Voriconazole Hikma (previously Voriconazole Hospira)

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-09-2020

Aktiv bestanddel:
voriconazol
Tilgængelig fra:
Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A.
ATC-kode:
J02AC03
INN (International Name):
voriconazole
Terapeutisk gruppe:
Antimykotika til systemisk brug
Terapeutisk område:
Bakterielle Infektioner og Mycoses, Aspergillose, Candidiasis
Terapeutiske indikationer:
Voriconazol, er et bredt spektrum, triazol-svampemidler agent og er angivet i voksne og børn i alderen 2 år og derover, som følger:behandling af invasiv aspergillosis;behandling af candidaemia i ikke-neutropenic patienter, behandling af fluconazol-resistente alvorlige invasive Candida infektioner (herunder C. krusei);behandling af alvorlige svampeinfektioner forårsaget af Scedosporium spp.. og Fusarium spp.. Voriconazol bør administreres primært til patienter med progressive, eventuelt livstruende infektioner. Profylakse af invasive svampeinfektioner i høj risiko allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT)modtagere.
Produkt oversigt:
Revision: 8
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003737
Autorisation dato:
2015-05-27
EMEA kode:
EMEA/H/C/003737

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

21-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

21-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

01-03-2017

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Voriconazole Hikma 200 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

voriconazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel (se afsnit 4).

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge Voriconazole Hikma

Sådan skal De tage Voriconazole Hikma

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Voriconazole Hikma indeholder det aktive stof voriconazol. Voriconazole Hikma er et middel mod

svampeinfektioner. Det virker ved at dræbe eller stoppe væksten af de svampe, som forårsager

infektioner.

Det bruges til behandling af patienter (voksne og børn over 2 år) med:

invasiv aspergillose (en infektion forårsaget af

Aspergillus

-arter)

infektion i blodet af

Candida

-arter (candidæmi) hos patienter, der ikke har et lavt antal hvide

blodlegemer

alvorlige invasive infektioner med

Candida

-arter, når svampen er resistent over for fluconazol

(et andet middel mod svampeinfektion)

alvorlige svampeinfektioner, der skyldes

Scedosporium sp.

eller

Fusarium sp.

(to forskellige

svampearter).

Voriconazole Hikma er beregnet til patienter med forværrede og potentielt livstruende

svampeinfektioner.

Forebyggelse af svampeinfektioner hos højrisikopatienter, der har fået knoglemarvstransplantation.

Dette lægemiddel bør kun bruges under tilsyn af en læge.

2.

Det skal De vide, før De begynder at bruge Voriconazole Hikma

Tag ikke Voriconazole Hikma:

Hvis De er allergisk over for det aktive stof voriconazol eller over for sulfobutylether-beta-

cyclodextrinnatrium (anført i punkt 6).

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Følgende typer medicin må ikke tages under behandlingen med Voriconazole Hikma:

Terfenadin (medicin mod allergi)

Astemizol (medicin mod allergi)

Cisaprid (medicin mod maveproblemer)

Pimozid (medicin mod psykiske sygdomme)

Quinidin (medicin mod uregelmæssig puls)

Rifampicin (medicin mod tuberkulose)

Efavirenz (til behandling af hiv) i doser på 400 mg en gang daglig og derover

Carbamazepin (medicin mod epilepsi og kramper)

Phenobarbital (medicin mod alvorlig søvnløshed og krampeanfald)

Sekalealkaloider (f.eks. ergotamin, dihydroergotamin, medicin mod migræne)

Sirolimus (bruges til transplanterede patienter)

Ritonavir (medicin mod hiv) i doser på 400 mg og derover 2 gange dagligt

Perikon (naturmedicin)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før De tager Voriconazole Hikma, hvis:

De har haft en allergisk reaktion over for andre azoler.

De lider af eller har lidt af en leversygdom. Hvis De har en leversygdom, kan Deres læge

ordinere en lavere dosis af Voriconazole Hikma. Deres læge vil også kontrollere Deres

leverfunktion under behandling med Voriconazole Hikma ved at tage blodprøver.

De ved, at De har problemer i hjertemuskulaturen (kardiomyopati), uregelmæssig puls,

langsom puls eller et unormalt elektrokardiogram (ekg), et såkaldt ”forlænget QTc-

syndrom”.

De skal helt undgå sollys og ophold i solen under behandlingen. Det er vigtigt at tildække huden og

bruge solcreme med høj solbeskyttelsesfaktor (SPF), da De kan være særlig følsom for solens UV-

stråler. Disse forsigtighedsregler gælder også for børn.

Mens De er i behandling med Voriconazole Hikma:

Fortæl straks Deres læge, hvis De får

solskoldning

alvorligt hududslæt eller blærer

knoglesmerter

Hvis De får skader på huden, som beskrevet ovenfor, vil lægen måske henvise Dem til en hudlæge,

som efter en undersøgelse muligvis beslutter, at det er vigtigt, at De går til regelmæssig kontrol. Der er

en lille risiko for, at langvarig brug af Voriconazole Hikma kan forårsage hudkræft.

Deres læge vil tage blodprøver til vurdering af Deres lever- og nyrefunktion.

Børn og teenagere

Voriconazole Hikma må ikke anvendes til børn under 2 år.

Brug af anden medicin sammen med Voriconazole Hikma

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Visse typer medicin kan påvirke virkningen af Voriconazole Hikma, eller Voriconazole Hikma kan

påvirke virkningen af anden medicin, når den tages samtidig med Voriconazole Hikma.

Fortæl det til lægen, hvis De tager følgende medicin, da behandling samtidig med Voriconazole

Hikma bør undgås, hvis det er muligt:

Ritonavir (medicin mod hiv) i doser på 100 mg 2 gange dagligt.

Fortæl det til lægen, hvis De tager følgende medicin, da behandling samtidig med Voriconazole

Hikma bør undgås, hvis det er muligt. Det kan være nødvendigt at justere voriconazoldosis:

Rifabutin (medicin mod tuberkulose). Hvis De allerede er i behandling med rifabutin, er det

nødvendigt at tage blodprøver samt være opmærksom på bivirkninger forbundet med

rifabutin.

Phenytoin (medicin mod epilepsi). Hvis De allerede er i behandling med phenytoin er det

nødvendigt at måle mængden af phenytoin i Deres blod under Deres behandling med

Voriconazole Hikma, og det kan være nødvendigt at justere dosis.

Fortæl det til lægen, hvis De tager følgende medicin, da det kan være nødvendigt at justere dosis og

kontrollere, om medicinen og/eller Voriconazole Hikma stadig har den ønskede virkning:

Warfarin og anden blodfortyndende medicin (f.eks. phenprocoumon, acenocoumarol; bruges

til at nedsætte blodets evne til at størkne)

Ciclosporin (bruges til transplanterede patienter)

Tacrolimus (bruges til transplanterede patienter)

Sulfonylurinstoffer (f.eks. tolbutamid, glipizid og glyburid) (medicin mod diabetes)

Statiner (f.eks. atorvastatin, simvastatin) (kolesterolsænkende medicin)

Benzodiazepiner (f.eks. midazolam, triazolam) (medicin mod alvorlig søvnløshed og stress)

Omeprazol (medicin mod mavesår)

Oral svangerskabsforebyggende medicin (hvis De tager Voriconazole Hikma sammen med

oral svangerskabsforebyggende medicin, kan De få bivirkninger, såsom kvalme og

menstruationsforstyrrelser)

Vinkaalkaloider (f.eks. vincristin og vinblastin) (medicin mod cancer)

Indinavir og andre hiv-proteasehæmmere (medicin mod hiv)

Non-nukleosid reverse transcriptase-hæmmere (f.eks. efavirenz, delavirdin, nevirapin)

(medicin mod hiv) (nogle doser af efavirenz kan IKKE tages på samme tid som

Voriconazole Hikma)

Methadon (medicin mod heroinmisbrug)

Alfentanil og fentanyl samt andre korttidsvirkende opiater, såsom sufentanil (smertestillende

medicin, der bruges ved operationer)

Oxycodon og andre langtidsvirkende opiater, såsom hydrocodon (bruges mod moderate og

stærke smerter)

Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (f.eks. ibuprofen og diclofenac) (bruges til

behandling af smerter og betændelsestilstande)

Fluconazol (bruges mod svampeinfektioner)

Everolimus (bruges til behandling af fremskreden nyrekræft og hos patienter, der er blevet

transplanteret).

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

De må ikke tage Voriconazole Hikma under graviditet, medmindre det er foreskrevet af Deres læge.

Hvis De er i den fødedygtige alder, skal De bruge sikker prævention. Kontakt straks Deres læge, hvis

De bliver gravid, mens De tager Voriconazole Hikma.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Voriconazole Hikma kan forårsage sløring af synet eller ubehagelig lysfølsomhed. Hvis dette sker, bør

De ikke køre bil eller betjene maskiner. Kontakt Deres læge, hvis De oplever dette

Voriconazole Hikma indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 217,6 mg natrium (hoved komponent af madlavnings-/bordsalt) pr.

hætteglas. Dette svarer til 10,9% af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en

voksen.

3.

Sådan skal De tage Voriconazole Hikma

Tag altid Voriconazole Hikma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller

apoteket.

Lægen fastlægger dosis for hver enkelt patient afhængig af vægt og infektionstype.

Deres læge kan ændre Deres dosis afhængig af Deres tilstand.

Den anbefalede dosis til voksne (også ældre patienter) er:

Intravenøst

Dosis i de første 24 timer

(initialdosis)

6 mg/kg hver 12. time i de

første 24 timer

Dosis efter de første 24 timer

(vedligeholdelsesdosis)

4 mg/kg 2 gange dagligt

Afhængigt af hvordan behandlingen virker, vil lægen måske nedsætte dosis til 3 mg/kg 2 gange

dagligt.

Lægen kan beslutte, at dosis skal nedsættes, hvis De har mild til moderat skrumpelever.

Børn og teenagere

Den anbefalede dosis til børn og teenagere:

Intravenøst

Børn fra 2 år til under 12 år

samt teenagere fra 12 til 14 år,

der vejer mindre end 50 kg

Teenagere fra 12 til 14 år, der

vejer mere end 50 kg samt alle

teenagere over 14 år

Dosis i de første 24 timer

(initialdosis)

9 mg/kg hver 12. time i de

første 24 timer

6 mg/kg hver 12. time i de

første 24 timer

Dosis efter de første 24 timer

(vedligeholdelsesdosis)

8 mg/kg 2 gange dagligt

4 mg/kg 2 gange dagligt

Afhængigt af hvordan behandlingen virker, vil lægen måske øge dosis.

Voriconazole Hikma pulver til infusion, opløsning, vil blive rekonstitueret og fortyndet til den

korrekte koncentration af sygehusapoteket eller sygeplejersken. (Se bagest i indlægssedlen for

yderligere oplysninger).

Voriconazole Hikma vil blive indgivet over 1-3 timer som intravenøs infusion (ind i en vene) med en

maksimal infusionshastighed på 3 mg/kg/time.

Hvis De eller Deres barn tager Voriconazol Hikma til forebyggelse af svampeinfektioner, kan lægen

ophøre med at give Voriconazol Hikma, hvis De eller Deres barn udvikler behandlingsrelaterede

bivirkninger.

Hvis en dosis af Voriconazole Hikma er blevet glemt

Da De vil få denne medicin under tæt medicinsk overvågning, er det mindre sandsynligt, at en dosis

vil blive glemt. Spørg lægen, hvis De mener, at en dosis er blevet glemt.

Hvis De holder op med at tage Voriconazole Hikma

Behandlingen med Voriconazole Hikma skal fortsætte, så længe Deres læge foreskriver det. De må

dog højst behandles med voriconazol i 6 måneder.

Patienter med et nedsat immunsystem eller med svære infektioner kan have behov for langvarig

behandling for at undgå, at infektionen kommer igen. De kan blive skiftet fra intravenøs infusion til

tabletter, så snart Deres tilstand forbedres.

Når Deres læge stopper behandlingen med Voriconazole Hikma, bør De ikke kunne mærke det.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De fleste bivirkninger er milde og forbigående. Dog kan der forekomme alvorligere bivirkninger, hvor

lægehjælp er nødvendig.

Alvorlige bivirkninger – stop med at tage Voriconazole Hikma og søg læge øjeblikkeligt

Udslæt

Gulsot; ændringer i blodprøver for leverfunktion

Betændelse i bugspytkirtlen, der kan følges af voldsomme mavesmerter

Andre bivirkninger

Meget almindelige: Det forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter

Nedsat syn (ændring i synet såsom sløret syn, ændringer i farvesyn, unormal manglende

tolerance ved synsopfattelse af lys, farveblindhed, øjensygdom, lyscirkler, natteblindhed,

gyngende syn, gnister, synsaura, nedsat sysnskarphed, synsklarhed, tab af dele af det

sædvanlige synsfelt, pletter for øjnene)

Feber

Udslæt

Kvalme, opkastning, diarré

Hovedpine

Hævelse af arme og ben

Mavesmerter

Vejrtrækningsbesvær

Forhøjede leverenzymer

Almindelige: Det forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter

Bihulebetændelse, betændelse i gummerne, kulderystelser, svaghed

Lavt antal, herunder alvorligt af visse typer røde (sommetider immunrelateret) og/eller hvide

blodlegemer (sommetider med feber), lavt antal celler, som kaldes blodplader (trombocytter),

der hjælper blodet med at størkne

Lavt blodsukker, lavt indhold af kalium i blodet, lavt indhold af natrium i blodet

Angst, depression, forvirring, uro, søvnløshed, hallucinationer

Krampeanfald, rysten eller ukontrollerede muskelbevægelser, prikken eller unormal

hudfornemmelse, øget muskelspænding, søvnighed, svimmelhed

Blødning i øjet

Forstyrrelser i hjerterytmen, herunder meget hurtig puls, meget langsom puls, besvimelse

Lavt blodtryk, betændelsestilstand i en vene (som kan forbindes med dannelse af blodpropper)

Akut vejrtrækningsbesvær, brystsmerter, hævelser i ansigtet (mund, læber og omkring

øjnene), ophobning af væske i lungerne

Forstoppelse, fordøjelsesbesvær, betændelse i læber

Gulsot, leverbetændelse, og leverskade

Hududslæt, der kan medføre udbredt blæredannelse og afskalning af huden, og som er

kendetegnet ved et fladt, rødt område på huden, der er dækket af små sammenflydende

ujævnheder, hudrødme

Kløe

Hårtab

Rygsmerter

Nyresvigt, blod i urinen, ændringer i nyrefunktionstests.

Ikke almindelige: Det forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter

Influenzalignende symptomer, irritation og betændelse i mave-tarm-kanalen, betændelse i

mave-tarm-kanalen, der forårsager diarré i forbindelse med antibiotika, betændelse i lymfekar

Betændelse i den tynde hinde på indersiden af bugvæggen (bughinden)

Forstørrede lymfekirtler (undertiden smertefuldt), knoglemarvssvigt, øget antal eosinofiler

Hæmning af binyrefunktionen, nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen

Unormal hjernefunktion, Parkinson-lignende symptomer, nerveskade, som giver

følelsesløshed, smerter, prikkende eller brændende fornemmelse i hænder eller fødder

Balance- eller koordinationsproblemer

Hjerneødem

Dobbeltsyn, alvorlige øjentilstande, herunder: smerter og betændelsestilstand i øjne og

øjenlåg, unormale øjenbevægelser, beskadigelse af synsnerven, der medfører nedsat syn,

hævelse af synsnervepapillen

Nedsat berøringsfølelse

Smagsforstyrrelser

Problemer med hørelsen, ringen for ørerne, fornemmelse af, at alting drejer rundt

Betændelse i visse indre organer, bugspytkirtlen og tolvfingertarmen, hævelse og

betændelsestilstand i tungen

Forstørret lever, leversvigt, problemer med galdeblæren, galdesten

Ledbetændelse, betændelse i årerne under huden (som kan forbindes med dannelse af

blodpropper)

Betændelsestilstand i nyrerne, proteiner i urinen, nyreskader

Meget hurtig puls eller uregelmæssig hjerterytme, sommetider med uregelmæssige elektriske

impulser

Unormalt elektrokardiogram (EKG)

Forhøjet kolesterol i blodet, forhøjet urinstof i blodet

Allergiske hudreaktioner (undertiden alvorlige), herunder livstruende hudsygdom, der giver

smertende blærer og sår på hud og slimhinder, især i munden, betændelse i huden,

nældefeber, solskoldning eller kraftige hudreaktioner pga. lys eller solens stråler, hudrødme

og hudirritation, rød eller violet misfarvning af huden, som kan være forårsaget af et lavt

antal blodplader, eksem

Reaktioner på infusionsstedet

Overfølsomhedsreaktion eller overdreven immunreaktion

Sjældne : Det forekommer hos op til 1 ud af 1.000 patienter

Øget funktion af skjoldbruskkirtlen

Nedsat hjernefunktion, der er en alvorlig komplikation i forbindelse med leversygdom

Tab af de fleste fibre i synsnerven, uklar hornhinde, ufrivillige øjenbevægelser

Blæreformet eksem pga. lysfølsomhed

Lidelse, hvor kroppens immunsystem angriber dele af det perifere nervesystem

Problemer med hjerterytmen eller -ledning (sommetider livstruende)

Livstruende allergisk reaktion

Sygdom i blodets størkningssystem

Allergiske hudreaktioner (sommetider svære), herunder hurtig hævelse (ødem) i huden,

underhuden, slimhinder og vævet under slimhinden, kløende eller ømme pletter af tyk, rød

hud med sølvfarvede hudskæl, irritation i hud og slimhinder, livstruende hudtilstand, der får

store dele af overhuden, det yderste hudlag, til at løsnes fra hudlagene nedenunder

Små, tørre, skællede hudpletter, af og til fortykket med hård eller forhornet hud

Bivirkninger med ikke kendt hyppighed:

Fregner og pigmentpletter.

Andre betydelige bivirkninger, hvis hyppighed ikke er kendt, men som De øjeblikkeligt skal fortælle

til lægen:

Hudkræft

Betændelse i vævet omkring knoglen

Røde, skællede pletter eller ringformede hudlæsioner, der kan være symptomer på den

autoimmune sygdom som kaldes kutan lupus erythematosus.

Reaktioner (omfattende rødmen, feber, svedtendens, hurtig puls [øget hjerterytme] og kortåndethed)

er set af og til under infusion med Voriconazole Hikma. Lægen vil muligvis afbryde behandlingen,

hvis disse opstår.

Da Voriconazole Hikma påvirker lever og nyrer, vil Deres læge tage blodprøver for at kontrollere

lever- og nyrefunktionen. De skal kontakte lægen, hvis De får mavesmerter, eller hvis Deres afføring

får en anden konsistens.

Der er set tilfælde af hudkræft hos patienter, der blev behandlet med voriconazol igennem længere tid.

Solskoldning eller kraftig hudreaktion pga. lys eller solens stråler sås hyppigere hos børn. Hvis De

eller Deres barn udvikler hudlidelser, kan lægen henvise Dem til en hudspecialist, som efter

konsultation kan beslutte, at det er vigtigt, at De eller Deres barn tilses regelmæssigt. Forhøjede

leverenzymer er også observeret oftere hos børn.

Hvis bivirkningerne fortsætter eller er generende, skal De kontakte lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

De eller Deres pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendix

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevares i den

originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Voriconazole Hikma indeholder:

Aktivt stof: voriconazol. Hvert hætteglas indeholder 200 mg voriconazol svarende til 10 mg/ml

opløsning efter rekonstituering som foreskrevet af sygehusapoteket eller sygeplejersken.

Øvrigt indholdsstof: sulfobutylether-beta-cyclodextrinnatrium.

Udseende og pakningsstørrelser

Voriconazole Hikma er en hvid til råhvid lyofiliseret masse.

Voriconazole Hikma fås i pakninger med 1 eller 5 hætteglas som pulver til infusionsvæske, opløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Estrada do Rio da Mó n.º 8, 8A e 8B, Fervença

2705-906 Terrugem SNT

Portugal

Fremstiller

Hikma Italia S.p.A.

Viale Certosa, 10

27100 Pavia

Italien

Hospira UK Ltd

Horizon, Honey Lane, Hurley,

Maidenhead, SL6 6RJ

Storbritannien

Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10,

Zaventen, 1930,

Belgien

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

AT / BE / DE / NL

Hikma Pharma GmbH

Tel: +49 89-45450-302

IT

Hikma Italia S.p.A.

Tél/Tel: + 39 0382 1751801

BG / CY / CZ / DK / EE / ES / EL / FI / HR /

HU / IE / IS / LI / LT / LU / LV / MT / NO / PL

/ PT / RO / SE / SI / SK

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Tel.: +351 219 608 410

UK

Consilient Health Ltd

Tel.: +44(0)203 751 1888

FR

Laboratoires Delbert

Tel.: +331 46 99 68 20

Denne indlægsseddel blev senest revideret 05/2020

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Information om rekonstituering og fortynding

Voriconazole Hikma pulver til infusionsvæske, opløsning, skal første rekonstitueres med enten 19 ml

vand til injektionsvæsker eller 19 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning, så

der opnås en mængde, hvoraf der kan trækkes et volumen på 20 ml klart koncentrat indeholdende 10

mg/ml voriconazol.

Det anbefales at anvende en standard 20 ml (ikke-automatiseret) sprøjte for at sikre, at det præcise

volumen (19,0 ml) vand til injektionsvæsker eller natriumchlorid injektionsvæske, opløsning 9 mg/ml

(0,9 %) tilsættes.

Efter rekonstituering med 19 ml vand til injektionsvæsker eller natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvæske, opløsning, opnås der en klar opløsning.

Den nødvendige mængde af det rekonstituerede koncentrat tilsættes derefter til en anbefalet,

kompatibel infusionsvæske fra nedenstående liste, så der opnås en endelig opløsning med

Voriconazole Hikma, der indeholder 0,5 til 5 mg/ml voriconazol.

Dette lægemiddel er kun beregnet til engangsbrug, og eventuel ubrugt opløsning skal kasseres. Kun

klare opløsninger uden partikler må anvendes.

Ikke til administration som bolusinjektion.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevares i den

originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Nødvendige mængder af koncentrat med 10 mg/ml Voriconazole Hikma

Legemsvægt

(kg)

Nødvendig mængde Voriconazole Hikma-koncentrat (10 mg/ml) til:

3 mg/kg dosis

(antal

hætteglas)

4 mg/kg dosis

(antal

hætteglas)

6 mg/kg dosis

(antal

hætteglas)

8 mg/kg dosis

(antal

hætteglas)

9 mg/kg dosis

(antal

hætteglas)

4,0 ml (1)

8,0 ml (1)

9,0 ml (1)

6,0 ml (1)

12,0 ml (1)

13,5 ml (1)

8,0 ml (1)

16,0 ml (1)

18,0 ml (1)

10,0 ml (1)

20,0 ml (1)

22,5 ml (2)

9,0 ml (1)

12,0 ml (1)

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

27,0 ml (2)

10,5 ml (1)

14,0 ml (1)

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

31,5 ml (2)

12,0 ml (1)

16,0 ml (1)

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

36,0 ml (2)

13,5 ml (1)

18,0 ml (1)

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

40,5 ml (3)

15,0 ml (1)

20,0 ml (1)

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

45,0 ml (3)

16,5 ml (1)

22,0 ml (2)

33,0 ml (2)

44,0 ml (3)

49,5 ml (3)

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

36,0 ml (2)

48,0 ml (3)

54,0 ml (3)

19,5 ml (1)

26,0 ml (2)

39,0 ml (2)

52,0 ml (3)

58,5 ml (3)

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

42,0 ml (3)

22,5 ml (2)

30,0 ml (2)

45,0 ml (3)

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

48,0 ml (3)

25,5 ml (2)

34,0 ml (2)

51,0 ml (3)

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

54,0 ml (3)

28,5 ml (2)

38,0 ml (2)

57,0 ml (3)

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

60,0 ml (3)

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Voriconazole Hikma 200 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 200 mg voriconazol.

Efter rekonstituering indeholder 1 ml 10 mg voriconazol. Efter rekonstituering skal den fortyndes

yderligere før administration.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hvert hætteglas indeholder 217,6 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til infusionsvæske, opløsning (pulver til infusionsvæske)

Hvid til råhvid lyofiliseret (frysetørret) kage.

Den rekonstituerede opløsnings pH-værdi er 4,0 til 7,0.

Osmolalitet: 500 ± 50 mOsm/kg

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voriconazol er et bredspektret triazol-antimykotikum, som er indiceret til følgende hos voksne samt

børn over 2 år:

Behandling af invasiv aspergillose.

Behandling af candidæmi hos ikke-neutropene patienter.

Behandling af fluconazol-resistente alvorlige invasive

Candida

-infektioner (herunder

C. krusei

Behandling af alvorlige svampeinfektioner forårsaget af

Scedosporium

spp. og

Fusarium

spp.

Voriconazol bør fortrinsvis gives til immunkompromitterede patienter med fremadskridende, muligt

livstruende infektioner.

Profylakse mod invasive svampeinfektioner hos højrisikopatienter, der har fået en allogen

hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Elektrolytforstyrrelser såsom hypokaliæmi, hypomagnesæmi og hypokalcæmi bør monitoreres og om

nødvendigt korrigeres, før voriconazolbehandling initieres og under behandlingen (se pkt. 4.4).

Det anbefales, at voriconazol indgives over 1-3 timer med en maksimal hastighed på 3 mg/kg/time.

Behandling

Voksne

Voriconazole Hikma 200 mg pulver til infusionsvæske, opløsning er kun beregnet til intravenøs

anvendelse. Orale doseringsformer af voriconazol fås fra andre producenter.

Behandling skal initieres med den specifikke startdosis enten som intravenøs eller oral voriconazol for

at opnå plasmakoncentrationer tæt på steady state på Dag 1. På grund af den høje orale

biotilgængelighed (96 %; se pkt. 5.2) kan man skifte mellem intravenøs og oral administration, når det

er klinisk indiceret.

Detaljeret information om dosisanbefalinger ses i følgende skema:

Intravenøst

Oralt*

Patienter 40 kg og

derover**

Patienter under 40 kg**

Initialdosis

(i de første 24 timer)

6 mg/kg hver 12. time

400 mg hver 12. time

200 mg hver 12. time

Vedligeholdelsesdosis

(efter de første 24

timer)

4 mg/kg 2 gange dagligt 200 mg 2 gange dagligt

100 mg 2 gange dagligt

*Orale doseringsformer af voriconazol fås fra andre producenter.

**Dette gælder også patienter på 15 år og derover.

Behandlingsvarighed

Behandlingen bør være så kortvarig som muligt afhængigt af patientens kliniske og mykologiske

respons. Langtidseksponering for voriconazol i mere end 180 dage (6 måneder) kræver nøje vurdering

af benefit/risk-forholdet (se pkt. 4.4 og 5.1).

Dosisjustering (voksne)

Hvis patienten ikke kan tåle intravenøs behandling med 4 mg/kg 2 gange dagligt, reduceres dosis til 3

mg/kg 2 gange dagligt.

Hvis patientens respons på behandlingen er utilstrækkeligt, kan vedligeholdelsesdosis øges til 300 mg

2 gange dagligt ved oral administration. Hos patienter med en legemsvægt under 40 kg kan den orale

dosis øges til 150 mg 2 gange dagligt.

Hvis patienten ikke kan tåle behandling med den højere dosis, reduceres den orale dosis med 50 mg ad

gangen til en vedligeholdelsesdosis på 200 mg 2 gange dagligt (eller 100 mg 2 gange dagligt hos

patienter med en legemsvægt under 40 kg).

Se nedenfor for profylaktisk anvendelse.

Børn (2 til <12 år) og unge med lav legemsvægt (12-14 år <50 kg)

Til unge bør voriconazol doseres som til børn, da disse unge i højere grad metaboliserer voriconazol

som børn end som voksne.

Den anbefalede dosering er følgende:

Intravenøst

Oralt*

Initialdosis

(i de første 24 timer)

9 mg/kg hver 12. time

Anbefales ikke

Vedligeholdelsesdosis

(efter de første 24 timer)

8 mg/kg 2 gange dagligt

9 mg/kg 2 gange dagligt

(maksimalt 350 mg 2 gange

dagligt)

*Orale doseringsformer af voriconazol fås fra andre producenter.

Bemærk: Baseret på en farmakokinetisk populationsanalyse hos 112 immunkompromitterede

pædiatriske patienter i alderen 2 til <12 år og 26 immunkompromitterede patienter i alderen 2 til <17

år.

Det anbefales, at behandling initieres med intravenøs behandling, og at oral behandling først overvejes

efter signifikant klinisk bedring. Det bør bemærkes, at en dosis på 8 mg/kg intravenøst giver en

voriconazoleksponering, der er ca. 2 gange højere end den, der ses ved 9 mg/kg oralt.

Alle andre unge (12 til 14 år ≥50 kg; 15 til 17 år uanset legemsvægt)

Voriconazol skal doseres som til voksne.

Dosisjustering (børn (2 til <12 år) og unge med lav legemsvægt (12 til 14 år <50kg))

Ved utilstrækkeligt behandlingsrespons kan intravenøs dosis øges i trin på 1 mg/kg. Hvis patienten

ikke tåler behandlingen, kan intravenøs dosis reduceres i trin på 1 mg/kg.

Anvendelse hos pædiatriske patienter i alderen 2 til <12 år med lever- eller nyreinsufficiens er ikke

undersøgt (se punkt 4.8 og 5.2).

Profylakse hos voksne og børn

Profylakse bør påbegyndes på transplantationsdagen og kan administreres i op til 100 dage.

Profylakse bør være så kortvarig som muligt afhængigt af risikoen for udvikling af invasiv

svampeinfektion (IFI) som defineret ved neutropeni eller immunsuppression. Behandling må kun

fortsættes i op til 180 dage efter transplantationen i tilfælde af vedvarende immunsuppression eller

graft-versus-host

sygdom

(GvHD) (se pkt. 5.1)

.

Dosering

Den anbefalede dosering til profylakse er den samme som til behandling i de respektive

aldersgrupper. Se doseringsskemaerne ovenfor.

Profylaksevarighed

Voriconazols sikkerhed ved anvendelse i mere end 180 dage er ikke undersøgt tilstrækkeligt i

kliniske forsøg.

Profylaktisk anvendelse af voriconazol i mere end 180 dage (6 måneder) kræver nøje vurdering

af benefit/risk-forholdet (se pkt. 4.4 og 5.1).

Følgende instruktioner angår både behandling og profylakse.

Dosisjustering

Dosisjustering

anbefales

ikke

profylaktisk

brug

tilfælde

manglende

virkning

eller

behandlingsrelaterede bivirkninger. I tilfælde af behandlingsrelaterede bivirkninger skal seponering af

voriconazol og anvendelse af alternative antimykotika overvejes (se pkt. 4.4 og 4.8).

Dosisjusteringer i tilfælde af samtidig administration

Rifabutin eller phenytoin kan administreres sammen med voriconazol, hvis vedligeholdelsesdosis af

voriconazol øges til 5 mg/kg intravenøst to gange dagligt, se pkt. 4.4 og 4.5.

Efavirenz kan administreres sammen med voriconazol, hvis vedligeholdelsesdosis af voriconazol øges

til 400 mg hver 12. time, og efavirenz-dosis reduceres med 50 %, dvs. til 300 mg én gang dagligt. Når

behandlingen med voriconazol stoppes, skal den initiale efavirenz-dosis genoptages (se pkt. 4.4 og

4.5).

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Der kan hos patienter med moderat til svær nyreinsufficiens (kreatininclearance < 50 ml/min) ses

akkumulering af det intravenøse hjælpestof SBECD. Disse patienter bør have voriconazol oralt,

medmindre fordelen ved administration af intravenøst voriconazol opvejer den potentielle risiko.

Serumkreatininniveauer bør nøje følges hos disse patienter, og såfremt der opstår stigninger, bør det

overvejes at skifte til oral behandling med voriconazol (se pkt. 5.2).

Voriconazol hæmodialyseres med en clearance på 121 ml/min. En hæmodialysesession på 4 timer

fjerner ikke en tilstrækkelig mængde voriconazol til at berettige en dosisjustering.

Det intravenøse hjælpestof SBECD hæmodialyseres med en clearance på 55 ml/min.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med mild til moderat levercirrose (Child-Pugh-klasse A og B), der får voriconazol,

anbefales standardinitialdosis, mens vedligeholdelsesdosis halveres (se pkt. 5.2).

Voriconazol er ikke undersøgt hos patienter med svær kronisk levercirrose (Child-Pugh-klasse C).

Der findes begrænsede data om sikkerheden af voriconazol til patienter med unormale leverfunktions-

værdier (aspartataminotransferase [ASAT], alaninaminotransferase [ALAT], alkalisk fosfatase [AP]

eller totalbilirubin > 5 gange den øvre normalgrænse).

Voriconazol har været forbundet med forhøjede levertal og kliniske tegn på leverskade, såsom gulsot,

og må kun anvendes til patienter med svær leverinsufficiens, hvis fordelen opvejer den potentielle

risiko. Patienter med svær leverinsufficiens skal monitoreres omhyggeligt for lægemiddeltoksicitet (se

pkt. 4.8).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og effekt af voriconazol til børn under 2 år er ikke fastlagt. Tilgængelige data er beskrevet i

pkt. 4.8 og 5.1, men der kan ikke gives doseringsanbefalinger.

Administration

Voriconazole Hikma kræver rekonstituering og fortynding (se pkt. 6.6) før administration som

intravenøs infusion. Ikke til bolusinjektion.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig administration af CYP3A4-substraterne terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid eller

quinidin, da øgede plasmakoncentrationer af disse lægemidler kan medføre forlænget QTc og i

sjældne tilfælde

torsades de pointes

(se pkt. 4.5).

Samtidig administration af rifampicin, carbamazepin og phenobarbital, da disse lægemidler

sandsynligvis reducerer plasmakoncentrationerne af voriconazol signifikant (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af standarddoser af voriconazol sammen med efavirenz-doser på 400 mg 1

gang daglig eller derover er kontraindiceret, da efavirenz ved disse doser reducerer

plasmakoncentrationen af voriconazol signifikant hos raske forsøgspersoner. Voriconazol øger også

plasmakoncentrationen af efavirenz signifikant (se pkt. 4.5, for lavere doser se pkt. 4.4).

Samtidig administration af højdosis ritonavir (400 mg og derover 2 gange dagligt), da ritonavir ved

denne dosis reducerer plasmakoncentrationen af voriconazol signifikant hos raske forsøgspersoner (se

pkt. 4.5, for lavere doser se pkt. 4.4).

Samtidig administration af sekalealkaloider (ergotamin, dihydroergotamin), som er CYP3A4-

substrater, da øgede plasmakoncentrationer af disse lægemidler kan medføre ergotisme (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af sirolimus, da voriconazol sandsynligvis vil øge plasmakoncentrationerne af

sirolimus signifikant (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af perikon (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Forsigtighed tilrådes, når Voriconazole Hikma gives til patienter, der er overfølsomme over for andre

azoler (se også pkt. 4.8).

Varighed af behandlingen

Behandling med den intravenøse formulering bør ikke vare længere end 6 måneder (se pkt. 5.3).

Kardiovaskulære forsigtighedsregler

Voriconazol har været forbundet med forlængelse af QTc-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer,

som f.eks. kardiotoksisk kemoterapi i anamnesen, kardiomyopati, hypokaliæmi og samtidig

administration af medicin, der kan have været medvirkende årsag, er der set sjældne tilfælde af

torsades de pointes

, mens patienterne var i behandling med voriconazol.

Voriconazol skal indgives med forsigtighed hos patienter med potentiel proarytmiske tilstande, såsom

Kongenit eller erhvervet QTc-forlængelse.

Kardiomyopati, især hvis hjerteinsufficiens er til stede.

Sinusbradykardi.

Eksisterende symptomatiske arytmier.

Samtidig administration af medicin, der er kendt for at forlænge QTc-intervallet.

Elektrolytforstyrrelser såsom hypokaliæmi, hypomagnesæmi og hypokalcæmi bør monitoreres

og om nødvendigt korrigeres, før voriconazolbehandling initieres og under behandlingen (se

pkt. 4.2). Der er udført et klinisk studie hos raske frivillige forsøgspersoner, hvor effekten af

voriconazolbehandling med enkeltdoser op til 4 gange den sædvanlige daglige dosis på QTc-

intervallet blev undersøgt. Ingen forsøgspersoner oplevede, at intervallet oversteg den potentielt

klinisk relevante grænse på 500 msek. (se pkt. 5.1).

Infusionsrelaterede reaktioner

Infusionsrelaterede reaktioner, overvejende rødmen (”flushing”) og kvalme, er set efter indgift af

intravenøs voriconazol. Afhængigt af sværhedsgraden af symptomerne bør det overvejes at standse

behandlingen (se pkt. 4.8).

Levertoksicitet

Der har i kliniske studier været tilfælde af alvorlige hepatiske reaktioner under behandling med

voriconazol (herunder klinisk hepatitis, cholestasis og fulminant leversvigt, som førte til dødsfald).

Hepatiske reaktioner opstod primært hos patienter med andre alvorlige tilgrundliggende sygdomme

(først og fremmest malign hæmatologisk sygdom). Forbigående hepatiske reaktioner, herunder

hepatitis og gulsot, er set blandt patienter uden andre identificerbare risikofaktorer. Leverinsufficiens

har som regel været reversibel ved seponering af behandling (se pkt. 4.8).

Monitorering af leverfunktionen

Patienter, der behandles med voriconazol, skal monitoreres nøje for levertoksicitet. Den kliniske

overvågning bør omfatte laboratorievurdering af leverfunktionen (specifikt ASAT og ALAT) ved

initiering af voriconazol-behandling og mindst én gang om ugen i den første behandlingsmåned.

Behandlingsvarigheden bør være så kort som muligt, men hvis behandlingen fortsættes på grundlag af

en risk-benefit-vurdering (se pkt. 4.2), kan monitoreringsfrekvensen reduceres til én gang om

måneden, hvis der ikke er ændringer i leverfunktionsværdierne.

Hvis leverfunktionsværdierne forhøjes mærkbart, bør Voriconazole Hikma seponeres, medmindre

fortsat anvendelse kan forsvares på grundlag af en medicinsk vurdering af risk-benefit-forholdet for

patienten.

Leverfunktionen bør monitoreres hos både børn og voksne.

Alvorlige dermatologiske bivirkninger

Fototoksicitet

Derudover har VORICONAZOLE HIKMA været forbundet med fototoksicitet, herunder reaktioner

som efelider, lentigo, aktinisk keratose og pseudoporfyri. Det anbefales, at alle patienter, herunder

også børn, undgår udsættelse for sollys under VORICONAZOLE HIKMA-behandling. Beskyttelse i

form af tøj og solcreme med høj solbeskyttelsesfaktor (SPF) bør anvendes.

Planocellulært karcinom i huden (SCC)

Planocellulært karcinom i huden er rapporteret hos patienter, hvoraf nogle tidligere har rapporteret

fototoksiske reaktioner. Hvis der opstår fototoksiske reaktioner, bør der søges multidisciplinær

rådgivning, og patienten bør henvises til dermatolog. Seponering af VORICONAZOLE HIKMA og

anvendelse af alternative antimykotika bør overvejes. Hvis behandling med VORICONAZOLE

HIKMA fortsættes på trods af forekomsten af fototoksicitetsrelaterede læsioner, bør der udføres

systematisk og regelmæssig dermatologisk evaluering med henblik på tidlig påvisning og behandling

af præmaligne læsioner. VORICONAZOLE HIKMA bør seponeres, hvis der påvises præmaligne

hudlæsioner eller planocellulært karcinom (se afsnittet ”Langtidsbehandling” nedenfor).

Eksfoliative kutanreaktioner

Der er rapporteret om svære kutane bivirkninger (SCAR), såsom Stevens-Johnsons syndrom (SJS),

toksisk epidermal nekrolyse (TEN), lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer

(DRESS), som kan være livstruende eller fatale, ved brug af voriconazol. Hvis patienter udvikler

udslæt, bør de monitoreres nøje, og Voriconazole Hikma afbrydes, hvis læsionen progredierer.

Langtidsbehandling

Langtidseksponering (behandling eller profylakse) i mere end 180 dage (6 måneder) kræver nøje

vurdering af benefit/risk-forholdet, og lægen bør derfor overveje at begrænse eksponeringen for

VORICONAZOLE HIKMA (se pkt. 4.2 og 5.1).

Planocellulært karcinom i huden (SCC) er blevet rapporeret i forbindelse med langtidbehandling med

VORICONAZOLE HIKMA.

Non-infektiøs periostitis med forhøjede fluorid- og alkalisk fosfataseniveauer er set hos trans-

planterede patienter. Hvis en patient oplever knoglesmerter, og radiologiske undersøgelser peger på

periostitis, bør der søges multidisciplinær rådgivning og seponering af VORICONAZOLE HIKMA

bør overvejes.

Synsrelaterede bivirkninger

Der er rapporteret om langvarige synsrelaterede bivirkninger, herunder sløret syn, betændelse i

synsnerven og papilødem (se pkt. 4.8).

Nyrerelaterede bivirkninger

Der er observeret akut nyresvigt hos svært syge patienter i behandling med voriconazol. Patienter, der

behandles med voriconazol, vil ofte samtidig være i behandling med nefrotoksisk medicin og have

samtidige tilstande, der kan medføre nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.8).

Monitorering af nyrefunktionen

Patienter bør monitoreres med henblik på udvikling af abnorm nyrefunktion. Dette bør omfatte

laboratorievurderinger, især serumkreatinin.

Monitorering af pancreasfunktionen

Patienter, især børn med risikofaktorer for akut pancreatitis (f.eks. nylig kemoterapi, hæmatopoietisk

stamcelletransplantation [HSCT]) bør monitoreres tæt under voriconazol-behandling. Kontrol af

serumamylase eller -lipase bør overvejes under disse forhold.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og effekten hos børn under 2 år er ikke undersøgt (se pkt.4.8 og 5.1). Voriconazol er

indiceret til pædiatriske patienter på 2 år eller ældre. Hos den pædiatriske population ses en højere

hyppighed af leverenzymstigninger (se pkt. 4.8). Leverfunktionen bør monitoreres hos både børn og

voksne. Hos pædiatriske patienter i alderen 2 til <12 år, med malabsorption og meget lav legemsvægt

for deres alder kan den orale biotilgængelighed være begrænset. I dette tilfælde anbefales intravenøs

administration af voriconazol.

Alvorlige dermatologiske bivirkninger (herunder CSS)

Hyppigheden af fototoksiske reaktioner er højere hos den pædiatriske population. Da der er rapporteret

en udvikling i retning af planocellulært karcinom, kan strenge beskyttelsesforanstaltninger mod lys

være påkrævet for denne patientpopulation. Børn, der oplever fotoældningsskader som lentigines eller

efelider,

anbefales

undgå

solen,

ligesom

dermatologisk

opfølgning

anbefales,

også

efter

behandlingen er seponeret.

Profylakse

I tilfælde af behandlingsrelaterede bivirkninger (hepatotoksicitet, alvorlige hudreaktioner, herunder

fototoksicitet og planocellulært karcinom, alvorlige eller langvarige synsforstyrrelser og periostitis)

skal seponering af voriconazol og anvendelse af alternative antimykotika overvejes.

Phenytoin (CYP2C9-substrat og potent CYP450-induktor)

Omhyggelig monitorering af phenytoinniveauer anbefales ved samtidig administratin af voriconazol.

Samtidig behandling med voriconazol og phenytoin bør undgås, medmindre fordelen opvejer risikoen

(se pkt. 4.5).

Efavirenz (CYP450-induktor; CYP3A4-hæmmer og -substrat)

Når voriconazol anvendes samtidigt med efavirenz, bør dosis af voriconazol øges til 400 mg hver 12.

time, og efavirenz-dosis bør nedsættes til 300 mg hvert 24. time (se pkt. 4.2, 4.3 og 4.5).

Rifabutin (potent CYP450-induktor)

Omhyggelig monitorering af fuldt blodbillede og bivirkninger til rifabutin (f.eks. uveitis) anbefales,

når rifabutin administreres samtidigt med voriconazol. Samtidig behandling med voriconazol og

rifabutin bør undgås, medmindre fordelen opvejer risikoen (se pkt. 4.5).

Ritonavir (potent CYP450-induktor; CYP3A4-hæmmer og -substrat)

Samtidig administration af voriconazol og lavdosis ritonavir (100 mg 2 gange dagligt) bør undgås,

medmindre en vurdering af benefit/risk forholdet for patienten retfærdiggør brugen af voriconazol (se

pkt. 4.3 og 4.5).

Everolimus (CYP3A4-substrat, P-glykoprotein [P-gp] -substrat)

Samtidig administration af voriconazol og everolimus anbefales ikke, fordi voriconazol antages at øge

koncentrationen af everolimus signifikant. Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at give

doseringsanbefalinger i denne situation (se punkt 4.5).

Methadon (CYP3A4-substrat)

Hyppig monitorering af bivirkninger og toksicitet i forbindelse med methadon, herunder QTc-

forlængelse, anbefales ved samtidig administration af voriconazol, da methadonniveauerne stiger efter

samtidig administration af voriconazol. Dosisreduktion af methadon kan være nødvendig (se pkt. 4.5).

Korttidsvirkende opiater (CYP3A4-substrat)

Dosisreduktion af alfentanil, fentanyl og andre korttidsvirkende opiater, der har samme struktur som

alfentanil, og som metaboliseres af CYP3A4 (f.eks. sufentanil), bør overvejes ved samtidig

administration af voriconazol (se pkt. 4.5). Når alfentanil administreres samtidig med voriconazol,

forlænges alfentanils halveringstid 4 gange, og i et uafhængigt, publiceret studie resulterede samtidig

behandling med voriconazol og fentanyl i en forhøjelse af gennemsnitligt AUC 0-∞ for fentanyl.

Hyppigere monitorering for opiat-relaterede bivirkninger (herunder længere monitorering af

respirationen) kan derfor være nødvendig.

Langtidsvirkende opiater (CYP3A4-substrat)

Dosisreduktion af oxycodon og andre langtidsvirkende opiater, som metaboliseres af CYP3A4 (f.eks.

hydrocodon), bør overvejes ved samtidig administration af voriconazol. Hyppig monitorering for

opiat-relaterede bivirkninger kan være nødvendig (se pkt. 4.5).

Fluconazol (CYP2C9-, CYP2C19- og CYP3A4-hæmmer)

Samtidig administration af oral voriconazol og oral fluconazol hos frivillige, raske forsøgspersoner

resulterede i en signifikant stigning i C

og AUCτ for voriconazol. Hvilken dosisreduktion og/eller

ændring i doseringsfrekvens af voriconazol og fluconazol, der vil eliminere denne virkning, er ikke

fastlagt. Monitorering for voriconazol-relaterede bivirkninger anbefales, hvis voriconazol anvendes

sekventielt efter fluconazol (se pkt. 4.5).

Natriumindhold

. Dette lægemiddel indeholder 217,6 mg natrium pr. hætteglas, svarende til 10,9% af den WHO

anbefalede maximale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Voriconazol metaboliseres af og hæmmer aktiviteten af cytochrom P450-isoenzymerne CYP2C19,

CYP2C9 og CYP3A4. Hæmmere eller induktorer af disse isoenzymer kan give henholdsvis en

stigning eller et fald i voriconazol-plasmakoncentrationerne, og der er potentiale for, at voriconazol

øger plasmaniveauerne for stoffer, der metaboliseres af disse CYP450-isoenzymer.

Medmindre andet er angivet, er lægemiddelinteraktionsstudierne udført hos raske voksne mandlige

forsøgspersoner ved anvendelse af oral voriconazol på 200 mg 2 gange dagligt indtil

steady state

Disse resultater er relevante for andre populationer og administrationsveje.

Voriconazol bør anvendes med forsigtighed hos patienter, der samtidig tager medicin, som er kendt for

at forlænge QTc-intervallet. Hvis der også er en mulighed for, at voriconazol øger plasmaniveauerne

af substanser, der metaboliseres af CYP3A4-isoenzymer (visse antihistaminer, quinidin, cisaprid,

pimozid), er samtidig administration kontraindiceret (se nedenfor og pkt. 4.3).

Interaktionsskema

Interaktionerne mellem voriconazol og andre lægemidler er anført i følgende skema (1 gang daglig

som ”QD”, 2 gange daglig som ”BID”, 3 gange daglig som ”TID” og ikke fastlagt som ”ND”). Pilens

retning for hver farmakokinetisk parameter er baseret på 90 % konfidensinterval af det geometriske

gennemsnitlige ratio, indenfor (↔), under (↓) eller over (↑) grænserne 80-125 %. En asterix (*)

indikerer en to-vejs-interaktion. AUC

, AUC

og AUC

0-∞

repræsenterer area under the curve inden for

et doseringsinterval fra henholdsvis tiden 0 til tidspunktet for en påviselig måling og fra tiden 0 til

uendelighed.

Interaktionerne i skemaet vises i følgende rækkefølge: kontraindikationer, interaktioner, der kræver

justering af dosis og omhyggelig klinisk og/eller biologisk monitorering, og sluttelig interaktioner, der

ikke har farmakologisk relevans, men kan være af klinisk interesse.

Lægemiddel

[interaktionsmekanisme]

Interaktion

Geometrisk gennemsnitlig

ændring (%)

Anbefalinger vedr. samtidig

administration

Astemizol, cisaprid, pimozid,

quinidin og terfenadin

[CYP3A4-substrater]

Selvom det ikke er undersøgt,

kan forøgede

plasmakoncentrationer af disse

lægemidler føre til QTc-

forlængelse og i sjældne tilfælde

torsades de pointes

Kontraindiceret

(se pkt. 4.3)

Carbamazepin og

langtidsvirkende benzodiazepiner

(f.eks. phenobarbital,

mephobarbital)

[potente CYP450-induktorer]

Selvom det ikke er undersøgt, er

det sandsynligt, at carbamazepin

og langtidsvirkende

benzodiazepiner kan nedsætte

plasmakoncentrationerne af

voriconazol signifikant.

Kontraindiceret

(se pkt. 4.3)

Efavirenz (en non-nukleosid

reverse transcriptase-hæmmer)

(CYP450-induktor; CYP3A4-

hæmmer og -substrat)

Efavirenz 400 mg QD

administreret sammen med

voriconazol 200 mg BID*

Efavirenz 300 mg QD

Efavirenz C

↑ 38 %

Efavirenz AUCτ ↑ 44 %

Voriconazol C

↓ 61 %

Voriconazol AUCτ ↓ 77 %

Sammenlignet med efavirenz

600 mg QD,

Efavirenz C

Standarddoser af voriconazol

sammen med efavirenz-doser på

400 mg QD eller derover er

kontraindiceret

(se pkt. 4.3).

Voriconazol kan administreres

sammen med efavirenz, hvis

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/17796/2017

EMEA/H/C/003737

EPAR - sammendrag for offentligheden

Voriconazole Hikma

voriconazol

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Voriconazole Hikma. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Voriconazole Hikma bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Voriconazole Hikma, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Voriconazole Hikma, og hvad anvendes det til?

Voriconazole Hikma er et svampemiddel, der anvendes til behandling af voksne og børn over to år med

følgende svampeinfektioner:

invasiv aspergillose (en svampeinfektion forårsaget af Aspergillus)

candidæmi (en svampeinfektion forårsaget af Candida) hos patienter med normalt antal hvide

blodlegemer,

andre alvorlige invasive Candida-infektioner, hvor svampen er resistent over for et andet

svampemiddel, fluconazol,

alvorlige svampeinfektioner forårsaget af svampearterne Scedosporium eller Fusarium.

Til behandling af svampeinfektioner er Voriconazole Hikma hovedsagelig beregnet til patienter med

fremadskridende og muligt livstruende svampeinfektioner.

Voriconazole Hikma anvendes desuden til forebyggelse af svampeinfektioner hos patienter, der har

fået foretaget en hæmatopoietisk (blod)stamcelletransplantation (transplantation af en type

stamceller, der kan udvikle sig til blodlegemer), og som har høj risiko for infektion.

Voriconazole Hikma

EMA/17796/2017

Side 2/3

Voriconazole Hikma indeholder det aktive stof voriconazol. Det er et "generisk lægemiddel". Det

betyder, at Voriconazole Hikma er identisk med et "referencelægemiddel", som allerede er godkendt i

Den Europæiske Union (EU), og som hedder Vfend. Der kan indhentes yderligere oplysninger om

generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og svar her.

Hvordan anvendes Voriconazole Hikma?

Voriconazole Hikma fås som et pulver, der anvendes til at fremstille en væske, som gives med drop i

en vene (infusion). Det indgives to gange dagligt. Doseringen af Voriconazole Hikma afhænger af

patientens vægt.

Den første dag skal patienterne have en højere startdosis (en støddosis). Formålet med støddosen er

hurtigt at opnå et stabilt indhold i blodet. Støddosen efterfølges af en vedligeholdelsesdosis, der kan

tilpasses efter, hvordan patienten reagerer på behandlingen. Dosen kan øges eller sættes ned,

afhængigt af hvordan patienten reagerer.

Både støddosis og vedligeholdelsesdosis gives ved infusion, men når patientens tilstand bliver bedre,

bør lægen lade patienten skifte til et lægemiddel med voriconazol taget gennem munden.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan virker Voriconazole Hikma?

Det aktive stof i Voriconazole Hikma, voriconazol, tilhører triazolgruppen af svampemidler. Det virker

ved at stoppe dannelsen af ergosterol, som er en vigtig del af svampecellemembranerne. Uden

ergosterol kan svampen ikke brede sig, eller den dør. En liste over de svampearter, som Voriconazole

Hikma virker mod, fremgår af produktresuméet, der også er en del af denne EPAR.

Hvordan blev Voriconazole Hikma undersøgt?

Som for alle lægemidler fremlagde virksomheden undersøgelser af kvaliteten af voriconazol. Der

krævedes ingen bioækvivalensundersøgelser for at se nærmere på, om voriconazol absorberes på

samme måde som referencelægemidlet, Vfend, for at kunne danne den samme mængde af det aktive

stof i blodet. Dette skyldes, at voriconazol gives ved infusion i en vene, så det aktive stof ledes direkte

ind i blodbanen.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Voriconazole Hikma?

Da Voriconazole Hikma er et generisk lægemiddel, anses benefit/risk-forholdet for at være det samme

som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Voriconazole Hikma godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's

krav er påvist, at Voriconazole Hikma er sammenligneligt med Vfend. Det var derfor CHMP's opfattelse,

at fordelene opvejer de identificerede risici som for Vfend. Udvalget anbefalede, at Voriconazole Hikma

godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Voriconazole Hikma?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Voriconazole Hikma anvendes så sikkert som

muligt. På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen

Voriconazole Hikma

EMA/17796/2017

Side 3/3

for Voriconazole Hikma, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal

følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Voriconazole Hikma

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Voriconazole Hikma den 27. maj 2015.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Voriconazole Hikma findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Voriconazole Hikma,

kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 01-2017.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information