Lonsurf

Valsts: Eiropas Savienība

Valoda: latviešu

Klimata pārmaiņas: EMA (European Medicines Agency)

Aktīvā sastāvdaļa:

trifluridine, tipiracil hidrohlorīds

Pieejams no:

Les Laboratoires Servier

ATĶ kods:

L01BC59

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

trifluridine, tipiracil

Ārstniecības grupa:

Antineoplastiski līdzekļi

Ārstniecības joma:

Kolorektālie jaunveidojumi

Ārstēšanas norādes:

Colorectal cancerLonsurf is indicated in combination with bevacizumab for the treatment of adult patients with metastatic colorectal cancer (CRC) who have received two prior anticancer treatment regimens including fluoropyrimidine-, oxaliplatin- and irinotecan-based chemotherapies, anti-VEGF agents, and/or anti-EGFR agents. Lonsurf is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with metastatic colorectal cancer (CRC) who have been previously treated with, or are not considered candidates for, available therapies including fluoropyrimidine-, oxaliplatin- and irinotecan-based chemotherapies, anti-VEGF agents, and anti EGFR agentsGastric cancerLonsurf is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with metastatic gastric cancer including adenocarcinoma of the gastroesophageal junction, who have been previously treated with at least two prior systemic treatment regimens for advanced disease.

Produktu pārskats:

Revision: 9

Autorizācija statuss:

Autorizēts

Autorizācija datums:

2016-04-25

Lietošanas instrukcija

                39
B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
40 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA PACIENTAM
LONSURF 15 MG/6,14 MG APVALKOTĀS TABLETES
LONSURF 20 MG/8,19 MG APVALKOTĀS TABLETES
trifluridinum
/
tipiracilum
PIRMS ZĀĻU LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET VISU INSTRUKCIJU, JO TĀ
SATUR JUMS SVARĪGU INFORMĀCIJU.
•
Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs
pārlasīt.
•
Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
_ _
•
Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās
var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
_ _
•
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu
vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz
iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.
Skatīt 4. punktu.
ŠAJĀ INSTRUKCIJĀ VARAT UZZINĀT:
1.
Kas ir Lonsurf un kādam nolūkam to lieto
2.
Kas Jums jāzina pirms Lonsurf lietošanas
3.
Kā lietot Lonsurf
4.
Iespējamās blakusparādības
5.
Kā uzglabāt Lonsurf
6.
Iepakojuma saturs un cita informācija
1.
KAS IR LONSURF UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO
Lonsurf ir pretvēža ķīmijterapijas veids, kas pieder zāļu
grupai, ko sauc par „citostatiskiem
antimetabolītu līdzekļiem”.
Lonsurf sastāvā ir divas dažādas aktīvās vielas: trifluridīns
un tipiracils.
•
Trifluridīns aptur vēža šūnu augšanu.
•
Tipiracils aptur trifluridīna sašķelšanu organismā, palīdzot
trifluridīnam ilgāk darboties.
Lonsurf izmanto, lai ārstētu pieaugušos cilvēkus ar resnās vai
taisnās zarnas vēzi, ko dažkārt sauc par
“kolorektālo” vēzi, un kuņģa vēzi (ieskaitot kuņģa un
barības vada savienojuma daļas vēzi).
•
To lieto, ja vēzis ir izplatījies uz citām organisma daļām
(metastāzes).
•
To lieto, ja citi ārstēšanas līdzekļi nav bijuši iedarbīgi vai
nav Jums piemēroti.
Lonsurf var lietot kombinācijā ar bevacizumabu. Ir svarīgi izlasīt
arī bevacizumaba lietošanas
instrukciju. Ja Jums ir kādi jautājumi par šīm zālēm, j
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
I PIELIKUMS
ZĀĻU APRAKSTS
2
1.
ZĀĻU NOSAUKUMS
_ _
Lonsurf 15 mg/ 6,14 mg apvalkotās tabletes
Lonsurf 20 mg/ 8,19 mg apvalkotās tabletes
_ _
2.
KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
_ _
Lonsurf 15 mg/ 6,14 mg apvalkotās tabletes
Katra apvalkotā tablete satur 15 mg trifluridīna (
_Trifluridinum_
) un 6,14 mg tipiracila (
_Tipiracilum) _
(hidrohlorīda veidā).
_Palīgviela ar zināmu iedarbību _
Katra apvalkotā tablete satur 90,735 mg laktozes monohidrāta.
Lonsurf 20 mg/ 8,19 mg apvalkotās tabletes
Katra apvalkotā tablete satur 20 mg trifluridīna (
_Trifluridinum_
) un 8,19 mg tipiracila (
_Tipiracilum) _
(hidrohlorīda veidā).
_Palīgviela ar zināmu iedarbību_
Katra apvalkotā tablete satur 120,980 mg laktozes monohidrāta.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3.
ZĀĻU FORMA
Apvalkotā tablete (tablete).
Lonsurf 15 mg/ 6,14 mg apvalkotās tabletes
Tablete ir balta, abpusēji izliekta, apaļa apvalkotā tablete,
diametrs 7,1 mm un biezums 2,7 mm, ar
pelēkas tintes uzdruku „15” vienā pusē un „102” un „15
mg” otrā pusē.
Lonsurf 20 mg/ 8,19 mg apvalkotās tabletes
Tablete ir gaiši sarkana, abpusēji izliekta, apaļa apvalkotā
tablete, diametrs 7,6 mm un biezums
3,2 mm, ar pelēkas tintes uzdruku „20” vienā pusē un „102”
un „20 mg” otrā pusē.
4.
KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1.
TERAPEITISKĀS INDIKĀCIJAS
Kolorektālais vēzis
Lonsurf indicēts kombinācijā ar bevacizumabu, lai ārstētu
pieaugušos pacientus ar metastātisku
kolorektālu vēzi (KRV), kuri iepriekš ārstēti saskaņā ar divām
pretvēža terapijas shēmām, tajā skaitā
ar fluorpirimidīnu, oksaliplatīnu vai irinotekānu saturošu
ķīmijterapiju, anti-VEGF līdzekļiem un/vai
anti-EGFR līdzekļiem.
Lonsurf indicēts kā monoterapija, lai ārstētu pieaugušos
pacientus ar metastātisku kolorektālu vēzi,
kuri iepriekš ārstēti ar pieejamām terapijām, tajā skaitā ar
fluorpirimidīnu, oksaliplatīnu vai
irinotekānu saturošu ķīmijterapiju, anti-VEGF līdzekļiem u
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija bulgāru 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts bulgāru 11-09-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums bulgāru 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija spāņu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts spāņu 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija čehu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts čehu 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija dāņu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts dāņu 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija vācu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts vācu 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija igauņu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts igauņu 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija grieķu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts grieķu 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija angļu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts angļu 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija franču 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts franču 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija itāļu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts itāļu 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija lietuviešu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts lietuviešu 11-09-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums lietuviešu 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija ungāru 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts ungāru 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija maltiešu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts maltiešu 11-09-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums maltiešu 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija holandiešu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts holandiešu 11-09-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums holandiešu 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija poļu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts poļu 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija portugāļu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts portugāļu 11-09-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums portugāļu 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija rumāņu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts rumāņu 11-09-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums rumāņu 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovāku 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts slovāku 11-09-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovāku 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovēņu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts slovēņu 11-09-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovēņu 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija somu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts somu 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija zviedru 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts zviedru 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija norvēģu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts norvēģu 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija īslandiešu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts īslandiešu 11-09-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija horvātu 11-09-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts horvātu 11-09-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums horvātu 11-09-2023

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi