Stronghold

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Selamektín

Dostupné z:

Zoetis Belgium SA

ATC kód:

QP54AA05

INN (Medzinárodný Name):

selamectin

Terapeutické skupiny:

Dogs; Cats

Terapeutické oblasti:

Antiparazitické prípravky, insekticídy a repelenty, Endectocides, Macrocyclic laktónov,

Terapeutické indikácie:

Mačky a psi: Liečba a prevencia velká škodcami spôsobené Ctenocephalides spp. jeden mesiac po jednom podaní. Je to výsledok adulticídnych, larvicídnych a ovicídnych vlastností produktu. Produkt je ovicídny počas 3 týždňov po podaní. Prostredníctvom zníženia bleší obyvateľstva, mesačné spracovanie tehotné a dojčiace zvieratá sa tiež pomoc pri prevencii velká hmyzom vo vrhu až sedem týždňov veku. Výrobok sa môže používať ako súčasť stratégie liečby pre velká alergie dermatitídy a prostredníctvom svojich ovicidal a larvicidal akcia môže pomoci na kontrolu existujúcich environmentálnych velká škodcami v oblastiach, na ktoré zviera má prístup. Prevencia ochorenia srdcových červov spôsobeného Dirofilaria immitis s mesačným podaním. Hrádok môže byť bezpečne spravované zvierat infikovaných dospelých heartworms, odporúča sa však, v súlade s dobrými veterinárnej praxi, že všetky zvieratá 6 mesiacov veku alebo viac žijú v krajinách, kde vektor existuje, by mali byť testované na existujúce dospelých heartworm infekcií pr

Prehľad produktov:

Revision: 23

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1999-11-25

Príbalový leták

                
23
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
24
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Stronghold spot-on roztok
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGICKO
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Stronghold 15 mg spot-on roztok pre mačky a psy
≤ 2,5 kg
Stronghold 30 mg spot-on roztok pre psy 2,6 - 5,0 kg
Stronghold 45 mg spot-on roztok pre mačky 2,6 – 7,5 kg
Stronghold 60 mg spot-on roztok pre mačky 7,6 – 10,0 kg
Stronghold 60 mg spot-on roztok pre psy 5,1 – 10,0 kg
Stronghold 120 mg spot-on roztok pre psy 10,1 – 20,0 kg
Stronghold 240 mg spot-on roztok pre psy 20,1 – 40,0 kg
Stronghold 360 mg spot-on roztok pre psy 40,1 – 60,0 kg
selamektín
3.
OBSAHÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
Každá jednodávková pipeta obsahuje:
Stronghold 15 mg pre mačky a psy 6% v/w roztok
selamektín 15 mg
Stronghold 30 mg pre psy
12% v/w roztok
selamektín 30 mg
Stronghold 45 mg pre mačky 6% v/w roztok
selamektín 45 mg
Stronghold 60 mg pre mačky
6% v/w roztok
selamektín 60 mg
Stronghold 60 mg pre psy
12% v/w roztok
selamektín 60 mg
Stronghold 120 mg pre psy
12% v/w roztok
selamektín
120 mg
Stronghold 240 mg pre psy
12% v/w roztok
selamektín
240 mg
Stronghold 360 mg pre psy
12% v/w roztok
selamektín
360 mg
Pomocné látky:
0,08% butylhydroxytoluén
Bezfarebný až žltý roztok.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Mačky a psy:

Liečba a prevencia infestácie blchami spôsobená
Ctenocephalides spp
. počas jedného mesiaca
po jednej aplikácii. To je výsledok adulticídnych, larvicídnych a ovicidných vlastností
veterinárneho lieku. Veterinárny liek je ovicídny počas 3 týždňov po aplikácii. Prostredníctvom
zníženia populácie bĺch, pravidelná mesačná aplikácia gravidným a laktajúcim zvieratám bude
pôsobiť ako prevencia zamorenia vrhu bl
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Stronghold 15 mg spot-on roztok pre mačky a psy
≤
2,5 kg
Stronghold 30 mg spot-on roztok pre psy 2,6 - 5,0 kg
Stronghold 45 mg spot-on roztok pre mačky 2,6 – 7,5 kg
Stronghold 60 mg spot-on roztok pre mačky 7,6 – 10,0 kg
Stronghold 60 mg spot-on roztok pre psy 5,1 – 10,0 kg
Stronghold 120 mg spot-on roztok pre psy 10,1 – 20,0 kg
Stronghold 240 mg spot-on roztok pre psy 20,1 – 40,0 kg
Stronghold 360 mg spot-on roztok pre psy 40,1 – 60,0 kg
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá jednodávková pipeta obsahuje:
Účinná(-é) látka(-y)
Stronghold 15 mg pre mačky a psy 6% w/v roztok
selamektín 15 mg
Stronghold 30 mg pre psy
12% w/v roztok
selamektín 30 mg
Stronghold 45 mg pre mačky 6% w/v roztok
selamektín 45 mg
Stronghold 60 mg pre mačky
6% w/v roztok
selamektín 60 mg
Stronghold 60 mg pre psy
12% w/v roztok
selamektín 60 mg
Stronghold 120 mg pre psy
12% w/v roztok
selamektín
120 mg
Stronghold 240 mg pre psy
12% w/v roztok
selamektín
240 mg
Stronghold 360 mg pre psy
12% w/v roztok
selamektín
360 mg
Pomocné látky
0,08% butylhydroxytoluénu
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Roztok na kvapkanie na kožu.
Bezfarebný až žltý roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Psy a mačky.
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Mačky a psy:

Liečba a prevencia infestácie blchami spôsobená
Ctenocephalides spp
. počas jedného mesiaca
po jednej aplikácii. To je výsledok adulticídnych, larvicídnych a ovicidných vlastností
veterinárneho lieku. Veterinárny liek je ovicídny počas 3 týždňov po aplikácii. Prostredníctvom
zníženia populácie bĺch, pravidelná mesačná aplikácia gravidným a laktajúcim zvieratám bude
pôsobiť ako prevencia zamorenia vrhu blchami až do siedmych týždňov veku. Veterinárny liek
môže byť použitý ako súčasť liečby blšej alergickej dermatitídy a prostredn
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 07-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 15-01-2019
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 15-01-2019
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 15-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 15-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 07-04-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov