2007
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Norveççe 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Norveççe 28-04-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İzlandaca 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İzlandaca 28-04-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hırvatça 28-04-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hırvatça 28-04-2023

Belge geçmişini görüntüleyin