Desloratadine ratiopharm

Land: Den Europæiske Union

Sprog: bulgarsk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Hent Indlægsseddel (PIL)
24-06-2022
Hent Produktets egenskaber (SPC)
24-06-2022

Aktiv bestanddel:

деслоратадин

Tilgængelig fra:

Ratiopharm GmbH

ATC-kode:

R06AX27

INN (International Name):

desloratadine

Terapeutisk gruppe:

Антихистамини за системно приложение,

Terapeutisk område:

Rhinitis, Allergic, Perennial; Urticaria; Rhinitis, Allergic, Seasonal

Terapeutiske indikationer:

Desloratadine ratiopharm is indicated in adults for the relief of symptoms associated with:allergic rhinitischronic idiopathic urticaria as initially diagnosed by a physician.

Produkt oversigt:

Revision: 12

Autorisation status:

упълномощен

Autorisation dato:

2012-01-13

Indlægsseddel

                20
Б. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
DESLORATADINE RATIOPHARM 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
деслоратадин (desloratadine)
За възрастни
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
Винаги приемайте това лекарство точно
както е описано в тази листовка или
както Ви е казал
Вашият лекар или фармацевт.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако се нуждаете от допълнителна
информация или съвет, попитайте Вашия
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
-
Ако след 7 дни не се чувствате по-добре
или състоянието Ви се влоши, трябва да
потърсите лекарска помощ.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Desloratadine ratiopharm и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Desloratadine ratiopharm
3.
Как да приемате Desloratadine ratiopharm
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Desloratadine ratiopharm
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DESLORATADINE RATIOPHARM И ЗА
К
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Desloratadine ratiopharm 5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 5 mg
деслоратадин (desloratadine).
Помощно(и) вещество(a) с известно
действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 14,25 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Кръгла, двойноизпъкнала, синя
филмирана таблетка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Desloratadine ratiopharm е показан при възрастни
за облекчаване на симптоми на:
−
алергичен ринит (вж. точка 5.1)
−
хронична идиопатична уртикария
първоначално диагностицирана от
лекар (вж. точка 5.1)
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е една таблетка
веднъж дневно.
Продължителност на лечението
Продължителността на лечението
зависи от типа, продължителността и
развитието на
симптомите.
Ако симптомите продължават повече от 7
дни или се влошат, пациентите трябва
да се
посъветват с лекар, за да се сведе до
минимум риска от маскиране на
подлежащо заболяване.
Интермитентният алергичен ринит
(наличие на сим
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel dansk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber dansk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport dansk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 24-06-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 03-02-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 24-06-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 24-06-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 24-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 24-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 03-02-2021

Søg underretninger relateret til dette produkt