Gliolan

Država: Evropska unija

Jezik: bolgarščina

Source: EMA (European Medicines Agency)

Kupite ga zdaj

Prenos Navodilo za uporabo (PIL)
28-04-2023
Prenos Lastnosti izdelka (SPC)
28-04-2023
Prenos Javno poročilo o oceni (PAR)
24-09-2007

Aktivna sestavina:

5-аминолевулинова киселина хидрохлорид

Dostopno od:

Photonamic GmbH & Co. KG

Koda artikla:

L01XD04

INN (mednarodno ime):

5-aminolevulinic acid hydrochloride

Terapevtska skupina:

Антинеопластични средства

Terapevtsko območje:

Глиомът

Terapevtske indikacije:

Gliolan е показан при възрастни пациенти за визуализиране на злокачествена тъкан по време на операция за злокачествен глиом (степен III и IV на Световната здравна организация).

Povzetek izdelek:

Revision: 8

Status dovoljenje:

упълномощен

Datum dovoljenje:

2007-09-07

Navodilo za uporabo

                20
Б. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
GLIOLAN 30 MG/ML ПРАХ ЗА ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР
5 аминолевулинова киселина
хидрохлорид
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Gliolan и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Gliolan
3.
Как да приемате Gliolan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Gliolan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GLIOLAN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Gliolan се използва за получаване на ясен
зрителен образ на определени мозъчни
тумори
(наречени злокачествена глиома) по
време на операция на тумора.
Gliolan съдържа вещество, наречено
аминолевулинова киселина (5-ALA). 5-ALA се
натрупва
преимуществено в тум
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Lastnosti izdelka

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Gliolan 30 mg/ml прах за перорален разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Една бутилка съдържа 1,17 g 5
аминолевулинова киселина (
_5_
-ALA), еквивалентни на 1,5 g
5 аминолевулинова киселина
хидрохлорид (5-ALA HCl).
Един ml от приготвения разтвор съдържа
23,4 mg 5-ALA, еквивалентни на 30 mg 5-ALA HCl.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за перорален разтвор
Прахът представлява бяла до почти
бяла компактна маса.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Gliolan е показан при възрастни за
визуализиране на злокачествена тъкан
при операции на
злокачествен глиом (степен III и IV по
СЗО).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Този лекарствен продукт трябва да се
използва единствено от опитни
неврохирурзи, запознати
с хирургическите техники при
злокачествени глиоми и със
задълбочени познания по
функционална анатомия на мозъка,
които са преминали курс на обучение по
направлявани от
флуоресценция хирургически техники.
Дозировка
Препоръчваната доза е 20 mg 5-ALA HCl на
килограм телесно тегло.
Общият брой бутилки, необходими за
постигане на желаната доза за
отделния пациент, трябва
да бъде
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo španščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka španščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni španščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo češčina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka češčina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni češčina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo danščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka danščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni danščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nemščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nemščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nemščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo estonščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka estonščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni estonščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo grščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka grščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni grščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo angleščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka angleščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni angleščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo francoščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka francoščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni francoščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo italijanščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka italijanščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni italijanščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo latvijščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka latvijščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni latvijščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo litovščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka litovščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni litovščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo madžarščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka madžarščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni madžarščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo malteščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka malteščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni malteščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nizozemščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nizozemščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nizozemščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo poljščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka poljščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni poljščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo portugalščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka portugalščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni portugalščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo romunščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka romunščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni romunščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovaščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovaščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovaščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovenščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovenščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovenščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo finščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka finščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni finščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo švedščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka švedščina 28-04-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni švedščina 24-09-2007
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo norveščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka norveščina 28-04-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo islandščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka islandščina 28-04-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo hrvaščina 28-04-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka hrvaščina 28-04-2023

Ogled zgodovine dokumentov