Adasuve

Euroopa Liit - tšehhi - EMA (European Medicines Agency)

Osta kohe

Infovoldik Infovoldik (PIL)
14-11-2022
Toote omadused Toote omadused (SPC)
14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande (PAR)
28-02-2013
Toimeaine:
loxapin
Saadav alates:
Ferrer Internacional S.A.
ATC kood:
N05AH01
INN (Rahvusvaheline Nimetus):
loxapine
Terapeutiline rühm:
Nervový systém
Terapeutiline ala:
Schizophrenia; Bipolar Disorder
Näidustused:
Přípravek Adasuve je určen k rychlé kontrole mírného až středního míchání u dospělých pacientů se schizofrenií nebo bipolární poruchou. Pacienti by měli dostávat pravidelnou léčbu ihned po kontrole příznaků akutní míchy.
Toote kokkuvõte:
Revision: 14
Volitamisolek:
Autorizovaný
Müügiloa number:
EMEA/H/C/002400
Loa andmise kuupäev:
2013-02-20
EMEA kood:
EMEA/H/C/002400

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik
bulgaaria 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
bulgaaria 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
bulgaaria 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
hispaania 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
hispaania 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
hispaania 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
taani 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
taani 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
taani 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
saksa 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
saksa 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
saksa 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
eesti 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
eesti 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
eesti 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
kreeka 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
kreeka 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
kreeka 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
inglise 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
inglise 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
inglise 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
prantsuse 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
prantsuse 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
prantsuse 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
itaalia 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
itaalia 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
itaalia 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
läti 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
läti 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
läti 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
leedu 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
leedu 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
leedu 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
ungari 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
ungari 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
ungari 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
malta 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
malta 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
malta 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
hollandi 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
hollandi 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
hollandi 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
poola 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
poola 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
poola 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
portugali 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
portugali 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
portugali 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
rumeenia 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
rumeenia 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
rumeenia 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
slovaki 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
slovaki 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
slovaki 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
sloveeni 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
sloveeni 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
sloveeni 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
soome 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
soome 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
soome 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
rootsi 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
rootsi 14-11-2022
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande
rootsi 28-02-2013
Infovoldik Infovoldik
norra 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
norra 14-11-2022
Infovoldik Infovoldik
islandi 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
islandi 14-11-2022
Infovoldik Infovoldik
horvaadi 14-11-2022
Toote omadused Toote omadused
horvaadi 14-11-2022

Lugege kogu dokumenti

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

ADASUVE 4,5 mg dávkovaný prášek k inhalaci

loxapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek ADASUVE a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ADASUVE používat

Jak se přípravek ADASUVE používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek ADASUVE uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek ADASUVE a k čemu se používá

Přípravek ADASUVE obsahuje léčivou látku loxapin, která patří do skupiny léků zvané

antipsychotika. Přípravek ADASUVE působí tak, že blokuje určité chemické látky v mozku

(neurotransmitery), jako je dopamin a serotonin, což vede ke zklidňujícím účinkům a utišení

agresivního chování.

Přípravek ADASUVE se používá k léčbě akutních příznaků mírné až středně silné agitovanosti

(neklidu), která se může vyskytnout u dospělých pacientů, kteří trpí schizofrenií nebo bipolární

poruchou. To jsou nemoci, které jsou charakterizovány například těmito příznaky:

(schizofrenie) slyšení, vidění nebo pociťování věcí, které nejsou skutečné, podezíravost, mylná

přesvědčení, nesourodá řeč a chování a emoční oploštělost. Lidé trpící touto nemocí se rovněž

mohou cítit v depresi, provinile, pociťovat úzkost nebo napětí.

(bipolární porucha) pocit nadšení, nadměrné množství energie, menší potřeba spánku než obvykle,

rychlé mluvení a překotné myšlenky a někdy silná podrážděnost.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ADASUVE používat

Nepoužívejte přípravek ADASUVE

jestliže jste alergický(á) na loxapin nebo amoxapin,

jestliže máte příznaky sípotu nebo dušnosti,

jestliže máte plicní potíže, jako je astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc (kterou Váš lékař

možná nazývá „CHOPN“).

Upozornění a opatření

Lékař nebo zdravotní sestra si s Vámi před použitím přípravku ADASUVE promluví a stanoví, zda je

tento přípravek pro Vás vhodný.

Přípravek ADASUVE může způsobit zúžení dýchacích cest (bronchospasmus) a může u Vás

vyvolat sípot, kašel, svírání na hrudi nebo dušnost. Obvykle k tomu může dojít do 25 minut po

použití.

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) je soubor příznaků, které se u Vás mohou objevit, pokud

užíváte antipsychotika, včetně přípravku ADASUVE. Tyto příznaky mohou zahrnovat vysokou

horečku, ztuhlé svaly, nepravidelnou nebo rychlou srdeční frekvenci nebo pulz. NMS může vést k

úmrtí. Nepoužívejte znovu přípravek ADASUVE, jestliže se u Vás vyskytl NMS.

Antipsychotika, jako je přípravek ADASUVE, mohou vyvolat pohyby, které nemusíte být schopen

(schopna) ovládat, včetně grimas, vystrkování jazyka, mlaskání nebo špulení rtů, rychlého mrkání

nebo rychlých pohybů nohama, pažemi nebo prsty. Jestliže se tyto příznaky objeví, může být

nutné léčbu přípravkem ADASUVE ukončit.

Přípravek ADASUVE je třeba používat s opatrností u pacientů, kteří jsou intoxikovaní nebo

v deliriu.

Před zahájením léčby přípravkem ADASUVE informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, jestliže:

máte nebo jste měl(a) dechové potíže, jako je astma, nebo jiné chronické plicní onemocnění, jako

je zánět průdušek nebo emfyzém,

máte nebo jste měl(a) srdeční potíže nebo cévní mozkovou příhodu,

máte nebo jste měl(a) nízký nebo vysoký krevní tlak,

máte nebo jste měl(a) epileptické záchvaty (křeče),

máte nebo jste měl(a) glaukom (zvýšený nitrooční tlak),

máte nebo jste měl(a) retenci moči (neúplné vyprázdnění močového měchýře),

jste již v minulosti používal(a) přípravek ADASUVE a rozvinuly se u Vás příznaky sípotu nebo

dušnosti,

se u Vás někdy vyskytly pohyby svalů nebo očí, které jste nemohl(a) ovládat, nedostatek

koordinace, přetrvávající stažení svalů, pocit neklidu či neschopnosti sedět v klidu,

jste starší osoba s demencí (ztrátou paměti a dalších duševních schopností).

Děti a dospívající

Přípravek ADASUVE není určen k podávání dětem a dospívajícím do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek ADASUVE

Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo

které možná budete používat, včetně:

adrenalinu,

léků k léčbě dechových potíží,

léků, které Vás mohou vystavit riziku záchvatů (například klozapin, tricyklická antidepresiva nebo

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), tramadol, meflochin),

léků k léčbě Parkinsonovy choroby,

lorazepamu nebo jiných centrálně působících léků (k léčbě úzkosti, deprese, bolesti nebo

nespavosti) či jakýchkoli dalších léků, které způsobují ospalost,

rekreačních (ilegálních) drog,

léků, jako je fluvoxamin, propranolol a enoxacin, a dalších léků, které inhibují určitý jaterní

enzym zvaný „CYP450 1A2“,

léků k léčbě schizofrenie, deprese nebo bolesti, neboť můžete být vystaven(a) většímu riziku

záchvatů.

Používání přípravku ADASUVE společně s adrenalinem může vést k poklesu Vašeho krevního tlaku.

Přípravek ADASUVE s alkoholem

Protože přípravek ADASUVE ovlivňuje nervový systém, je třeba vyvarovat se konzumace alkoholu

během používání přípravku ADASUVE.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Po použití přípravku ADASUVE po

dobu 48 hodin nekojte a mléko, které se během této doby vytvoří, zlikvidujte.

U novorozenců, jejichž matky opakovaně užívaly antipsychotika v posledním trimestru (poslední tři

měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost,

neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví kterýkoli

z těchto příznaků, prosím, kontaktujte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky ani nepoužívejte žádné nástroje a neobsluhujte stroje po použití

přípravku ADASUVE, dokud nebudete vědět, jak na Vás přípravek ADASUVE působí, neboť jako

potenciální nežádoucí účinek přípravku ADASUVE byla hlášena závrať, útlum a ospalost.

Jak se přípravek ADASUVE používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo zdravotní sestry. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená zahajovací dávka přípravku je 9,1 mg. Po 2 hodinách Vám může Váš lékař předepsat

druhou dávku poté, co pečlivě zváží Váš stav, a může Vám dávku snížit na 4,5 mg, pokud se domnívá,

že je tato dávka vhodnější k léčbě Vašeho stavu.

Přípravek ADASUVE budete používat pod dohledem lékaře nebo zdravotní sestry.

Přípravek ADASUVE je určen k inhalačnímu podání. Jakmile pro Vás lékař nebo zdravotní sestra

přípravek ADASUVE připraví k použití, požádá Vás, abyste si vzal(a) inhalátor do ruky, vydechl(a) a

poté vložil(a) náustek do úst, vdechl(a) lék z inhalátoru a poté na chvilku zadržel(a) dech.

Jestliže jste použil(a) více přípravku ADASUVE, než jste měl(a)

Jestliže máte obavy, že Vám bylo podáno více přípravku ADASUVE, než považujete za nutné, sdělte

tyto své obavy lékaři nebo zdravotní sestře. Pacienti, kterým bylo podáno více přípravku ADASUVE,

než mělo, mohou mít některé z následujících příznaků: velká únava nebo ospalost, dechové potíže,

nízký krevní tlak, podráždění v krku nebo nepříjemná chuť v ústech, pohyby svalů nebo očí, které

nemůžete ovládat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému lékaři a

...

Lugege kogu dokumenti

Lugege kogu dokumenti

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ADASUVE 4,5 mg dávkovaný prášek k inhalaci

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden jednodávkový inhalátor obsahuje loxapinum 5 mg a dodává loxapinum 4,5 mg.

LÉKOVÁ FORMA

Dávkovaný prášek k inhalaci (prášek k inhalaci).

Zařízení bílé barvy s náustkem na jednom konci a vytahovací ochrannou páskou vyčnívající na

druhém konci.

KLINICKÉ ÚDAJE

Terapeutické indikace

Přípravek ADASUVE je indikován k rychlé kontrole mírné až střední agitovanosti u dospělých

pacientů se schizofrenií nebo bipolární poruchou. Pacientům je nutné ihned po zvládnutí akutních

příznaků agitovanosti podat standardní léčbu.

Dávkování a způsob podání

ADASUVE se má podávat ve zdravotnickém zařízení pod přímým dohledem zdravotnického

pracovníka. Během první hodiny po každé dávce je třeba pacienty sledovat s ohledem na známky a

příznaky bronchospasmu.

Je nutné mít k dispozici bronchodilatační léčbu beta-agonistou s krátkodobým účinkem k léčbě

možných závažných respiračních nežádoucích účinků (bronchospasmu).

Dávkování

Doporučená zahajovací dávka přípravku ADASUVE je 9,1 mg. Jelikož zahajovací dávky nemůže být

dosaženo při použití této síly (ADASUVE 4,5 mg), je potřeba použít přípravek ADASUVE 9,1 mg.

V případě potřeby lze po 2 hodinách podat druhou dávku. Nesmí se podat více než dvě dávky.

Jestliže pacient v minulosti netoleroval dávku 9,1 mg, nebo pokud lékař rozhodne, že je vhodnější

nižší dávka, lze podat nižší dávku 4,5 mg.

Starší pacienti

Bezpečnost a účinnost přípravku ADASUVE u pacientů starších 65 let nebyla stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Porucha funkce ledvin a/nebo jater

Přípravek ADASUVE nebyl u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater hodnocen. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku ADASUVE u dětí (mladších 18 let) nebyla stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Inhalační podání. Přípravek je balen v zataveném váčku.

Když je třeba jej použít, vyjme se přípravek z váčku. Jakmile se zatažením odstraní ochranná páska,

rozsvítí se zelená kontrolka, což znamená, že je přípravek připraven k použití (Pozor: přípravek se

musí použít do 15 minut od vytažení ochranné pásky). K podání léčivého přípravku pacient inhaluje

skrz náustek plynulým hlubokým nádechem. Po dokončení inhalace si pacient vyjme náustek z úst a

krátce zadrží dech. Léčivý přípravek byl podán, jestliže zelená kontrolka zhasne. Vnější část zařízení

se může během použití zahřát. To je normální.

Úplné pokyny k použití přípravku ADASUVE naleznete v bodě s informacemi pro zdravotnické

pracovníky v příbalové informaci.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na amoxapin.

Pacienti s akutními respiračními známkami/příznaky (např. sípotem) nebo s aktivním onemocněním

dýchacích cest (např. pacienti s astmatem nebo chronickou obstrukční plicní nemocí [CHOPN]) (viz

bod 4.4).

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pro podání úplné dávky loxapinu je důležité správné použití inhalátoru ADASUVE.

Zdravotničtí pracovníci musí zajistit, aby pacient použil inhalátor správným způsobem.

Přípravek ADASUVE může mít omezenou účinnost, pokud pacienti souběžně užívají jiné léčivé

přípravky, zejména další antipsychotika.

Bronchospasmus

Po podání přípravku ADASUVE byl zejména u pacientů s astmatem nebo CHOPN hlášen

bronchospasmus a byl obvykle hlášen do 25 minut po podání (viz bod 4.8). V důsledku toho je

přípravek ADASUVE kontraindikován u pacientů s astmatem nebo CHOPN a také u pacientů s

akutními respiračními známkami/příznaky (např. sípání) (viz bod 4.3). ADASUVE nebyl zkoumán u

pacientů s jinými formami plicního onemocnění. Doporučuje se u pacientů během první hodiny po

podání ADASUVE pozorovat známky a příznaky bronchospasmu.

U pacientů, u kterých se může rozvinout bronchospasmus, je třeba zvážit léčbu krátkodobě působícím

beta-agonistickým bronchodilatanciem, např. salbutamolem (viz body 4.2 a 4.8).

ADASUVE se nemá znovu podávat pacientům, u nichž se rozvinuly jakékoli respirační

známky/příznaky (viz bod 4.3).

Hypoventilace

Vzhledem k primárním účinkům loxapinu na centrální nervový systém (CNS) je nutné přípravek

ADASUVE používat s obezřetností u pacientů s poruchou respirace, jako jsou pacienti se sníženou

bdělostí nebo pacienti s depresí CNS v důsledku alkoholu nebo jiných centrálně působících léčivých

přípravků, např. anxiolytik, většiny antipsychotik, hypnotik, opiátů atd. (viz bod 4.5).

Starší pacienti s psychózou související s demencí

Přípravek ADASUVE nebyl hodnocen u starších pacientů, včetně pacientů s psychózou související

s demencí. Klinické studie s atypickými i konvenčními antipsychotickými léčivými přípravky

prokázaly, že starší pacienti s psychózou související s demencí jsou při jejich užívání vystaveni

zvýšenému riziku úmrtí v porovnání s placebem. Přípravek ADASUVE není indikován k léčbě

pacientů s psychózou související s demencí.

Extrapyramidové příznaky

Extrapyramidové příznaky (včetně akutní dystonie) jsou známým účinkem třídy antipsychotik.

Přípravek ADASUVE je nutné u pacientů se známými extrapyramidovými příznaky v anamnéze

užívat s obezřetností.

Tardivní dyskineze

Pokud se u pacienta léčeného loxapinem objeví známky a příznaky tardivní dyskineze, je nutné zvážit

přerušení léčby. Po přerušení léčby se mohou tyto příznaky přechodně zhoršit nebo se dokonce mohou

objevit.

Neuroleptický maligní syndrom (NMS)

Klinickými projevy NMS jsou hyperpyrexie, svalová rigidita, změněný duševní stav a přítomnost

autonomní nestability (nepravidelný pulz nebo krevní tlak, tachykardie, diaforéza a srdeční

dysrytmie). Další známky mohou zahrnovat zvýšenou hladinu kreatinfosfokinázy, myoglobinurii

(rabdomyolýzu) a akutní selhání ledvin. Pokud se u pacienta rozvinou známky a příznaky ukazující na

NMS nebo vysoká horečka neznámé etiologie bez dalších klinických projevů NMS, musí se léčba

přípravkem ADASUVE přerušit.

Hypotenze

V krátkodobých (24hodinových) placebem kontrolovaných studiích byla u agitovaných pacientů,

kterým byl podán přípravek ADASUVE, hlášena mírná hypotenze. Je-li nutná vazopresorická léčba,

upřednostňuje se noradrenalin nebo fenylefrin. Adrenalin se nemá používat, neboť stimulace beta-

adrenergních receptorů může v podmínkách loxapinem indukované částečné blokády alfa-

adrenergních receptorů hypotenzi zhoršit (viz bod 4.5).

Kardiovaskulární

Nejsou k dispozici žádné údaje o použití přípravku ADASUVE u pacientů se základním

kardiovaskulárním onemocněním. Přípravek ADASUVE se nedoporučuje u populací pacientů se

známým kardiovaskulárním onemocněním (infarkt myokardu nebo ischemická choroba srdeční,

srdeční selhání nebo abnormality vedení v anamnéze), cerebrovaskulárním onemocněním nebo stavy,

které mohou pacienty predisponovat k hypotenzi (dehydratace, hypovolemie a léčba

antihypertenzivy).

QT interval

Nezdá se, že by bylo s jednorázovou dávkou nebo s opakovanými dávkami přípravku ADASUVE

spojeno klinicky relevantní prodloužení QT intervalu. Při podávání přípravku ADASUVE pacientům

se známým kardiovaskulárním onemocněním nebo prodloužením QT intervalu v rodinné anamnéze a

při souběžném použití s dalšími léčivými přípravky, o nichž je známo, že prodlužují QT interval, je

třeba postupovat opatrně. Potenciální riziko prodloužení QTc intervalu způsobené interakcí s léčivými

přípravky, o nichž je známo, že prodlužují QTc interval, není známo.

Záchvaty/křeče

Loxapin je nutné používat s opatrností u pacientů s křečovými poruchami v anamnéze, neboť snižuje

práh pro vznik křečí. U pacientů užívajících perorálně loxapin v dávkách s antipsychotickým účinkem

byly hlášeny záchvaty a ty se mohou vyskytnout u epileptických pacientů i při zachování rutinní

lékové terapie antikonvulzivy (viz bod 4.5).

Anticholinergní aktivita

Vzhledem k anticholinergnímu účinku je třeba přípravek ADASUVE používat s opatrností u pacientů

s glaukomem nebo sklonem k retenci moči, zejména při souběžném podávání antiparkinsonik

anticholinergního typu.

Intoxikace nebo tělesné onemocnění (delirium)

...

Lugege kogu dokumenti

Lugege kogu dokumenti

EMA/116425/2013

EMEA/H/C/002400

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Adasuve

loxapinum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Adasuve. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o

registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Adasuve.

Co je Adasuve?

Adasuve je léčivý přípravek obsahující léčivou látku loxapin. Je k dispozici v podobě prášku k inhalaci

v přenosném inhalátoru pro jedno použití (4,5 mg a 9,1 mg).

K čemu se přípravek Adasuve používá?

Přípravek Adasuve se používá k rychlé kontrole mírné až středně závažné agitovanosti (rozrušení) u

dospělých pacientů se schizofrenií nebo bipolární poruchou. Schizofrenie je duševní onemocnění, které

má řadu příznaků, včetně neuspořádaného myšlení a řeči, halucinací (slyšení nebo vidění věcí, které

neexistují), podezřívavosti a bludů (falešných představ). Bipolární porucha je duševní onemocnění, při

kterém se střídají období s velmi dobrou náladou a s depresí. Agitovanost je známou komplikací obou

uvedených duševních chorob.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Adasuve používá?

Přípravek Adasuve se smí používat pouze v nemocničním zařízení pod dohledem zdravotnických

pracovníků. Při léčbě pacientů, u nichž dojde k bronchospasmu (výraznému přetrvávajícímu zúžení

dýchacích cest vyvolanému stahem svalů v jejich stěnách), by měl být k dispozici rovněž lék s názvem

beta-agonista s krátkodobým účinkem, který zprůchodní dýchací cesty.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Léčba přípravkem Adasuve se zahajuje vdechem jedné dávky 9,1 mg. Pokud to lékař považuje za

nezbytné, může předepsat druhou dávku 9,1 mg, jež se podává s odstupem dvou hodin. Nižší dávku

4,5 mg je možné předepsat v případě, že pacient špatně snášel úvodní dávku 9,1 mg nebo pokud je

nižší dávka považována za vhodnější. U pacientů je třeba po dobu jedné hodiny po každé dávce

sledovat známky dušnosti.

Informace o tom, jak používat inhalátor, jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Adasuve působí?

Léčivá látka v přípravku Adasuve je antipsychotikum. V mozku se váže na několik různých receptorů

na povrchu nervových buněk, které blokuje. To narušuje přenos signálů mezi buňkami mozku

zprostředkovaný „neurotransmitery“, chemickými látkami, které umožňují vzájemnou komunikaci mezi

nervovými buňkami. Loxapin působí především prostřednictvím blokování receptorů pro

neurotransmitery 5-hydroxytryptamin (zvaný též serotonin) a dopamin. Protože tyto neurotansmitery

jsou zapojeny do vzniku agitovanosti u schizofrenie a bipolární poruchy, pomáhá loxapin normalizovat

aktivitu mozku a zmírňuje agitovanost. Svou úlohu mohou hrát také jeho účinky na receptory pro další

neurotransmitery.

Jak byl přípravek Adasuve zkoumán?

Účinky přípravku Adasuve byly nejprve testovány na experimentálních modelech a teprve poté na

lidech.

Přípravek Adasuve byl hodnocen ve dvou hlavních studiích. Jedna studie zahrnovala 344 pacientů se

schizofrenií a druhá 314 pacientů s bipolární poruchou. Obě studie porovnávaly přípravek Adasuve

v dávce 4,5 mg a 9,1 mg s placebem (léčbou neúčinným přípravkem).

Hlavním měřítkem účinnosti byla změna příznaků u pacienta za dvě hodiny po podání dávky loxapinu,

hodnocená pomocí standardní škály agitovanosti u pacientů se schizofrenií a bipolární poruchou (škála

pozitivních a negativních příznaků, složka excitace: skóre PEC). Pokles skóre PEC znamená zmírnění

příznaků.

Jaký přínos přípravku Adasuve byl prokázán v průběhu studií?

Přípravek Adasuve byl při kontrole agitovanosti účinnější než placebo. Ve studii s pacienty se

schizofrenií kleslo skóre PEC u pacientů, kteří dostali 4,5 mg přípravku Adasuve, průměrně o 8,0 bodů

a u pacientů, kteří dostali 9,1 mg, průměrně o 8,7 bodů. V porovnání s tím byl pokles u pacientů, kteří

dostali placebo, 5,8 bodů. PEC skóre u těchto skupin pacientů na začátku studie bylo mezi 17 a 18

body.

Ve studii s pacienty s bipolární poruchou kleslo skóre PEC u pacientů, kteří dostali 4,5 mg přípravku

Adasuve, průměrně o 8,2 bodů a u pacientů, kteří dostali 9,1 mg, průměrně o 9,2 bodů. V porovnání

s tím byl pokles u pacientů, kteří dostali placebo, 4,7 bodů. PEC skóre u těchto skupin pacientů na

začátku studie bylo mezi 17 a 18 body.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Adasuve?

Ve studiích na agitovaných pacientech byl hlášen bronchospasmus jako méně častý, ale závažný

nežádoucí účinek, zatímco u pacientů s aktivním onemocněním dýchacích cest byl bronchospasmus

hlášen často a mnohdy vyžadoval léčbu beta-agonistou s krátkodobým účinkem. Nejčastějšími

nežádoucími účinky přípravku Adasuve jsou dysgeuzie (porucha chuti), sedace nebo somnolence

Adasuve

/116425/2013

strana 2/3

(spavost) a závratě. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Adasuve

je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Adasuve se nesmí používat u osob trpících přecitlivělostí (alergií) na loxapin nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku. Nesmí se dále užívat u pacientů s příznaky, jako je sípání

nebo dušnost, nebo s onemocněním plic, jako je astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc.

Na základě čeho byl přípravek Adasuve schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že přípravek Adasuve prokázal rychlou kontrolu (během minut) mírné až

středně závažné agitovanosti u pacientů se schizofrenií nebo s bipolární poruchou, kteří spolupracují při

použití inhalátoru. Výbor CHMP uvedl, že podávání přípravku Adasuve je neinvazivní. Co se týče

bezpečnosti, nejčastější nežádoucí účinky jsou srovnatelné s jinými antipsychotiky. Potenciální riziko

bronchospasmu je považováno za zvládnutelné a je dostatečným způsobem ošetřeno prostřednictvím

opatření k minimalizaci rizika. Výbor CHMP dospěl k závěru, že přínosy přípravku Adasuve převyšují

jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného používání přípravku

Adasuve?

Výrobce přípravku Adasuve musí zajistit, aby všichni zdravotničtí pracovníci, u nichž se předpokládá,

že budou přípravek Adasuve podávat, obdrželi informační balíček obsahující základní informace o tom,

jak lék podávat, a důležité informace o jeho bezpečnosti.

Další informace o přípravku Adasuve

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Adasuve platné v celé Evropské unii dne

20. února 2013.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Adasuve je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Adasuve naleznete v příbalové

informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 2-2013.

Adasuve

/116425/2013

strana 3/3

Lugege kogu dokumenti

Sarnased tooted

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu

Jagage seda teavet