Adasuve

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
loxapin
Dostupné s:
Ferrer Internacional s.a.
ATC kód:
N05AH01
INN (Mezinárodní Name):
loxapine
Terapeutické skupiny:
Nervový systém
Terapeutické oblasti:
Schizophrenia; Bipolar Disorder
Terapeutické indikace:
Přípravek Adasuve je určen k rychlé kontrole mírného až středního míchání u dospělých pacientů se schizofrenií nebo bipolární poruchou. Pacienti by měli dostávat pravidelnou léčbu ihned po kontrole příznaků akutní míchy.
Přehled produktů:
Revision: 13
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002400
Datum autorizace:
2013-02-20
EMEA kód:
EMEA/H/C/002400

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

28-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

28-02-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

28-06-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

28-06-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

28-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

28-06-2019

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

ADASUVE 4,5 mg dávkovaný prášek k inhalaci

loxapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek ADASUVE a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ADASUVE používat

Jak se přípravek ADASUVE používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek ADASUVE uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek ADASUVE a k čemu se používá

Přípravek ADASUVE obsahuje léčivou látku loxapin, která patří do skupiny léků zvané

antipsychotika. Přípravek ADASUVE působí tak, že blokuje určité chemické látky v mozku

(neurotransmitery), jako je dopamin a serotonin, což vede ke zklidňujícím účinkům a utišení

agresivního chování.

Přípravek ADASUVE se používá k léčbě akutních příznaků mírné až středně silné agitovanosti

(neklidu), která se může vyskytnout u dospělých pacientů, kteří trpí schizofrenií nebo bipolární

poruchou. To jsou nemoci, které jsou charakterizovány například těmito příznaky:

(schizofrenie) slyšení, vidění nebo pociťování věcí, které nejsou skutečné, podezíravost, mylná

přesvědčení, nesourodá řeč a chování a emoční oploštělost. Lidé trpící touto nemocí se rovněž

mohou cítit v depresi, provinile, pociťovat úzkost nebo napětí.

(bipolární porucha) pocit nadšení, nadměrné množství energie, menší potřeba spánku než obvykle,

rychlé mluvení a překotné myšlenky a někdy silná podrážděnost.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ADASUVE používat

Nepoužívejte přípravek ADASUVE

jestliže jste alergický(á) na loxapin nebo amoxapin,

jestliže máte příznaky sípotu nebo dušnosti,

jestliže máte plicní potíže, jako je astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc (kterou Váš lékař

možná nazývá „CHOPN“).

Upozornění a opatření

Váš lékař nebo zdravotní sestra si s Vámi před použitím přípravku ADASUVE promluví a stanoví, zda

je tento přípravek pro Vás vhodný.

Přípravek ADASUVE může způsobit zúžení dýchacích cest (bronchospasmus) a může u Vás

vyvolat sípot, kašel, svírání na hrudi nebo dušnost. Obvykle k tomu dojde do 25 minut po použití.

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) je soubor příznaků, které se u Vás mohou objevit, pokud

užíváte antipsychotika, včetně přípravku ADASUVE. Tyto příznaky mohou zahrnovat vysokou

horečku, ztuhlé svaly, nepravidelnou nebo rychlou srdeční frekvenci nebo pulz. NMS může vést k

úmrtí. Nepoužívejte znovu přípravek ADASUVE, jestliže se u Vás vyskytl NMS.

Antipsychotika, jako je přípravek ADASUVE, mohou vyvolat pohyby, které nemusíte být schopen

(schopna) ovládat, včetně grimas, vystrkování jazyka, mlaskání nebo špulení rtů, rychlého mrkání

nebo rychlých pohybů nohama, pažemi nebo prsty. Jestliže se tyto příznaky objeví, může být

nutné léčbu přípravkem ADASUVE ukončit.

Přípravek ADASUVE je třeba používat s opatrností u pacientů, kteří jsou intoxikovaní nebo

v deliriu.

Před zahájením léčby přípravkem ADASUVE informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, jestliže:

máte nebo jste měl(a) dechové potíže, jako je astma, nebo jiné chronické plicní onemocnění, jako

je zánět průdušek nebo emfyzém,

máte nebo jste měl(a) srdeční potíže nebo cévní mozkovou příhodu,

máte nebo jste měl(a) nízký nebo vysoký krevní tlak,

máte nebo jste měl(a) záchvaty (křeče),

máte nebo jste měl(a) glaukom (zvýšený nitrooční tlak),

máte nebo jste měl(a) retenci moči (neúplné vyprázdnění močového měchýře),

jste již v minulosti používal(a) přípravek ADASUVE a rozvinuly se u Vás příznaky sípotu nebo

dušnosti,

se u Vás někdy vyskytly pohyby svalů nebo očí, které jste nemohl(a) ovládat, nedostatek

koordinace, přetrvávající stažení svalů, pocit neklidu či neschopnosti sedět v klidu,

jste starší osoba s demencí (ztrátou paměti a dalších duševních schopností).

Děti a dospívající

Přípravek ADASUVE není určen k podávání dětem a dospívajícím mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek ADASUVE

Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo

které možná budete používat, včetně:

adrenalinu,

léků k léčbě dechových potíží,

léků, které Vás mohou vystavit riziku záchvatů (například klozapin, tricyklická antidepresiva nebo

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), tramadol, meflochin),

léků k léčbě Parkinsonovy choroby,

lorazepamu nebo jiných centrálně působících léků (k léčbě úzkosti, deprese, bolesti nebo

nespavosti) či jakýchkoli dalších léků, které způsobují ospalost,

rekreačních (ilegálních) drog,

léků, jako je fluvoxamin, propranolol a enoxacin, a dalších léků, které inhibují určitý jaterní

enzym zvaný „CYP450 1A2“,

léků k léčbě schizofrenie, deprese nebo bolesti, neboť můžete být vystaven(a) většímu riziku

záchvatů.

Používání přípravku ADASUVE společně s adrenalinem může vést k poklesu Vašeho krevního tlaku.

Přípravek ADASUVE s alkoholem

Protože přípravek ADASUVE ovlivňuje nervový systém, je třeba vyvarovat se konzumace alkoholu

během používání přípravku ADASUVE.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Po použití přípravku ADASUVE po

dobu 48 hodin nekojte a mléko, které se během této doby vytvoří, zlikvidujte.

U novorozenců, jejichž matky opakovaně užívaly antipsychotika v posledním trimestru (poslední tři

měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost,

neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví kterýkoli

z těchto příznaků, prosím, kontaktujte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky ani nepoužívejte žádné nástroje a neobsluhujte stroje po použití

přípravku ADASUVE, dokud nebudete vědět, jak na Vás přípravek ADASUVE působí, neboť jako

potenciální nežádoucí účinek přípravku ADASUVE byla hlášena závrať, útlum a ospalost.

3.

Jak se přípravek ADASUVE používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo zdravotní sestry. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená zahajovací dávka přípravku je 9,1 mg. Po 2 hodinách Vám může Váš lékař předepsat

druhou dávku poté, co pečlivě zváží Váš stav, a může Vám dávku snížit na 4,5 mg, pokud se domnívá,

že je tato dávka vhodnější k léčbě Vašeho stavu.

Přípravek ADASUVE budete používat pod dohledem lékaře nebo zdravotní sestry.

Přípravek ADASUVE je určen k inhalačnímu podání. Jakmile pro Vás lékař nebo zdravotní sestra

přípravek ADASUVE připraví k použití, požádá Vás, abyste si vzal(a) inhalátor do ruky, vydechl(a) a

poté vložil(a) náustek do úst, vdechl(a) lék z inhalátoru a poté na chvilku zadržel(a) dech.

Jestliže jste použil(a) více přípravku ADASUVE, než jste měl(a)

Jestliže máte obavy, že Vám bylo podáno více přípravku ADASUVE, než považujete za nutné, sdělte

tyto své obavy lékaři nebo zdravotní sestře. Pacienti, kterým bylo podáno více přípravku ADASUVE,

než mělo, mohou mít některé z následujících příznaků: velká únava nebo ospalost, dechové potíže,

nízký krevní tlak, podráždění v krku nebo nepříjemná chuť v ústech, pohyby svalů nebo očí, které

nemůžete ovládat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému lékaři a

přestaňte přípravek používat:

jakékoli dechové příznaky, jako je sípot, kašel, dušnost, nebo svírání na hrudi, neboť to by mohlo

znamenat, že lék dráždí Vaše dýchací cesty (vyskytuje se méně často, pokud nemáte astma nebo

CHOPN – chronickou obstrukční plicní nemoc),

závrať (točení hlavy) nebo mdloby, neboť to by mohlo znamenat, že lék snižuje Váš krevní tlak

(vyskytuje se méně často),

zhoršování agitovanosti (neklidu) nebo zmatenosti, zejména v kombinaci s horečkou nebo

ztuhlostí svalů (vyskytuje se vzácně). Tyto příznaky mohou být spojeny se závažným stavem

nazývaným neuroleptický maligní syndrom (NMS).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, který se může

vyskytnout i při užívání jiných lékových forem tohoto přípravku, sdělte to také svému lékaři:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10): nepříjemná chuť v ústech nebo ospalost.

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10): závrať, podráždění v krku, sucho v ústech nebo únava.

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): pohyby svalů nebo očí, které nemůžete ovládat,

nedostatek koordinace, přetrvávající stažení svalů, pocit neklidu či neschopnost sedět v klidu.

Další nežádoucí účinky, které byly spojeny s dlouhodobým perorálním používáním loxapinu a které se

mohou vztahovat i na přípravek ADASUVE, zahrnují mdloby při postavení se, zvýšenou srdeční

frekvenci, zvýšený krevní tlak, rozmazané vidění, suché oči a omezené močení.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek ADASUVE uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek ADASUVE po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním váčku až do vlastního použití, aby byl přípravek chráněn před světlem a

vlhkostí.

Nepoužívejte přípravek ADASUVE, pokud si všimnete, že je váček otevřený nebo natržený, nebo

přípravek nese jakékoli známky fyzického poškození.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek ADASUVE obsahuje

Léčivou látkou je loxapinum. Jeden jednodávkový inhalátor obsahuje loxapinum 5 mg a dodává

loxapinum 4,5 mg.

Jak přípravek ADASUVE vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek ADASUVE 4,5 mg dávkovaný prášek k inhalaci se skládá z bílého plastového

jednodávkového inhalátoru určeného k jednorázovému použití, který obsahuje loxapin. Inhalátor je

zabalen jednotlivě v zataveném foliovém váčku, který obsahuje jeden jednodávkový inhalátor.

Přípravek ADASUVE 4,5 mg se dodává v krabičce s 1 nebo 5 jednorázovými inhalátory.

Držitel rozhodnutí o registraci

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Španělsko

Výrobce

Ferrer Internacional, S.A.

Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona, Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

Ferrer Internacional, S.A.

Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Lietuva

AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

Tel +370 672 12222

България

AOP Orphan Pharmaceuticals AG BG

Teл.: +35 988 6666096

Luxembourg/Luxemburg

Ferrer Internacional, S.A.

Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Česká republika

AOP Orphan Pharmaceuticals AG CZ

Tel: +420 251 512 947

Magyarország

AOP Orphan Pharmaceuticals AG HU

Tel.: +36 1 3192633

Danmark

Ferrer Internacional, S.A.

Tlf: +34 93 600 37 00

Malta

Ferrer Internacional, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Deutschland

Ferrer Deutschland GmbH

Tel: +49 (0) 2407 502311 0

Nederland

Ferrer Internacional, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Eesti

AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

Tel: +370 672 12222

Norge

Ferrer Internacional, S.A.

Tlf: +34 93 600 37 00

Ελλάδα

Ferrer Galenica S.A.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Österreich

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +43 1 5037244-0

España

Ferrer Internacional, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Polska

AOP Orphan Pharmaceuticals S.A. PL

Tel: +48 22 5424068

France

Ferrer Farma, S.A.

Tél: +34 93 600 37 00

Portugal

Ferrer Portugal, S.A.

Tel: +351 214449600

Hrvatska

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +43 1 5037244-0

România

Galenica S.A.

Tel: +30 210 52 81 700

Ireland

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

Slovenija

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +43 1 5037244-0

Ísland

Ferrer Internacional, S.A.

Sími: +34 93 600 37 00

Slovenská republika

AOP Orphan Pharmaceuticals AG SK

Tel: +421 31 5502271

Italia

Angelini S.p.A.

Tel: +39 06 780531

Suomi/Finland

Ferrer Internacional, S.A.

Puh/Tel: +34 93 600 37 00

Κύπρος

Τhespis Pharmaceutical Ltd

Sverige

Ferrer Internacional, S.A.

Tηλ: +357 22 67 77 10

Tel: +34 93 600 37 00

Latvija

AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

Tel +370 672 12222

United Kingdom

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Před použitím si přečtěte všechny pokyny. Více informací naleznete v souhrnu údajů o přípravku.

Seznámení se s přípravkem ADASUVE: Níže uvedené obrázky ukazují důležité prvky přípravku

ADASUVE.

prášek k inhalaci, loxapinum

náustek

ochranná

páska

kontrolka

Přípravek ADASUVE se dodává v zataveném váčku.

Když se přípravek ADASUVE vyjme z váčku, je světlo kontrolky vypnuté.

Kontrolka se rozsvítí (zeleně), jakmile se vytáhne ochranná páska. Inhalátor je pak připraven

k použití.

Po inhalaci léku kontrolka opět automaticky zhasne.

Před podáním přípravku ADASUVE pacientovi si přečtěte těchto 5 kroků:

1. Otevřete váček

Váček otevřete až bezprostředně před použitím. Roztrhnutím

otevřete foliový váček a vyjměte inhalátor z obalu.

2. Vytáhněte ochrannou pásku

Pevně zatáhněte za plastovou ochrannou pásku na konci

inhalátoru. Rozsvítí se zelená kontrolka indikující, že inhalátor

je připraven k použití.

Použijte přípravek do 15 minut po vytažení ochranné pásky

(nebo dokud zelená kontrolka nezhasne), abyste zabránili

automatické deaktivaci inhalátoru.

Dejte pacientovi pokyn, aby:

3. vydechnul

Držte inhalátor stranou od úst a úplně vydechněte, abyste

vyprázdnil(a) plíce.

4. se nadechnul

Zhluboka a plynule se nadechněte skrz náustek.

DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda zelená kontrolka po

pacientově nádechu zhasla.

5. zadržel dech

Vyjměte náustek z úst a na chvilku zadržte dech.

POZOR: Jestliže zelená kontrolka zůstane po pacientově nádechu rozsvícená, požádejte pacienta, aby

zopakoval kroky 3 až 5.

Příbalová informace: informace pro uživatele

ADASUVE 9,1 mg dávkovaný prášek k inhalaci

loxapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek ADASUVE a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ADASUVE používat

Jak se přípravek ADASUVE používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek ADASUVE uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek ADASUVE a k čemu se používá

Přípravek ADASUVE obsahuje léčivou látku loxapin, která patří do skupiny léků zvané

antipsychotika. Přípravek ADASUVE působí tak, že blokuje určité chemické látky v mozku

(neurotransmitery), jako je dopamin a serotonin, což vede ke zklidňujícím účinkům a utišení

agresivního chování.

Přípravek ADASUVE se používá k léčbě akutních příznaků mírné až středně silné agitovanosti

(neklidu), která se může vyskytnout u dospělých pacientů, kteří trpí schizofrenií nebo bipolární

poruchou. To jsou nemoci, které jsou charakterizovány například těmito příznaky:

(schizofrenie) slyšení, vidění nebo pociťování věcí, které nejsou skutečné, podezíravost, mylná

přesvědčení, nesourodá řeč a chování a emoční oploštělost. Lidé trpící touto nemocí se rovněž

mohou cítit v depresi, provinile, pociťovat úzkost nebo napětí.

(bipolární porucha) pocit nadšení, nadměrné množství energie, menší potřeba spánku než obvykle,

rychlé mluvení a překotné myšlenky a někdy silná podrážděnost.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ADASUVE používat

Nepoužívejte přípravek ADASUVE

jestliže jste alergický(á) na loxapin nebo amoxapin,

jestliže máte příznaky sípotu nebo dušnosti,

jestliže máte plicní potíže, jako je astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc (kterou Váš lékař

možná nazývá „CHOPN“).

Upozornění a opatření

Váš lékař nebo zdravotní sestra si s Vámi před použitím přípravku ADASUVE promluví a stanoví, zda

je tento přípravek pro Vás vhodný.

Přípravek ADASUVE může způsobit zúžení dýchacích cest (bronchospasmus) a může u Vás

vyvolat sípot, kašel, svírání na hrudi nebo dušnost. Obvykle k tomu dojde do 25 minut po použití.

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) je soubor příznaků, které se u Vás mohou objevit, pokud

užíváte antipsychotika, včetně přípravku ADASUVE. Tyto příznaky mohou zahrnovat vysokou

horečku, ztuhlé svaly, nepravidelnou nebo rychlou srdeční frekvenci nebo pulz. NMS může vést k

úmrtí. Nepoužívejte znovu přípravek ADASUVE, jestliže se u Vás vyskytl NMS.

Antipsychotika, jako je přípravek ADASUVE, mohou vyvolat pohyby, které nemusíte být schopen

(schopna) ovládat, včetně grimas, vystrkování jazyka, mlaskání nebo špulení rtů, rychlého mrkání

nebo rychlých pohybů nohama, pažemi nebo prsty. Jestliže se tyto příznaky objeví, může být

nutné léčbu přípravkem ADASUVE ukončit.

Přípravek ADASUVE je třeba používat s opatrností u pacientů, kteří jsou intoxikovaní nebo

v deliriu.

Před zahájením léčby přípravkem ADASUVE informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, jestliže:

máte nebo jste měl(a) dechové potíže, jako je astma, nebo jiné chronické plicní onemocnění, jako

je zánět průdušek nebo emfyzém,

máte nebo jste měl(a) srdeční potíže nebo cévní mozkovou příhodu,

máte nebo jste měl(a) nízký nebo vysoký krevní tlak,

máte nebo jste měl(a) záchvaty (křeče),

máte nebo jste měl(a) glaukom (zvýšený nitrooční tlak),

máte nebo jste měl(a) retenci moči (neúplné vyprázdnění močového měchýře),

jste již v minulosti používal(a) přípravek ADASUVE a rozvinuly se u Vás příznaky sípotu nebo

dušnosti,

se u Vás někdy vyskytly pohyby svalů nebo očí, které jste nemohl(a) ovládat, nedostatek

koordinace, přetrvávající stažení svalů, pocit neklidu či neschopnosti sedět v klidu,

jste starší osoba s demencí (ztrátou paměti a dalších duševních schopností).

Děti a dospívající

Přípravek ADASUVE není určen k podávání dětem a dospívajícím mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek ADASUVE

Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo

které možná budete používat, včetně:

adrenalinu,

léků k léčbě dechových potíží,

léků, které Vás mohou vystavit riziku záchvatů (například klozapin, tricyklická antidepresiva nebo

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), tramadol, meflochin),

léků k léčbě Parkinsonovy choroby,

lorazepamu nebo jiných centrálně působících léků (k léčbě úzkosti, deprese, bolesti nebo

nespavosti) či jakýchkoli dalších léků, které způsobují ospalost,

rekreačních (ilegálních) drog,

léků, jako je fluvoxamin, propranolol a enoxacin, a dalších léků, které inhibují určitý jaterní

enzym zvaný „CYP450 1A2“,

léků k léčbě schizofrenie, deprese nebo bolesti, neboť můžete být vystaven(a) většímu riziku

záchvatů.

Používání přípravku ADASUVE společně s adrenalinem může vést k poklesu Vašeho krevního tlaku.

Přípravek ADASUVE s alkoholem

Protože přípravek ADASUVE ovlivňuje nervový systém, je třeba vyvarovat se konzumace alkoholu

během používání přípravku ADASUVE.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Po použití přípravku ADASUVE po

dobu 48 hodin nekojte a mléko, které se během této doby vytvoří, zlikvidujte.

U novorozenců, jejichž matky opakovaně užívaly antipsychotika v posledním trimestru (poslední tři

měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost,

neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví kterýkoli

z těchto příznaků, prosím kontaktujte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky ani nepoužívejte žádné nástroje a neobsluhujte stroje po použití

přípravku ADASUVE, dokud nebudete vědět, jak na Vás přípravek ADASUVE působí, neboť jako

potenciální nežádoucí účinek přípravku ADASUVE byla hlášena závrať, útlum a ospalost.

3.

Jak se přípravek ADASUVE používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo zdravotní sestry. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená zahajovací dávka přípravku je 9,1 mg. Po 2 hodinách Vám může Váš lékař předepsat

druhou dávku poté, co pečlivě zváží Váš stav, a může Vám dávku snížit na 4,5 mg, pokud se domnívá,

že je tato dávka vhodnější k léčbě Vašeho stavu.

Přípravek ADASUVE budete používat pod dohledem lékaře nebo zdravotní sestry.

Přípravek ADASUVE je určen k inhalačnímu podání. Jakmile pro Vás lékař nebo zdravotní sestra

přípravek ADASUVE připraví k použití, požádá Vás, abyste si vzal(a) inhalátor do ruky, vydechl(a) a

poté vložil(a) náustek do úst, vdechl(a) lék z inhalátoru a poté na chvilku zadržel(a) dech.

Jestliže jste použil(a) více přípravku ADASUVE, než jste měl(a)

Jestliže máte obavy, že Vám bylo podáno více přípravku ADASUVE, než považujete za nutné, sdělte

tyto své obavy lékaři nebo zdravotní sestře. Pacienti, kterým bylo podáno více přípravku ADASUVE,

než mělo, mohou mít některé z následujících příznaků: velká únava nebo ospalost, dechové potíže,

nízký krevní tlak, podráždění v krku nebo nepříjemná chuť v ústech, pohyby svalů nebo očí, které

nemůžete ovládat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému lékaři a

přestaňte přípravek používat:

jakékoli dechové příznaky, jako je sípot, kašel, dušnost, nebo svírání na hrudi, neboť to by mohlo

znamenat, že lék dráždí Vaše dýchací cesty (vyskytuje se méně často, pokud nemáte astma nebo

CHOPN – chronickou obstrukční plicní nemoc),

závrať (točení hlavy) nebo mdloby, neboť to by mohlo znamenat, že lék snižuje Váš krevní tlak

(vyskytuje se méně často),

zhoršování agitovanosti (neklidu) nebo zmatenosti, zejména v kombinaci s horečkou nebo

ztuhlostí svalů (vyskytuje se vzácně). Tyto příznaky mohou být spojeny se závažným stavem

nazývaným neuroleptický maligní syndrom (NMS).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, který se může

vyskytnout i při užívání jiných lékových forem tohoto léku, sdělte to také svému lékaři:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10): nepříjemná chuť v ústech nebo ospalost.

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10): závrať, podráždění v krku, sucho v ústech nebo únava.

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): pohyby svalů nebo očí, které nemůžete ovládat,

nedostatek koordinace, přetrvávající stažení svalů, pocit neklidu či neschopnost sedět v klidu.

Další nežádoucí účinky, které byly spojeny s dlouhodobým perorálním používáním loxapinu a které se

mohou vztahovat i na přípravek ADASUVE, zahrnují mdloby při postavení se, zvýšenou srdeční

frekvenci, zvýšený krevní tlak, rozmazané vidění, suché oči a omezené močení.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek ADASUVE uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek ADASUVE po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním váčku až do vlastního použití, aby byl přípravek chráněn před světlem a

vlhkostí.

Nepoužívejte přípravek ADASUVE, pokud si všimnete, že je váček otevřený nebo natržený, nebo

přípravek nese jakékoli známky fyzického poškození.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek ADASUVE obsahuje

Léčivou látkou je loxapinum. Jeden jednodávkový inhalátor obsahuje loxapinum 10 mg a dodává

loxapinum 9,1 mg.

Jak přípravek ADASUVE vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek ADASUVE 9,1 mg dávkovaný prášek k inhalaci se skládá z bílého plastového

jednodávkového inhalátoru určeného k jednorázovému použití, který obsahuje loxapin. Inhalátor je

zabalen jednotlivě v zataveném foliovém váčku, který obsahuje jeden jednodávkový inhalátor.

Přípravek ADASUVE 9,1 mg se dodává v krabičce s 1 nebo 5 jednorázovými inhalátory.

Držitel rozhodnutí o registraci

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Španělsko

Výrobce

Ferrer Internacional, S.A.

Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona, Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

Ferrer Internacional, S.A.

Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Lietuva

AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

Tel +370 672 12222

България

AOP Orphan Pharmaceuticals AG BG

Teл.: +35 988 6666096

Luxembourg/Luxemburg

Ferrer Internacional, S.A.

Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Česká republika

AOP Orphan Pharmaceuticals AG CZ

Tel: +420 251 512 947

Magyarország

AOP Orphan Pharmaceuticals AG HU

Tel.: +36 1 3192633

Danmark

Ferrer Internacional, S.A.

Tlf: +34 93 600 37 00

Malta

Ferrer Internacional, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Deutschland

Ferrer Deutschland GmbH

Tel: +49 (0) 2407 502311 0

Nederland

Ferrer Internacional, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Eesti

AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

Tel: +370 672 12222

Norge

Ferrer Internacional, S.A.

Tlf: +34 93 600 37 00

Ελλάδα

Ferrer Galenica S.A.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Österreich

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +43 1 5037244-0

España

Ferrer Farma, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Polska

AOP Orphan Pharmaceuticals S.A. PL

Tel: +48 22 5424068

France

Ferrer Internacional, S.A.

Tél: +34 93 600 37 00

Portugal

Ferrer Portugal, S.A.

Tel: +351 214449600

Hrvatska

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +43 1 5037244-0

România

Galenica S.A.

Tel: +30 210 52 81 700

Ireland

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

Slovenija

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +43 1 5037244-0

Ísland

Ferrer Internacional, S.A.

Sími: +34 93 600 37 00

Slovenská republika

AOP Orphan Pharmaceuticals AG SK

Tel: +421 31 5502271

Italia

Angelini S.p.A.

Tel: +39 06 780531

Suomi/Finland

Ferrer Internacional, S.A.

Puh/Tel: +34 93 600 37 00

Κύπρος

Τhespis Pharmaceutical Ltd

Tηλ: +357 22 67 77 10

Sverige

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

Latvija

AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

Tel +370 672 12222

United Kingdom

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Před použitím si přečtěte všechny pokyny. Více informací naleznete v souhrnu údajů o přípravku.

Seznámení se s přípravkem ADASUVE: Níže uvedené obrázky ukazují důležité prvky přípravku

ADASUVE.

kontrolka

náustek

ochranná

páska

prášek k inhalaci, loxapinum

Přípravek ADASUVE se dodává v zataveném váčku.

Když se přípravek ADASUVE vyjme z váčku, je světlo kontrolky vypnuté.

Kontrolka se rozsvítí (zeleně), jakmile se vytáhne ochranná páska. Inhalátor je pak připraven

k použití.

Po inhalaci léku kontrolka opět automaticky zhasne.

Před podáním přípravku ADASUVE pacientovi si přečtěte těchto 5 kroků:

1. Otevřete váček

Váček otevřete až bezprostředně před použitím. Roztrhnutím

otevřete foliový váček a vyjměte inhalátor z obalu.

2. Vytáhněte ochrannou pásku

Pevně zatáhněte za plastovou ochrannou pásku na konci

inhalátoru. Rozsvítí se zelená kontrolka indikující, že inhalátor

je připraven k použití.

Použijte přípravek do 15 minut po vytažení ochranné pásky

(nebo dokud zelená kontrolka nezhasne), abyste zabránili

automatické deaktivaci inhalátoru.

Dejte pacientovi pokyn, aby:

3. vydechnul

Držte inhalátor stranou od úst a úplně vydechněte, abyste

vyprázdnil(a) plíce.

4. se nadechnul

Zhluboka a plynule se nadechněte skrz náustek.

DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda zelená kontrolka po

pacientově nádechu zhasla.

5. zadržel dech

Vyjměte náustek z úst a na chvilku zadržte dech.

POZOR: Jestliže zelená kontrolka zůstane po pacientově nádechu rozsvícená, požádejte pacienta, aby

zopakoval kroky 3 až 5.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ADASUVE 4,5 mg dávkovaný prášek k inhalaci

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden jednodávkový inhalátor obsahuje loxapinum 5 mg a dodává loxapinum 4,5 mg.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Dávkovaný prášek k inhalaci (prášek k inhalaci).

Zařízení bílé barvy s náustkem na jednom konci a vytahovací ochrannou páskou vyčnívající na

druhém konci.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek ADASUVE je indikován k rychlé kontrole mírné až střední agitovanosti u dospělých

pacientů se schizofrenií nebo bipolární poruchou. Pacientům je nutné ihned po zvládnutí akutních

příznaků agitovanosti podat standardní léčbu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek ADASUVE se má podávat pouze v nemocničním zařízení pod dohledem zdravotnického

pracovníka.

Je nutné mít k dispozici bronchodilatační léčbu beta-agonistou s krátkodobým účinkem k léčbě

možných závažných respiračních nežádoucích účinků (bronchospasmu).

Dávkování

Doporučená zahajovací dávka přípravku ADASUVE je 9,1 mg. Jelikož zahajovací dávky nemůže být

dosaženo při použití této síly (ADASUVE 4,5 mg), je potřeba použít přípravek ADASUVE 9,1 mg.

V případě potřeby lze po 2 hodinách podat druhou dávku. Nesmí se podávat více než dvě dávky.

Jestliže pacient v minulosti netoleroval dávku 9,1 mg, nebo pokud lékař rozhodne, že je vhodnější

nižší dávka, lze podat nižší dávku 4,5 mg.

Během první hodiny po každé dávce je třeba pacienta sledovat s ohledem na známky a příznaky

bronchospasmu.

Starší pacienti

Bezpečnost a účinnost přípravku ADASUVE u pacientů starších 65 let nebyla stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Porucha funkce ledvin a/nebo jater

Přípravek ADASUVE nebyl u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater hodnocen. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku ADASUVE u dětí (mladších 18 let) nebyla stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Inhalační podání. Přípravek je balen v zataveném váčku.

Když je třeba jej použít, vyjme se přípravek z váčku. Jakmile se zatažením odstraní ochranná páska,

rozsvítí se zelená kontrolka, což znamená, že je přípravek připraven k použití (Pozor: přípravek se

musí použít do 15 minut od vytažení ochranné pásky). K podání léčivého přípravku pacient inhaluje

skrz náustek plynulým hlubokým nádechem. Po dokončení inhalace si pacient vyjme náustek z úst a

krátce zadrží dech. Léčivý přípravek byl podán, jestliže zelená kontrolka zhasne. Vnější část zařízení

se může během použití zahřát. To je normální.

Úplné pokyny k použití přípravku ADASUVE naleznete v bodě s informacemi pro zdravotnické

pracovníky v příbalové informaci.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na amoxapin.

Pacienti s akutními respiračními známkami/příznaky (např. sípotem) nebo s aktivním onemocněním

dýchacích cest (např. pacienti s astmatem nebo chronickou obstrukční plicní nemocí [CHOPN]) (viz

bod 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pro podání úplné dávky loxapinu je důležité správné použití inhalátoru ADASUVE.

Zdravotničtí pracovníci musí zajistit, aby pacient použil inhalátor správným způsobem.

Přípravek ADASUVE může mít omezenou účinnost, pokud pacienti souběžně užívají jiné léčivé

přípravky, zejména další antipsychotika.

Bronchospasmus

V placebem kontrolovaných klinických studiích u subjektů s astmatem nebo CHOPN byl velmi často

pozorován bronchospasmus. Pokud se objevil, obvykle byl hlášen během 25 minut po podání dávky.

Pacienty používající přípravek ADASUVE je proto nutné po podání dávky náležitě sledovat.

Přípravek ADASUVE nebyl hodnocen u pacientů s jinými formami plicního onemocnění. Pokud se po

léčbě přípravkem ADASUVE objeví bronchospasmus, lze jej léčit beta-agonistickým

bronchodilatanciem s krátkodobým účinkem, např. salbutamolem (viz body 4.2 a 4.8). Přípravek

ADASUVE se nemá znovu podávat pacientům, u nichž se rozvinuly jakékoli respirační

známky/příznaky (viz bod 4.3).

Hypoventilace

Vzhledem k primárním účinkům loxapinu na centrální nervový systém (CNS) je nutné přípravek

ADASUVE používat s obezřetností u pacientů s poruchou respirace, jako jsou pacienti se sníženou

bdělostí nebo pacienti s depresí CNS v důsledku alkoholu nebo jiných centrálně působících léčivých

přípravků, např. anxiolytik, většiny antipsychotik, hypnotik, opiátů atd. (viz bod 4.5).

Starší pacienti s psychózou související s demencí

Přípravek ADASUVE nebyl hodnocen u starších pacientů, včetně pacientů s psychózou související

s demencí. Klinické studie s atypickými i konvenčními antipsychotickými léčivými přípravky

prokázaly, že starší pacienti s psychózou související s demencí jsou při jejich užívání vystaveni

zvýšenému riziku úmrtí v porovnání s placebem. Přípravek ADASUVE není indikován k léčbě

pacientů s psychózou související s demencí.

Extrapyramidové příznaky

Extrapyramidové příznaky (včetně akutní dystonie) jsou známým účinkem třídy antipsychotik.

Přípravek ADASUVE je nutné u pacientů se známými extrapyramidovými příznaky v anamnéze

užívat s obezřetností.

Tardivní dyskineze

Pokud se u pacienta léčeného loxapinem objeví známky a příznaky tardivní dyskineze, je nutné zvážit

přerušení léčby. Po přerušení léčby se mohou tyto příznaky přechodně zhoršit nebo se dokonce mohou

objevit.

Neuroleptický maligní syndrom (NMS)

Klinickými projevy NMS jsou hyperpyrexie, svalová rigidita, změněný duševní stav a přítomnost

autonomní nestability (nepravidelný pulz nebo krevní tlak, tachykardie, diaforéza a srdeční

dysrytmie). Další známky mohou zahrnovat zvýšenou hladinu kreatinfosfokinázy, myoglobinurii

(rabdomyolýzu) a akutní selhání ledvin. Pokud se u pacienta rozvinou známky a příznaky ukazující na

NMS nebo vysoká horečka neznámé etiologie bez dalších klinických projevů NMS, musí se léčba

přípravkem ADASUVE přerušit.

Hypotenze

V krátkodobých (24hodinových) placebem kontrolovaných studiích byla u agitovaných pacientů,

kterým byl podán přípravek ADASUVE, hlášena mírná hypotenze. Je-li nutná vazopresorická léčba,

upřednostňuje se noradrenalin nebo fenylefrin. Adrenalin se nemá používat, neboť stimulace beta-

adrenergních receptorů může v podmínkách loxapinem indukované částečné blokády alfa-

adrenergních receptorů hypotenzi zhoršit (viz bod 4.5).

Kardiovaskulární

Nejsou k dispozici žádné údaje o použití přípravku ADASUVE u pacientů se základním

kardiovaskulárním onemocněním. Přípravek ADASUVE se nedoporučuje u populací pacientů se

známým kardiovaskulárním onemocněním (infarkt myokardu nebo ischemická choroba srdeční,

srdeční selhání nebo abnormality vedení v anamnéze), cerebrovaskulárním onemocněním nebo stavy,

které mohou pacienty predisponovat k hypotenzi (dehydratace, hypovolemie a léčba

antihypertenzivy).

QT interval

Nezdá se, že by bylo s jednorázovou dávkou nebo s opakovanými dávkami přípravku ADASUVE

spojeno klinicky relevantní prodloužení QT intervalu. Při podávání přípravku ADASUVE pacientům

se známým kardiovaskulárním onemocněním nebo prodloužením QT intervalu v rodinné anamnéze a

při souběžném použití s dalšími léčivými přípravky, o nichž je známo, že prodlužují QT interval, je

třeba postupovat opatrně. Potenciální riziko prodloužení QTc intervalu způsobené interakcí s léčivými

přípravky, o nichž je známo, že prodlužují QTc interval, není známo.

Záchvaty/křeče

Loxapin je nutné používat s opatrností u pacientů s křečovými poruchami v anamnéze, neboť snižuje

práh pro vznik křečí. U pacientů užívajících perorálně loxapin v dávkách s antipsychotickým účinkem

byly hlášeny záchvaty a ty se mohou vyskytnout u epileptických pacientů i při zachování rutinní

lékové terapie antikonvulzivy (viz bod 4.5).

Anticholinergní aktivita

Vzhledem k anticholinergnímu účinku je třeba přípravek ADASUVE používat s opatrností u pacientů

s glaukomem nebo sklonem k retenci moči, zejména při souběžném podávání antiparkinsonik

anticholinergního typu.

Intoxikace nebo tělesné onemocnění (delirium)

Bezpečnost a účinnost přípravku ADASUVE u pacientů agitovaných v důsledku intoxikace nebo

tělesného onemocnění (deliria) nebyla hodnocena. Přípravek ADASUVE je třeba používat s opatrností

u pacientů, kteří jsou intoxikovaní nebo v deliriu (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Souběžné podávání benzodiazepinů nebo jiných hypnosedativ či přípravků způsobujících respirační

útlum může být spojeno s nadměrnou sedací a útlumem dýchání nebo respiračním selháním. Považuje-

li se léčba benzodiazepiny za nezbytnou přídatnou léčbu k loxapinu, je třeba pacienty sledovat s

ohledem na nadměrnou sedaci a ortostatickou hypotenzi.

Studie provedená s kombinovaným podáním inhalačního loxapinu a intramuskulárně podaného 1 mg

lorazepamu neprokázala žádný signifikantní účinek na dechovou frekvenci, pulzní oxymetrii, krevní

tlak nebo srdeční frekvenci v porovnání s monoterapií jednotlivými léčivými látkami. Podání vyšších

dávek lorazepamu nebylo zkoumáno. Kombinované podání však vykazovalo aditivní účinek na sedaci.

Potenciál přípravku ADASUVE ovlivnit jiné léčivé přípravky

Nepředpokládá se, že by loxapin způsoboval klinicky významné farmakokinetické interakce

s léčivými přípravky, které jsou buď metabolizovány izoenzymy cytochromu P450 (CYP450) nebo

podléhají glukuronidaci lidskými uridin 5´- difosfoglukuronosyl transferázami (UGTs).

Doporučuje se postupovat opatrně při kombinování loxapinu s jinými léčivými přípravky, o nichž je

známo, že snižují práh pro vznik záchvatů, např. fenothiaziny nebo butyrofenony, klozapin, tricyklická

antidepresiva nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), tramadol, meflochin

(viz bod 4.4).

Studie in vitro ukázaly, že loxapin není substrátem P-glykoproteinu (P-gp), avšak inhibuje P-gp. Při

terapeutických koncentracích se však nepředpokládá, že by klinicky významným způsobem inhiboval

transport jiných léčivých přípravků prostřednictvím P-gp.

Vzhledem k primárním účinkům loxapinu na CNS je nutné přípravek ADASUVE používat

s opatrností v kombinaci s alkoholem nebo jinými centrálně působícími léčivými přípravky, např.

anxiolytiky, většinou antipsychotik, hypnotiky, opiáty atd. Použití loxapinu u pacientů intoxikovaných

alkoholem nebo léčivými přípravky (ať už předepsanými nebo nelegálními léčivými přípravky) nebylo

hodnoceno. Loxapin může způsobit závažnou respirační depresi, pokud se kombinuje s dalšími

přípravky, které tlumí CNS (viz bod 4.4).

Potenciál jiných léčivých přípravků ovlivnit přípravek ADASUVE

Loxapin je substrátem monooxygenáz obsahujících flavin a několika izoenzymů CYP450 (viz

bod 5.2). Proto je riziko metabolických interakcí způsobených účinkem na jednotlivou izoformu

omezené. U pacientů, kteří jsou souběžně léčeni dalšími léčivými přípravky, které jsou buď inhibitory,

nebo induktory těchto enzymů, je třeba postupovat opatrně, zejména pokud je o souběžném léčivém

přípravku známo, že inhibuje nebo indukuje několik z enzymů podílejících se na metabolismu

loxapinu. Takové léčivé přípravky mohou změnit bezpečnost a účinnost přípravku ADASUVE

nepředvídaným způsobem. Je třeba se vyvarovat souběžného podávání inhibitorů CYP1A2 (např.

fluvoxaminu, ciprofloxacinu, enoxacinu, propranolu a refekoxibu), je-li to možné.

Adrenalin

Souběžné podávání loxapinu a adrenalinu může způsobit zhoršení hypotenze (viz bod 4.4).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství opakovaně vystaveni vlivu

antipsychotik, existuje po porodu riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků

a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny

případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu

potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni. Přípravek ADASUVE se má

v těhotenství používat, pouze pokud jeho potenciální přínos ospravedlňuje potenciální riziko pro plod.

Kojení

Rozsah vylučování loxapinu nebo jeho metabolitů do lidského mateřského mléka není znám. Bylo

však prokázáno, že loxapin a jeho metabolity přecházejí do mléka laktujících fen. Pacientky je třeba

poučit, aby po užití loxapinu po dobu 48 hodin nekojily a aby zlikvidovaly mléko, které se během této

doby vytvoří.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné specifické údaje o účinku loxapinu na fertilitu u člověka. Je známo, že u lidí

může dlouhodobá léčba antipsychotiky vést ke ztrátě libida a amenoree. U samic potkanů byly

pozorovány účinky na reprodukci (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek ADASUVE má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vzhledem

k potenciálu přípravku vyvolat sedaci/somnolenci, únavu nebo závratě by pacienti neměli obsluhovat

nebezpečné stroje, včetně motorových vozidel, dokud si nejsou dostatečně jistí, že je loxapin

neovlivňuje nežádoucím způsobem (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Vyhodnocení nežádoucích účinků na základě údajů z klinických studií vychází z krátkodobých

(24hodinových) placebem kontrolovaných klinických studií, z nichž dvě byly fáze III a jedna fáze IIA.

Do těchto studií bylo zařazeno 524 dospělých pacientů s agitovaností spojenou se schizofrenií (včetně

27 pacientů se schizoafektivní poruchou) nebo bipolární poruchou, léčených přípravkem ADASUVE

4,5 mg (265 pacientů) nebo ADASUVE 9,1 mg (259 pacientů).

Ve studiích s agitovanými pacienty byl hlášen bronchospasmus jako méně častý, ale závažný

nežádoucí účinek, zatímco u pacientů s aktivním onemocněním dýchacích cest byl bronchospasmus

hlášen často a často vyžadoval léčbu beta-agonistickým bronchodilatanciem s krátkodobým účinkem.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky během léčby přípravkem ADASUVE byly dysgeuzie,

sedace/somnolence a závratě (závratě byly častější po léčbě placebem než po léčbě loxapinem).

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Níže uvedené nežádoucí účinky jsou rozděleny do kategorií následujícím způsobem: velmi časté

(≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až

< 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000).

Tabulka 1: Nežádoucí účinky

Třídy orgánových systémů podle databáze MedDRA

Poruchy nervového systému

Velmi časté: sedace/somnolence

Časté: závrať

Méně časté: dystonie, dyskineze, okulogyrie, tremor, akatizie/neklid

Cévní poruchy

Méně časté: hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté: podráždění v krku

Méně časté: bronchospasmus (včetně dušnosti)

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: dysgeuzie

Časté: sucho v ústech

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté: únava

Popis vybraných nežádoucích účinků

Bronchospasmus

V krátkodobých (24hodinových) placebem kontrolovaných studiích s pacienty s agitovaností spojenou

se schizofrenií nebo bipolární poruchou bez aktivního onemocnění dýchacích cest byl

bronchospasmus (což zahrnuje hlášení sípotu, dušnosti nebo kašle) u pacientů léčených přípravkem

ADASUVE méně častý. Nicméně v placebem kontrolovaných klinických studiích s pacienty s mírným

až středně závažným přetrvávajícím astmatem nebo středně závažnou až závažnou CHOPN byly

nežádoucí účinky ve formě bronchospasmu hlášeny velmi často. K většině těchto příhod došlo do

25 minut od podání dávky, byly mírné až středně závažné a bylo možné je zmírnit inhalací

bronchodilatancia.

Nežádoucí účinky pozorované při dlouhodobém perorálním podávání loxapinu

Při dlouhodobém perorálním podávání loxapinu zahrnovaly hlášené nežádoucí účinky sedaci a

ospalost, extrapyramidové příznaky (např. tremor, akatizii, rigiditu a dystonii), kardiovaskulární

účinky (např. tachykardii, hypotenzi, hypertenzi, ortostatickou hypotenzi, závrať a synkopu) a

anticholinergní účinky (např. suché oči, rozmazané vidění a retenci moči).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V klinických studiích nebyly hlášeny žádné případy předávkování přípravkem ADASUVE.

Příznaky

V případě náhodného předávkování budou známky a příznaky záviset na počtu použitých jednotek a

individuální snášenlivosti pacienta. Jak lze předpokládat na základě farmakologického působení

loxapinu, mohou se klinické nálezy pohybovat od mírné deprese CNS a kardiovaskulárního systému

až po hlubokou hypotenzi, respirační depresi a bezvědomí (viz bod 4.4). Je třeba mít na paměti

možnost výskytu extrapyramidových příznaků a/nebo záchvatů křečí. Rovněž bylo hlášeno selhání

ledvin po předávkování perorálním loxapinem.

Léčba

Léčba předávkování je v zásadě symptomatická a podpůrná. Jako odpověď na podání noradrenalinu

nebo fenylefrinu lze očekávat závažnou hypotenzi. Adrenalin se nemá používat, neboť jeho použití u

pacienta s částečnou adrenergní blokádou může ještě více snížit krevní tlak (viz body 4.4 a 4.5).

Závažné extrapyramidové reakce je nutné léčit anticholinergními antiparkinsoniky nebo

difenhydramin-hydrochloridem a v případě indikace je třeba zahájit antikonvulzivní léčbu. Další

opatření zahrnují podávání kyslíku a intravenózních tekutin.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: psycholeptika, antipsychotika; ATC kód: N05AH01

Má se za to, že účinnost loxapinu je zprostředkována antagonismem o vysoké afinitě k dopaminovým

D2 receptorům a serotoninovým 5-HT2A receptorům. Loxapin se váže na noradrenergní,

histaminergní a cholinergní receptory a jeho interakce s těmito systémy může ovlivnit spektrum jeho

farmakologických účinků.

U několika zvířecích druhů byly pozorovány změny v míře excitability subkortikálních inhibičních

oblastí spojené se zklidňujícími účinky a potlačením agresivního chování.

Klinická účinnost

Do dvou studií fáze III byli zařazeni pacienti, kteří trpěli akutní agitovaností alespoň středního stupně

(skóre 14 nebo vyšší podle škály PANSS-EC, Positive and Negative Syndrome Scale Excited

Component) (špatná kontrola impulzů, tenze, hostilita, nespolupráce a vzrušení). Zařazení do

studie 004-301 vyžadovalo diagnózu schizofrenie. Zařazení do studie 004-302 vyžadovalo diagnózu

bipolární poruchy (stávající epizoda manická nebo smíšená). Pacienti trpěli významným a

dlouhodobým psychiatrickým onemocněním (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

[Diagnostická a statistická příručka duševních poruch], 4. vydání (DSM-IV)) na základě počtu let od

stanovení diagnózy a předchozích hospitalizací. Pacienti byli randomizováni do skupin léčených

placebem, přípravkem ADASUVE 4,5 mg a přípravkem ADASUVE 9,1 mg.

Průměrný věk randomizovaných pacientů činil 43,1 let ve studii 004-301 a 40,8 let ve studii 004-302:

mladí dospělí (ve věku 18-25 let) byli v obou studiích zastoupeni málo (7,3 %). Ve studii schizofrenie

byly ženy málo zastoupeny (26,5 %) a ve studii 004-302 byla přibližně polovina pacientů muži

(49,7 %). Přibližně 35 % pacientů se schizofrenií užívalo souběžná antipsychotika v době podání

přípravku, zatímco u pacientů s bipolární poruchou tyto léky užívalo přibližně 13 %. Většina pacientů

v obou studiích fáze III byli kuřáci, přičemž přibližně 82 % pacientů se schizofrenií a 74 % pacientů

s bipolární poruchou v dané době kouřilo.

Pokud po první dávce agitovanost dostatečně neodezněla, byla nejméně o 2 hodiny později podána

druhá dávka. V případě potřeby byla podána třetí dávka, nejméně 4 hodiny po druhé dávce. V případě

nutnosti byla podána záchranná medikace (intramuskulárně lorazepam). Primárním cílovým

parametrem byla absolutní změna ve skóre PANSS-EC od výchozí hodnoty po 2 hodinách od podání

první dávky pro obě dávkování přípravku ADASUVE v porovnání s placebem. Mezi další cílové

parametry patřilo skóre PANSS-EC a počet respondérů dle škály CGI-I (Clinical Global Impression –

Improvement) po 2 hodinách od podání první dávky a celkový počet pacientů v každé skupině, kterým

byla podána 1, 2 nebo 3 dávky hodnoceného léčivého přípravku se záchrannou medikací a bez ní. Za

respondéry se považovali pacienti s ≥ 40% poklesem celkového skóre PANSS-EC oproti výchozí

hodnotě nebo pacienti se skóre 1 (velmi velké zlepšení) nebo skóre 2 (velké zlepšení) podle škály

CGI-I.

Snížení agitovanosti bylo evidentní 10 minut po podání první dávky, což byl první časový bod

hodnocení, a při všech dalších hodnoceních během 24hodinového evaluačního období, jak pro dávku

4,5 mg, tak pro dávku 9,1 mg u pacientů se schizofrenií i s bipolární poruchou.

Vyšetření podskupin v populaci (podle věku, rasy a pohlaví) neodhalilo žádné rozdíly ve schopnosti

reagovat na léčbu na základě těchto podskupin.

Hlavní výsledky naleznete v tabulce níže.

Hlavní výsledky pivotních studií účinnosti: porovnání mezi přípravkem ADASUVE 4,5 mg,

9,1 mg a placebem

Studie

Pacienti

004-301

Schizofrenie

004-302

Bipolární porucha

Léčba

N

PBO

115

4,5 mg

116

9,1 mg

112

PBO

105

4,5 mg

104

9,1 mg

105

Změna PANSS-EC

Výchozí

hodnota

17,4

17,8

17,6

17,7

17,4

17,3

Změna za

2 hod od

podání dávky

-5,5

-8,1

-8,6*

-4,9

-8,1*

-9,0*

Respondéři

dle PANSS-

EC

30 min po

podání dávky

27,8 %

46,6 %

57,1 %

23,8 %

59,6 %

61,9 %

2 hod po

podání dávky

38,3 %

62,9 %

69,6 %

27,6 %

62,5 %

73,3 %

Respondéři

dle CGI-I

% respondérů

dle CGI-I

35,7 %

57,4 %

67,0 %

27,6 %

66,3 %

74,3 %

Počet nutných dávek

Jedna

46,1 %

54,4 %

60,9 %

26,7 %

41,3 %

61,5 %

Dvě

29,6 %

30,7 %

26,4 %

41,0 %

44,2 %

26,0 %

Tři

8,7 %

8,8 %

7,3 %

11,4 %

5,8 %

3,8 %

Záchranná

medikace

15,6 %

6,1 %

5,4 %

21,0 %

8,6 %

8,6 %

*= p < 0,0001

= p < 0,01

Respondéři dle PANSS-EC = > 40% změna oproti výchozí hodnotě PANSS-EC

Respondéři dle CGI-I = skóre 1 (velmi velké zlepšení) nebo skóre 2 (velké zlepšení)

PBO = placebo

SD = standardní odchylka

V podpůrné studii fáze II s podáním jednorázové dávky, do níž bylo zařazeno celkem 129 pacientů se

schizofrenií a schizoafektivní poruchou, činil pokles PANSS-EC po 2 hodinách -5,0 u placeba, -6,7 u

přípravku ADASUVE 4,5 mg a -8,6 (p < 0,001) u přípravku ADASUVE 9,1 mg. Záchranná medikace

byla podána 32,6 %, 11,1 %, respektive 14,6 % pacientů.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem ADASUVE u podskupiny pediatrické populace od narození do méně než 12 let věku

v léčbě schizofrenie a u podskupiny od narození do méně než 10 let věku v léčbě bipolární poruchy

(informace o použití u dětí viz bod 4.2).

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem ADASUVE u podskupiny pediatrické populace ve věku od 12 let do méně než 18 let

v léčbě schizofrenie a u podskupiny ve věku od 10 let do méně než 18 let v léčbě bipolární poruchy

(informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Podání přípravku ADASUVE vedlo k rychlé absorpci loxapinu s mediánem doby maximální

plazmatické koncentrace (t

) 2 minuty. Expozice loxapinu v prvních 2 hodinách po podání (AUC

0-2h

měřítko časné expozice, která souvisí s nástupem léčebného účinku) činila 25,6 ng*h/ml u dávky

4,5 mg a 66,7 ng*h/ml u dávky 9,1 mg u zdravých subjektů.

Farmakokinetické parametry loxapinu byly stanoveny po opakovaném podání přípravku ADASUVE

každé 4 hodiny, pro celkem 3 dávky (buď 4,5 mg nebo 9,1 mg), subjektům léčeným v dlouhodobém

stabilním režimu antipsychotiky. Průměrné hodnoty maximální plazmatické koncentrace byly podobné

po první a třetí dávce přípravku ADASUVE, což ukazuje na minimální akumulaci během

4hodinového intervalu mezi dávkami.

Distribuce

Loxapin je rychle vychytáván z plazmy a distribuován do tkání. Studie na zvířatech po perorálním

podání naznačují úvodní přednostní distribuci do plic, mozku, sleziny, srdce a ledvin. Loxapin se

z 96,6 % váže na lidské plazmatické bílkoviny.

Biotransformace

Loxapin je ve velké míře metabolizován v játrech, přičemž vzniká několik metabolitů. Hlavní

metabolická dráha zahrnuje hydroxylaci, při níž vzniká 8-OH-loxapin a 7-OH-loxapin, N-oxidaci, při

níž vzniká N-oxid loxapinu, a demethylaci, při které vzniká amoxapin. Pořadí metabolitů pozorované

u přípravku ADASUVE u lidí (na základě systémové expozice) bylo 8-OH-loxapin > N-oxid loxapinu

> 7-OH-loxapin > amoxapin, přičemž plazmatické hladiny 8-OH-loxapinu se podobaly hladinám

původní sloučeniny. 8-OH-loxapin není farmakologicky aktivní na receptoru D2, zatímco méně častý

metabolit 7-OH-loxapin má vysokou vazebnou afinitu k receptorům D2.

Loxapin je substrátem pro několik izoenzymů CYP450. Studie in vitro prokázaly, že 7-OH-loxapin je

vytvářen zejména izoenzymy CYP3A4 a CYP2D6, 8-OH-loxapin je vytvářen zejména izoenzymem

CYP1A2, amoxapin je vytvářen zejména izoenzymy CYP3A4, CYP2C19 a CYP2C8 a N-oxid

loxapinu je vytvářen monooxygenázami obsahujícími flavin.

Potenciál loxapinu a jeho metabolitů (amoxipan, 7-OH-loxapin, 8-OH-loxapin a loxapin-N-oxid)

inhibovat metabolismus léčivých přípravků zprostředkovaný CYP450 byl zkoumán in vitro u

izoenzymů CYP 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1a 3A4. Nebyla pozorována žádná

významná inhibice. In vitro studie ukázaly, že loxapin a 8-OH-loxapin nejsou v klinicky používaných

koncentracích induktory enzymů CYP1A2, 2B6 nebo 3A4. Navíc, in vitro studie ukazují, že loxapin a

8-OH-loxapin neinhibují UGT1A1, 1A3, 1A4, 2B7 a 2B15.

Eliminace

K vylučování loxapinu dochází převážně v prvních 24 hodinách. Metabolity se vylučují v moči ve

formě konjugátů a ve stolici v nekonjugované formě. Terminální eliminační poločas (t

) se pohyboval

v rozmezí 6 až 8 hodin.

Linearita/nelinearita

Průměrné plazmatické koncentrace loxapinu po podání přípravku ADASUVE byly v rozmezí

klinických dávek lineární. Hodnoty AUC

0-2h

, AUC

, a C

se zvyšovaly v závislosti na dávce.

Farmakokinetika u zvláštních populací pacientů

Kuřáci

Populační farmakokinetická analýza, která porovnávala expozici u kuřáků oproti nekuřákům, ukázala,

že kouření, které indukuje izoenzym CYP1A2, mělo minimální vliv na expozici přípravku

ADASUVE. Nedoporučuje se žádná úprava dávkování v závislosti na tom, zda pacient kouří nebo ne.

U kuřaček je expozice (AUC

) přípravku ADASUVE a jeho aktivnímu metabolitu 7-OH-loxapinu

nižší než u nekuřaček (poměr 7-OH-loxapin/loxapin – 84 % oproti 109 %), což je pravděpodobně

způsobeno zvýšením clearance loxapinu u kuřaček.

Demografické údaje

Nevyskytly se žádné významné rozdíly v expozici nebo dispozici loxapinu po podání přípravku

ADASUVE, které by souvisely s věkem, pohlavím, rasou, tělesnou hmotností nebo indexem tělesné

hmotnosti (BMI).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje o bezpečnosti získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti,

toxicity po opakovaném podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka

s výjimkou změn v reprodukčních tkáních souvisejících s prodlouženým farmakologickým účinkem

loxapinu. Podobné změny, např. gynekomastie, jsou u člověka známé, ale pouze po dlouhodobém

podávání léků způsobujících hyperprolaktinémii.

Samice potkanů se nepářily v důsledku přetrvávajícího diestru po perorální léčbě loxapinem. Studie

embryonálního/fetálního vývoje a perinatální studie ukázaly známky opožděného vývoje (snížená

tělesná hmotnost, opožděná osifikace, hydronefróza, hydroureter a/nebo rozšířená ledvinná pánvička

s omezeným počtem papil nebo chybějícími papilami) a rovněž zvýšený počet úmrtí v perinatálním

stadiu a úmrtí novorozenců v potomstvu potkanů léčených od poloviny březosti perorálními dávkami

přípravku ADASUVE, které byly nižší než maximální doporučená dávka pro člověka v přepočtu

mg/m

(viz bod 4.6).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Žádné

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním váčku až do vlastního použití, aby byl přípravek chráněn před světlem a

vlhkostí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Bílý inhalátor (kryt) je odlit ze zdravotnického polykarbonátu.

Inhalátor se dodává jednotlivě v zataveném, vícevrstvém váčku z hliníkové folie. Přípravek

ADASUVE 4,5 mg se dodává v krabičce obsahující 1 nebo 5 jednotek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Španělsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/13/823/001 (5 jednodávkových inhalátorů)

EU/1/13/823/003 (1 jednodávkový inhalátor)

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. února 2013

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ADASUVE 9,1 mg dávkovaný prášek k inhalaci

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden jednodávkový inhalátor obsahuje loxapinum 10 mg a dodává loxapinum 9,1 mg.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Dávkovaný prášek k inhalaci (prášek k inhalaci).

Zařízení bílé barvy s náustkem na jednom konci a vytahovací ochrannou páskou vyčnívající na

druhém konci.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek ADASUVE je indikován k rychlé kontrole mírné až střední agitovanosti u dospělých

pacientů se schizofrenií nebo bipolární poruchou. Pacientům je nutné ihned po zvládnutí akutních

příznaků agitovanosti podat standardní léčbu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek ADASUVE se má podávat pouze v nemocničním zařízení pod dohledem zdravotnického

pracovníka.

Je nutné mít k dispozici bronchodilatační léčbu beta-agonistou s krátkodobým účinkem k léčbě

možných závažných respiračních nežádoucích účinků (bronchospasmu).

Dávkování

Doporučená zahajovací dávka přípravku ADASUVE je 9,1 mg. V případě potřeby lze po 2 hodinách

podat druhou dávku. Nesmí se podávat více než dvě dávky.

Jestliže pacient v minulosti netoleroval dávku 9,1 mg, nebo pokud lékař rozhodne, že je vhodnější

nižší dávka, lze podat nižší dávku 4,5 mg.

Během první hodiny po každé dávce je třeba pacienta sledovat s ohledem na známky a příznaky

bronchospasmu.

Starší pacienti

Bezpečnost a účinnost přípravku ADASUVE u pacientů starších 65 let nebyla stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Porucha funkce ledvin a/nebo jater

Přípravek ADASUVE nebyl u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater hodnocen. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku ADASUVE u dětí (mladších 18 let) nebyla stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Inhalační podání. Přípravek je balen v zataveném váčku.

Když je třeba jej použít, vyjme se přípravek z váčku. Jakmile se zatažením odstraní ochranná páska,

rozsvítí se zelená kontrolka, což znamená, že je přípravek připraven k použití (Pozor: přípravek se

musí použít do 15 minut od vytažení ochranné pásky). K podání léčivého přípravku pacient inhaluje

skrz náustek plynulým hlubokým nádechem. Po dokončení inhalace si pacient vyjme náustek z úst a

krátce zadrží dech. Léčivý přípravek byl podán, jestliže zelená kontrolka zhasne. Vnější část zařízení

se může během použití zahřát. To je normální.

Úplné pokyny k použití přípravku ADASUVE naleznete v bodě s informacemi pro zdravotnické

pracovníky v příbalové informaci.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na amoxapin.

Pacienti s akutními respiračními známkami/příznaky (např. sípotem) nebo s aktivním onemocněním

dýchacích cest (např. pacienti s astmatem nebo chronickou obstrukční plicní nemocí [CHOPN]) (viz

bod 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pro podání úplné dávky loxapinu je důležité správné použití inhalátoru ADASUVE.

Zdravotničtí pracovníci musí zajistit, aby pacient použil inhalátor správným způsobem.

Přípravek ADASUVE může mít omezenou účinnost, pokud pacienti souběžně užívají jiné léčivé

přípravky, zejména další antipsychotika.

Bronchospasmus

V placebem kontrolovaných klinických studiích u subjektů s astmatem nebo CHOPN byl velmi často

pozorován bronchospasmus. Pokud se objevil, obvykle byl hlášen během 25 minut po podání dávky.

Pacienty používající přípravek ADASUVE je proto nutné po podání dávky náležitě sledovat.

Přípravek ADASUVE nebyl hodnocen u pacientů s jinými formami plicního onemocnění. Pokud se po

léčbě přípravkem ADASUVE objeví bronchospasmus, lze jej léčit beta-agonistickým

bronchodilatanciem s krátkodobým účinkem, např. salbutamolem (viz body 4.2 a 4.8). Přípravek

ADASUVE se nemá znovu podávat pacientům, u nichž se rozvinuly jakékoli respirační

známky/příznaky (viz bod 4.3).

Hypoventilace

Vzhledem k primárním účinkům loxapinu na centrální nervový systém (CNS) je nutné přípravek

ADASUVE používat s obezřetností u pacientů s poruchou respirace, jako jsou pacienti se sníženou

bdělostí nebo pacienti s depresí CNS v důsledku alkoholu nebo jiných centrálně působících léčivých

přípravků, např. anxiolytik, většiny antipsychotik, hypnotik, opiátů atd. (viz bod 4.5).

Starší pacienti s psychózou související s demencí

Přípravek ADASUVE nebyl hodnocen u starších pacientů, včetně pacientů s psychózou související

s demencí. Klinické studie s atypickými i konvenčními antipsychotickými léčivými přípravky

prokázaly, že starší pacienti s psychózou související s demencí jsou při jejich užívání vystaveni

zvýšenému riziku úmrtí v porovnání s placebem. Přípravek ADASUVE není indikován k léčbě

pacientů s psychózou související s demencí.

Extrapyramidové příznaky

Extrapyramidové příznaky (včetně akutní dystonie) jsou známým účinkem třídy antipsychotik.

Přípravek ADASUVE je nutné u pacientů se známými extrapyramidovými příznaky v anamnéze

užívat s obezřetností.

Tardivní dyskineze

Pokud se u pacienta léčeného loxapinem objeví známky a příznaky tardivní dyskineze, je nutné zvážit

přerušení léčby. Po přerušení léčby se mohou tyto příznaky přechodně zhoršit nebo se dokonce mohou

objevit.

Neuroleptický maligní syndrom (NMS)

Klinickými projevy NMS jsou hyperpyrexie, svalová rigidita, změněný duševní stav a přítomnost

autonomní nestability (nepravidelný pulz nebo krevní tlak, tachykardie, diaforéza a srdeční

dysrytmie). Další známky mohou zahrnovat zvýšenou hladinu kreatinfosfokinázy, myoglobinurii

(rabdomyolýzu) a akutní selhání ledvin. Pokud se u pacienta rozvinou známky a příznaky ukazující na

NMS nebo vysoká horečka neznámé etiologie bez dalších klinických projevů NMS, musí se léčba

přípravkem ADASUVE přerušit.

Hypotenze

V krátkodobých (24hodinových) placebem kontrolovaných studiích byla u agitovaných pacientů,

kterým byl podán přípravek ADASUVE, hlášena mírná hypotenze. Je-li nutná vazopresorická léčba,

upřednostňuje se noradrenalin nebo fenylefrin. Adrenalin se nemá používat, neboť stimulace beta-

adrenergních receptorů může v podmínkách loxapinem indukované částečné blokády alfa-

adrenergních receptorů hypotenzi zhoršit (viz bod 4.5).

Kardiovaskulární

Nejsou k dispozici žádné údaje o použití přípravku ADASUVE u pacientů se základním

kardiovaskulárním onemocněním. Přípravek ADASUVE se nedoporučuje u populací pacientů se

známým kardiovaskulárním onemocněním (infarkt myokardu nebo ischemická choroba srdeční,

srdeční selhání nebo abnormality vedení v anamnéze), cerebrovaskulárním onemocněním nebo stavy,

které mohou pacienty predisponovat k hypotenzi (dehydratace, hypovolemie a léčba

antihypertenzivy).

QT interval

Nezdá se, že by bylo s jednorázovou dávkou nebo s opakovanými dávkami přípravku ADASUVE

spojeno klinicky relevantní prodloužení QT intervalu. Při podávání přípravku ADASUVE pacientům

se známým kardiovaskulárním onemocněním nebo prodloužením QT intervalu v rodinné anamnéze a

při souběžném použití s dalšími léčivými přípravky, o nichž je známo, že prodlužují QT interval, je

třeba postupovat opatrně. Potenciální riziko prodloužení QTc intervalu způsobené interakcí s léčivými

přípravky, o nichž je známo, že prodlužují QTc interval, není známo.

Záchvaty/křeče

Loxapin je nutné používat s opatrností u pacientů s křečovými poruchami v anamnéze, neboť snižuje

práh pro vznik křečí. U pacientů užívajících perorálně loxapin v dávkách s antipsychotickým účinkem

byly hlášeny záchvaty a ty se mohou vyskytnout u epileptických pacientů i při zachování rutinní

lékové terapie antikonvulzivy (viz bod 4.5).

Anticholinergní aktivita

Vzhledem k anticholinergnímu účinku je třeba přípravek ADASUVE používat s opatrností u pacientů

s glaukomem nebo sklonem k retenci moči, zejména při souběžném podávání antiparkinsonik

anticholinergního typu.

Intoxikace nebo tělesné onemocnění (delirium)

Bezpečnost a účinnost přípravku ADASUVE u pacientů agitovaných v důsledku intoxikace nebo

tělesného onemocnění (deliria) nebyla hodnocena. Přípravek ADASUVE je třeba používat s opatrností

u pacientů, kteří jsou intoxikovaní nebo v deliriu (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Souběžné podávání benzodiazepinů nebo jiných hypnosedativ či přípravků způsobujících respirační

útlum může být spojeno s nadměrnou sedací a útlumem dýchání nebo respiračním selháním. Považuje-

li se léčba benzodiazepiny za nezbytnou přídatnou léčbu k loxapinu, je třeba pacienty sledovat

s ohledem na nadměrnou sedaci a ortostatickou hypotenzi.

Studie provedená s kombinovaným podáním inhalačního loxapinu a intramuskulárně podaného 1 mg

lorazepamu neprokázala žádný signifikantní účinek na dechovou frekvenci, pulzní oxymetrii, krevní

tlak nebo srdeční frekvenci v porovnání s monoterapií jednotlivými léčivými látkami. Podání vyšších

dávek lorazepamu nebylo zkoumáno. Kombinované podání však vykazovalo aditivní účinek na sedaci.

Potenciál přípravku ADASUVE ovlivnit jiné léčivé přípravky

Nepředpokládá se, že by loxapin způsoboval klinicky významné farmakokinetické interakce

s léčivými přípravky, které jsou buď metabolizovány izoenzymy cytochromu P450 (CYP450) nebo

podléhají glukuronidaci lidskými uridin 5´- difosfoglukuronosyl transferázami (UGTs).

Doporučuje se postupovat opatrně při kombinování loxapinu s jinými léčivými přípravky, o nichž je

známo, že snižují práh pro vznik záchvatů, např. fenothiaziny nebo butyrofenony, klozapin, tricyklická

antidepresiva nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), tramadol, meflochin

(viz bod 4.4).

Studie in vitro ukázaly, že loxapin není substrátem P-glykoproteinu (P-gp), avšak inhibuje P-gp. Při

terapeutických koncentracích se však nepředpokládá, že by klinicky významným způsobem inhiboval

transport jiných léčivých přípravků prostřednictvím P-gp.

Vzhledem k primárním účinkům loxapinu na CNS je nutné přípravek ADASUVE používat

s opatrností v kombinaci s alkoholem nebo jinými centrálně působícími léčivými přípravky, např.

anxiolytiky, většinou antipsychotik, hypnotiky, opiáty atd. Použití loxapinu u pacientů intoxikovaných

alkoholem nebo léčivými přípravky (ať už předepsanými nebo nelegálními léčivými přípravky) nebylo

hodnoceno. Loxapin může způsobit závažnou respirační depresi, pokud se kombinuje s dalšími

přípravky, které tlumí CNS (viz bod 4.4).

Potenciál jiných léčivých přípravků ovlivnit přípravek ADASUVE

Loxapin je substrátem monooxygenáz obsahujících flavin a několika izoenzymů CYP450 (viz

bod 5.2). Proto je riziko metabolických interakcí způsobených účinkem na jednotlivou izoformu

omezené. U pacientů, kteří jsou souběžně léčeni dalšími léčivými přípravky, které jsou buď inhibitory,

nebo induktory těchto enzymů, je třeba postupovat opatrně, zejména pokud je o souběžném léčivém

přípravku známo, že inhibuje nebo indukuje několik z enzymů podílejících se na metabolismu

loxapinu. Takové léčivé přípravky mohou změnit bezpečnost a účinnost přípravku ADASUVE

nepředvídaným způsobem. Je třeba se vyvarovat souběžného podávání inhibitorů CYP1A2 (např.

fluvoxaminu, ciprofloxacinu, enoxacinu, propranolu a refekoxibu), je-li to možné.

Adrenalin

Souběžné podávání loxapinu a adrenalinu může způsobit zhoršení hypotenze (viz bod 4.4).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství opakovaně vystaveni vlivu

antipsychotik, existuje po porodu riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků

a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny

případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu

potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni. Přípravek ADASUVE se má

v těhotenství používat, pouze pokud jeho potenciální přínos ospravedlňuje potenciální riziko pro plod.

Kojení

Rozsah vylučování loxapinu nebo jeho metabolitů do lidského mateřského mléka není znám. Bylo

však prokázáno, že loxapin a jeho metabolity přecházejí do mléka laktujících fen. Pacientky je třeba

poučit, aby po užití loxapinu po dobu 48 hodin nekojily a aby zlikvidovaly mléko, které se během této

doby vytvoří.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné specifické údaje o účinku loxapinu na fertilitu u člověka. Je známo, že u lidí

může dlouhodobá léčba antipsychotiky vést ke ztrátě libida a amenoree. U samic potkanů byly

pozorovány účinky na reprodukci (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek ADASUVE má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vzhledem

k potenciálu přípravku vyvolat sedaci/somnolenci, únavu nebo závratě by pacienti neměli obsluhovat

nebezpečné stroje, včetně motorových vozidel, dokud si nejsou dostatečně jistí, že je loxapin

neovlivňuje nežádoucím způsobem (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Vyhodnocení nežádoucích účinků na základě údajů z klinických studií vychází z krátkodobých

(24hodinových) placebem kontrolovaných klinických studií, z nichž dvě byly fáze III a jedna fáze IIA.

Do těchto studií bylo zařazeno 524 dospělých pacientů s agitovaností spojenou se schizofrenií (včetně

27 pacientů se schizoafektivní poruchou) nebo bipolární poruchou, léčených přípravkem ADASUVE

4,5 mg (265 pacientů) nebo ADASUVE 9,1 mg (259 pacientů).

Ve studiích s agitovanými pacienty byl hlášen bronchospasmus jako méně častý, ale závažný

nežádoucí účinek, zatímco u pacientů s aktivním onemocněním dýchacích cest byl bronchospasmus

hlášen často a často vyžadoval léčbu beta-agonistickým bronchodilatanciem s krátkodobým účinkem.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky během léčby přípravkem ADASUVE byly dysgeuzie,

sedace/somnolence a závratě (závratě byly častější po léčbě placebem než po léčbě loxapinem).

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Níže uvedené nežádoucí účinky jsou rozděleny do kategorií následujícím způsobem: velmi časté

(≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až

< 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000).

Tabulka 1: Nežádoucí účinky

Třídy orgánových systémů podle databáze MedDRA

Poruchy nervového systému

Velmi časté: sedace/somnolence

Časté: závrať

Méně časté: dystonie, dyskineze, okulogyrie, tremor, akatizie/neklid

Cévní poruchy

Méně časté: hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté: podráždění v krku

Méně časté: bronchospasmus (včetně dušnosti)

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: dysgeuzie

Časté: sucho v ústech

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté: únava

Popis vybraných nežádoucích účinků

Bronchospasmus

V krátkodobých (24hodinových) placebem kontrolovaných studiích s pacienty s agitovaností spojenou

se schizofrenií nebo bipolární poruchou bez aktivního onemocnění dýchacích cest byl

bronchospasmus (což zahrnuje hlášení sípotu, dušnosti nebo kašle) u pacientů léčených přípravkem

ADASUVE méně častý. Nicméně v placebem kontrolovaných klinických studiích s pacienty s mírným

až středně závažným přetrvávajícím astmatem nebo středně závažnou až závažnou CHOPN byly

nežádoucí účinky ve formě bronchospasmu hlášeny velmi často. K většině těchto příhod došlo do

25 minut od podání dávky, byly mírné až středně závažné a bylo možné je zmírnit inhalací

bronchodilatancia.

Nežádoucí účinky pozorované při dlouhodobém perorálním podávání loxapinu

Při dlouhodobém perorálním podávání loxapinu zahrnovaly hlášené nežádoucí účinky sedaci a

ospalost, extrapyramidové příznaky (např. tremor, akatizii, rigiditu a dystonii), kardiovaskulární

účinky (např. tachykardii, hypotenzi, hypertenzi, ortostatickou hypotenzi, závrať a synkopu) a

anticholinergní účinky (např. suché oči, rozmazané vidění a retenci moči).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V klinických studiích nebyly hlášeny žádné případy předávkování přípravkem ADASUVE.

Příznaky

V případě náhodného předávkování budou známky a příznaky záviset na počtu použitých jednotek a

individuální snášenlivosti pacienta. Jak lze předpokládat na základě farmakologického působení

loxapinu, mohou se klinické nálezy pohybovat od mírné deprese CNS a kardiovaskulárního systému

až po hlubokou hypotenzi, respirační depresi a bezvědomí (viz bod 4.4). Je třeba mít na paměti

možnost výskytu extrapyramidových příznaků a/nebo záchvatů křečí. Rovněž bylo hlášeno selhání

ledvin po předávkování perorálním loxapinem.

Léčba

Léčba předávkování je v zásadě symptomatická a podpůrná. Jako odpověď na podání noradrenalinu

nebo fenylefrinu lze očekávat závažnou hypotenzi. Adrenalin se nemá používat, neboť jeho použití u

pacienta s částečnou adrenergní blokádou může ještě více snížit krevní tlak (viz body 4.4 a 4.5).

Závažné extrapyramidové reakce je nutné léčit anticholinergními antiparkinsoniky nebo

difenhydramin-hydrochloridem a v případě indikace je třeba zahájit antikonvulzivní léčbu. Další

opatření zahrnují podávání kyslíku a intravenózních tekutin.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: psycholeptika, antipsychotika; ATC kód: N05AH01

Má se za to, že účinnost loxapinu je zprostředkována antagonismem o vysoké afinitě k dopaminovým

D2 receptorům a serotoninovým 5-HT2A receptorům. Loxapin se váže na noradrenergní,

histaminergní a cholinergní receptory a jeho interakce s těmito systémy může ovlivnit spektrum jeho

farmakologických účinků.

U několika zvířecích druhů byly pozorovány změny v míře excitability subkortikálních inhibičních

oblastí spojené se zklidňujícími účinky a potlačením agresivního chování.

Klinická účinnost

Do dvou studií fáze III byli zařazeni pacienti, kteří trpěli akutní agitovaností alespoň středního stupně

(skóre 14 nebo vyšší podle škály PANSS-EC, Positive and Negative Syndrome Scale Excited

Component) (špatná kontrola impulzů, tenze, hostilita, nespolupráce a vzrušení). Zařazení do

studie 004-301 vyžadovalo diagnózu schizofrenie. Zařazení do studie 004-302 vyžadovalo diagnózu

bipolární poruchy (stávající epizoda manická nebo smíšená). Pacienti trpěli významným a

dlouhodobým psychiatrickým onemocněním (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

[Diagnostická a statistická příručka duševních poruch], 4. vydání (DSM-IV)) na základě počtu let od

stanovení diagnózy a předchozích hospitalizací. Pacienti byli randomizováni do skupin léčených

placebem, přípravkem ADASUVE 4,5 mg a přípravkem ADASUVE 9,1 mg.

Průměrný věk randomizovaných pacientů činil 43,1 let ve studii 004-301 a 40,8 let ve studii 004-302:

mladí dospělí (ve věku 18-25 let) byli v obou studiích zastoupeni málo (7,3 %). Ve studii schizofrenie

byly ženy málo zastoupeny (26,5 %) a ve studii 004-302 byla přibližně polovina pacientů muži

(49,7 %). Přibližně 35 % pacientů se schizofrenií užívalo souběžná antipsychotika v době podání

přípravku, zatímco u pacientů s bipolární poruchou tyto léky užívalo přibližně 13 %. Většina pacientů

v obou studiích fáze III byli kuřáci, přičemž přibližně 82 % pacientů se schizofrenií a 74 % pacientů

s bipolární poruchou v dané době kouřilo.

Pokud po první dávce agitovanost dostatečně neodezněla, byla nejméně o 2 hodiny později podána

druhá dávka. V případě potřeby byla podána třetí dávka, nejméně 4 hodiny po druhé dávce. V případě

nutnosti byla podána záchranná medikace (intramuskulárně lorazepam). Primárním cílovým

parametrem byla absolutní změna ve skóre PANSS-EC od výchozí hodnoty po 2 hodinách od podání

první dávky pro obě dávkování přípravku ADASUVE v porovnání s placebem. Mezi další cílové

parametry patřilo skóre PANSS-EC a počet respondérů dle škály CGI-I (Clinical Global Impression –

Improvement) po 2 hodinách od podání první dávky a celkový počet pacientů v každé skupině, kterým

byla podána 1, 2 nebo 3 dávky hodnoceného léčivého přípravku se záchrannou medikací a bez ní. Za

respondéry se považovali pacienti s ≥ 40% poklesem celkového skóre PANSS-EC oproti výchozí

hodnotě nebo pacienti se skóre 1 (velmi velké zlepšení) nebo skóre 2 (velké zlepšení) podle škály

CGI-I.

Snížení agitovanosti bylo evidentní 10 minut po podání první dávky, což byl první časový bod

hodnocení, a při všech dalších hodnoceních během 24hodinového evaluačního období, jak pro dávku

4,5 mg, tak pro dávku 9,1 mg u pacientů se schizofrenií i s bipolární poruchou.

Vyšetření podskupin v populaci (podle věku, rasy a pohlaví) neodhalilo žádné rozdíly ve schopnosti

reagovat na léčbu na základě těchto podskupin.

Hlavní výsledky naleznete v tabulce níže.

Hlavní výsledky pivotních studií účinnosti: porovnání mezi přípravkem ADASUVE 4,5 mg,

9,1 mg a placebem

Studie

Pacienti

004-301

Schizofrenie

004-302

Bipolární porucha

Léčba

N

PBO

115

4,5 mg

116

9,1 mg

112

PBO

105

4,5 mg

104

9,1 mg

105

Změna PANSS-EC

Výchozí

hodnota

17,4

17,8

17,6

17,7

17,4

17,3

Změna za

2 hod od

podání dávky

-5,5

-8,1

-8,6*

-4,9

-8,1*

-9,0*

Respondéři

dle PANSS-

EC

30 min po

podání dávky

27,8 %

46,6 %

57,1 %

23,8 %

59,6 %

61,9 %

2 hod po

podání dávky

38,3 %

62,9 %

69,6 %

27,6 %

62,5 %

73,3 %

Respondéři

dle CGI-I

% respondérů

dle CGI-I

35,7 %

57,4 %

67,0 %

27,6 %

66,3 %

74,3 %

Počet nutných dávek

Jedna

46,1 %

54,4 %

60,9 %

26,7 %

41,3 %

61,5 %

Dvě

29,6 %

30,7 %

26,4 %

41,0 %

44,2 %

26,0 %

Tři

8,7 %

8,8 %

7,3 %

11,4 %

5,8 %

3,8 %

Záchranná

medikace

15,6 %

6,1 %

5,4 %

21,0 %

8,6 %

8,6 %

*= p < 0,0001

= p < 0,01

Respondéři dle PANSS-EC = > 40% změna oproti výchozí hodnotě PANSS-EC

Respondéři dle CGI-I = skóre 1 (velmi velké zlepšení) nebo skóre 2 (velké zlepšení)

PBO = placebo

SD = standardní odchylka

V podpůrné studii fáze II s podáním jednorázové dávky, do níž bylo zařazeno celkem 129 pacientů se

schizofrenií a schizoafektivní poruchou, činil pokles PANSS-EC po 2 hodinách -5,0 u placeba, -6,7 u

přípravku ADASUVE 4,5 mg a -8,6 (p < 0,001) u přípravku ADASUVE 9,1 mg. Záchranná medikace

byla podána 32,6 %, 11,1 %, respektive 14,6 % pacientů.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem ADASUVE u podskupiny pediatrické populace od narození do méně než 12 let věku

v léčbě schizofrenie a u podskupiny od narození do méně než 10 let věku v léčbě bipolární poruchy

(informace o použití u dětí viz bod 4.2).

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem ADASUVE u podskupiny pediatrické populace ve věku od 12 let do méně než 18 let

v léčbě schizofrenie a u podskupiny ve věku od 10 let do méně než 18 let v léčbě bipolární poruchy

(informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Podání přípravku ADASUVE vedlo k rychlé absorpci loxapinu s mediánem doby maximální

plazmatické koncentrace (t

) 2 minuty. Expozice loxapinu v prvních 2 hodinách po podání (AUC

0-2h

měřítko časné expozice, která souvisí s nástupem léčebného účinku) činila 25,6 ng*h/ml u dávky

4,5 mg a 66,7 ng*h/ml u dávky 9,1 mg u zdravých subjektů.

Farmakokinetické parametry loxapinu byly stanoveny po opakovaném podání přípravku ADASUVE

každé 4 hodiny, pro celkem 3 dávky (buď 4,5 mg nebo 9,1 mg), subjektům léčeným v dlouhodobém

stabilním režimu antipsychotiky. Průměrné hodnoty maximální plazmatické koncentrace byly podobné

po první a třetí dávce přípravku ADASUVE, což ukazuje na minimální akumulaci během

4hodinového intervalu mezi dávkami.

Distribuce

Loxapin je rychle vychytáván z plazmy a distribuován do tkání. Studie na zvířatech po perorálním

podání naznačují úvodní přednostní distribuci do plic, mozku, sleziny, srdce a ledvin. Loxapin se

z 96,6 % váže na lidské plazmatické bílkoviny.

Biotransformace

Loxapin je ve velké míře metabolizován v játrech, přičemž vzniká několik metabolitů. Hlavní

metabolická dráha zahrnuje hydroxylaci, při níž vzniká 8-OH-loxapin a 7-OH-loxapin, N-oxidaci, při

níž vzniká N-oxid loxapinu, a demethylaci, při které vzniká amoxapin. Pořadí metabolitů pozorované

u přípravku ADASUVE u lidí (na základě systémové expozice) bylo 8-OH-loxapin > N-oxid loxapinu

> 7-OH-loxapin > amoxapin, přičemž plazmatické hladiny 8-OH-loxapinu se podobaly hladinám

původní sloučeniny. 8-OH-loxapin není farmakologicky aktivní na receptoru D2, zatímco méně častý

metabolit 7-OH-loxapin má vysokou vazebnou afinitu k receptorům D2.

Loxapin je substrátem pro několik izoenzymů CYP450. Studie in vitro prokázaly, že 7-OH-loxapin je

vytvářen zejména izoenzymy CYP3A4 a CYP2D6, 8-OH-loxapin je vytvářen zejména izoenzymem

CYP1A2, amoxapin je vytvářen zejména izoenzymy CYP3A4, CYP2C19 a CYP2C8 a N-oxid

loxapinu je vytvářen monooxygenázami obsahujícími flavin.

Potenciál loxapinu a jeho metabolitů (amoxipan, 7-OH-loxapin, 8-OH-loxapin a loxapin-N-oxid)

inhibovat metabolismus léčivých přípravků zprostředkovaný CYP450 byl zkoumán in vitro u

izoenzymů CYP 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1a 3A4. Nebyla pozorována žádná

významná inhibice. In vitro studie ukázaly, že loxapin a 8-OH-loxapin nejsou v klinicky používaných

koncentracích induktory enzymů CYP1A2, 2B6 nebo 3A4. Navíc, in vitro studie ukazují, že loxapin a

8-OH-loxapin neinhibují UGT1A1, 1A3, 1A4, 2B7 a 2B15.

Eliminace

K vylučování loxapinu dochází převážně v prvních 24 hodinách. Metabolity se vylučují v moči ve

formě konjugátů a ve stolici v nekonjugované formě. Terminální eliminační poločas (t

) se pohyboval

v rozmezí 6 až 8 hodin.

Linearita/nelinearita

Průměrné plazmatické koncentrace loxapinu po podání přípravku ADASUVE byly v rozmezí

klinických dávek lineární. Hodnoty AUC

0-2h

, AUC

, a C

se zvyšovaly v závislosti na dávce.

Farmakokinetika u zvláštních populací pacientů

Kuřáci

Populační farmakokinetická analýza, která porovnávala expozici u kuřáků oproti nekuřákům, ukázala,

že kouření, které indukuje izoenzym CYP1A2, mělo minimální vliv na expozici přípravku

ADASUVE. Nedoporučuje se žádná úprava dávkování v závislosti na tom, zda pacient kouří nebo ne.

U kuřaček je expozice (AUC

) přípravku ADASUVE a jeho aktivnímu metabolitu 7-OH-loxapinu

nižší než u nekuřaček (poměr 7-OH-loxapin/loxapin – 84 % oproti 109 %), což je pravděpodobně

způsobeno zvýšením clearance loxapinu u kuřaček.

Demografické údaje

Nevyskytly se žádné významné rozdíly v expozici nebo dispozici loxapinu po podání přípravku

ADASUVE, které by souvisely s věkem, pohlavím, rasou, tělesnou hmotností nebo indexem tělesné

hmotnosti (BMI).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje o bezpečnosti získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti,

toxicity po opakovaném podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka

s výjimkou změn v reprodukčních tkáních souvisejících s prodlouženým farmakologickým účinkem

loxapinu. Podobné změny, např. gynekomastie, jsou u člověka známé, ale pouze po dlouhodobém

podávání léků způsobujících hyperprolaktinémii.

Samice potkanů se nepářily v důsledku přetrvávajícího diestru po perorální léčbě loxapinem. Studie

embryonálního/fetálního vývoje a perinatální studie ukázaly známky opožděného vývoje (snížená

tělesná hmotnost, opožděná osifikace, hydronefróza, hydroureter a/nebo rozšířená ledvinná pánvička

s omezeným počtem papil nebo chybějícími papilami) a rovněž zvýšený počet úmrtí v perinatálním

stadiu a úmrtí novorozenců v potomstvu potkanů léčených od poloviny březosti perorálními dávkami

přípravku ADASUVE, které byly nižší než maximální doporučená dávka pro člověka v přepočtu

mg/m

(viz bod 4.6).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Žádné

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním váčku až do vlastního použití, aby byl přípravek chráněn před světlem a

vlhkostí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Bílý inhalátor (kryt) je odlit ze zdravotnického polykarbonátu.

Inhalátor se dodává jednotlivě v zataveném, vícevrstvém váčku z hliníkové folie. Přípravek

ADASUVE 9,1 mg se dodává v krabičce obsahující 1 nebo 5 jednotek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Španělsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/13/823/002 (5 jednodávkových inhalátorů)

EU/1/13/823/004 (1 jednodávkový inhalátor)

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. února 2013

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

EMA/116425/2013

EMEA/H/C/002400

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Adasuve

loxapinum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Adasuve. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o

registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Adasuve.

Co je Adasuve?

Adasuve je léčivý přípravek obsahující léčivou látku loxapin. Je k dispozici v podobě prášku k inhalaci

v přenosném inhalátoru pro jedno použití (4,5 mg a 9,1 mg).

K čemu se přípravek Adasuve používá?

Přípravek Adasuve se používá k rychlé kontrole mírné až středně závažné agitovanosti (rozrušení) u

dospělých pacientů se schizofrenií nebo bipolární poruchou. Schizofrenie je duševní onemocnění, které

má řadu příznaků, včetně neuspořádaného myšlení a řeči, halucinací (slyšení nebo vidění věcí, které

neexistují), podezřívavosti a bludů (falešných představ). Bipolární porucha je duševní onemocnění, při

kterém se střídají období s velmi dobrou náladou a s depresí. Agitovanost je známou komplikací obou

uvedených duševních chorob.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Adasuve používá?

Přípravek Adasuve se smí používat pouze v nemocničním zařízení pod dohledem zdravotnických

pracovníků. Při léčbě pacientů, u nichž dojde k bronchospasmu (výraznému přetrvávajícímu zúžení

dýchacích cest vyvolanému stahem svalů v jejich stěnách), by měl být k dispozici rovněž lék s názvem

beta-agonista s krátkodobým účinkem, který zprůchodní dýchací cesty.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Léčba přípravkem Adasuve se zahajuje vdechem jedné dávky 9,1 mg. Pokud to lékař považuje za

nezbytné, může předepsat druhou dávku 9,1 mg, jež se podává s odstupem dvou hodin. Nižší dávku

4,5 mg je možné předepsat v případě, že pacient špatně snášel úvodní dávku 9,1 mg nebo pokud je

nižší dávka považována za vhodnější. U pacientů je třeba po dobu jedné hodiny po každé dávce

sledovat známky dušnosti.

Informace o tom, jak používat inhalátor, jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Adasuve působí?

Léčivá látka v přípravku Adasuve je antipsychotikum. V mozku se váže na několik různých receptorů

na povrchu nervových buněk, které blokuje. To narušuje přenos signálů mezi buňkami mozku

zprostředkovaný „neurotransmitery“, chemickými látkami, které umožňují vzájemnou komunikaci mezi

nervovými buňkami. Loxapin působí především prostřednictvím blokování receptorů pro

neurotransmitery 5-hydroxytryptamin (zvaný též serotonin) a dopamin. Protože tyto neurotansmitery

jsou zapojeny do vzniku agitovanosti u schizofrenie a bipolární poruchy, pomáhá loxapin normalizovat

aktivitu mozku a zmírňuje agitovanost. Svou úlohu mohou hrát také jeho účinky na receptory pro další

neurotransmitery.

Jak byl přípravek Adasuve zkoumán?

Účinky přípravku Adasuve byly nejprve testovány na experimentálních modelech a teprve poté na

lidech.

Přípravek Adasuve byl hodnocen ve dvou hlavních studiích. Jedna studie zahrnovala 344 pacientů se

schizofrenií a druhá 314 pacientů s bipolární poruchou. Obě studie porovnávaly přípravek Adasuve

v dávce 4,5 mg a 9,1 mg s placebem (léčbou neúčinným přípravkem).

Hlavním měřítkem účinnosti byla změna příznaků u pacienta za dvě hodiny po podání dávky loxapinu,

hodnocená pomocí standardní škály agitovanosti u pacientů se schizofrenií a bipolární poruchou (škála

pozitivních a negativních příznaků, složka excitace: skóre PEC). Pokles skóre PEC znamená zmírnění

příznaků.

Jaký přínos přípravku Adasuve byl prokázán v průběhu studií?

Přípravek Adasuve byl při kontrole agitovanosti účinnější než placebo. Ve studii s pacienty se

schizofrenií kleslo skóre PEC u pacientů, kteří dostali 4,5 mg přípravku Adasuve, průměrně o 8,0 bodů

a u pacientů, kteří dostali 9,1 mg, průměrně o 8,7 bodů. V porovnání s tím byl pokles u pacientů, kteří

dostali placebo, 5,8 bodů. PEC skóre u těchto skupin pacientů na začátku studie bylo mezi 17 a 18

body.

Ve studii s pacienty s bipolární poruchou kleslo skóre PEC u pacientů, kteří dostali 4,5 mg přípravku

Adasuve, průměrně o 8,2 bodů a u pacientů, kteří dostali 9,1 mg, průměrně o 9,2 bodů. V porovnání

s tím byl pokles u pacientů, kteří dostali placebo, 4,7 bodů. PEC skóre u těchto skupin pacientů na

začátku studie bylo mezi 17 a 18 body.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Adasuve?

Ve studiích na agitovaných pacientech byl hlášen bronchospasmus jako méně častý, ale závažný

nežádoucí účinek, zatímco u pacientů s aktivním onemocněním dýchacích cest byl bronchospasmus

hlášen často a mnohdy vyžadoval léčbu beta-agonistou s krátkodobým účinkem. Nejčastějšími

nežádoucími účinky přípravku Adasuve jsou dysgeuzie (porucha chuti), sedace nebo somnolence

Adasuve

/116425/2013

strana 2/3

(spavost) a závratě. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Adasuve

je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Adasuve se nesmí používat u osob trpících přecitlivělostí (alergií) na loxapin nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku. Nesmí se dále užívat u pacientů s příznaky, jako je sípání

nebo dušnost, nebo s onemocněním plic, jako je astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc.

Na základě čeho byl přípravek Adasuve schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že přípravek Adasuve prokázal rychlou kontrolu (během minut) mírné až

středně závažné agitovanosti u pacientů se schizofrenií nebo s bipolární poruchou, kteří spolupracují při

použití inhalátoru. Výbor CHMP uvedl, že podávání přípravku Adasuve je neinvazivní. Co se týče

bezpečnosti, nejčastější nežádoucí účinky jsou srovnatelné s jinými antipsychotiky. Potenciální riziko

bronchospasmu je považováno za zvládnutelné a je dostatečným způsobem ošetřeno prostřednictvím

opatření k minimalizaci rizika. Výbor CHMP dospěl k závěru, že přínosy přípravku Adasuve převyšují

jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného používání přípravku

Adasuve?

Výrobce přípravku Adasuve musí zajistit, aby všichni zdravotničtí pracovníci, u nichž se předpokládá,

že budou přípravek Adasuve podávat, obdrželi informační balíček obsahující základní informace o tom,

jak lék podávat, a důležité informace o jeho bezpečnosti.

Další informace o přípravku Adasuve

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Adasuve platné v celé Evropské unii dne

20. února 2013.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Adasuve je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Adasuve naleznete v příbalové

informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 2-2013.

Adasuve

/116425/2013

strana 3/3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace