Desloratadine ratiopharm

Land: Europeiska unionen

Språk: bulgariska

Källa: EMA (European Medicines Agency)

Köp det nu

Ladda ner Bipacksedel (PIL)
24-06-2022
Ladda ner Produktens egenskaper (SPC)
24-06-2022

Aktiva substanser:

деслоратадин

Tillgänglig från:

Ratiopharm GmbH

ATC-kod:

R06AX27

INN (International namn):

desloratadine

Terapeutisk grupp:

Антихистамини за системно приложение,

Terapiområde:

Rhinitis, Allergic, Perennial; Urticaria; Rhinitis, Allergic, Seasonal

Terapeutiska indikationer:

Desloratadine ratiopharm is indicated in adults for the relief of symptoms associated with:allergic rhinitischronic idiopathic urticaria as initially diagnosed by a physician.

Produktsammanfattning:

Revision: 12

Bemyndigande status:

упълномощен

Tillstånd datum:

2012-01-13

Bipacksedel

                20
Б. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
DESLORATADINE RATIOPHARM 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
деслоратадин (desloratadine)
За възрастни
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
Винаги приемайте това лекарство точно
както е описано в тази листовка или
както Ви е казал
Вашият лекар или фармацевт.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако се нуждаете от допълнителна
информация или съвет, попитайте Вашия
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
-
Ако след 7 дни не се чувствате по-добре
или състоянието Ви се влоши, трябва да
потърсите лекарска помощ.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Desloratadine ratiopharm и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Desloratadine ratiopharm
3.
Как да приемате Desloratadine ratiopharm
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Desloratadine ratiopharm
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DESLORATADINE RATIOPHARM И ЗА
К
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Produktens egenskaper

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Desloratadine ratiopharm 5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 5 mg
деслоратадин (desloratadine).
Помощно(и) вещество(a) с известно
действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 14,25 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Кръгла, двойноизпъкнала, синя
филмирана таблетка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Desloratadine ratiopharm е показан при възрастни
за облекчаване на симптоми на:
−
алергичен ринит (вж. точка 5.1)
−
хронична идиопатична уртикария
първоначално диагностицирана от
лекар (вж. точка 5.1)
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е една таблетка
веднъж дневно.
Продължителност на лечението
Продължителността на лечението
зависи от типа, продължителността и
развитието на
симптомите.
Ако симптомите продължават повече от 7
дни или се влошат, пациентите трябва
да се
посъветват с лекар, за да се сведе до
минимум риска от маскиране на
подлежащо заболяване.
Интермитентният алергичен ринит
(наличие на сим
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel spanska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper spanska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport spanska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel tjeckiska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tjeckiska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tjeckiska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel danska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper danska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport danska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel tyska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tyska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tyska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel estniska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper estniska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport estniska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel grekiska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper grekiska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport grekiska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel engelska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper engelska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport engelska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel franska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper franska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport franska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel italienska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper italienska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport italienska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel lettiska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper lettiska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport lettiska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel litauiska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper litauiska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport litauiska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel ungerska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper ungerska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport ungerska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel maltesiska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper maltesiska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport maltesiska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel nederländska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper nederländska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport nederländska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel polska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper polska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport polska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel portugisiska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper portugisiska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport portugisiska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel rumänska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper rumänska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport rumänska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel slovakiska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovakiska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovakiska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel slovenska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovenska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovenska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel finska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper finska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport finska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel svenska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper svenska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport svenska 03-02-2021
Bipacksedel Bipacksedel norska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper norska 24-06-2022
Bipacksedel Bipacksedel isländska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper isländska 24-06-2022
Bipacksedel Bipacksedel kroatiska 24-06-2022
Produktens egenskaper Produktens egenskaper kroatiska 24-06-2022
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport kroatiska 03-02-2021

Sök varningar relaterade till denna produkt