Lonsurf

国家: 欧盟

语言: 拉脱维亚文

来源: EMA (European Medicines Agency)

下载 资料单张 (PIL)
11-09-2023
下载 产品特点 (SPC)
11-09-2023
下载 公众评估报告 (PAR)
11-09-2023

有效成分:

trifluridine, tipiracil hidrohlorīds

可用日期:

Les Laboratoires Servier

ATC代码:

L01BC59

INN(国际名称):

trifluridine, tipiracil

治疗组:

Antineoplastiski līdzekļi

治疗领域:

Kolorektālie jaunveidojumi

疗效迹象:

Colorectal cancerLonsurf is indicated in combination with bevacizumab for the treatment of adult patients with metastatic colorectal cancer (CRC) who have received two prior anticancer treatment regimens including fluoropyrimidine-, oxaliplatin- and irinotecan-based chemotherapies, anti-VEGF agents, and/or anti-EGFR agents. Lonsurf is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with metastatic colorectal cancer (CRC) who have been previously treated with, or are not considered candidates for, available therapies including fluoropyrimidine-, oxaliplatin- and irinotecan-based chemotherapies, anti-VEGF agents, and anti EGFR agentsGastric cancerLonsurf is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with metastatic gastric cancer including adenocarcinoma of the gastroesophageal junction, who have been previously treated with at least two prior systemic treatment regimens for advanced disease.

產品總結:

Revision: 9

授权状态:

Autorizēts

授权日期:

2016-04-25

资料单张

                39
B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
40 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA PACIENTAM
LONSURF 15 MG/6,14 MG APVALKOTĀS TABLETES
LONSURF 20 MG/8,19 MG APVALKOTĀS TABLETES
trifluridinum
/
tipiracilum
PIRMS ZĀĻU LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET VISU INSTRUKCIJU, JO TĀ
SATUR JUMS SVARĪGU INFORMĀCIJU.
•
Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs
pārlasīt.
•
Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
_ _
•
Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās
var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
_ _
•
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu
vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz
iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.
Skatīt 4. punktu.
ŠAJĀ INSTRUKCIJĀ VARAT UZZINĀT:
1.
Kas ir Lonsurf un kādam nolūkam to lieto
2.
Kas Jums jāzina pirms Lonsurf lietošanas
3.
Kā lietot Lonsurf
4.
Iespējamās blakusparādības
5.
Kā uzglabāt Lonsurf
6.
Iepakojuma saturs un cita informācija
1.
KAS IR LONSURF UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO
Lonsurf ir pretvēža ķīmijterapijas veids, kas pieder zāļu
grupai, ko sauc par „citostatiskiem
antimetabolītu līdzekļiem”.
Lonsurf sastāvā ir divas dažādas aktīvās vielas: trifluridīns
un tipiracils.
•
Trifluridīns aptur vēža šūnu augšanu.
•
Tipiracils aptur trifluridīna sašķelšanu organismā, palīdzot
trifluridīnam ilgāk darboties.
Lonsurf izmanto, lai ārstētu pieaugušos cilvēkus ar resnās vai
taisnās zarnas vēzi, ko dažkārt sauc par
“kolorektālo” vēzi, un kuņģa vēzi (ieskaitot kuņģa un
barības vada savienojuma daļas vēzi).
•
To lieto, ja vēzis ir izplatījies uz citām organisma daļām
(metastāzes).
•
To lieto, ja citi ārstēšanas līdzekļi nav bijuši iedarbīgi vai
nav Jums piemēroti.
Lonsurf var lietot kombinācijā ar bevacizumabu. Ir svarīgi izlasīt
arī bevacizumaba lietošanas
instrukciju. Ja Jums ir kādi jautājumi par šīm zālēm, j
                
                阅读完整的文件
                
              

产品特点

                1
I PIELIKUMS
ZĀĻU APRAKSTS
2
1.
ZĀĻU NOSAUKUMS
_ _
Lonsurf 15 mg/ 6,14 mg apvalkotās tabletes
Lonsurf 20 mg/ 8,19 mg apvalkotās tabletes
_ _
2.
KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
_ _
Lonsurf 15 mg/ 6,14 mg apvalkotās tabletes
Katra apvalkotā tablete satur 15 mg trifluridīna (
_Trifluridinum_
) un 6,14 mg tipiracila (
_Tipiracilum) _
(hidrohlorīda veidā).
_Palīgviela ar zināmu iedarbību _
Katra apvalkotā tablete satur 90,735 mg laktozes monohidrāta.
Lonsurf 20 mg/ 8,19 mg apvalkotās tabletes
Katra apvalkotā tablete satur 20 mg trifluridīna (
_Trifluridinum_
) un 8,19 mg tipiracila (
_Tipiracilum) _
(hidrohlorīda veidā).
_Palīgviela ar zināmu iedarbību_
Katra apvalkotā tablete satur 120,980 mg laktozes monohidrāta.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3.
ZĀĻU FORMA
Apvalkotā tablete (tablete).
Lonsurf 15 mg/ 6,14 mg apvalkotās tabletes
Tablete ir balta, abpusēji izliekta, apaļa apvalkotā tablete,
diametrs 7,1 mm un biezums 2,7 mm, ar
pelēkas tintes uzdruku „15” vienā pusē un „102” un „15
mg” otrā pusē.
Lonsurf 20 mg/ 8,19 mg apvalkotās tabletes
Tablete ir gaiši sarkana, abpusēji izliekta, apaļa apvalkotā
tablete, diametrs 7,6 mm un biezums
3,2 mm, ar pelēkas tintes uzdruku „20” vienā pusē un „102”
un „20 mg” otrā pusē.
4.
KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1.
TERAPEITISKĀS INDIKĀCIJAS
Kolorektālais vēzis
Lonsurf indicēts kombinācijā ar bevacizumabu, lai ārstētu
pieaugušos pacientus ar metastātisku
kolorektālu vēzi (KRV), kuri iepriekš ārstēti saskaņā ar divām
pretvēža terapijas shēmām, tajā skaitā
ar fluorpirimidīnu, oksaliplatīnu vai irinotekānu saturošu
ķīmijterapiju, anti-VEGF līdzekļiem un/vai
anti-EGFR līdzekļiem.
Lonsurf indicēts kā monoterapija, lai ārstētu pieaugušos
pacientus ar metastātisku kolorektālu vēzi,
kuri iepriekš ārstēti ar pieejamām terapijām, tajā skaitā ar
fluorpirimidīnu, oksaliplatīnu vai
irinotekānu saturošu ķīmijterapiju, anti-VEGF līdzekļiem u
                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

资料单张 资料单张 保加利亚文 11-09-2023
产品特点 产品特点 保加利亚文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 保加利亚文 11-09-2023
资料单张 资料单张 西班牙文 11-09-2023
产品特点 产品特点 西班牙文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 西班牙文 11-09-2023
资料单张 资料单张 捷克文 11-09-2023
产品特点 产品特点 捷克文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 捷克文 11-09-2023
资料单张 资料单张 丹麦文 11-09-2023
产品特点 产品特点 丹麦文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 丹麦文 11-09-2023
资料单张 资料单张 德文 11-09-2023
产品特点 产品特点 德文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 德文 11-09-2023
资料单张 资料单张 爱沙尼亚文 11-09-2023
产品特点 产品特点 爱沙尼亚文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 爱沙尼亚文 11-09-2023
资料单张 资料单张 希腊文 11-09-2023
产品特点 产品特点 希腊文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 希腊文 11-09-2023
资料单张 资料单张 英文 11-09-2023
产品特点 产品特点 英文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 英文 11-09-2023
资料单张 资料单张 法文 11-09-2023
产品特点 产品特点 法文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 法文 11-09-2023
资料单张 资料单张 意大利文 11-09-2023
产品特点 产品特点 意大利文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 意大利文 11-09-2023
资料单张 资料单张 立陶宛文 11-09-2023
产品特点 产品特点 立陶宛文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 立陶宛文 11-09-2023
资料单张 资料单张 匈牙利文 11-09-2023
产品特点 产品特点 匈牙利文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 匈牙利文 11-09-2023
资料单张 资料单张 马耳他文 11-09-2023
产品特点 产品特点 马耳他文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 马耳他文 11-09-2023
资料单张 资料单张 荷兰文 11-09-2023
产品特点 产品特点 荷兰文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 荷兰文 11-09-2023
资料单张 资料单张 波兰文 11-09-2023
产品特点 产品特点 波兰文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 波兰文 11-09-2023
资料单张 资料单张 葡萄牙文 11-09-2023
产品特点 产品特点 葡萄牙文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 葡萄牙文 11-09-2023
资料单张 资料单张 罗马尼亚文 11-09-2023
产品特点 产品特点 罗马尼亚文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 罗马尼亚文 11-09-2023
资料单张 资料单张 斯洛伐克文 11-09-2023
产品特点 产品特点 斯洛伐克文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 斯洛伐克文 11-09-2023
资料单张 资料单张 斯洛文尼亚文 11-09-2023
产品特点 产品特点 斯洛文尼亚文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 斯洛文尼亚文 11-09-2023
资料单张 资料单张 芬兰文 11-09-2023
产品特点 产品特点 芬兰文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 芬兰文 11-09-2023
资料单张 资料单张 瑞典文 11-09-2023
产品特点 产品特点 瑞典文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 瑞典文 11-09-2023
资料单张 资料单张 挪威文 11-09-2023
产品特点 产品特点 挪威文 11-09-2023
资料单张 资料单张 冰岛文 11-09-2023
产品特点 产品特点 冰岛文 11-09-2023
资料单张 资料单张 克罗地亚文 11-09-2023
产品特点 产品特点 克罗地亚文 11-09-2023
公众评估报告 公众评估报告 克罗地亚文 11-09-2023

查看文件历史