Ribavirin BioPartners

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
06-05-2013

Aktiivinen ainesosa:

Ribaviriini

Saatavilla:

BioPartners GmbH

ATC-koodi:

J05AB04

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

ribavirin

Terapeuttinen ryhmä:

Antiviraalit systeemiseen käyttöön

Terapeuttinen alue:

Hepatiitti C, Krooninen

Käyttöaiheet:

Ribavirin BioPartners on indisoitu kroonisen hepatiitti-C-virus (HCV) tartuntamäärät aikuiset, kolme vuotta täyttäneille lapsille ja nuorille ja tulee käyttää vain osana yhdistelmä hoito interferoni alfa-2b. Ribavirin-monoterapiaa ei saa käyttää. Ei ole turvallisuutta tai tehoa opastus ribavirin interferoni, (i muun kanssa. ei alfa-2b). Naiivi patientsAdult patientsRibavirin BioPartners on tarkoitettu yhdessä interferoni alfa-2b: n hoitoon aikuispotilailla, joilla on kaikenlaisia krooninen C-hepatiitti paitsi genotyyppi 1, ei ole aiemmin käsitelty, ilman maksan vajaatoiminta, kohonnut alaniiniaminotransferaasi - (ALT), joka on positiivinen hepatiitti C-virus-ribonukleiinihapon (HCV-RNA) (ks. kohta 4. 4)Lasten kolme vuotta täyttäneille ja adolescentsRibavirin BioPartners on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä hoito interferoni alfa-2b: tä, lasten hoitoon kolme vuotta täyttäneille ja nuorille, jotka ovat kaikki erilaisia krooninen C-hepatiitti paitsi genotyyppi 1, ei ole aiemmin käsitelty, ilman, että maksan toiminta ei ole heikentynyt ja jotka ovat positiivinen HCV-RNA. Kun päätetään olla lykkäämättä hoitoa, kunnes aikuisikään, on tärkeää ottaa huomioon, että yhdistelmähoito aiheutti kasvun estäminen. Palautuvuus kasvun estäminen on epävarmaa. Päätös hoitoon, tulee tehdä tapauskohtaisesti (ks. kohta 4. Edellisen hoito-vika patientsAdult patientsRibavirin BioPartners on tarkoitettu yhdessä interferoni alfa-2b: n hoitoon aikuisille potilaille, joilla on krooninen C-hepatiitti ja jotka ovat aiemmin hyötyneet (ALAT-arvo on normalisoitunut hoidon päättyessä) interferoni alfa yksinään, mutta joiden tauti on myöhemmin uusiutunut (ks. kohta 5.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 2

Valtuutuksen tilan:

peruutettu

Valtuutus päivämäärä:

2010-04-06

Pakkausseloste

                34
B. PAKKAUSSELOSTE
Medicinal product no longer authorised
35
PAKKAUSSELOSTE
RIBAVIRIN BIOPARTNERS 200 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
ribaviriini
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
OTTAMISEN.
−
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
−
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
−
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
−
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä
selosteessa mainittu, tai kokemasi
haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai
apteekkihenkilökunnalle.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA ESITETÄÄN
:
1.
Mitä Ribavirin BioPartners on ja mihin sitä käytetään
2.
Ennen kuin otat Ribavirin BioPartnersia
3.
Miten Ribavirin BioPartnersia otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Ribavirin BioPartnersin säilyttäminen
6.
Muuta tietoa
1.
MITÄ RIBAVIRIN BIOPARTNERS ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Ribavirin BioPartnersin vaikuttava aine on ribaviriini. Ribavirin
BioPartners pysäyttää monenlaisten
virusten lisääntymisen, mukaan lukien hepatiitti C -viruksen.
Ribavirin BioPartnersia ei saa käyttää
ilman interferoni alfa-2b:tä, ts. Ribarivin BioPartnersia ei saa
käyttää yksinään.
_Aiemmin hoitamattomat potilaat:_
_ _
Ribavirin BioPartnersin ja interferoni alfa-2b:n yhdistelmää
käytetään 3 vuotta täyttäneiden potilaiden
kroonisen C-hepatiitti-infektion (HCV) hoitoon genotyyppiä 1 lukuun
ottamatta. Alle 47 kg:n
painoisille lapsille ja nuorille valmiste on saatavana liuoksena.
_Aiemmin hoidetut aikuiset potilaat:_
_ _
Ribavirin BioPartnersin ja interferoni alfa-2b:n yhdistelmää
käytetään kroonisen C-hepatiitin hoitoon
aikuisille potilaille, jotka ovat aiemmin hyötyneet hoidosta
pelkällä alfainterferonilla, mutta joiden
sairaus on uusiutunut.
Ribaviriinin käytöstä muiden interferonimuotojen (ts. muiden kuin

                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
Medicinal product no longer authorised
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Ribavirin BioPartners 200 mg kalvopäällysteiset tabletit
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi Ribavirin BioPartners kalvopäällysteinen tabletti sisältää
200 mg ribaviriinia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Kalvopäällysteinen tabletti.
Pyöreä, valkoinen, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Ribavirin BioPartners on tarkoitettu kroonisen hepatiitti C
-virusinfektion (HCV) hoitoon aikuisille
sekä yli 3-vuotiaille lapsille ja nuorille ja sitä tulee käyttää
vain yhdessä interferoni alfa-2b:n kanssa.
Ribaviriinia ei tule käyttää yksinään.
Ei ole tietoja turvallisuudesta tai tehosta käytettäessä
ribaviriinia muiden interferonimuotojen kanssa
(ts. muiden kuin alfa-2b:n).
Aiemmin hoitamattomat potilaat
_Aikuiset potilaat_
: Ribavirin BioPartners on tarkoitettu yhdessä interferoni alfa-2b:n
kanssa aikuisille
potilaille, joilla on aiemmin hoitamaton minkä tahansa tyyppinen
krooninen C-hepatiitti genotyyppi
1:tä lukuun ottamatta, johon ei liity maksan vajaatoiminnan oireita.
Alaniiniaminotransferaasi (ALAT)
-arvon tulee olla koholla ja hepatiitti C -viruksen sisältämän
ribonukleiinihapon HCV-RNA
positiivinen (ks. kohta 4.4).
_Yli 3-vuotiaat lapset ja nuoret:_
Ribavirin BioPartners on tarkoitettu käytettäväksi, yhdessä
interferoni
alfa-2b:n kanssa, yli 3-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on
aiemmin hoitamaton minkä tahansa
tyyppinen krooninen C-hepatiitti genotyyppi 1:tä lukuun ottamatta,
joka ei ole dekompensoitunut, ja
joilla seerumin HCV-RNA on positiivinen.
Kun päätetään olla lykkäämättä hoitoa aikuisikään, on
tärkeää ottaa huomioon, että yhdistelmähoito
aiheuttaa kasvun hidastumista. Kasvun hidastumisen palautuvuus on
epävarmaa. Päätös hoidosta
tehdään tapauskohtaisesti (ks. kohta 4.4).
Potilaat, joilla aiempi hoito ei tehonnut
_Aikuiset potilaat_
: Ribavirin BioPartners on tarkoi
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 06-05-2013
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 06-05-2013
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 06-05-2013
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 06-05-2013
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 06-05-2013
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 06-05-2013
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 06-05-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 06-05-2013
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 06-05-2013

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia