Desloratadine Sopharma 5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

desloratadine sopharma 5 mg filmdragerad tablett

sopharma ad - desloratadin - filmdragerad tablett - 5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; desloratadin 5 mg aktiv substans

Potactasol Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

potactasol

actavis group ptc ehf - topotecan - uterine cervical neoplasms; small cell lung carcinoma - topotecan - topotecan monotherapy is indicated for the treatment of: , patients with metastatic carcinoma of the ovary after failure of first-line or subsequent therapy, patients with relapsed small cell lung cancer (sclc) for whom re-treatment with thefirst-line regimen is not considered appropriate. , topotecan in combination with cisplatin is indicated for patients with carcinoma of the cervix recurrent after radiotherapy and for patients with stage ivb disease. patients with prior exposure to cisplatin require a sustained treatment free interval to justify treatment with the combination.

Paracetamol Panpharma 10 mg/ml Infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

paracetamol panpharma 10 mg/ml infusionsvätska, lösning

panpharma sa - paracetamol - infusionsvätska, lösning - 10 mg/ml - glukosmonohydrat hjälpämne; paracetamol 10 mg aktiv substans - paracetamol

Dimethyl fumarate Polpharma Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

dimethyl fumarate polpharma

zaklady farmafarmaceutyczne polpharma s.aceutyczne polpharma s.a. - dimetylfumarat - multipel skleros, skovvis förlöpande - immunsuppressiva - dimethyl fumarate polpharma is indicated for the treatment of adult patients with relapsing remitting multiple sclerosis.

Avonex Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

avonex

biogen netherlands b.v.  - interferon beta-la - multipel skleros - immunstimulatorer, - avonex är indicerat för behandling av patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (ms). i kliniska prövningar, detta var kännetecknas av att två eller fler akuta exacerbationer (skov) i de tre föregående åren utan bevis för kontinuerlig progression mellan skov; avonex fördröjer progression av funktionshinder och minskar frekvensen av skov;patienter med en enda demyeliniseringsepisod händelse med en aktiv inflammatorisk process, om den är allvarlig nog för att motivera behandling med intravenösa kortikosteroider, om alternativa diagnoser är uteslutna, och om de är fast beslutna att vara en hög risk att utveckla kliniskt definitiv ms. avonex ska avbrytas hos patienter som utvecklar progressiv ms.

Fampyra Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

fampyra

biogen netherlands b.v.  - fampridine - multipel skleros - Övriga nervsystemet droger, - fampyra är indicerat för förbättring av vandring hos vuxna patienter med multipel skleros med gångavstånd (utökad disability status scale 4-7).

Tecfidera Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

tecfidera

biogen netherlands b.v. - dimetylfumarat - multipel skleros - immunsuppressiva - tecfidera is indicated for the treatment of adult and paediatric patients aged 13 years and older with relapsing remitting multiple sclerosis (rrms).

Plegridy Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

plegridy

biogen netherlands b.v. - peginterferon beta-la - multipel skleros - immunstimulatorer, - behandling av återfallande remitterande multipel skleros hos vuxna patienter.

Tysabri Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

tysabri

biogen netherlands b.v. - natalizumab - multipel skleros - selektiva immunsuppressiva medel - tysabri är indicerat som enda sjukdomsmodifierande terapi hos vuxna med mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros för följande patientgrupper:patienter med mycket aktiv sjukdom aktivitet trots fullständig och adekvat behandling med minst ett sjukdomsmodifierande terapi (dmt) (för undantag och information om wash-out perioder se avsnitt 4. 4 och 5. 1)orpatients med snabbt föränderliga svår skovvis förlöpande multipel skleros definieras av 2 eller flera funktionsnedsättande skov under ett år och med 1 eller flera gadolinium öka skador på hjärnan mri eller en avsevärd ökning av t2-lesioner belastning jämfört med en tidigare senaste mrt.

Zinbryta Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

zinbryta

biogen idec ltd - daclizumab - multipel skleros - immunsuppressiva - zinbryta är indicerat hos vuxna patienter för behandling av återfallande former av multipel skleros (rms).