Lonsurf

Kraj: Unia Europejska

Język: łotewski

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Składnik aktywny:

trifluridine, tipiracil hidrohlorīds

Dostępny od:

Les Laboratoires Servier

Kod ATC:

L01BC59

INN (International Nazwa):

trifluridine, tipiracil

Grupa terapeutyczna:

Antineoplastiski līdzekļi

Dziedzina terapeutyczna:

Kolorektālie jaunveidojumi

Wskazania:

Colorectal cancerLonsurf is indicated in combination with bevacizumab for the treatment of adult patients with metastatic colorectal cancer (CRC) who have received two prior anticancer treatment regimens including fluoropyrimidine-, oxaliplatin- and irinotecan-based chemotherapies, anti-VEGF agents, and/or anti-EGFR agents. Lonsurf is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with metastatic colorectal cancer (CRC) who have been previously treated with, or are not considered candidates for, available therapies including fluoropyrimidine-, oxaliplatin- and irinotecan-based chemotherapies, anti-VEGF agents, and anti EGFR agentsGastric cancerLonsurf is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with metastatic gastric cancer including adenocarcinoma of the gastroesophageal junction, who have been previously treated with at least two prior systemic treatment regimens for advanced disease.

Podsumowanie produktu:

Revision: 9

Status autoryzacji:

Autorizēts

Data autoryzacji:

2016-04-25

Ulotka dla pacjenta

                39
B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
40 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA PACIENTAM
LONSURF 15 MG/6,14 MG APVALKOTĀS TABLETES
LONSURF 20 MG/8,19 MG APVALKOTĀS TABLETES
trifluridinum
/
tipiracilum
PIRMS ZĀĻU LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET VISU INSTRUKCIJU, JO TĀ
SATUR JUMS SVARĪGU INFORMĀCIJU.
•
Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs
pārlasīt.
•
Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
_ _
•
Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās
var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
_ _
•
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu
vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz
iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.
Skatīt 4. punktu.
ŠAJĀ INSTRUKCIJĀ VARAT UZZINĀT:
1.
Kas ir Lonsurf un kādam nolūkam to lieto
2.
Kas Jums jāzina pirms Lonsurf lietošanas
3.
Kā lietot Lonsurf
4.
Iespējamās blakusparādības
5.
Kā uzglabāt Lonsurf
6.
Iepakojuma saturs un cita informācija
1.
KAS IR LONSURF UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO
Lonsurf ir pretvēža ķīmijterapijas veids, kas pieder zāļu
grupai, ko sauc par „citostatiskiem
antimetabolītu līdzekļiem”.
Lonsurf sastāvā ir divas dažādas aktīvās vielas: trifluridīns
un tipiracils.
•
Trifluridīns aptur vēža šūnu augšanu.
•
Tipiracils aptur trifluridīna sašķelšanu organismā, palīdzot
trifluridīnam ilgāk darboties.
Lonsurf izmanto, lai ārstētu pieaugušos cilvēkus ar resnās vai
taisnās zarnas vēzi, ko dažkārt sauc par
“kolorektālo” vēzi, un kuņģa vēzi (ieskaitot kuņģa un
barības vada savienojuma daļas vēzi).
•
To lieto, ja vēzis ir izplatījies uz citām organisma daļām
(metastāzes).
•
To lieto, ja citi ārstēšanas līdzekļi nav bijuši iedarbīgi vai
nav Jums piemēroti.
Lonsurf var lietot kombinācijā ar bevacizumabu. Ir svarīgi izlasīt
arī bevacizumaba lietošanas
instrukciju. Ja Jums ir kādi jautājumi par šīm zālēm, j
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
I PIELIKUMS
ZĀĻU APRAKSTS
2
1.
ZĀĻU NOSAUKUMS
_ _
Lonsurf 15 mg/ 6,14 mg apvalkotās tabletes
Lonsurf 20 mg/ 8,19 mg apvalkotās tabletes
_ _
2.
KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
_ _
Lonsurf 15 mg/ 6,14 mg apvalkotās tabletes
Katra apvalkotā tablete satur 15 mg trifluridīna (
_Trifluridinum_
) un 6,14 mg tipiracila (
_Tipiracilum) _
(hidrohlorīda veidā).
_Palīgviela ar zināmu iedarbību _
Katra apvalkotā tablete satur 90,735 mg laktozes monohidrāta.
Lonsurf 20 mg/ 8,19 mg apvalkotās tabletes
Katra apvalkotā tablete satur 20 mg trifluridīna (
_Trifluridinum_
) un 8,19 mg tipiracila (
_Tipiracilum) _
(hidrohlorīda veidā).
_Palīgviela ar zināmu iedarbību_
Katra apvalkotā tablete satur 120,980 mg laktozes monohidrāta.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3.
ZĀĻU FORMA
Apvalkotā tablete (tablete).
Lonsurf 15 mg/ 6,14 mg apvalkotās tabletes
Tablete ir balta, abpusēji izliekta, apaļa apvalkotā tablete,
diametrs 7,1 mm un biezums 2,7 mm, ar
pelēkas tintes uzdruku „15” vienā pusē un „102” un „15
mg” otrā pusē.
Lonsurf 20 mg/ 8,19 mg apvalkotās tabletes
Tablete ir gaiši sarkana, abpusēji izliekta, apaļa apvalkotā
tablete, diametrs 7,6 mm un biezums
3,2 mm, ar pelēkas tintes uzdruku „20” vienā pusē un „102”
un „20 mg” otrā pusē.
4.
KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1.
TERAPEITISKĀS INDIKĀCIJAS
Kolorektālais vēzis
Lonsurf indicēts kombinācijā ar bevacizumabu, lai ārstētu
pieaugušos pacientus ar metastātisku
kolorektālu vēzi (KRV), kuri iepriekš ārstēti saskaņā ar divām
pretvēža terapijas shēmām, tajā skaitā
ar fluorpirimidīnu, oksaliplatīnu vai irinotekānu saturošu
ķīmijterapiju, anti-VEGF līdzekļiem un/vai
anti-EGFR līdzekļiem.
Lonsurf indicēts kā monoterapija, lai ārstētu pieaugušos
pacientus ar metastātisku kolorektālu vēzi,
kuri iepriekš ārstēti ar pieejamām terapijām, tajā skaitā ar
fluorpirimidīnu, oksaliplatīnu vai
irinotekānu saturošu ķīmijterapiju, anti-VEGF līdzekļiem u
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta bułgarski 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu bułgarski 11-09-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego bułgarski 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 11-09-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta duński 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu duński 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 11-09-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 11-09-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 11-09-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 11-09-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 11-09-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 11-09-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 11-09-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 11-09-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 11-09-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 11-09-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 11-09-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 11-09-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 11-09-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 11-09-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 11-09-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 11-09-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego chorwacki 11-09-2023

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów