Gliolan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

5-аминолевулинова киселина хидрохлорид

Предлага се от:

Photonamic GmbH & Co. KG

АТС код:

L01XD04

INN (Международно Name):

5-aminolevulinic acid hydrochloride

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Глиомът

Терапевтични показания:

Gliolan е показан при възрастни пациенти за визуализиране на злокачествена тъкан по време на операция за злокачествен глиом (степен III и IV на Световната здравна организация).

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-09-07

Листовка

                20
Б. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
GLIOLAN 30 MG/ML ПРАХ ЗА ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР
5 аминолевулинова киселина
хидрохлорид
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Gliolan и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Gliolan
3.
Как да приемате Gliolan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Gliolan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GLIOLAN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Gliolan се използва за получаване на ясен
зрителен образ на определени мозъчни
тумори
(наречени злокачествена глиома) по
време на операция на тумора.
Gliolan съдържа вещество, наречено
аминолевулинова киселина (5-ALA). 5-ALA се
натрупва
преимуществено в тум
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Gliolan 30 mg/ml прах за перорален разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Една бутилка съдържа 1,17 g 5
аминолевулинова киселина (
_5_
-ALA), еквивалентни на 1,5 g
5 аминолевулинова киселина
хидрохлорид (5-ALA HCl).
Един ml от приготвения разтвор съдържа
23,4 mg 5-ALA, еквивалентни на 30 mg 5-ALA HCl.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за перорален разтвор
Прахът представлява бяла до почти
бяла компактна маса.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Gliolan е показан при възрастни за
визуализиране на злокачествена тъкан
при операции на
злокачествен глиом (степен III и IV по
СЗО).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Този лекарствен продукт трябва да се
използва единствено от опитни
неврохирурзи, запознати
с хирургическите техники при
злокачествени глиоми и със
задълбочени познания по
функционална анатомия на мозъка,
които са преминали курс на обучение по
направлявани от
флуоресценция хирургически техники.
Дозировка
Препоръчваната доза е 20 mg 5-ALA HCl на
килограм телесно тегло.
Общият брой бутилки, необходими за
постигане на желаната доза за
отделния пациент, трябва
да бъде
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-08-2022
Листовка Листовка чешки 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-08-2022
Листовка Листовка датски 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-08-2022
Листовка Листовка немски 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-08-2022
Листовка Листовка естонски 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-08-2022
Листовка Листовка гръцки 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-08-2022
Листовка Листовка английски 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-09-2007
Листовка Листовка френски 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-08-2022
Листовка Листовка италиански 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-09-2007
Листовка Листовка латвийски 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-09-2007
Листовка Листовка литовски 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-08-2022
Листовка Листовка унгарски 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-08-2022
Листовка Листовка малтийски 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-09-2007
Листовка Листовка нидерландски 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-09-2007
Листовка Листовка полски 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-08-2022
Листовка Листовка португалски 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-09-2007
Листовка Листовка румънски 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-08-2022
Листовка Листовка словашки 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-08-2022
Листовка Листовка словенски 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-09-2007
Листовка Листовка фински 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-08-2022
Листовка Листовка шведски 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-08-2022
Листовка Листовка норвежки 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-08-2022
Листовка Листовка исландски 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-08-2022
Листовка Листовка хърватски 10-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-08-2022

Преглед на историята на документите