Pemetrexed Accord

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

09-10-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
pemetrekseda dinātrija hemipentahidrāts
Pieejams no:
Accord Healthcare S.L.U.
ATĶ kods:
L01BA04
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
pemetrexed
Ārstniecības grupa:
Antineoplastiskie līdzekļi,pārstāvji,
Ārstniecības joma:
Karcinoma, Kas Nav Maza Šūnu Plaušu, Mezoteliomu
Ārstēšanas norādes:
Ļaundabīgi pleiras mezotelioma Pemetrexed Vienojoties kopā ar cisplatin ir indicēts, lai ārstētu ķīmijterapijas naivs pacientiem ar unresectable ļaundabīgi pleiras mezotelioma. Nav maza šūnu plaušu vēzis Pemetrexed Vienojoties kopā ar cisplatin ir norādīts pirmajā rindā ārstēšana pacientiem ar lokāli papildu vai metastātiska nav maza šūnu plaušu vēzis, izņemot galvenokārt plakanšūnu histoloģiju. Pemetrexed Accord ir norādīts kā monotherapy uzturēšanas apstrāde vietas papildu vai metastātiska nav maza šūnu plaušu vēzis, izņemot galvenokārt plakanšūnu histoloģija pacientiem, kuru slimība nav progresējusi tūlīt pēc platīna ķīmijterapiju. Pemetrexed Accord ir norādīts kā monotherapy otrās līnijas ārstēšana pacientiem ar lokāli papildu vai metastātiska nav maza šūnu plaušu vēzis, izņemot galvenokārt plakanšūnu histoloģiju.
Produktu pārskats:
Revision: 4
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/004072
Autorizācija datums:
2016-01-18
EMEA kods:
EMEA/H/C/004072

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

29-01-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

29-01-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

09-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

29-01-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

09-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

29-01-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

29-01-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

29-01-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

29-01-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

29-01-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

29-01-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

29-01-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

29-01-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

29-01-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

09-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

29-01-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

29-01-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

29-01-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

29-01-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

09-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

29-01-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

09-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

09-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

29-01-2016

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Pemetrexed Accord 100

mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Pemetrexed Accord 500

mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Pemetrexed Accord 1000

mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

pemetrexed

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Pemetrexed Accord un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Pemetrexed Accord lietošanas

Kā lietot Pemetrexed Accord

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Pemetrexed Accord

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Pemetrexed Accord un kādam nolūkam tās lieto

Pemetrexed Accord ir zāles, ko izmanto vēža ārstēšanai.

Pemetrexed Accord tiek lietotas kombinācijā ar cisplatīnu, citām pretvēža zālēm, ļaundabīgas pleiras

mezoteliomas (vēža paveids, kas skar plaušu apvalku) ārstēšanai pacientiem, kuri iepriekš nav

saņēmuši ķīmijterapiju.

Pemetrexed Accord lieto arī kombinācijā ar cisplatīnu vēlīnas stadijas plaušu vēža sākotnējai

ārstēšanai.

Pemetrexed Accord Jums var nozīmēt, ja Jums ir vēlīnas stadijas plaušu vēzis un slimība nav

reaģējusi uz ārstēšanu vai ja sākotnējā ķīmijterapija to nav būtiski mainījusi.

Pemetrexed Accord ir arī līdzeklis vēlīnas stadijas plaušu vēža ārstēšanai pacientiem, kuriem slimība

progresējusi pēc sākotnējās ķīmijterapijas.

2.

Kas Jums jāzina pirms Pemetrexed Accord lietošanas

Nelietojiet Pemetrexed Accord šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret pemetreksedu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs barojat bērnu ar krūti; ārstēšanas ar Pemetrexed Accord laikā barošana ar krūti jāpārtrauc;

ja nesen esat saņēmis (-usi) vai grasāties saņemt vakcīnu pret dzelteno drudzi.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Pemetrexed Accord lietošanas konsultējieties ar ārstu, slimnīcas farmaceitu vai medmāsu.

Ja Jums pašlaik ir vai agrāk ir bijuši nieru darbības traucējumi, konsultējieties ar ārstu vai slimnīcas

farmaceitu, jo varbūt Jūs nedrīkstat saņemt Pemetrexed Accord.

Pirms katras infūzijas Jums paņems asins paraugus, lai novērtētu, vai Jums ir pietiekama nieru un aknu

darbība un lai pārbaudītu, vai Jums ir pietiekami daudz asins šūnu, lai saņemtu Pemetrexed Accord.

Ārsts var izlemt mainīt devu vai atlikt ārstēšanu atkarībā no Jūsu vispārējā stāvokļa un, ja Jūsu asins

šūnu skaits ir pārāk mazs. Ja Jūs saņemat arī cisplatīnu, ārsts pārliecināsies, vai Jūs esat pietiekami

hidratēts un saņemat atbilstošu ārstēšanu, lai pirms un pēc cisplatīna saņemšanas novērstu vemšanu.

Lūdzu informējiet savu ārstu, ja Jums ir veikta vai ir paredzēta staru terapija, jo, lietojot Pemetrexed

Accord, var būt agrīna vai vēlīna reakcija uz starojumu.

Ja nesen esat vakcinēts, lūdzu, pasakiet to ārstam, jo, lietojot Pemetrexed Accord, tas var izraisīt

nevēlamas blakusparādības.

Ja Jums pašreiz vai anamnēzē ir sirds slimība, lūdzu, pastāstiet to savam ārstam.

Ja Jums ap plaušām uzkrājas šķidrums, ārsts var izlemt izvadīt šo šķidrumu pirms Pemetrexed Accord

lietošanas.

Bērni un pusaudži

Pemetrexed Accord nav paredzēts lietošanai pediatriskā populācijā.

Citas zāles un Pemetrexed Accord

Lūdzu, pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat kādas zāles sāpju vai iekaisuma (pietūkuma) ārstēšanai,

piemēram, zāles, ko sauc par nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL), tostarp zāles, ko pārdod

bez ārsta receptes (piemēram, ibuprofēnu). Pieejami vairāku veidu NPL ar atšķirīgu darbības ilgumu.

Ņemot vērā Jums plānoto Pemetrexed Accord infūzijas datumu un/vai nieru stāvokli, ārstam Jums

jāsniedz padoms par to, kādas zāles un kad Jūs varat lietot. Ja neesat pārliecināts, jautājiet padomu

ārstam vai farmaceitam, vai kādas no Jūsu zālēm ir NPL.

Pastāstiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat

lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece vai domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo

zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Jāizvairās no Pemetrexed Accord lietošanas grūtniecības laikā.

Ārsts apspriedīs ar Jums iespējamo risku, ko rada Pemetrexed Accord lietošana grūtniecības laikā.

Ārstēšanas laikā ar Pemetrexed Accord sievietēm jālieto efektīva kontracepcijas metode.

Barošanas ar krūti

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, pasakiet to ārstam.

Ārstēšanas ar Pemetrexed Accord laikā jāpārtrauc bērna barošana ar krūti.

Fertilitāte

Vīriešiem nav ieteicams kļūt par bērna tēvu Pemetrexed Accord lietošanas laikā un līdz 6 mēnešiem

pēc ārstēšanas, tādēļ Pemetrexed Accord terapijas laikā un vēl 6 mēnešus pēc tās jāizmanto efektīva

kontracepcija. Ja vēlaties kļūt par bērna tēvu ārstēšanas laikā vai 6 mēnešu laikā pēc zāļu saņemšanas,

konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Iespējams, pirms ārstēšanas uzsākšanas Jūs varētu vēlēties

saņemt konsultāciju par spermas saglabāšanu. Vīriešiem pirms ārstēšanas sākšanas ieteicams

konsultēties par spermas uzglabāšanu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pemetrexed Accord Jums var izraisīt nogurumu. Esiet uzmanīgs, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot

mehānismu(s).

Pemetrexed Accord satur nātriju

Pemetrexed Accord 100 mg satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā flakonā, -būtībā tas ir

nātriju nesaturošs.

Pemetrexed Accord 500 mg satur apmēram 54 mg nātrija katrā flakonā. Jāievēro pacientiem ar

kontrolētu nātrija diētu.

Pemetrexed Accord 1000 mg satur apmēram 108 mg nātrija katrā flakonā. Jāievēro pacientiem ar

kontrolētu nātrija diētu.

3.

Kā lietot Pemetrexed Accord

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā Pemetrexed Accord deva ir 500 miligrami uz katru ķermeņa virsmas laukuma kvadrātmetru.

Jums izmērīs auguma garumu un Jūs nosvērs, lai aprēķinātu ķermeņa virsmas laukumu. Ārsts izmantos

šo ķermeņa virsmas laukumu, lai aprēķinātu Jums pareizo devu. Šo devu var pielāgot vai ārstēšanu var

atlikt atkarībā no Jūsu asins šūnu skaita un Jūsu vispārējā stāvokļa. Pirms ievadīšanas jums slimnīcas

farmaceits, medicīnas māsa vai ārsts sajauks Pemetrexed Accord pulveri ar nātrija hlorīda 9 mg/ml

(0,9%) šķīdumu injekcijām.

Jūs vienmēr saņemsiet Pemetrexed Accord infūzijas veidā kādā no vēnām. Infūzija ilgs aptuveni 10

minūtes.

Pemetrexed Accord lietošana kombinācijā ar cisplatīnu:

ārsts vai slimnīcas farmaceits noteiks Jums nepieciešamo devu, ņemot vērā Jūsu garumu un svaru.

Cisplatīnu arī ievada infūzijas veidā vienā no vēnām un to ievada aptuveni 30 minūtes pēc tam, kad

pabeigta Pemetrexed Accord infūzija. Cisplatīna infūzija ilgs aptuveni 2 stundas.

Parasti Jums infūzija jāsaņem reizi 3 nedēļās.

Papildus zāles:

kortikosteroīdi: ārsts Jums parakstīs steroīdu tabletes (kas atbilst 4 miligramiem deksametazona

divreiz dienā), kas Jums būs jālieto dienu pirms ārstēšanas ar Pemetrexed Accord, Pemetrexed Accord

lietošanas dienā un dienu pēc tam. Šīs zāles Jums jālieto, lai samazinātu ādas reakciju biežumu un

smaguma pakāpi, kas Jums var rasties pretvēža terapijas laikā.

Vitamīnu papildterapija: Pemetrexed Accord lietošanas laikā ārsts Jums parakstīs iekšķīgi folskābi

(vitamīnu) vai folskābi saturošus multivitamīnus (350 – 1000 mikrogramus), kas Jums būs jālieto reizi

dienā. Jums jālieto vismaz 5 devas 7 dienas pirms pirmās Pemetrexed Accord devas lietošanas. Jums

jāturpina lietot folskābi 21 dienu pēc pēdējās Pemetrexed Accord devas lietošanas. Jūs saņemsiet arī

vitamīna injekciju (1000 mikrogrami) nedēļu pirms Pemetrexed Accord lietošanas un pēc tam

aptuveni reizi 9 nedēļās (atbilstoši 3 Pemetrexed Accord terapijas kursiem). B

vitamīns un folskābe

Jums tiek nozīmēti, lai samazinātu iespējamo pretvēža terapijas toksisko ietekmi.

Ja Jums ir jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Jums nekavējoties jāsazinās ar ārstu, ja pamanāt kādu no šīm reakcijām:

drudzis vai infekcija (bieži): ja Jums ir temperatūra 38ºC vai lielāka, svīšana vai infekcijas

pazīmes (jo Jums var būt mazāk balto asins šūnu nekā normā, kas ir novērojams ļoti bieži).

Infekcija (sepse) var būt smaga un izraisīt nāvi;

ja Jūs sajūtat sāpes krūtīs (bieži) vai Jums ir ātra sirdsdarbība (retāk);

ja Jums ir sāpes, apsārtums, pietūkums vai čūlas mutes dobumā (ļoti bieži);

alerģiska reakcija: ja Jums rodas izsitumi uz ādas (ļoti bieži)/dedzināšanas vai durstīšanas sajūta

(bieži) vai drudzis (bieži). Retos gadījumos ādas reakcijas var būt smagas un izraisīt nāvi.

Sazinieties ar savu ārstu, ja Jums ir smagi izsitumi, nieze vai bullas (Stīvensa-Džonsona

sindroms vai toksiska epidermas nekrolīze);

ja Jums rodas nogurums, ģībšanas sajūta, viegls elpas trūkums vai ja Jūs izskatāties bāls (jo

Jums var būt mazāk hemoglobīna nekā normā, kas ir novērojams ļoti bieži);

ja Jums rodas asiņošana no smaganām, deguna vai mutes, vai asiņošana, kas neapstājas, sārts

vai rozīgs urīns, negaidīts asinsizplūdums (jo Jums var būt mazāk trombocītu nekā normā, kas ir

novērojams ļoti bieži);

ja Jums rodas pēkšņs elpas trūkums, stipras sāpes krūtīs vai klepus ar asiņainām krēpām (retāk)

(tas var liecināt par trombu plaušu asinsvados).

Lietojot Pemetrexed Accord, iespējamās blakusparādības ir:

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1

no 10

cilvēkiem)

Mazs balto asins šūnu skaits.

Zems hemoglobīna līmenis (anēmija).

Mazs trombocītu skaits.

Caureja.

Vemšana.

Sāpes, apsārtums, pietūkums vai čūlas mutē.

Slikta dūša.

Apetītes zudums.

Nogurums (nespēks).

Izsitumi uz ādas.

Matu izkrišana.

Aizcietējums.

Sajūtu zudums.

Nieres: izmainītas asins analīzes.

Bieži (var rasties līdz 1

no10

cilvēkiem)

Alerģiska reakcija: izsitumi uz ādas/dedzinoša vai durstoša sajūta.

Infekcija, ieskaitot sepsi.

Drudzis.

Atūdeņošanās.

Nieru mazspēja.

Ādas kairinājums un nieze.

Sāpes krūtīs.

Muskuļu vājums.

Konjunktivīts (acs iekaisums).

Kuņģa darbības traucējumi.

Sāpes vēderā.

Garšas izmaiņas.

Aknas: izmainītas asins analīzes.

Asarojošas acis.

Pastiprināta ādas pigmentācija.

Retāk (var rasties 1 no 100 cilvēkiem)

Akūta nieru mazspēja.

Ātra sirdsdarbība.

Barības vada gļotādas iekaisums novērots, lietojot Pemetrexed Accord/staru terapiju.

Kolīts (resnās zarnas gļotādas iekaisums ar vienlaicīgu zarnu vai taisnās zarnas asiņošana).

Intersticiāls pneimonīts (rētaini plaušu alveolu bojājumi).

Tūska (pārmērīga šķidruma uzkrāšanās ķermeņa audos, kas rada pietūkumu). Dažiem pacientiem

bijusi sirdslēkme, insults vai „mikroinsults”, lietojot Pemetrexed Accord parasti kopā ar citu pretvēža

terapiju.

Pancitopēnija — maza leikocītu, eritrocītu un trombocītu skaita kombinācija

Pacientiem, kuri pirms Pemetrexed Accord terapijas, tās laikā vai pēc tās ārstēti arī ar staru terapiju,

var rasties starojuma pneimonīts (plaušu gaisa maisu rētošanās, kas saistīta ar staru terapiju).

Ir ziņots par sāpēm ekstremitātēs, zemu temperatūru un ādas krāsas pārmaiņām.

Trombi plaušu asinsvados (plaušu embolija).

Reti (var rasties 1

no 1000

cilvēkiem)

Ar staru terapiju saistīti specifiski, smagi ādas bojājumi (smagam saules apdegumam līdzīgi ādas

bojājumi), kas var rasties uz iepriekš apstarotas ādas vairākas dienas vai gadus pēc apstarošanas.

Bullozi stāvokļi (ar ādas lobīšanos saistītas slimības), ieskaitot Stīvensa-Džonsona sindromu un

toksisku epidermas nekrolīzi.

Ar imunitāti saistīta hemolītiskā anēmija (antivielu izraisīta eritrocītu bojāeja).

Hepatīts (aknu iekaisums).

Anafilaktisks šoks (smaga alerģiska reakcija).

Nav zināms: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

Apakšējo ekstremitāšu pietūkums ar sāpēm un apsārtumu;

pastiprināta urīna izdalīšanās;

slāpes un pastiprināta ūdens uzņemšana;

hipernatrēmija – paaugstināts nātrija līmenis asinīs;

ādas, galvenokārt apakšējo ekstremitāšu, iekaisums ar pietūkumu, sāpēm un apsārtumu.

Jums var rasties jebkurš no šiem simptomiem un/vai stāvokļiem. Ja Jums rodas kāda no šīm

blakusparādībām, Jums tas pēc iespējas ātrāk jāpasaka ārstam.

Ja Jums ir šaubas par kādu blakusparādību(-ām), konsultējieties ar ārstu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas

kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Pemetrexed Accord

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona un kastītes pēc “EXP” un

„Der. līdz”.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Pagatavotie un infūziju šķīdumi: zāles ir jāizlieto nekavējoties. Ja zāles ir pagatavotas atbilstoši

norādījumiem, pemetrekseda pagatavoto un infūzijas šķīdumu ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas

laikā pierādīta līdz 24 stundām uzglabājot ledusskapī.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt jebkādas bojājuma pazīmes.

Šīs zāles paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos.

Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt

apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Pemetrexed Accord satur

Aktīvā viela ir pemetrekseds.

Pemetrexed Accord 100 mg: katrā flakonā ir 100 miligramu pemetrekseda (pemetrekseda nātrija

hemipentahidrāta veidā).

Pemetrexed Accord 500 mg: katrā flakonā ir 500 miligramu pemetrekseda (pemetrekseda nātrija

hemipentahidrāta veidā).

Pemetrexed Accord 1000 mg: katrā flakonā ir 1000 miligramu pemetrekseda (pemetrekseda nātrija

hemipentahidrāta veidā).

Pēc pagatavošanas pemetrekseda daudzums šķīdumā ir 25 mg/ml. Pirms ievadīšanas veselības aprūpes

speciālistam ir jāveic papildus atšķaidīšana.

Pārējās sastāvdaļas ir mannīts, sālsskābe un nātrija hidroksīds (skatīt 2. punktu).

Pemetrexed Accord ārējais izskats un iepakojums

Pemetrexed Accord ir pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai stikla flakonā. Tas ir balts

līdz gaiši dzeltens vai zaļgandzeltens liofilizēts pulveris.

Katrā Pemetrexed Accord iepakojumā ir viens flakons.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spānija

Ražotājs

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Lielbritānija

Wessling Hungary Kft.

Fòti ùt 56., Budapest, 1047,

Ungārija

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/

<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas un veselības aprūpes speciālistiem:

Norādījumi par lietošanu, rīkošanos un iznīcināšanu

Pemetrekseda pagatavošanas un turpmākas atšķaidīšanas laikā ievadīšanai intravenozas

infūzijas veidā ievērojiet aseptikas tehniku.

Aprēķiniet devu un nepieciešamo Pemetrexed Accord flakonu skaitu. Katrā flakonā ir vairāk

pemetrekseda, lai atvieglotu uz etiķetes norādītā daudzuma iegūšanu.

Pemetrexed Accord 100 mg:

izšķīdiniet 100 mg flakona saturu 4,2 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumā injekcijām bez

konservantiem, iegūstot šķīdumu, kas satur pemetreksedu 25 mg/ml.

Pemetrexed Accord 500 mg:

izšķīdiniet 500 mg flakona saturu 20 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumā injekcijām bez

konservantiem, iegūstot šķīdumu, kas satur pemetreksedu 25 mg/ml.

Pemetrexed Accord 1000 mg:

izšķīdiniet 1000 mg flakona saturu 40 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumā injekcijām

bez konservantiem, iegūstot šķīdumu, kas satur pemetreksedu 25 mg/ml.

Viegli groziet katru flakonu, līdz pulveris ir pilnīgi izšķīdis. Iegūtais šķīdums ir dzidrs, un tā

krāsa ir no bezkrāsainas līdz dzeltenai vai zaļgani dzeltenai, kam nav nelabvēlīgas ietekmes uz

preparāta kvalitāti. Pagatavotā šķīduma pH ir 6,6 – 7,8.

Nepieciešama turpmāka atšķaidīšana.

Atbilstošs pagatavotā pemetrekseda šķīduma tilpums jāatšķaida ar 100 ml nātrija hlorīda

9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām bez konservantiem un jāievada intravenozas infūzijas veidā

10 minūšu laikā.

Iepriekš norādītajā veidā sagatavotie pemetrekseda infūziju šķīdumi ir saderīgi ar

polivinilhlorīda un poliolefīna ievadīšanas sistēmām un infūzijas maisiņiem. Permetrekseds nav

saderīgs ar šķīdinātājiem, kas satur kalciju, arī Ringera laktāta šķīdumu injekcijām un Ringera

šķīdumu injekcijām.

Pirms lietošanas jāapskata, vai parenterāli ievadāmas zāles nesatur sīkas daļiņas un, vai nav

mainījusies to krāsa. Ja redzamas sīkas daļiņas, nelietojiet zāles.

Pemetrekseda šķīdumi ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotās zāles vai atlikušie

materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Uzglabāšana

Pemetrekseda izšķīdināto un infūzijas šķīdumu ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā pierādīta

24 stundas, uzglabājot 25°C temperatūrā.

No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jālieto nekavējoties. Ja zāles netiek lietotas nekavējoties, par

uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai ir atbildīgs lietotājs, un tas parasti nedrīkst pārsniegt

24 stundas 2 – 8

C temperatūrā, ja izšķīdināšana/atšķaidīšana ir veikta kontrolētos un apstiprinātos

aseptiskos apstākļos.

Piesardzības pasākumi sagatavošanas un ievadīšanas laikā:

tāpat kā lietojot citus iespējami

toksiskus pretvēža līdzekļus, sagatavojot pemetrekseda infūziju šķīdumus, jāievēro piesardzība.

Ieteicams lietot cimdus. Ja pemetrekseda šķīdums nonāk saskarē ar ādu, nekavējoties un rūpīgi

nomazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni. Ja pemetrekseda šķīdumi nonāk saskarē ar gļotādu, rūpīgi

noskalojiet to ar ūdeni. Pemetrekseds nav čūlas veidojošs līdzeklis. Pemetrekseda ekstravazācijas

gadījumā specifiska antidota nav. Dažos gadījumos ziņots par pemetrekseda ekstravazāciju, ko

pētnieki nevērtēja par nopietnu. Ekstravazācija jāārstē atbilstoši vietējai standarta praksei, tāpat kā

lietojot citus čūlas neveidojošus līdzekļus.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Pemetrexed Accord 100 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai.

Pemetrexed Accord 500 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai.

Pemetrexed Accord 1000 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai.

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Pemetrexed Accord 100 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Katrā flakonā ir 100 mg pemetrekseda (pemetrekseda nātrija hemipentahidrāta veidā) (

pemetrexed

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katrā flakonā ir apmēram 11 mg nātrija.

Pemetrexed Accord 500 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai.

Katrā flakonā ir 500 mg pemetrekseda (pemetrekseda nātrija hemipentahidrāta veidā) (

pemetrexed

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katrā flakonā ir apmēram 54 mg nātrija.

Pemetrexed Accord 1000 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Katrā flakonā ir 1000 mg pemetrekseda (pemetrekseda nātrija hemipentahidrāta veidā) (

pemetrexed

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katrā flakonā ir apmēram 108 mg nātrija.

Pēc pagatavošanas (skatīt 6.6 apakšpunktu) katrs flakons satur ir 25 mg/ml pemetrekseda.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai.

Balts līdz gaiši dzeltens vai zaļgani dzeltens liofilizēts pulveris.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Ļaundabīga pleiras mezotelioma

Pemetrexed Accord kombinācijā ar cisplatīnu indicēts iepriekš ar ķīmijterapiju neārstētu pacientu,

kuriem ir nerezecējama ļaundabīga pleiras mezotelioma, ārstēšanai.

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Pemetrexed Accord kombinācijā ar cisplatīnu ir indicēts pirmās izvēles terapijai pacientiem ar lokāli

progresējošu vai metastātisku nesīkšūnu plaušu vēzi bez izteiktas plakanšūnu histoloģijas (skatīt 5.1

apakšpunktu).

Pemetrexed Accord indicēts lokāli progresējoša vai metastātiska nesīkšūnu plaušu vēža bez izteiktas

plakanšūnu histoloģijas monoterapijai balstterapijā pacientiem, kuriem slimība nav progresējusi uzreiz

pēc platīnu saturošu līdzekļu ķīmijterapijas (skatīt 5.1 apakšpunktu).

Pemetrexed Accord ir indicēts otrās izvēles monoterapijai pacientiem ar lokāli progresējošu vai

metastātisku nesīkšūnu plaušu vēzi bez izteiktas plakanšūnu histoloģijas (skatīt 5.1 apakšpunktu).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Pemetrexed Accord drīkst lietot tikai pretvēža ķīmijterapijas lietošanā kvalificēta ārsta uzraudzībā.

Devas

Pemetrexed Accord kombinācijā ar cisplatīnu

ieteicamā Pemetrexed Accord deva ir 500 mg/m

ķermeņa virsmas laukuma (ĶVL), ievadot

intravenozas infūzijas veidā 10 minūšu laikā katra 21 dienas cikla pirmajā dienā. Ieteicamā cisplatīna

deva ir 75 mg/m

ĶVL infūzijas veidā 2 stundu laikā aptuveni 30 minūtes pēc pemetrekseda infūzijas

katra 21 dienas cikla pirmajā dienā. Pirms un/vai pēc cisplatīna lietošanas pacientam jāsaņem

atbilstoša pretvemšanas ārstēšana un atbilstoša hidratācija (specifiskus norādījumus par devu skatīt arī

cisplatīna zāļu aprakstā).

Pemetrexed Accord monoterapijā

Pacientiem, kuriem ārstē nesīkšūnu plaušu vēzi pēc iepriekš veiktas ķīmijterapijas, ieteicamā

Pemetrexed Accord deva ir 500 mg/m

ĶVL, ievadot intravenozas infūzijas veidā 10 minūšu laikā

katra 21 dienas cikla pirmajā dienā.

Premedikācijas shēma

Lai mazinātu ādas reakciju sastopamību un smaguma pakāpi, jālieto kortikosteroīds dienu pirms

pemetrekseda lietošanas, lietošanas dienā un vienu dienu pēc tam. Kortikosteroīdam jāatbilst 4 mg

deksametazona, ko lieto iekšķīgi divreiz dienā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lai mazinātu toksicitāti, ar pemetreksedu ārstētiem pacientiem jāsaņem arī vitamīnu papildterapija

(skatīt 4.4. apakšpunktu). Pacientiem jālieto folskābe iekšķīgi vai folskābi saturoši multivitamīni

(350 – 1000 mikrogrami) katru dienu. 7 dienas pirms pirmās pemetrekseda devas lietošanas jālieto

vismaz 5 devas folskābes un jāturpina to lietot visu terapijas kursu un 21 dienu pēc pēdējās

pemetrekseda devas. Pacientiem jāsaņem arī intramuskulāra B

vitamīna injekcija (1000 mikrogrami)

nedēļu pirms pirmās pemetrekseda devas lietošanas un reizi 3 ciklos pēc tam. Turpmākas B

vitamīna

injekcijas var veikt tajā pašā dienā, kad tiek lietots pemetrekseds.

Kontrole

Pacienti, kuri saņem pemetreksedu, jākontrolē pirms katras devas lietošanas, veicot pilnu asins analīzi,

tostarp nosakot leikocītu formulu un trombocītu skaitu. Pirms katra ķīmijterapijas kursa jāpaņem asinis

bioķīmiskām analīzēm, lai novērtētu nieru un aknu darbību. Pirms jebkura ķīmijterapijas cikla

uzsākšanas pacientiem jāatbilst šādiem kritērijiem: absolūtajam neitrofilo leikocītu skaitam (ANS)

jābūt

1500 šūnas /mm

un trombocītu skaitam jābūt

100 000 šūnas /mm

. Kreatinīna klīrensam

jābūt

45 ml/min.

Kopējam bilirubīna līmenim jābūt

1,5 reizes virs normas augšējās robežas. Sārmainās fosfatāzes

(SF), aspartātaminotransferāzes (AsAT) un alanīnaminotransferāzes (AlAT) līmenim jābūt

3 reizes

virs normas augšējās robežas. Ja audzējs ir skāris aknas, pieņemams ir sārmainās fosfatāzes, AsAT un

AlAT līmenis

5 reizes virs normas augšējās robežas.

Devas pielāgošana

Devas pielāgošana nākamā cikla sākumā jāveic, ņemot vērā mazāko asinsšūnu skaitu vai maksimālo

nehematoloģisko toksicitāti no iepriekšējā terapijas cikla. Ārstēšanu var atlikt, lai dotu pietiekamu

laiku atlabšanai. Pēc atlabšanas pacienti jāārstē atkārtoti, izmantojot 1., 2. un 3. tabulā sniegtās

vadlīnijas, kas piemērojamas, ja Pemetrexed Accord tiek lietots kā vienīgais līdzeklis vai kombinācijā

ar cisplatīnu.

1.

tabula – Devas pielāgošanas tabula Pemetrexed Accord (monoterapijā vai kombinētā

terapijā) un cisplatīnam – hematoloģiskā toksicitāte

Mazākais ANS < 500/mm

un mazākais

trombocītu skaits

50 000/mm

75% no iepriekšējās devas (gan Pemetrexed

Accord, gan cisplatīnam)

Mazākais trombocītu skaits < 50 000/mm

neatkarīgi no mazākā ANS

75% no iepriekšējās devas (gan Pemetrexed

Accord, gan cisplatīnam)

Mazākais trombocītu skaits <50 000/mm

asiņošanu

neatkarīgi no mazākā ANS

50% no iepriekšējās devas (gan Pemetrexed

Accord, gan cisplatīnam)

Šie kritēriji atbilst Nacionālā vēža institūta vispārējo toksicitātes kritēriju (VTK v2.0; NVI 1998)

≥VTK 2. pakāpes asiņošanas definīcijai.

Ja pacientam rodas

3. pakāpes nehematoloģiska toksicitāte (izņemot neirotoksicitāti), Pemetrexed

Accord lietošana jāpārtrauc līdz rādītājs atjaunojas pacienta pirmsterapijas līmenī vai zemākā.

Ārstēšana jāatsāk atbilstoši 2. tabulā sniegtajām vadlīnijām.

2.

tabula – Devas pielāgošanas tabula Pemetrexed Accord (monoterapijā vai kombinētā

terapijā) un cisplatīnam – nehematoloģiskā toksicitāte

a, b

Pemetrexed Accord

deva (mg/m

2

)

Cisplatīna deva (mg/m

2

)

Jebkura 3. vai 4. pakāpes toksicitāte,

izņemot mukozītu

75% no iepriekšējās

devas

75% no iepriekšējās devas

Jebkura caureja, kuras dēļ

nepieciešama stacionēšana

(neatkarīgi no pakāpes), vai 3. vai 4.

pakāpes caureja

75% no iepriekšējās

devas

75% no iepriekšējās devas

3. vai 4. pakāpes mukozīts

50% no iepriekšējās

devas

100% no iepriekšējās devas

Nacionālā vēža institūta vispārējie toksicitātes kritēriji (VTK

v2.0; NVI 1998).

Izņemot neirotoksicitāti.

Neirotoksicitātes gadījumā ieteicamā Pemetrexed Accord un cisplatīna devas pielāgošana ir sniegta 3.

tabulā. Pacientam ir jāpārtrauc terapija, ja rodas 3. vai 4. pakāpes neirotoksicitāte.

3.

tabula – PEMETREXED ACCORD (monoterapijā vai kombinētā terapijā) un

cisplatīna devas pielāgošanas tabula – neirotoksicitāte

VTK

a

pakāpe

Pemetrexed Accord deva

(mg/m

2

)

Cisplatīna deva (mg/m

2

)

0 – 1

100% no iepriekšējās devas

100% no iepriekšējās devas

100% no iepriekšējās devas

50% no iepriekšējās devas

Nacionālā vēža institūta vispārējie toksicitātes kritēriji (VTK v2.0; NVI 1998).

Ārstēšana ar Pemetrexed Accord jāpārtrauc, ja pacientam rodas hematoloģiska vai nehematoloģiska 3.

vai 4.

pakāpes toksicitāte pēc 2

devas samazināšanas reizēm vai nekavējoties, ja tiek novērota 3. vai 4.

pakāpes neirotoksicitāte.

Gados vecākiem cilvēkiem

Klīniskajos pētījumos nav konstatēts, ka 65 gadus veciem vai vecākiem cilvēkiem ir palielināts

blakusparādību risks, salīdzinot ar pacientiem, kuri ir jaunāki par 65 gadiem. Nav nepieciešama cita

veida devas samazināšana papildus tai, kas ieteikta visiem pacientiem.

Pediatriskā populācija

Pemetrexed Accord nav paredzēts lietošanai pediatriskā populācijā ļaundabīgas pleiras mezoteliomas

un nesīkšūnu plaušu vēža gadījumā.

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem

(standarta

Cockcroft

Gault

formula vai glomerulārās

filtrācijas ātrums, kas noteikts ar Tc99 m-DPTA seruma klīrensa metodi)

Pemetrekseds tiek izvadīts galvenokārt neizmainītā veidā caur nierēm. Klīniskos pētījumos

pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir

45 ml/min, nebija nepieciešama cita veida devas

pielāgošana kā tikai tā, kas ieteikta visiem pacientiem. Nav pietiekamu datu par pemetrekseda

lietošanu pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir mazāks par 45 ml/min, tādēļ pemetrekseda lietošana

nav ieteicama (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem

Nav konstatēta sakarība starp AsAT, AlAT vai kopējā bilirubīna līmeni un pemetrekseda

farmakokinētiku. Tomēr pacienti ar aknu darbības traucējumiem, piemēram, tie, kuriem bilirubīna

līmenis > 1,5 reizes pārsniedz normas augšējo robežu un/vai aminotransferāžu līmenis > 3,0 reižu

pārsniedz normas augšējo robežu (nav metastāžu aknās), vai > 5,0 reizes pārsniedz normas augšējo

robežu (ir metastāzes aknās), nav specifiski pētīti.

Lietošanas veids

Informāciju par piesardzības pasākumiem, kas jāveic pirms rīkošanās ar Pemetrexed Accord vai tā

lietošanas laikā, skatīt 6.6. apakšpunktā.

Pemetrexed Accord jāievada intravenozas infūzijas veidā 10 minūšu laikā katra 21 dienas cikla

pirmajā dienā. Norādījumus par Pemetrexed Accord pagatavošanu un atšķaidīšanu pirms lietošanas

skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Barošanas ar krūti periods (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Vienlaicīga dzeltenā drudža vakcīnas ievadīšana (skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pemetrekseds var nomākt kaulu smadzeņu darbību, kas izpaužas ar neitropēniju, trombocitopēniju un

anēmiju (vai pancitopēniju) (skatīt 4.8. apakšpunktu). Kaulu smadzeņu nomākums parasti ir devu

ierobežojoša toksicitāte. Jānovēro, vai pacientiem terapijas laikā nerodas kaulu smadzeņu nomākums,

un pemetreksedu nedrīkst dot pacientiem, kamēr absolūtais neitrofilo leikocītu skaits (ANS) nav

atjaunojies

1500 šūnas/mm

līmenī un trombocītu skaits nav atjaunojies

100 000 šūnas/mm

līmenī. Devu turpmākos ciklos samazina, ņemot vērā mazāko ANS, trombocītu skaitu un maksimālo

nehematoloģisko toksicitāti, kas novērota iepriekšējā ciklā (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Ir konstatēta mazāka toksicitāte un samazināta 3./4. pakāpes hematoloģiskas un nehematoloģiskas

toksicitātes, piemēram, neitropēnijas, febrilas neitropēnijas un infekcijas ar 3./4. pakāpes neitropēniju

sastopamība, ja iepriekš ir veikta ārstēšana ar folskābi un B

vitamīnu. Tādēļ visiem pacientiem, kuri

tiek ārstēti ar pemetreksedu, jāiesaka lietot profilaktiski folskābi un B

vitamīnu, lai samazinātu ar

ārstēšanu saistīto toksicitāti (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacientiem, kuri iepriekš nav ārstēti ar kortikosteroīdu, ziņots par ādas reakcijām. Iepriekšēja ārstēšana

ar deksametazonu (vai līdzvērtīgu līdzekli) var mazināt ādas reakciju sastopamību un smaguma pakāpi

(skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pētīts nepietiekams daudzums pacientu, kuriem kreatinīna klīrenss ir mazāks par 45 ml/min. Tādēļ

pemetrekseda lietošana pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir < 45 ml/min, nav ieteicama (skatīt

4.2. apakšpunktu).

Pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 45 – 79 ml/min) jāizvairās

no tādu nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NPL) kā ibuprofēns un acetilsalicilskābe (> 1,3 g dienā)

lietošanas 2 dienas pirms pemetrekseda lietošanas, tā lietošanas dienā un vismaz 2 dienas pēc tam

(skatīt 4.5. apakšpunktu).

Pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu nieru mazspēju, kuri ir piemēroti pemetrekseda terapijai, NPL ar

ilgu eliminācijas pusperiodu lietošana jāpārtrauc vismaz 5 dienas pirms pemetrekseda lietošanas, tā

lietošanas dienā un vismaz 2 dienas pēc tam (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Lietojot pemetreksedu vienu pašu vai kopā ar citiem ķīmijterapijas līdzekļiem, ir ziņots par nopietniem

nieru darbības traucējumiem, tostarp par akūtu nieru mazspēju. Daudziem pacientiem, kuriem šādi

traucējumi tika novēroti, bija nieru darbības traucējumu riska faktori, tostarp dehidratācija, hipertensija

vai diabēts anamnēzē. Pēcreģistrācijas periodā, lietojot pemetreksedu vienu pašu vai kopā ar citiem

ķīmijterapijas līdzekļiem, ir ziņots arī par nefrogēnu bezcukura diabētu un nieru tubulāru nekrozi.

Vairums no šīm blakusparādībām izzuda pēc pemetrekseda lietošanas pārtraukšanas. Pacienti regulāri

jākontrolē, vai nav akūta tubulāra nekroze, pavājināta nieru darbība un nefrogēna bezcukura diabēta

pazīmes un simptomi (piemēram, hipernatrēmija).

Trešās telpas šķidruma, piemēram, pleirāla izsvīduma vai ascīta, ietekme uz pemetreksedu nav pilnīgi

noskaidrota. 2. fāzes pemetrekseda pētījumā 31 pacientam ar norobežotu audzēju un stabilu šķidrumu

trešajā telpā nekonstatēja atšķirības pemetrekseda devā, kas standartizēta atbilstoši koncentrācijai

plazmā vai klīrensam, salīdzinot ar pacientiem bez šķidruma uzkrāšanās trešajā telpā. Tādējādi

jāapsver trešās telpas šķidruma uzkrāšanās drenāžas veikšana pirms ārstēšanas ar pemetreksedu, bet tā

var arī nebūt nepieciešama.

Kombinācijā ar cisplatīnu lietota pemetrekseda kuņģa- zarnu trakta toksicitātes dēļ novērota smaga

dehidratācija. Tāpēc pacientiem pirms un/vai pēc terapijas jāsaņem adekvāta pretvemšanas ārstēšana

un atbilstoša hidratācija.

Pemetrekseda klīniskajos pētījumos, parasti lietojot kombinācijā ar citu citotoksisku līdzekli, retāk

radās smagi kardiovaskulāri traucējumi, tostarp miokarda infarkts, un cerebrovaskulāri traucējumi.

Vairumam pacientu, kuriem novēroja šos traucējumus, jau iepriekš bija kardiovaskulāri riska faktori

(skatīt 4.8. apakšpunktu).

Vēža slimniekiem bieži ir nomākta imunitāte. Tādēļ nav ieteicams vienlaikus ievadīt dzīvu novājinātu

mikroorganismu vakcīnas (skatīt 4.3. un 4.5. apakšpunktu).

Pemetreksedam var būt ģenētiski bojājoša iedarbība. Seksuāli nobriedušiem vīriešiem ieteicams nekļūt

par bērna tēvu ārstēšanas laikā un līdz 6 mēnešiem pēc tam. Ieteicams lietot kontracepcijas līdzekļus

vai atturēties no dzimumdzīves. Tā kā pemetrekseda terapija var izraisīt neatgriezenisku neauglību,

vīriešiem pirms ārstēšanas sākšanas ieteicams konsultēties par spermas uzglabāšanu.

Reproduktīvā vecuma sievietēm jālieto efektīva kontracepcijas metode ārstēšanas laikā ar

pemetreksedu (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Ir ziņots par starojuma izraisītu pneimonītu pacientiem, kuriem pirms vai pēc pemetrekseda terapijas,

vai tās laikā ir veikta staru terapija. Šiem pacientiem jāpievērš īpaša uzmanība, kā arī jāuzmanās,

lietojot citus radiosensibilizējošus līdzekļus.

Pacientiem, kas pirms vairākām nedēļām vai gadiem saņēmuši staru terapiju,

ziņots par specifiskiem, smagiem, ar staru terapiju saistītiem ādas bojājumiem.

Palīgvielas

Pemetrexed Accord 100 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā flakonā, - būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

Pemetrexed Accord 500 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Zāles satur mazāk par 54 mg nātrija katrā flakonā. Jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

Pemetrexed Accord 1000 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Zāles satur mazāk par 108 mg nātrija katrā flakonā. Jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pemetrekseds tiek izvadīts galvenokārt neizmainītā veidā caur nierēm tubulārās sekrēcijas ceļā un

mazākā mērā glomerulārās filtrācijas ceļā. Lietošana vienlaikus ar nefrotoksiskām zālēm (piemēram,

aminoglikozīdiem, cilpas diurētiskiem līdzekļiem, platīna savienojumiem, ciklosporīnu) var aizkavēt

pemetrekseda klīrensu. Šī kombinācija jālieto ar piesardzību. Ja nepieciešams, stingri jākontrolē

kreatinīna klīrenss.

Lietojot vienlaikus ar vielām, kas arī tiek sekretētas kanāliņos (piemēram, probenecīdu, penicilīnu),

var aizkavēties pemetrekseda klīrenss. Jāievēro piesardzība, kad šīs zāles tiek kombinētas ar

pemetreksedu. Nepieciešamības gadījumā rūpīgi jākontrolē kreatinīna klīrenss.

Pacientiem ar normālu nieru darbību (kreatinīna klīrenss

80 ml/min) nesteroīdo pretiekaisuma

līdzekļu lielu devu lietošana (NPL, piemēram, ibuprofēna > 1600 mg dienā) un acetilsalicilskābe

lietošana lielā devā (

1,3 g dienā) var mazināt pemetrekseda elimināciju un līdz ar to palielināt

pemetrekseda blakusparādību rašanos. Tādēļ jāievēro piesardzība, lietojot lielas NPL devas vai

acetilsalicilskābi vienlaikus ar pemetreksedu pacientiem ar normālu nieru darbību (kreatinīna klīrenss

80 ml/min).

Pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 45 – 79 ml/min), jāizvairās

no pemetrekseda lietošanas vienlaikus ar NPL (piemēram, ibuprofēnu) vai acetilsalicilskābi lielākā

devā 2 dienas pirms pemetrekseda lietošanas, tā lietošanas dienā un 2 dienas pēc tam (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

Tā kā nav datu par iespējamo mijiedarbību ar NPL, kam ir garāki eliminācijas pusperiodi, piemēram,

piroksikāmu vai rofekoksibu, to lietošana vienlaikus ar pemetreksedu pacientiem ar vieglu vai vidēji

smagu nieru mazspēju jāpārtrauc vismaz 5 dienas pirms pemetrekseda lietošanas, tā lietošanas dienā

un vismaz 2 dienas pēc tam (skatīt 4.4. apakšpunktu). Ja nepieciešama vienlaicīga NPL lietošana,

rūpīgi jāraugās, vai pacientam nerodas toksicitāte, īpaši mielosupresija un kuņģa- zarnu trakta

toksicitāte.

Pemetrekseds ierobežoti metabolizējas aknās.

In vitro

pētījumu ar cilvēka aknu mikrosomām rezultāti

liecina, ka pemetrekseds neizraisīs klīniski nozīmīgu CYP3A, CYP2D6, CYP2C9 un CYP1A2

metabolizēto zāļu metaboliskā klīrensa nomākumu.

Mijiedarbība, kas bieži sastopama, lietojot visus citotoksiskos līdzekļus

palielinātā trombožu riska dēļ vēža pacientiem bieži tiek lietoti antikoagulanti. Izteiktās koagulācijas

stāvokļa dažādības dēļ vienam pacientam slimību laikā un iespējamās mijiedarbības dēļ starp

perorālajiem antikoagulantiem un pretvēža ķīmijterapiju biežāk jākontrolē INR (

International

Normalised Ratio-

Starptautiskais standartizētais koeficients

), ja tiek pieņemts lēmums ārstēt pacientu

ar perorālajiem antikoagulantiem.

Vienlaicīga lietošana kontrindicēta: dzeltenā drudža vakcīna: letālas ģeneralizētas seruma slimības

risks (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Vienlaicīga lietošana nav ieteicama ar dzīvu novājinātu mikroorganismu vakcīnām (izņemot dzeltenā

drudža vakcīnu, ar kuru vienlaicīga lietošana ir kontrindicēta): sistēmiskas, iespējami letālas slimības

risks. Risks palielinās pacientiem, kuriem jau ir pamatslimības nomākta imunitāte. Izmantojiet

inaktivētās vakcīnas, ja tādas ir (poliomielīts) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Kontracepcija vīriešiem un sievietēm

Sievietēm reproduktīvā vecumā ārstēšanas laikā ar pemetreksedu jālieto efektīva kontracepcijas

metode. Pemetreksedam iespējama ģenētiski bojājoša iedarbība. Dzimumbriedumu sasniegušiem

vīriešiem nav ieteicams kļūt par bērna tēvu ārstēšanas laikā un vēl līdz 6 mēnešiem pēc tam. Ieteicams

lietot kontracepcijas līdzekļus vai atturēties no dzimumdzīves.

Grūtniecība

Nav datu par pemetrekseda lietošanu grūtniecēm, bet pemetrekseds, tāpat kā citi antimetabolīti, lietojot

grūtniecības laikā, var izraisīt nopietnus iedzimtus defektus. Pētījumi ar dzīvniekiem liecina par

reproduktīvu toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Pemetreksedu grūtniecības laikā drīkst lietot tikai

tad, ja ir absolūta nepieciešamība, rūpīgi apsverot tā lietošanas nepieciešamību mātei un risku auglim

(skatīt 4.4. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai pemetrekseds izdalās mātes pienā cilvēkam, un nevar noliegt nelabvēlīgas ietekmes

iespēju uz zīdaini. Pemetrekseda terapijas laikā jāpārtrauc bērna barošana ar krūti (skatīt 4.3.

apakšpunktu).

Fertilitāte

Ņemot vērā, ka pemetrekseds var izraisīt neatgriezenisku neauglību, pirms ārstēšanas vīriešiem

ieteicams konsultēties par spermas uzglabāšanu

.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr ir

ziņots, ka pemetrekseds var izraisīt nogurumu. Tādēļ pacienti jābrīdina nevadīt transportlīdzekļus un

neapkalpot mehānismus, ja šis traucējums rodas.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk saistībā ar pemetrekseda monoterapijas vai kombinētas terapijas lietošanu ziņots par šādām

blakusparādībām: kaulu smadzeņu nomākums, kas izpaužas ar anēmiju, neitropēniju, leikopēniju,

trombocitopēniju; un toksiska ietekme uz kuņģa-zarnu traktu, kas izpaužas ar anoreksiju, sliktu dūšu,

vemšanu, caureju, aizcietējumu, faringītu, mukozītu un stomatītu. Citas nevēlamas blakusparādības ir

toksiska ietekme uz nierēm, paaugstināts aminotransferāžu līmenis, alopēcija, nogurums, dehidratācija,

izsitumi, infekcija/sepse un neiropātija. Reti novērots Stīvensa-Džonsona sindroms un toksiska

epidermas nekrolīze.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Tālāk tabulā norādīts nevēlamo blakusparādību biežums un smaguma pakāpe, par ko ziņoja > 5% no

168 mezoteliomas pacientu, kuri pēc nejaušības principa saņēma cisplatīnu un pemetreksedu, un 163

mezoteliomas pacientu, kuri pēc nejaušības principa saņēma tikai cisplatīnu. Abās ārstēšanas grupās

šie ķīmijterapiju iepriekš nesaņēmušie pacienti saņēma pilnu folskābes un B

vitamīna papildterapiju.

Biežuma novērtējums: ļoti bieži (≥1/10); bieži (

1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1000 līdz <1/100); reti

(≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma

secībā.

Orgānu

sistēma

Biežums

Traucējums*

Pemetrekseds/cisplatīns

Cisplatīns

(N = 168)

(N = 163)

Visu

pakāpju

toksiskums

(%)

3. – 4.

pakāpes

toksiskums

(%)

Visu

pakāpju

toksiskums

(%)

3. – 4.

pakāpes

toksiskum

s

(%)

Orgānu

sistēma

Biežums

Traucējums*

Pemetrekseds/cisplatīns

Cisplatīns

(N = 168)

(N = 163)

Visu

pakāpju

toksiskums

(%)

3. – 4.

pakāpes

toksiskums

(%)

Visu

pakāpju

toksiskums

(%)

3. – 4.

pakāpes

toksiskum

s

(%)

Asins

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Ļoti bieži

Samazināts

neitrofilo

leikocītu/

granulocītu

skaits

56,0

23,2

13,5

Samazināts

leikocītu skaits

53,0

14,9

16,6

Pazemināts

hemoglobīna

līmenis

26,2

10,4

Samazināts

trombocītu

skaits

23,2

Vielmaiņas

un uztures

traucējumi

Bieži

Dehidratācija

Nervu

sistēmas

traucējumi

Ļoti bieži

Sensora

neiropātija

10,1

Bieži

Garšas sajūtas

traucējumi

bojājumi

Bieži

Konjunktivīts

Kuņģa-

zarnu trakta

traucējumi

Ļoti bieži

Caureja

16,7

Vemšana

56,5

10,7

49,7

Stomatīts/

Faringīts

23,2

Slikta dūša

82,1

11,9

76,7

Anoreksija

20,2

14,1

Aizcietējums

11,9

Bieži

Dispepsija

Ādas un

zemādas

audu

bojājumi

Ļoti bieži

Izsitumi

16,1

Alopēcija

11,3

Nieru un

urīnizvades

sistēmas

traucējumi

Ļoti bieži

Kreatinīna

līmeņa

paaugstināšanās

10,7

Samazināts

kreatinīna

klīrenss**

16,1

17,8

Vispārēji

traucējumi

un reakcijas

ievadīšanas

vietā

Ļoti bieži

Nespēks

47,6

10,1

42,3

Sk. Nacionālā vēža institūta VTK 2. variantu, lai noteiktu katru toksicitātes pakāpi, izņemot

“samazināts kreatinīna klīrenss”.

**, kas iegūts no termina “nieru/citi uroģenitālie traucējumi”.

Saskaņā ar Nacionālā vēža institūta VTK (v2.0; NVI 1998) ir jāziņo tikai par 1. vai 2.

pakāpes garšas sajūtas traucējumiem un alopēciju.

Šīs tabulas mērķiem tika izmantota 5% robeža visu traucējumu iekļaušanai, ja ziņotājs uzskatīja, ka,

iespējams, pastāv sakarība ar pemetreksedu un cisplatīnu.

Klīniski nozīmīgas VTK toksicitātes, par kurām ziņoja

1% un

5% pacientu, kuri pēc nejaušības

principa saņēma cisplatīnu un pemetreksedu, ir nieru mazspēja, infekcija, pireksija, febrila

neitropēnija, paaugstināts AsAT, AlAT un GGT līmenis, nātrene un sāpes krūtīs.

Klīniski nozīmīgas VTK toksicitātes, par kurām ziņoja < 1% pacientu, kuri pēc nejaušības principa

saņēma cisplatīnu un pemetreksedu, ir aritmija un motora neiropātija.

Tālāk tabulā norādīts nevēlamo blakusparādību sastopamības biežums un smaguma pakāpe, par ko

ziņoja > 5% no 256 pacientiem, kas pēc nejaušības principa saņēma tikai vienu līdzekli -

pemetreksedu - kopā ar folskābes un B

vitamīna papildterapiju, un 276 pacientiem, kuri pēc

nejaušības principa saņēma tikai vienu līdzekli - docetakselu. Visiem pacientiem bija diagnosticēts

lokāli progresējošs vai metastātisks nesīkšūnu plaušu vēzis un visi iepriekš bija saņēmuši

ķīmijterapiju.

Orgānu

sistēma

Biežums

Traucējums*

Pemetrekseds

N = 265

Docetaksels

N = 276

Visu

pakāpju

toksicitāte

(%)

3. –

4.

pakāpes

toksicitāte

(%)

Visu

pakāpju

toksicitāte

(%)

3. –

4.

pakāpes

toksicitāte

(%)

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Ļoti bieži

Samazināts

neitrofilo

leikocītu/

granulocītu

skaits

10,9

45,3

40,2

Samazināts

leikocītu skaits

12,1

34,1

27,2

Pazemināts

hemoglobīna

līmenis

19,2

22,1

Bieži

Samazināts

trombocītu

skaits

Kuņģa-

zarnu trakta

traucējumi

Ļoti bieži

Caureja

12,8

24,3

Vemšana

16,2

12,0

Stomatīts/

Faringīts

14,7

17.4

Slikta dūša

30.9

16.7

Anoreksija

21.9

23.9

Bieži

Aizcietējums

Aknu

un/vai žults

izvades

sistēmas

traucējumi

Bieži

AlAT līmeņa

paaugstināša-

nās

AsAT līmeņa

paaugstināša-

nās

Ādas un

zemādas

audu

bojājumi

Ļoti bieži

Izsitumi/

lobīšanās

14,0

Bieži

Nieze

Alopēcija

37,7

2,2**

Vispārēji

traucējumi

un reakcijas

ievadīšanas

vietā

Ļoti bieži

Nespēks

34,0

35,9

Bieži

Drudzis

* Katru toksicitātes pakāpi sk. Nacionālā vēža institūta VTK 2. variantā.

** Saskaņā ar Nacionālā vēža institūta VTK (v2.0; NVI 1998) ir jāziņo tikai par 1. vai 2. pakāpes

alopēciju.

Šīs tabulas mērķiem tika izmantota 5% robeža visu traucējumu iekļaušanai, ja ziņotājs uzskatīja, ka,

iespējams, pastāv sakarība ar pemetreksedu.

Klīniski nozīmīgas VTK toksicitātes, par kurām ziņots ≥ 1% un ≤ 5% pacientu, kuri pēc nejaušības

principa saņēma pemetreksedu, ir infekcija bez neitropēnijas, febrīla neitropēnija, alerģiska

reakcija/paaugstināta jutība, paaugstināts kreatinīna līmenis, motora neiropātija, sensora neiropātija,

erythema multiforme

un sāpes vēderā.

Klīniski nozīmīgas VTK toksicitātes, par kurām ziņots < 1% pacientu, kuri pēc nejaušības principa

saņēma pemetreksedu, ir supraventrikulāras aritmijas.

Klīniski nozīmīgas 3. un 4. pakāpes toksicitātes bija līdzīgas starp integrētiem 2. fāzes rezultātiem no

trim pētījumiem, kuros pemetrekseds tika lietots kā vienīgais līdzeklis (n = 164), un iepriekš aprakstīto

3. fāzes pemetrekseda kā vienīgā līdzekļa pētījumu, izņemot neitropēniju (attiecīgi 12,8%, salīdzinot

ar 5,3%) un alanīnaminotransferāzes līmeņa palielināšanos (attiecīgi 15,2%, salīdzinot ar 1,9%). Šīs

atšķirības, iespējams, bija saistītas ar pacientu populācijas atšķirībām, jo 2. fāzes pētījumos bija

iekļautas gan ķīmijterapiju nesaņēmušas, gan iepriekš intensīvi ārstētas krūts vēža pacientes ar esošām

metastāzēm aknās un/vai patoloģiskiem sākotnējiem aknu funkcionālo testu rezultātiem.

Zemāk esošajā tabulā ir dots to blakusparādību biežums un smaguma pakāpe, kuras, iespējams, ir

izraisījis pētāmais preparāts un par kurām ir ziņots >5% no 839 pacientiem ar nesīkšūnu plaušu vēzi,

kuri tika randomizēti, lai saņemtu cisplatīnu un pemetreksedu, un 830 pacientiem ar nesīkšūnu plaušu

vēzi, kuri tika randomizēti, lai saņemtu cisplatīnu un gemcitabīnu. Visi pacienti saņēma pētāmo

preparātu kā sākotnējo terapiju lokāli progresējoša vai metastātiska nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšanai,

un pacienti abās grupās saņēma pilnu papildterapiju ar folskābi un B

vitamīnu.

Orgānu

sistēma

Biežums

Traucējums*

Pemetrekseds/cisplatīns

(N = 839)

Gemcitabīns/cisplatīns

(N = 830)

Visu

pakāpju

toksicitāte

(%)

3. – 4.

pakāpes

toksicitāte

(%)

Visu

pakāpju

toksicitāte

(%)

3. – 4.

pakāpes

toksicitāte

(%)

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Ļoti bieži

Pazemināts

hemoglobīna

līmenis

33,0*

5,6*

45,7*

9,9*

Samazināts

neitrofilo

leikocītu/

granulocītu

skaits

29,0*

15,1*

38,4*

26,7*

Samazināts

leikocītu skaits

17,8

4,8*

20,6

7,6*

Samazināts

trombocītu

skaits

10,1*

4,1*

26,6*

12,7*

Nervu

sistēmas

traucējumi

Bieži

Sensorā

neiropātija

12,4

Garšas sajūtas

traucējumi

Kuņģa-

zarnu trakta

traucējumi

Ļoti bieži

Slikta dūša

56,1

7,2*

53,4

3,9*

Vemšana

39,7

35,5

Anoreksija

26,6

2,4*

24,2

0,7*

Aizcietējums

21,0

19,5

Stomatīts/

Faringīts

13,5

12,4

Caureja bez

kolostomijas

12,4

12,8

Bieži

Dispepsija/grē

Ādas un

zemādas

audu

bojājumi

Ļoti bieži

Alopēcija

11,9

21,4

Bieži

Izsitumi/lobīša

nās

Nieru un

urīnizvades

sistēmas

traucējumi

Ļoti bieži

Paaugstināts

kreatinīna

līmenis

10,1

Orgānu

sistēma

Biežums

Traucējums*

Pemetrekseds/cisplatīns

(N = 839)

Gemcitabīns/cisplatīns

(N = 830)

Visu

pakāpju

toksicitāte

(%)

3. – 4.

pakāpes

toksicitāte

(%)

Visu

pakāpju

toksicitāte

(%)

3. – 4.

pakāpes

toksicitāte

(%)

Vispārēji

traucējumi

un reakcijas

ievadīšanas

vietā

Ļoti bieži

Nespēks

42,7

44,9

P-vērtības <0,05, salīdzinot pemetreksedu/cisplatīnu ar gemcitabīnu/cisplatīnu, izmantojot

Fisher

Exact

testu.

Informāciju par katru toksicitātes pakāpi skatīt Nacionālā vēža institūta VTK (v2.0; NVI

1998).

Saskaņā ar Nacionālā vēža institūta VTK (v2.0; NVI 1998) ir jāziņo tikai 1. vai 2.

pakāpes

garšas sajūtas traucējumi un alopēcija.

Šīs tabulas mērķiem tika izmantota 5% robeža visu traucējumu iekļaušanai, ja ziņotājs uzskatīja, ka,

iespējams, pastāv sakarība ar pemetreksedu un cisplatīnu.

Klīniski nozīmīgā toksicitāte, par kuru ziņots ≥ 1% un ≤ 5% pacientu, kuri nejaušināti saņēma

cisplatīnu un pemetreksedu, ir: paaugstināts AsAT līmenis, paaugstināts AlAT līmenis, infekcija,

febrīla neitropēnija, nieru mazspēja, pireksija, dehidrācija, konjunktivīts un samazināts kreatinīna

klīrenss. Klīniski nozīmīgā toksicitāte, par kuru ziņots < 1% pacientu, kuri nejaušināti saņēma

cisplatīnu un pemetreksedu, ir: paaugstināts GGT līmenis, sāpes krūtīs, aritmija un motora neiropātija.

Klīniski nozīmīgā toksicitāte, ņemot vērā dzimumu, bija līdzīga toksicitātei kopējā pacientu, kuri

saņēma pemetreksedu un cisplatīnu, populācijā.

Tabulā zemāk parādīts to blakusparādību biežums un smaguma pakāpe, kas tiek uzskatītas par

iespējami saistītām ar pētāmajām zālēm un par ko ziņots > 5% no 800 pacientiem, nejaušināti

iedalītiem saņemt vienas zāles – pemetreksedu – un no 402 pacientiem, nejaušināti iedalītiem saņemt

placebo vienu zāļu balstterapijas pemetrekseda pētījumā (JMEN: N=663) un turpmākas pemetrekseda

balstterapijas pētījumā (PARAMOUNT: N=539). Visiem pacientiem bija diagnosticēts IIIB vai

IV stadijas NSŠPV un viņi iepriekš bija saņēmuši platīnu saturošu ķīmijterapiju. Pacienti abās

pētījuma grupās saņēma pilnu papildterapiju ar folskābi un B

vitamīnu.

Orgānu sistēma

Biežums

Traucējums

Pemetrekseds***

(N = 800)

Placebo***

(N = 402)

Visu

pakāpju

toksicitā

te

(%)

3./4.

pa

kāpes

toksicit

āte

(%)

Visu

pakāpj

u

toksicit

āte

(%)

3./4.

pa

kāpes

toksicit

āte

(%)

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Ļoti bieži

Pazemināts

hemoglobīna

līmenis

18,0

Bieži

Samazināts

leikocītu skaits

Samazināts

neitrofilo

leikocītu skaits

Nervu sistēmas

traucējumi

Bieži

Sensora

neiropātija

Kuņģa-zarnu

trakta traucējumi

Ļoti bieži

Slikta dūša

17,3

Anoreksija

12,8

Bieži

Vemšana

Mukozīts/stomatī

Aknu un/vai žults

izvades sistēmas

traucējumi

Bieži

Paaugstināts

ALAT (SGPT)

līmenis

Paaugstināts

ASAT (SGOT)

līmenis

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Bieži

Izsitumi/lobīšanā

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Nogurums

24,1

10,9

Bieži

Sāpes

Bieži

Tūska

Nieru darbības

traucējumi

Bieži

Nieru darbības

traucējumi****

Saīsinājumi: AlAT = alanīnaminotransferāze; AsAT = aspartātaminotransferāze; CTCAE = blakusparādību

vispārējie terminoloģijas kritēriji (

Common Terminology Criteria for Adverse Event

); NCI = Nacionālais vēža

institūts (

National Cancer Institute

); SGOT = seruma glutāmoksalaminotransferāze; SGPT = seruma

glutāmpiruvātaminotransferāze.

Sastopamības biežuma terminu definīcija: ļoti bieži - ≥ 10%; bieži - > 5% un < 10%. Šajā tabulā

izmantota 5% robežvērtība visiem traucējumiem, ja ziņotājs uzskatīja saistību ar pemetreksedu par iespējamu.

Toksicitātes pakāpes skatīt NCI VTK (Versija 3.0; NCI 2003). Ziņojumu biežums uzrādīts saskaņā ar VTK

3.0 versiju.

*** Integrētajā blakusparādību tabulā apvienoti rezultāti no pemetrekseda balstterapijas pētījuma JMEN

(N=663) un no pemetrekseda balstterapijas turpināšanas pētījuma PARAMOUNT (N=539).

**** Apvienotais termins ietver paaugstinātu kreatinīna koncentrāciju serumā/asinīs, samazinātu glomerulārās

filtrācijas ātrumu, nieru mazspēju un nieru/ citus uroģenitālās sistēmas traucējumus.

Klīniski nozīmīga jebkuras pakāpes CTC toksicitāte, par ko ziņoja ≥ 1% un

5% pacientu, kuri bija

nejaušināti iedalīti saņemt pemetreksedu, ietvēra febrilu neitropēniju, infekcijas, samazinātu

trombocītu skaitu, caureju, aizcietējumu, matu izkrišanu, niezi, drudzi (bez neitropēnijas), acs virsmas

slimību (arī konjunktivītu), pastiprinātu asaru izdalīšanos, reiboni un motoru neiropātiju.

Klīniski nozīmīga CTC toksicitāte, par ko ziņoja < 1% pacientu, kuri bija nejaušināti iedalīti saņemt

pemetreksedu, ietvēra: alerģisku reakciju/paaugstinātu jutību,

erythema multiforme

, supraventrikulāru

aritmiju un plaušu emboliju.

Drošums tika vērtēts pacientiem, kurus randomizēja, lai saņemtu pemetreksedu (N=800).

Blakusparādību biežums tika vērtēts pacientiem, kuri saņēma ≤ 6 pemetrekseda balstterapijas cikliem

(N=519), un salīdzināts ar pacientiem, kuri saņēma > 6 pemetrekseda cikliem (N=281). Līdz ar ilgāku

iedarbību tika novērots arī vairāk blakusparādību (visu pakāpju). Pēc ilgākas pemetrekseda iedarbības

tika novērota nozīmīga ar pētījuma zāļu lietošanu iespējami saistītas 3./4. pakāpes neitropēnijas

sastopamības palielināšanās (pēc ≤ 6 cikliem 3,3%, pēc > 6 cikliem 6,4%: p = 0,046). Statistiski

ticama atšķirība saistībā ar ilgāku iedarbību nevienā citā atsevišķā 3./4./5. pakāpes blakusparādību

biežumā netika novērota.

Retāk klīniskajos pētījumos ar pemetreksedu ziņots par smagiem kardiovaskulāriem un

cerebrovaskulāriem notikumiem, tostarp par miokarda infarktu, stenokardiju, cerebrovaskulāriem

traucējumiem un pārejošu išēmijas lēkmi, parasti lietojot to kombinācijā ar citu citotoksisku līdzekli.

Vairumam pacientu, kuriem novēroja šos traucējumus, jau iepriekš bija kardiovaskulāri riska faktori.

Pemetrekseda klīniskos pētījumos retos gadījumos ziņots par hepatītu, kas var būt smags.

Klīniskajos pētījumos ar pemetreksedu ārstētiem pacientiem retāk tika novērota pancitopēnija.

Klīniskos pētījumos pacientiem, kuri tika ārstēti ar pemetreksedu, retāk konstatēja kolītu (tostarp zarnu

un rektālu asiņošanu (reizēm ar letālu iznākumu), zarnu perforāciju, zarnu nekrozi un tiflītu).

Klīniskos pētījumos pacientiem, kuri tika ārstēti ar pemetreksedu, retāk konstatēja intersticiālu

pneimonītu ar elpošanas nepietiekamību (reizēm ar letālu iznākumu).

Retāk tika ziņots par tūskas gadījumiem, pacientiem, kuri tika ārstēti ar pemetreksedu.

Klīniskos pētījumos ar pemetreksedu retāk tika ziņots par ezofagītu/starojuma izraisītu ezofagītu.

Klīniskos pētījumos ar pemetreksedu bieži ziņots par sepsi, kas dažkārt bijusi letāla.

Pēcreģistrācijas novērojumos ar pemetreksedu ārstētiem pacientiem ir konstatētas šādas nevēlamās

blakusparādības:

Bieži ziņots par hiperpigmentāciju.

Retāk, lietojot pemetreksedu vienu pašu vai kopā ar citiem ķīmijterapijas līdzekļiem, ir ziņots par

akūtu nieru mazspēju (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pēcreģistrācijas periodā ziņots par nefrogēnu

bezcukura diabētu ar nezināmu biežumu.

Retāk pacientiem, kuriem pirms vai pēc pemetrekseda terapijas, vai tās laikā ir veikta staru terapija, ir

konstatēts jonizējošā starojuma izraisīts pneimonīts (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Reti pacientiem, kas iepriekš saņēmuši staru terapiju, ziņots par staru terapijas atsitiena efektu (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Retāk tika ziņots par perifērās išēmijas gadījumiem, kuri reizēm izraisīja ekstremitāšu nekrozi.

Reti tika ziņots par bullām, arī Stīvensa-Džonsona sindromu un toksisku epidermas nekrolīzi, kas

dažos gadījumos bija ar letālu iznākumu.

Reti ziņots par ar imunitāti saistīto hemolītisko anēmiju pacientiem ārstētiem ar pemetreksedu.

Ziņots par retiem anafilaktiska šoka gadījumiem.

Ir ziņots par apakšējo ekstremitāšu eritematoīdo tūsku, biežums – nav zināms.

Ir ziņots par infekciozām un neinfekciozām dermas, hipodermas un/vai zemādas audu slimībām

(piemēram, akūtu bakteriāludermo-hipodermatītu, pseidocelulītu, dermatītu),

kuru

biežums nav

zināms.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Ziņotie pārdozēšanas simptomi ietver neitropēniju, anēmiju, trombocitopēniju, mukozītu, sensoro

polineiropātiju un izsitumus. Pārdozēšanas paredzamās komplikācijas ir kaulu smadzeņu nomākums,

kas izpaužas ar neitropēniju, trombocitopēniju un anēmiju. Turklāt iespējama infekcija ar drudzi vai

bez tā, caureja un/vai mukozīts. Ja ir aizdomas par pārdozēšanu, pacienti jākontrolē, veicot asins

analīzi, un, ja nepieciešams, viņiem jāsaņem uzturoša terapija. Jāapsver kalcija folāta/folskābes

lietošana pemetrekseda pārdozēšanas ārstēšanā.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: antineoplastiskie līdzekļi, folskābes analogi, ATĶ kods: L01BA04.

Pemetrekseds ir vairāku mērķu pretvēža antifolātu līdzeklis, kas darbojas, izjaucot svarīgos, no folāta

atkarīgos metabolisma procesus, kas ir svarīgi šūnas replikācijai.

In vitro

pētījumos pierādīts, ka pemetrekseds darbojas kā vairāku mērķu antifolāts, nomācot timidilāta

sintāzi (TS), dihidrofolāta reduktāzi (DHFR) un glicīnamīda ribonukleotīdformiltransferāzi (GARFT),

kas ir galvenie no folāta atkarīgie enzīmi timidīna un purīna nukleotīdu biosintēzei

de novo.

Pemetrekseds tiek transportēts šūnās gan ar reducētu folāta nesēju, gan ar membrānas folātu saistošo

olbaltumu transportsistēmas palīdzību. Šūnā enzīma folipoliglutamāta sintetāzes ietekmē pemetrekseds

tiek ātri un efektīvi pārvērsts par poliglutamāta formām. Poliglutamāta formas paliek šūnā un ir pat vēl

spēcīgāki TS un GARFT inhibitori. Poliglutamācija ir no laika un koncentrācijas atkarīgs process, kas

notiek audzēja šūnās un mazākā mērā normālos audos. Poliglutamācijas metabolītiem ir palielināts

intracellulārais pusperiods, kas izraisa ilgstošu zāļu iedarbību ļaundabīgās šūnās.

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus par pemetreksedu visās

pediatriskās populācijas apakšgrupās pieteiktajām indikācijām (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Klīniskā efektivitāte

Mezotelioma

EMPHACIS - daudzcentru, randomizētā, vienkārši maskētā 3. fāzes pemetrekseda un cisplatīna,

salīdzinot ar cisplatīnu, pētījumā - ķīmijterapiju iepriekš nesaņēmušiem pacientiem ar ļaundabīgu

pleiras mezoteliomu - pierādīts, ka ar pemetreksedu un cisplatīnu ārstētiem pacientiem vērojams

klīniski nozīmīga, vidēji 2,8 mēnešus ilgāka dzīvildze, salīdzinot ar pacientiem, kuri saņēma tikai

cisplatīnu.

Pētījuma laikā, lai mazinātu toksicitāti, pacienta terapijai pievienoja papildterapiju ar folskābi un B

vitamīnu mazās devās. Šī pētījuma primāro analīzi veica visu to pacientu populācijai, kas pēc

nejaušības principa bija iedalīti ārstēšanas grupā pētījuma zāļu saņemšanai (randomizētie un ārstētie).

Apakšgrupas analīzi veica pacientiem, kuri saņēma folskābes un B

vitamīna papildterapiju visas

pētījuma terapijas laikā (pilna papildterapija). Šīs efektivitātes analīzes rezultāti ir apkopoti tālāk

sniegtajā tabulā:

Pemetrekseda un cisplatīna efektivitāte, salīdzinot ar cisplatīnu,

ļaundabīgas pleiras mezoteliomas gadījumā

Randomizētie un ārstētie

pacienti

Pacienti, kuri saņem pilnu

papildterapiju

Efektivitātes raksturlielums

Pemetrekseds/

cisplatīns

Cisplatīns

Pemetrekseds/

cisplatīns

Cisplatīns

(N = 226)

(N = 222)

(N = 168)

(N = 163)

Vidējā kopējā dzīvildze (mēneši)

12,1

13,3

10,0

(95% TI)

(10,0 – 14,4)

(7,8 – 10,7)

(11,4 – 14,9)

(8,4 – 11,9)

Log rank

testa p vērtība*

0,020

0,051

Vidējais laiks līdz audzēja

progresēšanai (mēneši)

(95% TI)

(4,9 – 6,5)

(2,8 – 4,4)

(5,3 – 7,0)

(2,8 – 4,5)

Log rank

testa p vērtība*

0,001

0,008

Laiks līdz neveiksmīgam ārstēšanas

rezultātam (mēneši)

(95% TI)

(3,9 – 4,9)

(2,1 – 2,9)

(4,3 – 5,6)

(2,2 – 3,1)

Log rank

testa p vērtība*

0,001

0,001

Kopējais atbildes reakcijas rādītājs**

41,3 %

16,7 %

45,5 %

19,6 %

(95% TI)

(34,8 – 48,1)

(12,0 – 22,2)

(37,8 – 53,4)

(13,8 – 26,6)

Fišera testa p vērtība*

< 0,001

< 0,001

Saīsinājums:TI = ticamības intervāls.

* p vērtība atspoguļo salīdzinājumu starp grupām.

** Pemetrekseda/cisplatīna grupā randomizētie un ārstētie (N = 225) un pilnu papildterapiju (N = 167)

saņēmušie pacienti.

Statistiski nozīmīgu klīniski svarīgu simptomu (sāpju un elpas trūkuma), kas saistīti ar ļaundabīgu

pleiras mezoteliomu, uzlabošanos pemetrekseda/cisplatīna grupā (212 pacienti), salīdzinot ar tikai

cisplatīta lietotāju grupu (218 pacienti), pierādīja, izmantojot Plaušu vēža simptomu skalu. Novēroja

arī statistiski nozīmīgas plaušu funkcionālo testu atšķirības. Atšķirības starp ārstēšanas grupām noteica

pēc plaušu funkcijas uzlabošanās pemetrekseda/cisplatīna grupā un pēc plaušu funkcijas

pasliktināšanās laika gaitā kontroles grupā.

Nav pietiekami datu par pacientiem ar ļaundabīgu pleiras mezoteliomu, kas ārstēti tikai ar

pemetreksedu. Pemetrekseds 500 mg/m

devā tika pētīts kā vienīgais līdzeklis 64 iepriekš

ķīmijterapiju nesaņēmušiem pacientiem ar ļaundabīgu pleiras mezoteliomu. Kopējais atbildes reakcijas

rādītājs bija 14,1%.

NSŠPV, otrās izvēles terapija

Daudzcentru, randomizētā, atklātā 3. fāzes pētījumā, salīdzinot pemetreksedu un docetakselu

pacientiem ar lokāli progresējošu vai metastātisku NSŠPV pēc iepriekšējas ķīmijterapijas, konstatēts

vidējais dzīvildzes ilgums 8,3 mēneši ar pemetreksedu ārstētiem pacientiem (pacientu skaits, kuriem

bija paredzēta terapija (ITT –

intent to treat population

) n = 238) un 7,9 mēneši ar docetakselu

ārstētiem pacientiem (ITT n = 288). Iepriekšējā ķīmijterapijā nebija iekļauts pemetrekseds. Nesīkšūnu

plaušu vēža pēcterapijas histoloģijas ietekme uz kopējo dzīvildzi bija labāka pemetreksedam

(salīdzinot ar docetakselu) gadījumos bez izteiktām plakanšūnu histoloģijām (n=399, 9,3, salīdzinot ar

8,0 mēnešiem, koriģētā RA = 0,78; 95% TI = 0,61-1,00, p = 0,047), bet bija labāka docetakselam

gadījumos ar plakanšūnu vēža histoloģiju (n = 172, 6,2, salīdzinot ar 7,4 mēnešiem, koriģētā

RA = 1,56; 95% TI = 1,08-2,26, p = 0,018). Histoloģiju apakšgrupās nebija klīniski nozīmīgu

atšķirību saistībā ar pemetrekseda drošuma profilu.

Viena atsevišķa, randomizēta, 3. fāzes, kontrolēta pētījuma ierobežotie klīniskie dati liecina, ka

pemetrekseda efektivitāte (kopējā dzīvildze, dzīvildze bez slimības progresēšanas) ir līdzīga gan

pacientiem, kuri iepriekš tika ārstēti ar docetakselu (n=41), gan pacientiem, kuri iepriekš nesaņēma

docetakselu (n=540).

Pemetrekseda efektivitāte, salīdzinot ar docetakselu, NSŠPV - ITT populācijā

Pemetrekseds

Docetaksels

Dzīvildze (mēneši)

Vidēji (m)

95% TI vidējai vērtībai

(n = 283)

(7,0 – 9,4)

(n = 288)

(6,3 – 9,2)

95% TI RA

“Ne-mazvērtīgāks” p vērtība (RA)

0,99

(0,82 – 1,20)

0,226

Dzīvildze bez slimības progresēšanas

(mēneši)

Vidēji

(n = 283)

(n = 288)

RA (95% TI)

0,97 (0,82 – 1,16)

Laiks līdz neveiksmīgai ārstēšanai (TTTF -

mēneši)

Vidēji

(n = 283)

(n = 288)

RA (95% TI)

0,84 (0,71 – 0,997)

Atbildreakcija

(n: noteikts atbilstoši

atbildreakcijai)

Atbildreakcijas rādītājs (%) (95% TI)

Stabila slimība (%)

(n = 264)

9,1 (5,9 – 13,2)

45,8

(n = 274)

8,8 (5,7 – 12,8)

46,4

Saīsinājumi: TI = ticamības intervāls; RA = riska attiecība; ITT = pacientu skaits, kuriem bija

paredzēta terapija; n = kopējais populācijas lielums.

NSŠPV, pirmās izvēles terapija

Daudzcentru, randomizētā, atklātā, 3.

fāzes pētījumā, kurā tika salīdzināta pemetrekseda un cisplatīna

lietošana ar gemcitabīna un cisplatīna lietošanu ķīmijterapiju iepriekš nesaņēmušiem pacientiem ar

lokāli progresējošu vai metastātisku (IIIb vai IV

stadijas) nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV), konstatēja,

ka, lietojot pemetreksedu un cisplatīnu (populācija, kurai bija paredzēta terapija (ITT) n = 862), tika

sasniegts primārais mērķa kritērijs un uzrādīta gemcitabīnam un cisplatīnam (ITT n = 863) līdzīga

klīniskā efektivitāte attiecībā uz kopējo dzīvildzi (koriģētā riska attiecība 0,94; 95% TI = 0,84-1,05).

Visiem šajā pētījumā iekļautajiem pacientiem ECOG rādītājs bija 0 vai 1.

Primārā efektivitātes analīze pamatojās uz ITT populāciju. Galveno efektivitātes mērķa kritēriju

sensitivitātes analīzes tika izvērtētas arī Protokolam atbilstošajā (PA) populācijā. Efektivitātes

analīzes, izmantojot PA populāciju, saskan ar analīzēm attiecībā uz ITT populāciju un liecina, ka

pemetrekseda un cisplatīna kombinācija (AC) nav mazvērtīgāka par gemcitabīna un cisplatīna

kombināciju (GC).

Dzīvildze bez slimības progresēšanas un vispārējais atbildreakcijas rādītājs pētījuma grupās bija

līdzīgi: vidējā dzīvildze bez slimības progresēšanas bija 4,8

mēneši, lietojot pemetreksedu un

cisplatīnu, un 5,1

mēnesis, lietojot gemcitabīnu un cisplatīnu (koriģētā riska attiecība 1,04;

95% TI = 0,94-1,15), un vispārējais atbildreakcijas rādītājs bija 30,6% (95% TI = 27,3- 33,9), lietojot

pemetreksedu un cisplatīnu, un 28,2% (95% TI = 25,0-31,4), lietojot gemcitabīnu un cisplatīnu.

Dzīvildzes bez slimības progresēšanas datus daļēji apstiprināja neatkarīga pārbaude (pārbaudei pēc

nejaušības principa tika izraudzīti 400

no 1725

pacientiem).

Nesīkšūnu plaušu vēža histoloģijas ietekmes uz kopējo dzīvildzi analīze liecina par klīniski

nozīmīgām dzīvildzes atšķirībām atkarībā no histoloģijas (skatīt zemāk tabulu).

Pemetrekseda + cisplatīna efektivitāte salīdzinājumā ar gemcitabīnu + cisplatīnu pirmās izvēles

terapijā pacientiem ar nesīkšūnu plaušu vēzi – ITT populācija un histoloģijas apakšgrupas.

ITT populācija

un histoloģijas

apakšgrupas

Vidējā kopējā dzīvildze mēnešos

(95% TI)

Koriģētā

riska

attiecība

(RA)

(95% TI)

“Ne-

mazvērtīgāks

” p vērtība

Pemetrekseds +

cisplatīns

Gemcitabīns +

cisplatīns

ITT populācija

(N = 1725)

10,3

(9,8 – 11,2)

N=862

10,3

(9,6 – 10,9)

N=863

0,94

(0,84 –

1,05)

0,259

Adenokarcinoma

(N=847)

12,6

(10,7 –

13,6)

N=436

10,9

(10,2 –

11,9)

N=411

0,84

(0,71–0,99)

0,033

Lielšūnu

(N=153)

10,4

(8,6 – 14,1)

N=76

(5,5 – 9,0)

N=77

0,67

(0,48–0,96)

0,027

Cits

(N=252)

(6,8 – 10,2)

N=106

(8,1 – 10,6)

N=146

1,08

(0,81–1,45)

0,586

Plakanšūnu

(N=473)

(8,4 – 10,2)

N=244

10,8

(9,5 – 12,1)

N=229

1,23

(1,00–1,51)

0,050

Saīsinājumi: TI = ticamības intervāls; ITT = pacientu skaits, kuriem bija paredzēta terapija; n =

kopējais populācijas lielums.

Statistiski nozīmīgi attiecībā uz “ne-mazvērtīgāks”, ar visu ticamības intervālu RA krietni zem

“ne-mazvērtīgāks” robežas 1,17645 (p <0,001).

Kaplana- Meijera diagrammas: kopējā dzīvildze atkarībā no histoloģijas

Histoloģiju apakšgrupās netika konstatētas klīniski nozīmīgas atšķirības attiecībā uz pemetrekseda un

cisplatīna kombinācijas drošuma profilu.

Pacientiem, kuri tika ārstēti ar pemetreksedu un cisplatīnu, bija vajadzīgs mazāks skaits pārliešanu

(16,4%, salīdzinot ar 28,9%, p<0,001), eritrocītu pārliešanu (16,1% , salīdzinot ar 27,3%, p<0,001) un

trombocītu pārliešanu (1,8, salīdzinot ar 4,5%, p=0,002). Pacientiem vajadzēja arī mazāk

eritropoetīna/darbopoetīna (10,4% , salīdzinot ar 18,1%, p<0,001), G-CSF/GM-CSF (3,1% , salīdzinot

ar 6,1%, p=0,004), kā arī dzelzs preparātu (4,3% , salīdzinot ar 7,0%, p=0,021)

.

NSŠPV, balstterapija

Dzīvildze

Dzīvildzes varbūtība

Adenokarcinoma

Dzīvildze (mēneši)

Dzīvildzes varbūtība

Lielšūnu karcinoma

JMEN

Daudzcentru, randomizētā, dubultmaskētā, placebo kontrolētā 3.

fāzes pētījumā (JMEN) tika

salīdzināta balstterapijas ar pemetreksedu plus labākās uzturošās aprūpes (

best supportive care

, BSC)

(n = 441) efektivitāte un drošums salīdzinājumā ar placebo plus BSC (n = 222) pacientiem ar lokālu

progresējošu (IIIB stadija) vai metastātisku (IV stadija) nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV), kuriem nebija

progresēšanas pēc 4 pirmās izvēles dubultterapijas cikliem ar cisplatīnu vai karboplatīnu kombinācijā

ar gemcitabīnu, paklitakselu vai docetakselu. Pirmās izvēles dubultterapija ar pemetreksedu nebija

iekļauta. Visiem šajā pētījumā iekļautajiem pacientiem ECOG rādītājs bija 0 vai 1. Pacienti saņēma

bastterapiju līdz slimības progresēšanai. Efektivitāte un drošums tika noteikts no randomizācijas brīža

pēc pirmās izvēles (indukcijas) terapijas pabeigšanas. Pacienti vidēji saņēma 5 balstterapijas ciklus ar

pemetreksedu un 3,5 ciklus ar placebo. Kopā 213 pacienti (48,3%) pabeidza ≥ 6 pemetrekseda

terapijas cikliem un kopā 103

pacienti (23,4%) pabeidza ≥ 10 cikliem.

Pētījums sasniedza savu primāro mērķa kritēriju un parādīja statistiski nozīmīgu PFS (

progression free

survival

; dzīvildze bez slimības progresēšanas) uzlabošanos pemetrekseda grupā salīdzinājumā ar

placebo grupu (n = 581, neatkarīgi novērtēta populācija; mediāni attiecīgi 4,0 mēneši un 2,0 mēneši)

(riska attiecība = 0,60, 95% TI = 0,49-0,73, p < 0,00001). Neatkarīgs pacientu skenēšanas attēlu

novērtējums apstiprināja pētnieku PFS novērtējuma atklājumus. Kopējās populācijas (n = 663)

mediānā kopējā dzīvildze bija 13,4

mēneši pemetrekseda grupai un 10,6 mēneši placebo grupai, riska

attiecība = 0,79 (95% TI = 0,65 – 0,95, p = 0,01192).

Tāpat kā citos pemetrekseda pētījumos, arī JMEN tika novērota efektivitātes atšķirība atbilstoši

NSŠPV histoloģijai. Pacientiem ar NSŠPV bez izteiktas plakanšūnu histoloģijas (n = 430, neatkarīgi

novērtēta populācija) mediānā PFS bija 4,4 mēneši pemetrekseda grupā un 1,8 mēneši placebo grupā,

riska attiecība = 0,47 (95% TI = 37-0,60, p = 0,00001. Mediānā kopējā dzīvildze pacientiem ar

NSŠPV bez izteiktas plakanšūnu histoloģijas (n = 481) bija 15,5 mēneši pemetrekseda grupā un

10,3 mēneši placebo grupā (riska attiecība = 0,70 (95% TI = 0,56-0,88, p = 0,002). Iekļaujot

indukcijas fāzi, mediānā kopējā dzīvildze pacientiem ar NSŠPV bez izteiktas plakanšūnu histoloģijas

bija 18,6 mēneši pemetrekseda grupā un 13,6 mēneši placebo grupā (riska attiecība = 0,71

(95% TI = 0,56-0,88, p = 0,002).

PFS un kopējās dzīvildzes rezultāti pacientiem ar plakanšūnu histoloģiju neliecina par kādām

pemetrekseda priekšrocībām salīdzinājumā ar placebo.

Nav novērotas klīniskas nozīmīgas pemetrekseda drošuma raksturojuma atšķirības histoloģijas

apakšgrupās.

JMEN: Kaplana- Meijera dzīvildzes bez progresēšanas (PFS) un kopējās dzīvildzes diagrammas

pemetreksedam, salīdzinot ar placebo, pacientiem ar NSŠPV bez izteiktas plakanšūnu

histoloģijas

Dzīvildze bez slimības progresēšanas

Kopējā dzīvildze

PARAMOUNT

Daudzcentru, randomizētā, dubultmaskētā, placebo kontrolētā 3. fāzes pētījumā (PARAMOUNT),

kurā tika salīdzināta turpmākas pemetrekseda balstterapijas plus BSC (n = 359) un placebo plus BSC

(n = 180) efektivitāte un drošums pacientiem ar lokāli progresējošu (IIIB stadija) vai metastātisku

(IV stadija) NSŠPV bez izteiktas plakanšūnu histoloģijas, kuriem nebija vērojama slimības

progresēšana pēc četriem pirmās rindas dupleta terapijas, ko veidoja pemetrekseds kombinācijā ar

cisplatīnu, cikliem. No 939 pacientiem, kuri bija saņēmuši indukcijas terapiju ar pemetreksedu plus

cisplatīnu, 539 pacienti tika randomizēti, lai saņemtu pemetrekseda balstterapiju vai placebo. No

randomizētajiem pacientiem 44,9 % bija pilnīga vai daļēja atbildes reakcija, un 51,9 % bija stabilas

slimības atbildes reakcija uz indukcijas terapiju ar pemetreksedu plus cisplatīnu. Balstterapijas

saņemšanai randomizētajiem pacientiem ECOG veiktspējas skalas rādītājam vajadzēja būt 0 vai 1.

Vidējais laiks no pemetrekseda plus cisplatīna indukcijas terapijas līdz balstterapijas uzsākšanai gan

pemetrekseda grupā, gan placebo grupā bija 2,96 mēneši. Randomizētie pacienti saņēma balstterapiju

līdz slimības progresēšanai. Efektivitāte un drošums tika vērtēta no randomizācijas brīža pēc pirmās

rindas (indukcijas) terapijas pabeigšanas. Pacienti saņēma vidēji 4 pemetrekseda balstterapijas ciklus

un 4 placebo ciklus. Pavisam 169 pacienti (47,1 %) saņēma ≥ 6 pemetrekseda balstterapijas ciklus, kas

kopumā veido vismaz 10 pemetrekseda terapijas ciklus.

Šajā pētījumā tika sasniegts tā primārais mērķa kritērijs un pierādīts statistiski ticams PFS rādītāju

uzlabojums pemetrekseda grupā salīdzinājumā ar placebo grupu (n = 472, neatkarīgi pārskatīta

populācija; mediāna bija attiecīgi 3,9 mēneši un 2,6 mēneši) (riska koeficients = 0,64, 95 % TI = 0,51–

0,81, p = 0,0002). Pacientu skenējumu neatkarīga pārskatīšana apstiprināja pētnieka veiktā PFS

vērtējuma atrades. Randomizētajiem pacientiem, veicot mērījumus no pemetrekseda lietošanas sākuma

plus pirmās rindas cisplatīna indukcijas terapijas, pētnieka noteiktās PFS mediāna bija 6,9 mēneši

pemetrekseda grupā un 5,6 mēneši placebo grupā (riska koeficients = 0,59; 95 % TI = 0,47–0,74).

Pēc indukcijas terapijas ar pemetreksedu un cisplatīnu (4 cikliem) ārstēšana ar pemetreksedu bija

statistiski pārāka par placebo attiecībā uz OS (vidēji 13,9 mēneši salīdzinājumā ar 11,0 mēnešiem,

riska attiecība = 0,78, 95% TI 0,64–0,96, p = 0,0195). Šīs dzīvildzes galīgās analīzes laikā.

Pemetrekseda grupā 28,7 % pacientu bija dzīvi vai zaudēti novērošanai salīdzinājumā ar 21,7 %

placebo grupā. Pemetrekseda relatīvā terapeitiskā efektivitāte bija vienāda visās apakšgrupās (arī

atkarībā no slimības stadijas, atbildreakcijas uz indukcijas terapiju, ECOG PS, smēķēšanas, dzimuma,

histoloģiskajiem rezultātiem un vecuma) un līdzīga tai, kas novērota nekoriģētajā OS un PFS analīzē.

Pemetrekseda grupā viena un divu gadu dzīvildzes rādītāji bija attiecīgi 58 % un 32 % salīdzinājumā

ar 45 % un 21 % pacientiem placebo grupā. Kopš tika sākta pirmās izvēles indukcijas terapija ar

pemetreksedu un cisplatīnu, pacientu vidējā kopējā dzīvildze pemetrekseda un placebo grupā bija

Dzīvildze (mēneši)

Dzīvildzes varbūtība

Pemetrexed

Placebo

Dzīvildze bez slimības progresēšanas (mēneši)

Dzīvildzes bez progresēšanas varbūtība

Pemetrexed

Placebo

attiecīgi 16,9 un 14,0 mēneši (riska attiecība 0,78, 95 % TI 0,64–0,96). Pēc pētījuma terapiju saņēma

attiecīgi 64,3 % un 71,7 % pemetrekseda un placebo grupas pacientu.

PARAMOUNT: Kaplana- Meijera dzīvildzes bez slimības progresēšanas (PFS) un kopējās

dzīvildzes (OS) diagrammas, turpinot pemetrekseda

balstterapiju salīdzinājumā ar placebo

pacientiem ar NSŠPV bez izteiktas plakanšūnu histoloģijas (mērījumi veikti no randomizācijas)

Dzīvildze bez slimības progresēšanas

Kopējā dzīvildze

PFS Time (Months)

Time (Months)

Survival Probability

Pemetrexed

Placebo

_ _ _

PFS Probability

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Pemetrexed

Placebo

OS Time (Months)

O S P ro b a b ility

Pemetrekseda balstterapijas drošuma profils abos pētījumos — JMEN un PARAMOUNT — bija

līdzīgs.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Pemetrekseda farmakokinētiskās īpašības pēc viena līdzekļa lietošanas novērtētas 426 vēža pacientiem

ar dažādiem norobežotiem audzējiem, ievadot 0,2 – 838 mg/m

devu infūzijas veidā 10 minūšu laikā.

Pemetrekseda līdzsvara stāvokļa izkliedes tilpums ir 9 l/m

In vitro

pētījumi liecina, ka aptuveni 81%

pemetrekseda saistās ar plazmas olbaltumiem. Saistīšanos būtiski neietekmē dažādas pakāpes nieru

darbības traucējumi. Pemetrekseds tiek pakļauts ierobežotam metabolismam aknās. Pemetrekseds tiek

izvadīts galvenokārt ar urīnu, 70 – 90% no lietotās devas tiek konstatēti nemainītā veidā urīnā pirmo

24 stundu laikā pēc lietošanas.

In vitro

pētījumi liecina, ka pemetreksedu aktīvi izdala OAT3

(organiskā anjona 3. transportviela). Pemetrekseda kopējais sistēmiskais klīrenss ir 91,8 ml/min un

plazmas eliminācijas pusperiods ir 3,5 stundas pacientiem ar normālu nieru darbību (kreatinīna

klīrenss 90 ml/min). Klīrensa atšķirības pacientu vidū ir mērenas 19,3% apjomā. Pemetrekseda kopējā

sistēmiskā iedarbība (AUC) un maksimālā koncentrācija plazmā palielinās proporcionāli devai.

Pemetrekseda farmakokinētika ir vienāda vairākos ārstēšanas ciklos.

Pemetrekseda farmakokinētiskās īpašības neietekmē vienlaikus lietots cisplatīns. Iekšķīgi lietotas

folskābes un intramuskulāri ievadīta B

vitamīna papildterapija neietekmē pemetrekseda

farmakokinētiku.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Pemetrekseda lietošana grūsnām pelēm izraisīja samazinātu augļa dzīvotspēju, samazinātu augļa svaru,

nepilnīgu dažu skeleta struktūru pārkaulošanos un aukslēju šķeltni.

Pemetrekseda lietošana peļu tēviņiem izraisīja reproduktīvu toksicitāti, kam raksturīga samazināta

auglības pakāpe un sēklinieku atrofija. Pētījumā ar dzinējsuņiem, kuriem 9 mēnešus ilgi tika veiktas

intravenozas bolus injekcijas, tika konstatēta ietekme uz sēkliniekiem (sēklinieku epitēlija audu

deģenerācija/nekroze). Tas liecina, ka pemetrekseds var vājināt vīrieša auglību. Sieviešu auglība nav

pētīta.

Pemetrekseds nebija mutagēns ne

in vitro

hromosomu aberācijas testā Ķīnas kāmju olnīcu šūnās, ne

Eimsa testā. Pierādīts, ka pemetrekseds ir klastogēns

in vivo

kodoliņu testā pelēm.

Pētījumi pemetrekseda kancerogēnisko īpašību novērtēšanai nav veikti.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Mannīts (E421)

Sālsskābe (E507) (pH pielāgošanai)

Nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai)

6.2.

Nesaderība

Pemetrekseds ir fizikāli nesaderīgs ar kalciju saturošiem šķīdinātājiem, to skaitā Ringera laktāta

šķīdumu injekcijām un Ringera šķīdumu injekcijām. Citu saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles

nedrīkst lietot maisījumā ar citām zālēm.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

Neatvērti flakoni

3 gadi.

Izšķīdinātie un infūziju šķīdumi

Pemetrekseda izšķīdināto un infūzijas šķīdumu ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā pierādīta

24 stundas, uzglabājot 25°C temperatūrā. No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jālieto nekavējoties. Ja

zāles netiek lietotas nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai ir atbildīgs

lietotājs, un tas parasti nedrīkst pārsniegt 24 stundas 2 – 8

C temperatūrā, ja izšķīdināšana/

atšķaidīšana ir veikta kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Pemetrexed Accord 100 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

1. tipa stikla flakonā ar pelēku brombutila gumijas aizbāzni un violetu noņemamu vāciņu ir 100 mg

pemetrekseda.

Iepakojumā ir 1 flakons.

Pemetrexed Accord 500 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

1. tipa stikla flakonā ar pelēku brombutila gumijas aizbāzni un spilgti zilu noņemamu vāciņu ir

500 mg pemetrekseda.

Iepakojumā ir 1 flakons.

Pemetrexed Accord 1000 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

1. tipa stikla flakonā ar pelēku brombutila gumijas aizbāzni un spilgti zilu noņemamu vāciņu ir

1000 mg pemetrekseda.

Iepakojumā ir 1 flakons.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Pemetrekseda pagatavošanas un turpmākas atšķaidīšanas laikā ievadīšanai intravenozas

infūzijas veidā ievērojiet aseptikas tehniku.

Aprēķiniet devu un nepieciešamo Pemetrexed Accord flakonu skaitu. Katrs flakons satur vairāk

pemetrekseda, lai atvieglotu uz etiķetes norādītā daudzuma iegūšanu.

Izšķīdiniet 100 mg flakonu saturu 4,2 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām bez

konservantiem, iegūstot šķīdumu, kas satur 25 mg/ml pemetrekseda.

Izšķīdiniet 500 mg flakonu saturu 20 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām bez

konservantiem, iegūstot šķīdumu, kas satur 25 mg/ml pemetrekseda.

Izšķīdiniet 1000 mg flakonu saturu 40 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām

bez konservantiem, iegūstot šķīdumu, kas satur 25 mg/ml pemetrekseda.

Viegli groziet katru flakonu, līdz pulveris ir pilnīgi izšķīdis. Iegūtais šķīdums ir dzidrs un tā

krāsa var būt no bezkrāsainas līdz dzeltenai vai zaļgani dzeltenai, tai nav nelabvēlīgas ietekmes

uz zāļu kvalitāti. Pagatavotā šķīduma pH ir 6,6 – 7,8.

Nepieciešama turpmāka atšķaidīšana.

Atbilstošs pagatavotā pemetrekseda šķīduma tilpums jāatšķaida ar 100 ml nātrija hlorīda

9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām bez konservantiem un jāievada intravenozas infūzijas veidā

10 minūšu laikā.

Iepriekš norādītajā veidā pagatavotie pemetrekseda infūziju šķīdumi ir saderīgi ar

polivinilhlorīda un poliolefīna ievadīšanas sistēmām un i.v. infūzijas maisiņiem.

Pirms lietošanas jāapskata, vai parenterāli ievadāmas zāles nesatur sīkas daļiņas un vai nav

mainījusies to krāsa. Ja redzamas sīkas daļiņas, nelietojiet zāles.

Pemetrekseda šķīdumi ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotās zāles vai citi

izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Piesardzības pasākumi pagatavošanas un ievadīšanas laikā

Tāpat kā, lietojot citus iespējami toksiskus pretvēža līdzekļus, pagatavojot pemetrekseda infūziju

šķīdumus, jāievēro piesardzība. Ieteicams lietot cimdus. Ja pemetrekseda šķīdums nonāk saskarē ar

ādu, nekavējoties un kārtīgi nomazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni. Ja pemetrekseda šķīdumi nonāk

saskarē ar gļotādām, noskalojiet tās kārtīgi ar ūdeni. Pemetrekseds nav čūlas veidojošs līdzeklis. Nav

specifiska antidota pemetrekseda ekstravazācijas gadījumā. Dažos gadījumos ziņots par pemetrekseda

ekstravazāciju, ko pētnieki nevērtēja par nopietnu. Ekstravazācija jāārstē atbilstoši vietējai standarta

praksei, tāpat kā lietojot citus čūlas neveidojošus līdzekļus.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spānija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/15/1071/001

EU/1/15/1071/002

EU/1/15/1071/003

9.

REĢISTRĀCIJAS/ PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 18. janvāris. 2016

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

EMA/783154/2015

EMEA/H/C/004072

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Pemetrexed Accord

pemetrekseds

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Pemetrexed Accord. Tajā ir

paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā un sniegtu

lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Pemetrexed Accord lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Pemetrexed Accord lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas

instrukcija vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Pemetrexed Accord un kāpēc tās lieto?

Pemetrexed Accord ir pretvēža zāles, ko lieto, lai ārstētu divu veidu plaušu vēzi:

ļaundabīgo pleiras mezoteliomu (plaušu plēves vēzi, ko parasti izraisa azbesta iedarbība), kad šīs

zāles lieto kopā ar cisplatīnu pacientiem, kuri pirms tam nav saņēmuši ķīmijterapiju un kuru vēzi

nevar izņemt, veicot ķirurģisku iejaukšanos;

progresējošu nesīkšūnu plaušu vēža veidu, ko dēvē par ne plakanšūnu, iepriekš neārstētiem

pacientiem, lietojot kombinācijā ar cisplatīnu, vai vienas pašas — pacientiem, kuri iepriekš

saņēmuši pretvēža terapiju. Turklāt tās var lietot kā uzturošo terapiju pacientiem, kuri ir saņēmuši

platīnu saturošu ķīmijterapiju.

Pemetrexed Accord ir „ģenēriskas zāles”. Tas nozīmē, ka Pemetrexed Accord ir līdzīgas „atsauces

zālēm”, kas jau ir reģistrētas Eiropas Savienībā (ES) ar nosaukumu Alimta. Sīkāka informācija par

ģenēriskām zālēm ir atrodama jautājumu un atbilžu dokumentā šeit

Pemetrexed Accord satur aktīvo vielu pemetreksedu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kā lieto Pemetrexed Accord?

Pemetrexed Accord ir pieejamas kā pulveris, no kura gatavo šķīdumu infūzijai (ievadīšanai vēnā pa

pilienam). Zāles var iegādāties tikai pret recepti un šīs zāles ir jāievada tikai tāda ārsta uzraudzībā, kas

ir specializējies pretvēža zāļu lietošanā.

Ieteicamā deva ir 500 mg uz ķermeņa virsmas laukuma kvadrātmetru (aprēķina pēc pacienta auguma

un svara). Tās ievada reizi trīs nedēļās kā 10 minūšu ilgu infūziju vēnā. Lai samazinātu blakusparādības,

pacientiem jālieto kortikosteroīds (zāles, kas mazina iekaisumu) un folijskābe (vitamīna veids), un

Pemetrexed Accord terapijas laikā jāsaņem vitamīna B12 injekcijas. Kad Pemetrexed Accord ievada

kopā ar cisplatīnu pirms vai pēc cisplatīna devas jādod arī „antiemētiskas” zāles (kas novērš vemšanu)

un šķidrums (lai novērstu dehidratāciju).

Pacientiem, kuriem ir patoloģiska asins aina vai noteiktas citas blakusparādības, ārstēšana ir jāatliek

vai jāpārtrauc, vai jāsamazina deva. Plašāka informācija pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir

EPAR daļa).

Pemetrexed Accord darbojas?

Pemetrexed Accord aktīvā viela pemetrekseds ir citotoksiskas zāles (zāles, kas iznīcina šūnas, kuras

dalās, piemēram, vēža šūnas), kuras pieder „antimetabolītu” grupai. Organismā pemetrekseds tiek

pārveidots par aktīvu formu, kas bloķē nukleotīdu (DNS un RNS uzbūves elementu, šūnu ģenētiskā

materiāla) sintēzē iesaistīto fermentu aktivitāti. Tā rezultātā pemetrekseda aktīvā forma palēnina DNS

un RNS veidošanos un novērš šūnu dalīšanos un vairošanos. Pemetrekseda pārvēršana par tā aktīvo

formu vēža šūnās norisinās labāk nekā normālās šūnās, tādējādi vēža šūnās ir augstāks aktīvās vielas

līmenis un tās iedarbība ir ilgāka. Tā rezultātā vēža šūnu dalīšanās tiek samazināta, kamēr normālās

šūnas tiek ietekmētas tikai nedaudz.

Kā noritēja Pemetrexed Accord izpēte?

Uzņēmums sniedza datus par pemetreksedu no zinātniskajām publikācijām. Papildpētījumi nebija

nepieciešami, jo Pemetrexed Accord ir ģenēriskas zāles, kuras ievada infūzijas veidā un kuru sastāvā ir

tā pati aktīvā viela, kas atsauces zālēm Alimta.

Kāda ir Pemetrexed Accord ieguvumu un riska attiecība?

Tā kā Pemetrexed Accord ir ģenēriskas zāles, to ieguvumu un riska attiecību uzskata par līdzvērtīgu

atsauces zāļu ieguvumu un riska attiecībai.

Kāpēc Pemetrexed Accord tika apstiprinātas?

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) secināja, ka saskaņā ar ES prasībām Pemetrexed

Accord un Alimta ir pierādīta kvalitātes līdzvērtība. Tāpēc CHMP uzskatīja, ka, tāpat kā Alimta gadījumā,

ieguvumi pārsniedz identificēto risku. Komiteja ieteica Pemetrexed Accord apstiprināt lietošanai ES.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Pemetrexed Accord

lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Pemetrexed Accordlietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns.

Pamatojoties uz šo plānu, Pemetrexed Accord zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī

lietošanas instrukcija, tostarp attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes

speciālistiem un pacientiem.

Pemetrexed Accord

EMA/783154/2015

2. lappuse no 3

Papildu informācija ir pieejama riska pārvaldības plāna kopsavilkumā.

Cita informācija par Pemetrexed Accord

Pilns Pemetrexed Accord EPAR teksts un riska pārvaldības plāna kopsavilkums ir atrodams aģentūras

tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Plašāka informācija par ārstēšanu ar Pemetrexed Accord atrodama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir

EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Pilns atsauces zāļu EPAR teksts arī ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē.

Pemetrexed Accord

EMA/783154/2015

3. lappuse no 3

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju